Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

oraz Andryszewskich, Bielawskich, Brodowskich, Danowskich, Godlewskich, Grabińskich, Kalinowskich, Kamińskich, Kapustów, Karulskich, Karpieńskich, Konopków, Łubów, Micunów, Mścichowskich, Obryckich, Poniatowskich, Rudzików, Saniewskich, Szymanowskich, Śleszyńskich, Świderskich i Żadziłków

JANKOWSCY

Na zdjęciu: metryka ślubu Mateusza Jankowskiego i Marianny Żmijewskiej,
parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, 1757 r.


UWAGA: wieś Szymany (obecnie gm. Grajewo) w przeszłości wchodziła w skład parafii TP Grajewo (do 1810 r.), następnie WBiM Rydzewo (1810-1920) i ponownie TP Grajewo (1920-1987)


1 Mateusz  Jankowski (prawdopodobnie ur. Pomiany par. Rajgród, obecnie Bargłów Kościelny)

+ Marianna Żmijewska (ślub 21.11.1757 Grajewo /Jankowscy_metryki  008, par. TP Grajewo/) ur. 7.01.1731 Danowko par. Grajewo /Jankowscy_metr.  001, par. TP Grajewo/, zm. 21.03.1796 Szymany /Jankowscy_metr.  012, par. TP Grajewo/

brat – Michał Żmijewski ur. 1.10.1733 Danowko /Jankowscy_metr.  002, par. TP Grajewo/ i tamże zm. 19.04.1771 /Jankowscy_metr.  011, par. TP Grajewo/

ojciec – Fabian Żmijewski ur. ok. 1709, zm. 11.08.1773 Danowko /Jankowscy_metr.  013, par. TP Grajewo/

matka – Anna ?

Danowko Dnia 21 listopada Ja Józef Czarnocki proboszcz parafii zatwierdzam małżeństwo pomiędzy szlachetnymi osobami Marianną Żmijewską panną i Mateuszem Jankowskim z Pomian Parafii Rajgrodzkiej (…) w obecności świadków szlachetnych Józefa Sutkowskiego, Ludwika Sutkowskiego, Franciszka(?) Szymanowskiego.

Metryka ślubu Mateusza Jankowskiego i Marianny Żmijewskiej, parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, 21.11.1757 r.

„Parafia Grajewo, Diecezja Płocka, Dekanat Wąszoszki:

Danówko     Jankowski 1”

Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, Sławomir Górzyński, Warszawa 2006.

 „ (…) pierwsi znani z nazwiska właściciele Danówka (w 1621) to Żmijewscy; (…) pierwszy znany tu Żmijewski właściciel Danowa miał na imię Daćbóg, od którego mogło pochodzić zdrobnienie Dan i w dalszej kolejności nazwa wsi. Nazwa Danowo dla Danówka po raz pierwszy pojawiła się w 1506 r. Żmijewscy posiadali Danówko jeszcze na początku XVIII w., po nich byli Jankowscy, Odolscy i Szymanowscy.”

 Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1976, s. 166.

…..2 Antoni Jankowski ur. 9.06.1767 Pomiany par. Rajgród – w 1809 r. zawarł kontrakt zastawny z Józefem Szymanowskim (synem Marcina i Julianny) na 12 lat za 3 tys. zł; posiadał dobra w Szymanach i Danówku, w tym karczmę, browar /Jankowscy_dok. 028a-028b, APE/;majster kunsztu ciesielstwa (sztuki tworzenia budowli w drewnie), w 1811 r. zamieszkały w Warszawie przy ul. Głębokiej, na 3 dni przybyły do Danówka, pokwitowanie Józefowi Szymanowskiemu; /Jankowscy_dok. 029a-029b, APE/

…..2 Stanisław Jankowski ur. 15.11.1762 Pomiany, zm. 16.11.1840 Szymany /Jankowscy_metr.  027, par. WBiM Rydzewo/)  – dziedzic cząstkowy wsi Szymany; 3.06.1828 r. u notariusza w Szczuczynie przyznaje, że pierwsza żona Łucja z Łubów wniosła do majątku „inwentarzem rogatym i nierogatym złotych polskich trzysta i gotowizną złotych polskich dwieście” (łącznie 500 zł), które po jego śmierci mają być wypłacone jego dzieciom Jakubowi i Franciszce Brzozowskiej z Flesz przez dzieci z powtórnego małżeństwa z Rozalią z Kuligowskich (w akcie podpis Jakuba) /Jankowscy_dok. 036a-036b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 3.11.1839 u notariusza w Szczuczynie sprzedał synowi Franciszkowi Jankowskiemu za 2 200 złotych polskich część nieruchomości w Szymanach i Danówku, będącą spadkiem po rodzicach. Z tej kwoty część przynależne jest Franciszkowi Szymanowskiemu (mający grunty pod zastaw), dzieciom Jakubowi, Franciszce Brzozowskiej, Mariannie Rydzewskiej, Annie Chrzanowskiej i żonie Rozalii z Kuligowskich (łącznie 2 000 zł) /Jankowscy_dok. 037a-037d, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

Metryka zgonu Stanisława Jankowskiego, parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie, 16.11.1840 r.

1 żona (Stanisław Jankowskiego)

…..+ Łucja Łuba (ś. 19.03.1798 Grajewo /Jankowscy_metr.  017, par. TP Grajewo/, córka Jana i Franciszki z Szymanowskich z RODZINA ŁUBÓW) ur. ok. 1780, zm. 1.03.1808 Szymany /Jankowscy_metr.  020, par. TP Grajewo/

Szymany Roku 1798 19 marca Ja Jan Żelechowski proboszcz parafii zatwierdzam małżeństwo pomiędzy szlachetnym Stanisławem Jankowskim mającym lat 30 i między szlachetną Łucją Łubianką panną mającą 18 lat (…) Świadkami byli szlachetni Szymon Sulewski, Andrzej Szymanowski i Kazimierz Szymanowski (…)

Metryka ślubu Stanisława Jankowskiego i Łucji Łuby, parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, 19.03.1798 r.

„Jankowski Stanisław, Szymany, parafia Rajgród, 1806.”

Spis hipotecznych prywatnych własności ziemskich w powiecie biebrzańskim część piąta, ostatnia, sygn. 2113 zesp. Kamera Wojny i Domen w Białymstoku / AP Białystok. Opracował Igor Daniszewski.

„ Z innych rodzin wcześnie osiadłych [w Szymanach] należy wymienić Skarżyńskich (są już w XVII w.), Jankowskich, Sulewskich i Łubów w XVIII w.”

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego, pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego, Warszawa 1975, s. 216.

……….3 Józef Jankowski ur. ok. 1799, zm. 29.05.1802 Szymany /Jankowscy_metr.  019, par. TP Grajewo/

……….3 Franciszka Jankowska ur. 1800 Szymany, zm. 3.09.1877 Bagienice /Jankowscy_metr.  056, par. PP Wąsosz/

……….+ Józef Brzozowski (ś. 4.02.1822 Grajewo /Jankowscy_metr.  055, par. TP Grajewo/) ur. 1793, zm. 21.09.1853 Flesze /Jankowscy_metr.  057, par. TP Grajewo/

……………4 Adam Brzozowski ur. 1824 Flesze, zm. 17.02.1876 Flesze /Jankowscy_metr.  058, par. TP Grajewo/

……………+ Katarzyna Rożyńska (ś. 25.02.1852 Grajewo /Jankowscy_metr.  059, par. TP Grajewo/) ur. 1825 Flesze i tamże zm. 7.02.1906 /Jankowscy_metr.  060, par. TP Grajewo/

………………..5 Rozalia Brzozowska ur. 28.11.1852 Flesze i tamże zm. 13.12.1852

………………..5 Józef Teodor Brzozowski ur. 8.11.1853 Flesze i tamże zm. 30.12.1925

………………..+ Weronika Bzura (ś. 27.11.1893 Wąsosz) ur. 8.10.1873 Niedźwieckie

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Anna Brzozowska ur. 24.08.1856 Flesze

………………..+ Augustyn Konstanty Niebrzydowski ur. 1831 Sołki (par. Rajgród)

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Stanisław Zachariasz Brzozowski ur. 14.03.1859 Flesze, zm. 1943

………………..+ Joanna Kiełczewska (ś.29.01.1894 Grajewo) ur. 1876 Popowo, zm. 1932

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Baltazar Antoni Brzozowski ur. 6.01.1862 Flesze i tamże zm. 5.02.1897

………………..5 Jan Brzozowski ur. 4.06.1864 Flesze

………………..5 Teofil Brzozowski ur. 27.05.1867 Flesze

……………4 Stanisław Brzozowski ur. 1826 Flesze, zm. 7.02.1831 Flesze /Jankowscy_metr.  061, par. TP Grajewo/

……………4 Ewa Brzozowska ur. 9.12.1827 Flesze /Jankowscy_metr.  062, par. TP Grajewo/ i tamże zm. 23.03.1828 /Jankowscy_metr.  063, par. TP Grajewo/

……………4 Paweł Brzozowski ur. 23.01.1829 Flesze /Jankowscy_metr.  064, par. TP Grajewo/, zm. 15.10.1915 Grajewo /Jankowscy_metr.  065, par. TP Grajewo/

……………+ Marianna Orfanek ur. 1851 Sojczyn, zm. 6.03.1929 Ruda /Jankowscy_metr.  066, par. TP Grajewo/

……………4 Marcel Brzozowski ur. 1.06.1832 Flesze /Jankowscy_metr.  067, par. TP Grajewo/, zm. 19.07.1873 Zalesie /Jankowscy_metr.  068, par. PP Wąsosz/

……………+ Teofila Marianna Godlewska (ś. 25.11.1851 Wąsosz /Jankowscy_metr.  069, par. PP Wąsosz/) ur. 17.04.1833 Zalesie /Jankowscy_metr.  070, par. PP Wąsosz/, zm. przed 1882, (2 mąż – Marcel Niebrzydowski, ś. 20.04.1874 Wąsosz)

………………..5 Józefa Katarzyna Brzozowska ur. 19.11.1853 Zalesie i tamże zm. 29.11.1853

………………..5 Weronika Franciszka Brzozowska ur. 29.12.1854 Zalesie

………………..5 Maksymilian Stanisław Brzozowski ur. 15.10.1856 Zalesie i tamże zm. 20.04.1857

………………..5 Franciszka Brzozowska ur. 1856

………………..+ Antoni Witold Rybsztat (ś. 17.01.1881 Wąsosz) ur. 1856 Stawiski, zm. po 1907

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….+ (2 żona Bolesława Rybsztata) Barbara Pieńczykowska (ś. 4.02.1907) ur. 1889, zm. 18.11.1925 Grajewo

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Marianna Anna Brzozowska ur. 20.03.1858 Zalesie

………………..5 Władysław Brzozowski ur. 20.07.1859 Zalesie i tamże zm. 12.02.1930

………………..+ (1 żona Władysława Brzozowskiego) Michalina Zalewska (ś. 1882 Wąsosz) ur. 1860 Zalesie, zm. przed 12.10.1929

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..+ (2 żona Władysława Brzozowskiego) Adela Nimfa Borawska ur. 10.11.1863 Konopki, zm. 26.03.1952 Bagienice

………………..5 Antoni Onufry Brzozowski ur. 13.06.1862 Zalesie

………………..5 Antonina Brzozowska ur. 13.06.1863 Zalesie i tamże zm. 27.04.1938

………………..+ Aleksander Zalewski (ś. 9.08.1882 Wąsosz) ur. 10.03.1858 Zalesie i tamże zm. 31.08.1938

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Julianna Marianna Brzozowska ur. 20.07.1866 Zalesie i tamże zm. 3.01.1867

………………..5 Aleksander Brzozowski ur. 1.11.1867 Zalesie

………………..5 Balbina Brzozowska ur. 16.12.1870 Zalesie i tamże zm. 26.12.1870

………………..5 Feliksa Brzozowska ur. 6.04.1872 Zalesie i tamże zm. 13.03.1873

……………4 Anna Brzozowska ur. 20.12.1834 Flesze /metr. 071, par. TP Grajewo/, zm. 25.02.1874 Bagienice /metr. 072, par. PP Wąsosz/ – 13.02.1854 r. u notariusza w Szczuczynie w obecności matki Franciszki Brzozowskiej, przyszłego szwagra Baltazara Rutkowskiego i przyszłego męża Chryzogona sporządzono zapis przedślubny /archiwa 045a-045c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/;

……………+ Fryzanty/Chryzogon Rutkowski (ś. 21.02.1854 Grajewo /metr. 073, par. TP Grajewo/) ur. 24.11.1828 Bagienice /metr. 074, par. PP Wąsosz/  i tamże zm. 26.03.1896 /metr. 075, par. PP Wąsosz/ (1 żona – Julianna Krukowska z d. Łosiewska)

………………..5 Albina Marianna Rutkowska ur. 5.08.1855 Bagienice, zm. 7.12.1930 Flesze

………………..+ Paweł Rożyński (ś. 27.11.1876 Wąsosz) ur. 16.01.1852 Flesze i tamże zm. 6.03.1915

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Józef Rutkowski ur. 1.01.1858 Bagienice

………………..5 Jan Rutkowski ur. 24.05.1860 Bagienice

………………..+ Anna Danowska ur. 18.08.1870 Sulewo-Prusy

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Stanisław Rutkowski ur. 16.11.1866 Bagienice

………………..5 Aleksander Rutkowski ur. 22.05.1871 Bagienice

………………..5 Antoni Rutkowski ur. 11.02.1874 Bagienice

……………4 Stanisław Brzozowski ur. 4.11.1837 Flesze /Jankowscy_metr.  076, par. TP Grajewo/ i tamże zm. 12.02.1851 /Jankowscy_metr.  077, par. TP Grajewo/

……………4 Rozalia Ludwika Brzozowska ur. 25.09.1840 Flesze /Jankowscy_metr.  078, par. TP Grajewo/ i tamże zm. 18.08.1848 /Jankowscy_metr.  079, par. TP Grajewo/

……………4 Franciszek Brzozowski ur. 5.10.1843 Flesze /Jankowscy_metr.  080, par. TP Grajewo/ i tamże zm. 16.10.1843 /Jankowscy_metr.  081, par. TP Grajewo/

……………4 Wiktoria Brzozowska ur. 24.11.1844 Flesze /Jankowscy_metr.  082, par. TP Grajewo/

……………4 Wiktoria Apolonia Brzozowska ur. 8.02.1845 Flesze /Jankowscy_metr.  083, par. TP Grajewo/ i tamże zm. 15.02.1845 /Jankowscy_metr.  084, par. TP Grajewo/

……….3 Karolina Jankowska ur. ok. 1804 Szymany i tamże zm. 9.02.1809 /Jankowscy_metr.  021, par. TP Grajewo/

……….3 Jakub Jankowski ur. ok. 1807 Szymany i tamże zm. 1.12.1877 /Jankowscy_metr. 035, par. WBiM Rydzewo/dziedzic cząstkowy wsi Szymany; 3.06.1828 r. u notariusza w Szczuczynie w zamian za posag o wartości 300 złotych polskich, wniesiony przez żonę Karolinę z Szymanowskich, zapisuje jej prawa do majątku w Danówku (w akcie podpis Jakuba) /archiwa 034a-034b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 3.06.1828 r. u notariusza w Szczuczynie kupił od siostry rodzonej Franciszki Brzozowskiej z Flesz (żony Józefa Brzozowskiego) za 380 złotych polskich całą jej część w Danówku wraz  z przyległością w Toczyłowie (w akcie podpis Jakuba) /archiwa 035a-035c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 17.04.1834 r. u notariusza w Szczuczynie zawarł z Kajetanem Żmijewskim (s. Piotra) umowę zastawu (w akcie podpis Jakuba) /dokumenty 030a- 030b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 21.04.1834 wraz z żoną Karoliną nabył od jej siostry Katarzyny Szymanowskiej (będącej w złym stanie zdrowia) dobra w Danówku (w akcie podpis Jakuba) /archiwa 031a- 031c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 7.10.1846 u notariusza w Szczuczynie zawarł umowę cesji z Józefem Bagieńskim i Mateuszem Zaborowskim (obaj ze wsi Lipnik), spadkobiercami po księdzu Wojciechu Bagińskim (w akcie podpis Jakuba) /archiwa 038a- 038b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 23.09.1848 r. u notariusza w Szczuczynie pokwitował zrzeknięcie się pretensji do spadku po ks. Wojciechu Bagińskim /archiwa 042a- 042c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 19.05.1849 r. u notariusza w Szczuczynie zawarł umowę kupna lasów i zarośli w Szymanach, zwanych Jankowszczyzną za 37 rubli srebrnych i 50 kopijek /archiwa 044a- 044c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 8.03.1852 u notariusza w Szczuczynie nabył od Stanisława Wojsława z Flesz Różyńskich za 120 srebrnych rubli dobra we wsi Szymany (w akcie podpis Jakuba) /archiwa 047a- 047b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

Podpis Jakuba Jankowskiego pod aktem ślubu siostry Jakuba – Anny Jankowskiej, metryka parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie, 1837 r.

1 żona (Jakuba Jankowskiego)

……….+ Karolina Aleksandra Szymanowska (ś. 22.10.1827 Rydzewo /metr. 024, par. WBiM Rydzewo/, córka Jana i Wiktorii z Bagińskich) ur. ok. 1807 Szymany i tamże zm. 1849 – w akcie plenipotencji (pełnomocnictwa) z 25.01.1847 r. wskazana jako siostrzenica ks. Wojciecha Bagińskiego, byłego proboszcza z Topczewa pow. bialski (w akcie podpis Karoliny) /archiwa 039a- 039c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/Karolina Aleksandra Szymanowska (ś. 22.10.1827 Rydzewo /Jankowscy_metr.  024, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1807 Szymany i tamże zm. 1849

……………4 Ludwika Jankowska ur. 1827 Szymany, zm. 1879 Turczyn par. Rajgród

……………+ Adam Lenkowski (ś. Rydzewo) ur. 1810 Dręstwo par. Bargłów, zm. 1884 Turczyn /podpis – Jankowscy_metr. 202, par. NNMP Rajgród/

………………..5 Wincenty Józef Lenkowski ur. 21.03.1847 Turczyn /Jankowscy_metr. 202, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 1920 /podpis – Jankowscy_metr. 092, par. NNMP Rajgród/

………………..+ Helena Kleszczewska (ś. 1879 Rajgród) zam. Łazarze, ur. ok. 1860

…………………….6 Wacław Lenkowski ur. ok. 1883, zm. 1885 Turczyn

…………………….6 Justyna Lenkowska ur. ok. 1887 Turczyn /podpis – Jankowscy_metr. 194, par. NNMP Rajgród/, zm. ok. 1907

…………………….+ Teodor Stryjewski (ś. 13.01.1904 Rajgród /Jankowscy_metr. 193, par. NNMP Rajgród/) ur. ok. 1883 Boczki, zam. Łobodno /podpis – Jankowscy_metr. 194, par. NNMP Rajgród/ – wiejski nauczyciel

…………………………7 Maria Jadwiga Stryjewska zam. Poryte

…………………………+ Henryk Lenkowski (ś. 1924 Poryte, wujek Marii, syn Piotra Szymona i Pauliny z Rydzewskich – PATRZ NIŻEJ) ur. 15.07.1898 Turczyn /Jankowscy_metr. 208, par. NNMP Rajgród/

…………………….6 Janina Maria Lenkowska ur. 10.07.1891 Turczyn /Jankowscy_metr. 089, par. NNMP Rajgród/

…………………….6 Piotr Lenkowski ur. 20.06.1893 Turczyn /Jankowscy_metr. 090, par. NNMP Rajgród/

………………..5 Michalina Weronika Lenkowska ur. 5.04.1849 Turczyn /Jankowscy_metr. 203, par. NNMP Rajgród/, zm. 1912 Bełda

………………..+ (1 mąż Michaliny Lenkowskiej) Kazimierz Sierzputowski (ś. 1868 Rajgród, wdowiec) ur. ok. 1833, zm. ok. 1894, zam. Bełda par. Rajgród

…………………….6 Ignacy Piotr Sierzputowski ur. 1869 Bełda i tamże zm. 1881

…………………….6 Kamila Sierzputowska ur. 1870 Bełda /podpis – Jankowscy_metr. 094, par. NNMP Rajgród/

…………………….+ Paweł Greczko-Katok (ś. 2.02.1891 Rajgród /Jankowscy_metr. 093, par. NNMP Rajgród/) ur. ok. 1862, zam. Barszcze

…………………………7 Mieczysław Tomasz Greczko-Katok ur. 21.12.1891 Barszcze /Jankowscy_metr. 095, par. NNMP Rajgród/), zm. 22.03.1892 Bełda /Jankowscy_metr. 096, par. NNMP Rajgród/)

…………………….6 Stanisław Sierzputowski ur. 1872 Bełda i tamże zm. 1877

…………………….6 Wiktoria Sierzputowska ur. 1874 Bełda i tamże zm. 1877

…………………….6 Wojciech Czesław Sierzputowski ur. 1876 Bełda i tamże zm. 1877

…………………….6 Michał Czesław Sierzputowski ur. 1878 Bełda i tamże zm. 1889

…………………….6 nieżywe Sierzputowski ur. i zm. 1881 Bełda

…………………….6 Bolesław Sierzputowski ur. 2.04.1882 Bełda, zm. 20.07.1956 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 046/

…………………….+ Janina Elsner (ś. 1912 Grajewo) ur. 7.04.1890, zm. 8.06.1945

…………………………7 Regina Sierzputowska 25.02.1913 Bełda, zm. 2.12.2003 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 044/

…………………………+ Feliks Wachnik (ś. 1932 Grajewo) ur. ok. 1902, zm. 12.05.1963, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 044/ – kapral

…………………………7 Zenobia Sierzputowska ur. 13.02.1917 klinika, Gubernia Czernigowska, zm. 27.08.1976, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 045/

…………………………+ Jan Dojnikowski (ś. 1934 Grajewo) zm. 1941, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 045/

…………………………7 Wincenta Michalina Sierzputowska ur. 18.10.1919 Bełda, zm. 18.07.2006

…………………………+ ? Borawski

…………………………7 Anastazja Sierzputowska ur. 31.01.1914 Bełda, zm. 22.12.1997 Suwałki, poch. Suwałki

…………………………+ ? Misiewicz

…………………………7 Marian Sierzputowski ur. 16.04.1922 Grajewo i tamże zm. 10.11.1983 – żołnierz AK, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 046/

…………………………7 Romualda Sierzputowska ur. 5.04.1924 Grajewo, zm. 24.02.2016 Białystok, poch. Białystok

…………………………+ ? Masiuk

…………………………7 Stanisława Sierzputowska ur. 9.04.1926 Grajewo, zm. 18.10.1995 Góra Kalwaria, poch. Pyry

…………………………+ ? Grosicki

…………………………7 Jan Sierzputowski ur. 1.09.1930 Grajewo, zm. 16.01.1990

…………………….6 Mieczysław Sierzputowski ur. 1884 Bełda i tamże zm. 1885

…………………….6 Adam Sierzputowski ur. 1886 Bełda

…………………….6 Hipolit Sierzputowski ur. i zm. 1888 Bełda

…………………….6 Wacław Sierzputowski ur. i zm. 1889 Bełda

………………..+ (2 mąż Michaliny Lenkowskiej) Józef Szymanowski (ś. 14.11.1894 Rajgród, wdowiec /Jankowscy_metr. 125, par. NNMP Rajgród/) ur. ok. 1840, zam. Grzędy

………………..5 Anna Agnieszka Lenkowska ur. 13.01.1851 Turczyn /Jankowscy_metr. 204, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 1854

………………..5 Grasylda Franciszka Lenkowska ur. 1853 Turczyn

………………..+ Józef Wroczyński (ś. 1874 Rajgród, wdowiec) zam. Wroceń

………………..5 Benedykt Franciszek Lenkowski ur. 1855 Turczyn i tamże zm. 1917 /podpis – Jankowscy_metr. 312, par. NNMP Rajgród/

………………..+ Bronisława Mroczkowska (ś. 1889 Wąsosz) ur. 1861 Borawskie par. Radziłów, zm. po 1917

…………………….6 Stanisław Grzegorz Lenkowski ur. 9.05.1890 Turczyn /Jankowscy_metr. 101, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 1925, kawaler

…………………….6 Sabina Lenkowska ur. 22.04.1893 Turczyn /Jankowscy_metr. 100, par. NNMP Rajgród/

…………………….+ Władysław Czarnecki (ś. 1919 Rajgród) ur. ok. 1884 Szczuczyn – mieszczanin

…………………….6 Felicja Lenkowska ur. 18.05.1895 Turczyn /Jankowscy_metr. 216, par. NNMP Rajgród/

…………………….6 Witold Lenkowski ur. 15.10.1897 Turczyn /Jankowscy_metr. 217, par. NNMP Rajgród/

…………………….+ Elżbieta Zawistowska (ś. 1925 Rajgród) ur. 19.11.1901 Turczyn /Jankowscy_metr. 221, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 6.07.1984

…………………….6 Oktawia Lenkowska ur. 28.05.1900 Turczyn /Jankowscy_metr. 218, par. NNMP Rajgród/

…………………….+ Henryk Godlewski (ś. 1923 Rajgród) ur. 1893 Turczyn

…………………….6 Bolesław Lenkowski ur. 7.10.1903 Turczyn /Jankowscy_metr. 219, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 1916

…………………….6 Justyna Waleria Lenkowska ur. 14.04.1907 Turczyn, zm. 29.12.1999 Grajewo /Jankowscy_metr. 220, par. NNMP Rajgród/

…………………….+ Stanisław Kukowski (ś. 1927 Rajgród) ur. 24.09.1894 Bełda /Jankowscy_metr. 222, par. NNMP Rajgród/

………………..5 Piotr Szymon Lenkowski ur. 1857 Turczyn /podpis – Jankowscy_metr. 098, par. NNMP Rajgród/

………………..+ (1 żona) Paulina Rydzewska (ś. 26.08.1891 Rajgród /Jankowscy_metr. 085, par. NNMP Rajgród/) ur. ok. 1870 Turczyn, zm. 1911

…………………….6 Jadwiga Lenkowska ur. 22.06.1892 Turczyn /Jankowscy_metr. 097, par. NNMP Rajgród/

…………………….6 Antonina Lenkowska ur. 31.01.1894 Turczyn /Jankowscy_metr. 205, par. NNMP Rajgród/, zm. 1923 Skrodzkie par. Rajgród

…………………….+ Jan Bagiński (ś. 1919 Rajgród, wdowiec po Sabinie Danowskiej) ur. 1884 Skrodzkie par. Rajgród

…………………….6 Justyna Lenkowska 7.02.1896 Turczyn /Jankowscy_metr. 206, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 25.06.1897 /Jankowscy_metr. 099, par. NNMP Rajgród/

…………………….6 Wacława Lenkowska ur. 4.04.1897 Turczyn /Jankowscy_metr. 207, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 1910

…………………….6 Henryk Lenkowski ur. 15.07.1898 Turczyn /Jankowscy_metr. 208, par. NNMP Rajgród/

…………………….+ Maria Jadwiga Stryjowska (ś. 1924 Poryte, siostrzenica Henryka, córka Teodora i Justyny z Lenkowskich – PATRZ WYŻEJ) zam. Poryte

…………………….6 Julian Lenkowski ur. 29.06.1900 Turczyn /Jankowscy_metr. 209, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 1920, kawaler

…………………….6 Justyna Lenkowska ur. 22.11.1901 Turczyn /Jankowscy_metr. 210, par. NNMP Rajgród/, zm. 19.02.1986 Kosiły par. Rajgród

…………………….+ Leon Karwowski (ś. 1923 Rajgród, syn Wincentego i Pauliny z Łochowskich z RODZINA DANOWSKICH) ur. 25.11.1897 Turczyn /Jankowscy_metr. 223, par. NNMP Rajgród/, zm. 1962 Rajgród – członek Polskiej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej. Ukończył szkołę powszechną w Bełdzie, a następnie pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarki. We wrześniu 1917 r. wstąpił w szeregi POW, przyjmując ps. „Smoła”. Brał udział w pracach konspiracyjnych organizacji oraz rozbrajaniu Niemców w listopadzie 1918 r. Następnie wstąpił na ochotnika w szeregi WP do 33 pp. Wraz z pułkiem wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w trakcie której został lekko ranny. Po zakończeniu wojny został zwolniony do rezerwy w stopniu plutonowego. Powrócił do rodzinnej miejscowości, gdzie nadal zajmował się uprawą roli. Działał także w lokalnych strukturach Stronnictwa Ludowego i koła powiatowego POW. Podczas okupacji sowieckiej działał w Polskim Związku Powstańczym, a od 1942 r. w AK, przyjmując ps. „Lemiesz”. Służył w 6 kompanii. Dowodził drużyną, następnie plutonem, a od czerwca 1943 r. był komendantem placówki nr 12 (Bełda). Ukończył kurs Szkoły Podchorążych rejonu Rajgród. Cieszył się dużym autorytetem w całej gminie Bełda. W maju 1944 r. został awansowany do stopnia starszego sierżanta czasu wojny. Podczas akcji „Burza” dostarczał do 9 PSK AK żywność. W 1945 roku dowodził II Batalionem Grajewskiego Obwodu AKO. Po zakończeniu okupacji niemieckiej wstąpił w szeregi Polskiego Stronnictwa Ludowego, w którym pełnił funkcję prezesa zarządu powiatowego. Kandydował na posła z listy PSL w wyborach do Sejmu Ustawodawczego ze stycznia 1947 r. Leon Karwowski został aresztowany w wyniku akcji likwidowania przez komunistyczne władze struktur PSL w powiecie szczuczyńskim. Pochowany został na cmentarzu w Rajgrodzie. (Red. Tomasz Dudziński, www.grajewiak.pl)

…………………………7 RODZINA DANOWSKICH

…………………….6 Michał Lenkowski ur. 21.09.1903 Turczyn /Jankowscy_metr. 211, par. NNMP Rajgród/

…………………….+ Honorata Olszewska (ś. 1927 Rajgród) ur. 11.01.1904 Łazarze par. Rajgród /Jankowscy_metr. 215, par. NNMP Rajgród/

…………………….6 Maria Lenkowska ur. 18.06.1905 Turczyn /Jankowscy_metr. 212, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 1907

…………………….6 Kazimierz Lenkowski ur. 1.02.1907 Turczyn /Jankowscy_metr. 213, par. NNMP Rajgród/

…………………….6 Regina Lenkowska ur. 3.07.1908 Turczyn, zm. 12.09.1996 Grajewo /Jankowscy_metr. 214, par. NNMP Rajgród/

…………………….+ Jan Graczewski (ś. 1929 Rajgród, syn Jana i Rozalii z Karwowskich z RODZINA DANOWSKICH) ur. 1906 Pieńczykowo, zm. 5.09.1989 Grajewo

………………..+ (2 żona) Marianna Kownacka (ś. 1912 Rajgród) ur. 1879 Turczyn

………………..5 Karolina Weronika Lenkowska ur. 1859 Turczyn

………………..+ Ignacy Wroczyński (ś. 1879 Rajgród) zam. Wroceń

………………..5 Ignacy Lenkowski ur. 1861 Turczyn

………………..5 Łucja Rozalia Lenkowska  ur. 1865 Turczyn

………………..+ Józef Czepielewski (ś. 1885 Rajgród) zam. Grajewo

………………..5 Józefa Lenkowska ur. 1868 Turczyn /podpis – Jankowscy_metr. 088, par. NNMP Rajgród/

………………..+ Jan Wojnowski (ś. 12.02.1893 Rajgród /Jankowscy_metr. 087, par. NNMP Rajgród/) ur. ok. 1868 Źrobki /podpis – Jankowscy_metr. 088, par. NNMP Rajgród/

………………..5 Antoni Lenkowski ur. 1870 Turczyn i tamże zm. 1874

………………..5 Emilia Kamila Lenkowska ur. 1872 Turczyn

………………..5 Ewa Stanisława Lenkowska ur. 1877 Turczyn

……………4 Wojciech Józef Jankowski ur. 1828 Szymany

……………4 Anna Jankowska ur. 1833 Szymany, zm. 1889 Klimaszewnica

……………+ (1 mąż) Nikodem Kamiński (ś. Rydzewo) zm. 15.12.1881 – dziedzic cząstkowy wsi Klimaszewnica, szlachcic wylegitymowany

………………..5 Jan Kamiński ur. 1854 Klimaszewnica

………………..5 Wincenty Kamiński ur. 1857 Klimaszewnica

………………..5 Piotr Kamiński ur. 1858 Klimaszewnica

………………..5 Paulina Anna Kamińska ur. 1859 Klimaszewnica i tamże zm. 19.06.1875

………………..5 Franciszek Kamiński ur. ok. 1865 Klimaszewnica

………………..+ Anna Dąbrowska (ś. 23.11.1891 Radziłów /Jankowscy_metr. 241, par. SA Radziłów/) ur. 1870 Karwowo par. Radziłów

…………………….6 Julianna Kamińska ur. 1894 Radziłów

…………………….6 Marianna Kamińska ur. 1897 Radziłów

…………………….6 Aleksandra Kamińska ur. 1898 Radziłów

…………………….6 Paulina Kamińska ur. 1901 Radziłów

…………………….6 Stanisława Kamińska ur. 5.05.1903 Karwowo par. Radziłów

…………………….+ Bolesław Gardocki (ś. 26.11.1946 Radziłów, brat Adolfa – PATRZ NIŻEJ) ur. 14.05.1897

…………………….6 Kazimierz Kamiński ur. 25.11.1906 Radziłów

…………………….+ (1 mąż) Adolf Gardocki (ś. 26.02.1930 Radziłów, brat Bolesława – PATRZ WYŻEJ) ur. ok. 1894 Karwowo par. Radziłów, zm. przed 1947

…………………….+ (2 mąż) Czesław Górski (ś. 26.11.1947 Radziłów) ur. 23.01.1909 Rutki

…………………….6 Anna Kamińska ur. 1909 Radziłów

…………………….6 Franciszek Kamiński ur. 1913

…………………….+ Helena Mroczkowska (ś. 6.02.1934 Przytuły) ur. 1907

………………..5 Stanisław Kamiński ur. ok. 1869, zm. 1871 Klimaszewnica

………………..5 Teodor Kamiński ur. 1871 Klimaszewnica i tamże zm. 1872

………………..5 Julian Kamiński ur. 1873 Klimaszewnica i tamże zm. 4.05.1875

………………..5 Szczepan Kamiński ur. 1874 Klimaszewnica i tamże zm. 3.04.1875

………………..5 Anna Kamińska ur. 1877 Klimaszewnica i tamże zm. 26.08.1877 (żyła 7 dni)

……………+ (2 mąż Anny Jankowskiej) Wojciech Dobkowski (ś. 1882 Białaszewo, wdowiec po Zuzannie) ur. Załuski

……………4 Marcel Jankowski ur. 22.03.1835 Szymany /Jankowscy_metr.  028, par. WBiM Rydzewo/

……………4 Wiktoria Jankowska ur. 1837 Szymany

……………+ Jan Władysław Kamiński (ś. Rydzewo) – dziedzic cząstkowy wsi Klimaszewnica, szlachcic wylegitymowany

………………..5 Paulina Kamińska ur. 1855 Klimaszewnica  i tamże zm. 1884

………………..5 Leon Kamiński ur. ok. 1857 Klimaszewnica /podpis – Jankowscy_metr. 197, par. SBM Białaszewo/

………………..+ (1 żona Leona Kamińskiego) Anna Załuska (ś. 1876 Radziłów) ur. 1847 Ostrowik par. Radziłów, zm. 13.09.1903

…………………….6 Bolesław Kamiński ur. 1877 Klimaszewnica

…………………….6 Stanisława Kamińska ur. ok. 1882, zm. 1887 Klimaszewnica

…………………….6 Wacław Kamiński ur. 1885 Klimaszewnica

…………………….6 Jan Kamiński ur. ok. 1886, zm. 1887 Klimaszewnica

………………..+ (2 żona Leona Kamińskiego) Stanisława Klimaszewska (ś. 19.10.1903 Białaszewo /Jankowscy_metr. 196, par. SBM Białaszewo/) ur. 1877 Klimaszewnica

………………..5 Barbara Kamińska ur. 1858 Klimaszewnica

………………..5 Marcel Kamiński ur. 1860 Klimaszewnica

………………..5 Teofila Kamińska ur. ok. 1863 Klimaszewnica, zm. 1918 Turczyn par. Rajgród

………………..+ Adam Obiedziński (ś. 26.01.1891 Białaszewo /Jankowscy_metr. 135, par. SBM Białaszewo/) ur. 1855 Turczyn par. Rajgród, zm. 1928 Turczyn

…………………….6 Wanda Obiedzińska ur. 1891 Turczyn i tamże zm. 1915, panna

…………………….6 Janina Obiedzińska ur. 1893 Turczyn, zm. 30.04.1965 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 047/

…………………….+ ? Popko

…………………….6 Franciszek Obiedziński ur. 27.08.1896 Turczyn /Jankowscy_metr. 224, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 10.04.1965 Turczyn

…………………….+ Elżbieta Wiśniewska (ś. 1922 Grajewo) zm. 29.01.1980 Turczyn

…………………….6 Kazimiera Obiedzińska ur. 29.01.1899 Turczyn /Jankowscy_metr. 225, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 1916, panna

…………………….6 Piotr Obiedziński ur. 13.10.1901 Turczyn /Jankowscy_metr. 226, par. NNMP Rajgród/, zm. 29.09.1974 Paryż, Francja

…………………….+ Barbara Popowicz (ś. 8.08.1936 Paryż)

………………..5 Julian Kamiński ur. 1870 Klimaszewnica i tamże zm. 1872

………………..5 Julian Kamiński ur. po 1872 – zam. Klimaszewnica

………………..+ Zofia Piotrowska (ś. 1901 Radziłów) ur. 1879 Mścichy par. Radziłów

…………………….6 Konstanty Kamiński ur. 1902, zm. 1903 Mścichy

…………………….6 Marianna Kamińska ur. 1903

…………………….6 Franciszek Kamiński ur. 1906

…………………….6 Eugenia Kamińska ur. 1909

…………………….6 Antoni Kamiński ur. i zm. 1911 Mścichy

…………………….6 Stanisław Kamiński ur. 1913

………………..5 Rozalia Kamińska ur. 1875 Klimaszewnica

………………..+ Wojciech Danowski (ś. 14.02.1895 Białaszewo /Jankowscy_metr. 195, par. SBM Białaszewo/, syn Teodora i Ludwiki Doroty z Zalewskich z RODZINA DANOWSKICH) ur. ok. 1868 Klimaszewnica

…………………….6 RODZINA DANOWSKICH

………………..5 Paulin Kamiński ur. 1879 Klimaszewnica

……………4 Teofila Jankowska ur. 28.02.1839 Szymany /Jankowscy_metr. 025, par. WBiM Rydzewo/

……………+ Julian Smoleński (ś. Rydzewo) – właściciel części szlacheckiej wsi Górskie, arendarz (jęz. staropolski) – dzierżawca, karczmarz, właściciel gospody, szynkarz

………………..5 Łukasz Marcelin Smoleński ur. i zm. 1859 Górskie (par. Bargłów)

………………..5 Józef Aleksander Smoleński ur. 1861 Górskie i tamże zm. 1862

………………..5 Michalina Anna Smoleńska ur. 1863 Górskie i tamże zm. 1871

………………..5 Feliks Aleksander Smoleński ur. i zm. 1865 Górskie

………………..5 Weronika Smoleńska ur. i zm. 1866 Górskie

………………..5 Weronika Smoleńska ur. 1867 Górskie i tamże zm. 1871

………………..5 Andrzej Smoleński ur. 1870 Górskie

………………..5 Wawrzyniec Smoleński ur. 1873 Górskie

……………4 Teofila Jankowska ur. 28.02.1839 Szymany /Jankowscy_metr.  025, par. WBiM Rydzewo/

……………+ Julian Smoleński (ś. Rydzewo) – właściciel części szlacheckiej wsi Górskie, arendarz (jęz. staropolski) – dzierżawca, karczmarz, właściciel gospody, szynkarz

………………..5 Łukasz Marcelin Smoleński ur. i zm. 1859 Górskie (par. Bargłów)

………………..5 Józef Aleksander Smoleński ur. 1861 Górskie i tamże zm. 1862 (par. Bargłów)

………………..5 Michalina Anna Smoleńska ur. 1863 Górskie (par. Bargłów)

………………..5 Feliks Aleksander Smoleński ur. i zm. 1865 Górskie (par. Bargłów)

………………..5 Weronika Smoleńska ur. i zm. 1866 Górskie (par. Bargłów)

………………..5 Weronika Smoleńska ur. 1867 Górskie (par. Bargłów)

………………..5 Andrzej Smoleński ur. 1870 Górskie (par. Bargłów)

……………4 Walerian Paulin Jankowski ur. 1840 Szymany, zm. 29.11.1893 Danówko /Jankowscy_metr.  122, par. TP Grajewo/

……………+ Magdalena Milewska (ś. 1864 Rajgród /Jankowscy_metr. 240, par. NNMP Rajgród/) ur. 1843 Turczyn par. Rajgród, zm. po 1893

………………..5 Jakub Jankowski ur. ok. 1871 Szymany, zam. Danówko

………………..+ Klementyna Szymanowska (ś. 24.02.1895 Rydzewo /Jankowscy_metr.  123, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1872 Szymany

…………………….6 Ksawery Jankowski ur. 20.01.1896 Danówek /Jankowscy_metr. 147, par. TP Grajewo/, zm. 1985, poch. Grajewo Parafialny,  sektor VIII, rząd 15, grób 3 /Jankowscy_groby 038/

…………………….+ Anna Wiśniewska (ś. 29.02.1916 Grajewo) ur. ok. 1899 Wilczewo/Grajewo, zm. 29.11.1991, poch. Grajewo Parafialny, sektor VIII, rząd 15, grób 3 /Jankowscy_groby 038/

…………………………7 rodzina poch. Grajewo Parafialny, sektor VIII, rząd 15, grób 3 /Jankowscy_groby 038/

…………………….6 Leon Jankowski ur. 12.10.1910 Danówek par. Grajewo

…………………….+ Janina Zyskowska (ś. 22.01.1935 Grajewo /Jankowscy_metr. 239, par. TP Grajewo/) ur. 27.04.1914 Szymany

…………………….6 Władysław Jankowski ur. Danówek par. Grajewo, zm. 1930 Kołaki

………………..5 Joanna Jankowska ur. ok. 1873 Szymany

………………..+ Władysław Pawłowski (ś. 25.10.1894 Rydzewo /Jankowscy_metr.  124, par. WBiM Rydzewo/) ur. 1868 Netta par. Bargłów Kościelny, zam. Ciszewo

…………………….6 Adolf Pawłowski ur. 10.03.1896 Szymany /Jankowscy_metr.  146, par. WBiM Rydzewo/, zamordowany 1941 r. Katyń

…………………….+ Franciszka Łowczykowska (ś. 1921 Grajewo) ur. ok. 1897, zm. 9.01.1981 Koszarówka, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 039/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Michalina Jankowska ur. 1870 Szymany, zam. Danówek, zm. 1953

………………..+ Szczepan Franciszek Bielawski (ś. 14.01.1891 Grajewo /Jankowscy_metr.  142, par. TP Grajewo/) ur. 25.12.1867 Grajewo, zm. ok. 1945

…………………….6 Janina Bielawska

…………………….+ ? Pachucki

…………………….6 Cecylia Bielawska ur. 25.12.1911, zm. 15.07.2002 Grajewo, poch. Grajewo Komunalny /Jankowscy_groby 043/

…………………….+ Józef Czerwiński (ś. 1935 Grajewo, syn Stanisława i Antoniny z Zarzeckich z RODZINA ANDRYSZEWSKICH)

…………………………7 RODZINA ANDRYSZEWSKICH

…………………….6 Stefania Bielawska ur. 29.10.1892 Grajewo /Jankowscy_metr.  145, par. TP Grajewo/, zm. 30.06.1967

…………………….6 Witold Bielawski

…………………….6 Kazimiera Bielawska ur. 25.10.1895 Grajewo /Jankowscy_metr.  143, par. TP Grajewo/ – w 1913 r. razem z Janem Jankowskim (s. Stanisława Adama i Anny z Brodowskich) odbyła podróż do Stanów Zjednoczonych – zatrzymała się u wuja Wojciecha Kulpana

…………………….6 Henryk Bielawski ur. 19.01.1905 Grajewo /Jankowscy_metr.  144, par. TP Grajewo/ i tamże zm. 18.12.1991 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 025-026/

…………………….+ Marianna Sobocińska (ś. 28.10.1936 Grajewo) ur. 19.03.1914, zm. 21.11.2004 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 025-026/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Julian Jankowski ur. 1843 Szymany i tamże zm. 1847

……………4 Marianna (Marcjanna) Jankowska ur. 1843 Szymany, zm. 18.02.1899 Kuligi /Jankowscy_metr.  049, par. NNMP Rajgród/

……………+ Antoni Rutkowski (ś. Rydzewo) zam. Kuligi par. Rajgród, żył w 1899

………………..5 Antoni Rutkowski ur. ok. 1872 Kuligi

………………..+(1 żona)  Ludwika Rutkowska ur. ok. 1876 Moniuszki zm. 3.12.1899 Kuligi /Jankowscy_metr.  191, par. NNMP Rajgród/

…………………….6 Aleksandra Rutkowska ur. ok. 1899 Kuligi i tamże zm. 28.01.1899 /Jankowscy_metr.  189, par. NNMP Rajgród/

…………………….6 Piotr Rutkowski ur. ok. 1899 Kuligi i tamże zm. 10.05.1900 /Jankowscy_metr.  190, par. NNMP Rajgród/

………………..+ (2 zona) Waleria Kownacka (ś. 29.01.1900 Rajgród /Jankowscy_metr.  188, par. NNMP Rajgród/) ur. ok. 1871 Turczyn

………………..5 Anastazja Rutkowska ur. 1881 Kuligi par. Rajgród, zm. po 1938

………………..+ Adam Pieńczykowski (ś. 13.02.1899 Rajgród /Jankowscy_metr.  103, par. NNMP Rajgród/) ur. 1873 Kołaki par. Rydzewo, zm. po 1938

…………………….6 Aleksander Pieńczykowski ur. i zm. 29.09.1900 Kołaki par. Rydzewo /Jankowscy_metr.  102, par. WBiM Rydzewo/

…………………….6 Stanisława Marianna Pieńczykowska ur. 15.05.1901 Kołaki par. Rydzewo /Jankowscy_metr.  151, par. WBiM Rydzewo/, zm. 5.07.1947 Kołaki

…………………….6 Aleksander Pieńczykowski ur. 12.12.1903 Kołaki par. Rydzewo /Jankowscy_metr.  149, par. WBiM Rydzewo/, zm. 31.08.1965 Grajewo

…………………….+ Eugenia Szymanowska (ś. 16.02.1938 Wąsosz) ur. Zalesie, zm. 18.04.1946

…………………….6 Władysława Pieńczykowska ur. 30.07.1906 Kołaki par. Rydzewo /Jankowscy_metr.  150, par. WBiM Rydzewo/, zm. 28.11.1984 Bukowo

…………………….+ Adam Truszkowski (ś. 21.02.1927 Rydzewo)

………………..5 Antoni Jankowski ur. 1874 Szymany i tamże zm. 29.02.1949, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 027/

………………..+ Stefania Rutkowska (ś. 8.05.1909 Nowy Jork, USA /Jankowscy_metr. 236, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1883 Wólka Piotrowska par. Rydzewo, zm. 2.04.1963, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 027/

…………………….6 Wacław Jankowski ur. ok. 1909 USA, zm. 1911 Szymany

…………………….6 Jadwiga Jankowska ur. 27.09.1909 Szymany

…………………….6 Janina Jankowska ur. ok. 1912 Szymany i tamże zm. 1913

…………………….6 Aleksandra Jankowska ur. 1913 Szymany i tamże zm. 1914

…………………….+ Jan Kuczyński (ś. 6.10.1936 Grajewo /Jankowscy_metr. 237, par. TP Grajewo/) ur. 21.08.1909 Dziarniki par. Rydzewo

…………………….6 Kazimiera Jankowska ur. 25.05.1911 Szymany, zm. 25.04.1993 Grajewo, poch. Grajewo Komunalny, Kwatera: 2-1, Rząd: 6, Grób: 12 /Jankowscy_groby 054/

…………………….+ Władysław Nietupski (ś. 28.12.1938 Grajewo /Jankowscy_metr. 238, par. TP Grajewo/) ur. 22.07.1909 Szymany, zm. 12.11.1999 Grajewo, poch. Grajewo Komunalny, Kwatera: 2-1, Rząd: 6, Grób: 12 /Jankowscy_groby 054/

…………………….6 Edward Jankowski ur. ok. 1920, zm. 14.09.1992, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 027/

…………………….+ Helena Niewiarowska ur. ok. 1923, zm. 28.06.2005, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 027/

………………..5 Piotr Czajkowski ur. 13.07.1890 Szymany /Jankowscy_metr.  105, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 19.08.1890 /Jankowscy_metr.  039, par. WBiM Rydzewo/

………………..5 Leokadia Czajkowska ur. 28.11.1892 Szymany /Jankowscy_metr.  104, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 18.01.1893 /Jankowscy_metr.  105, par. WBiM Rydzewo/

……………4 Karolina Franciszka Jankowska ur. 1847 Szymany

……………4 Balbina Jankowska ur. 1849 Szymany

……………+ Franciszek Pieńczykowski (s. Rydzewo)

2 żona (Jakuba Jankowskiego)

……….+ Anna Brodowska (ś. 24.11.1850 Rydzewo /Jankowscy_metr.  030 i 030a, par. WBiM Rydzewo/, wdowa po Tomaszu Bukowskim, córka Michała i Katarzyny z Modzelewskich z RODZINA BRODOWSKICH) ur. 26.07.1817 Modzele, zm. 6.05.1881 Szymany /Jankowscy_metr.  036, par. WBiM Rydzewo/ – 22.11.1850 r. u notariusza w Szczuczynie w obecności przyszłego męża Jakuba Jankowskiego sporządzono zapis przedślubny, na mocy którego zapisuje Jakubowi 45 rubli srebrnych oraz majątek pozostały po pierwszym mężu Tomaszu Bukowskim (60 i 65 rubli srebrnych) /archiwa 046a- 046b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

Metryka ślubu Jakuba Jankowskiego i Anna Brodowskiej (po pierwszym mężu Bukowskiej), parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie, 24.11.1850 r.

……………4 Paulina Jankowska ur. 20.08.1852 Szymany /Jankowscy_metr. 104, par. WBiM Rydzewo, w metryce pomyłka w nazwisku matki/, zm. 1917 Skrodzkie par. Rajgród

……………+ Mikołaj Bukowski (ś. Rydzewo, wdowiec po Magdalenie Danowskiej) ur. ok. 1844, zm. 1917 Skrodzkie

………………..5 Stanisław Bukowski ur. 1875 Skrodzkie, zam. Skrodzkie

………………..+ Eleonora Toczyłowska (ś. 20.02.1900 Rajgród /Jankowscy_metr. 176, par. NNMP Rajgród/, wdowa po Janie Kazimierzu Sokołowskim) ur. ok. 1876 Kuligi, zam.

………………..5 Bronisław Bukowski ur. i zm. 1876 (3 dni) Skrodzkie

………………..5 Kamila Bukowska ur. 1878 Skrodzkie, zm. 1878 (2 miesiące) Skrodzkie

………………..5 Bronisław Bukowski ur. 1883 Skrodzkie

………………..5 Wanda Bukowska ur. 1885 Skrodzkie

………………..+ Franciszek Grabowski (ś. 12.10.1909 Rajgród /Jankowscy_metr. 177, par. NNMP Rajgród/) ur. ok. 1887 Strękowa Góra

………………..5 Marianna Bukowska ur. 1888, zm. 1889 Skrodzkie

………………..5 Aleksandra Bukowska ur. 18.06.1890 Skrodzkie /Jankowscy_metr. 050, par. NNMP Rajgród/

………………..5 Julian Bukowski ur. 9.09.1893 Skrodzkie /Jankowscy_metr. 051, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 28.08.1894 /Jankowscy_metr. 053, par. NNMP Rajgród/

………………..5 Aleksander Bukowski ur. 17.12.1895 Skrodzkie /Jankowscy_metr. 227, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 31.01.1896 /Jankowscy_metr. 052, par. NNMP Rajgród/

………………..5 Wacław Bukowski ur. 14.09.1897 Skrodzkie /Jankowscy_metr. 228, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 17.02.1898 Skrodzkie /Jankowscy_metr. 054, par. NNMP Rajgród/

……………4 Adam Stanisław Jankowski ur. 9.08.1855 Szymany /Jankowscy_metr.  029, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 9.04.1892 /Jankowscy_metr.  040, par. WBiM Rydzewo/ – dziedzic cząstkowy wsi Szymany

Metryka zgonu Stanisława Jankowskiego, parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie, 9.04.1892 r.

……………+ Barbara Danowska herbu Krzywda (ś. 5.02.1877  Białaszewo /Jankowscy_metr.  198, par. SBM  Białaszewo/, córka Szymona i Leonardy z Grabowskich z RODZINA  DANOWSKICH) ur. 1853 Klimaszewnica, zm. 4.12.1928 Szymany, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 019-022/

2 mąż – Stanisław Przyborowski (ś. 6.06.1893 Rydzewo), ur. ok. 1867, zam. Białaszewo /Jankowscy_metr.  114, par. WBiM Rydzewo/ – rodzina nosiła we wsi Szymany przydomek „Przybory”

syn Józef Przyborowski ur. 15.04.1895 Szymany /Jankowscy_metr.  139, par. WBiM Rydzewo/  i tamże zm. 17.01.1896 /Jankowscy_metr.  140, par. WBiM Rydzewo/

………………..5 Stanisław Jankowski ur. 1878 Szymany

………………..5 Antoni Jankowski ur. 1879 Szymany i tamże zm. 1881

………………..5 Stanisława Jankowska

………………..5 Antoni Franciszek  Jankowski ur. 16.09.1881 Szymany /Jankowscy_metr.  037, par. WBiM Rydzewo/  i tamże zm. 10.08.1928  /Jankowscy_metr.  115, Książka Adresowa Polski 1929/, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 019-022/ – wcielony do armii carskiej

………………..+ Bolesława Mścichowska (córka Mikołaja i Emilii z Konopków z RODZINA MŚCICHOWSKICH) ur. 6.03.1887 Gackie /Jankowscy_metr.  133, par. SBM  Białaszewo/, zm. 14.10.1964 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Mścichowscy_groby 001 i 002/

Znaczek skarbowy

5 kopiejek

12 lipca 1907 roku

Nr 805 Repertorium 729 Aktu z roku 1907

Dnia dwunastego /:dwudziestego piątego: / lipca tysiąc dziewięćset siódmego roku stawili się u mnie, Franciszka Zaleskiego syna Andrzeja, notariusza przy hipotecznej kancelarii sędziego pokoju w Szczuczynie, w kancelarii mojej, mieszczącej się w mieście powiatowym Szczuczyn, przy rynku, w budynku pod numerem 21, stawili się znani mi osobiście oraz mający zdolność do czynności prawnych, rolnicy: Mikołaj Mścichowski syn Mikołaja oraz Antoni Jankowski syn Stanisława, a także jego żona, a córka tego pierwszego z nich – Bolesława Jankowska córka Mikołaja /:z domu Mścichowskich:/, niezależna poprzez zawarcie związku małżeńskiego, działająca w towarzystwie ojca swojego, wspomnianego Mikołaja Mścichowskiego jako opiekuna; zamieszkali: pierwszy -we wsi Gackie, a pozostali – we wsi Szymany-Gorałek powiatu szczuczyńskiego; z których to Bolesława Jankowska oświadczyła, że zgodnie z aktem numer 81, dokonanym przeze mnie, notariusza, dnia piętnastego /:dwudziestego ósmego:/ stycznia tysiąc dziewięćset pierwszego roku, należy jej się od jej siostry Anny po mężu Żbikowskiej kwota trzysta rubli. Tą więc kwotę trzysta rubli oświadczająca Bolesława Jankowska otrzymała od wspomnianej Anny Żbikowskiej, i przy tym akcie w owym otrzymaniu niniejszym podpisuje się, oświadczając przy tym, że oprócz wspomnianych wyżej trzystu rubli wspomniana jej siostra Anna Żbikowska zapłaciła jej przed dokonaniem tego aktu kwotę czterystu rubli, na poczet części spadku, należącej jej z mienia jej rodziców Mikołaja i [Emilii] /:z domu Konopka:/ małżonków Mścichowskich, w otrzymaniu której ona niniejszym się podpisuje. Akt ten, dokonany w obecności znanych mi osobiście świadków, mających zdolność do czynności prawnych, Jana Borawskiego syna Marcina oraz Izraela Szainberga syna Lejba, mieszczan zamieszkałych w mieście Szczuczyn, stawiającym się został przeczytany, przez nich zaakceptowany oraz tylko przez Antoniego Jankowskiego, świadków oraz notariusza podpisany; pozostali bowiem oświadczyli, iż są niepiśmienni i że za nich na ich osobistą prośbę podpisał się mieszkaniec miasta Szczuczyn rolnik Stanisław Gutowski syn Juliana, znany mi osobiście. Pierwszy wypis tego aktu zostanie wydany Annie Żbikowskiej. Bezpośrednia opłata skarbowa w kwocie pięciu kopiejek została uiszczona poprzez naklejanie oraz podstemplowanie na tym akcie znaczku skarbowego, a także na rzecz kasy miejskiej w Szczuczynie zostało pobrane 17,5 kopiejek.

/podpis/: Antoni Jankowski

/podpis/: Za niepiśmiennych Mikołaja Mścichowskiego oraz Bolesławę Jankowską,  na ich osobistą prośbę podpisał się Stanisław Gutowski, syn Juliana

/podpis/: Świadek Jan Borawski, syna Marcina

/podpis/: Świadek Izrael Szainberg, syna Lejba

/podpis/: notariusz Franciszek Zaleski, syn Andrzeja.

Umowa majątkowa między Mikołajem Mścichowskim a Antonim Jankowskim i Bolesławą Jankowską z domu Mścichowską z 12/25 czerwca 1907 r., zespół „Akta notariusza Franciszka Zalewskiego w Szczuczynie”, NZ 61, sygn. 57, k. 82-82v, Akta notariuszy biebrzańskich w Szczuczynie, Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku

„Właściciele ziemscy [w Szymanach] (proprietaires fonciers): Jankowski Ant. (91) – Modzelewski Marceli (1765) – Stypułkowski Adam (76) – Stypułkowski Franc. (90) – Szymanowski Bron. (90).”

Książka Adresowa Polski 1929 r.

Liczba majątków ziemskich w powiatach woj. białostockiego według stanu z ok. 1930 r. „Europa w Rodzinie. Ziemiaństwo polskie w XX wieku”. Internetowa prezentacja wystawy. http://ziemianie.pamiec.pl

…………………….6 Wacław Jankowski ur. 1908 Szymany i tamże zm. 12.12.1983, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 023, 024, 041/

…………………….+ Emila Szymańska (ś. 1933 Grajewo, wdowa po Marianie Łojewskim, brat Jan nauczycielem) ur. 30.06.1901 Poręba par. Poręba-Kocęby (gm. Brańszczyk) /Jankowscy_metr. 199, par. Poręba-Kocęby/, zm. 2.06.1982 Szymany, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 023, 024, 041/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

Wizyta druha Władysława Reniewickiego w Szymanach, w drzwiach stoją Emilia i Wacław Jankowscy, ok. 1935 r.

…………………….6 Anna Jankowska ur. 1910 Szymany, zm. 15.04.1995 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 008-010 i 016-018/

…………………….+ Kazimierz Pieńczykowski (ś. 1935 Grajewo) ur. 2.02.1910, zm. 15.01.1982 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 008-010 i 016-018/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Leokadia Jankowska ur. 1913 Szymany, zm. 12.03.2003 Grajewo, poch. Grajewo Komunalny /Jankowscy_groby 013-015/

Szkoła Podstawowa w Szymanach, ok. 1926 r. 2 rząd od góry, 7 od lewej Leokadia Jankowska

Podpisy uczniów szkoły w Szymanach w Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych z 1926 r. Wśród nich podpisy Leokadii Jankowskiej (ur. 1913), Heleny Jankowskiej (ur. 1913) źródło: https://www.loc.gov/resource/pldec.079/?sp=91&q=szczuczyn+bialostocki

…………………….6 Henryk Jankowski ur. 1918 Szymany i tamże zm. 3.10,2004, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 019-022/

…………………….+ Anna Elżbieta Stypułkowska (ś. 1952 Grajewo) ur. 1930 Szymany i tamże zm. 21.05.2022, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 019-022/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

Szymany, rzeka Ełk, od lewej: (2) Anna Jankowska z domu Stypułkowska, (8, z instrumentem) Romuald Jankowski, (10) Roman Kuczyński

…………………….6 Janina Jankowska ur. 1923 Szymany, zm. 30.03.2013 Grajewo, poch. Grajewo Komunalny /Jankowscy_groby 013-015/

…………………….+ Leon Turowski ur. 1923, zm. 5.01.1993 Grajewo, poch. Grajewo Komunalny /Jankowscy_groby 013-015/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

Od lewej: Jankowscy Leokadia, Henryk, Józef, Emilia, Janina, Tadeusz

…………………….6 Romuald Jankowski ur. 1926 Szymany, zm. trag. 15.05.1959 Gołdap, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 019-022/

…………………….6 Tadeusz Jankowski ur. 18.05.1928 Szymany, zm. 30.12.1990 Grajewo, poch. Grajewo Komunalny /Jankowscy_groby 011-012/ – po II wojnie światowej w wojsku służył jako saper

…………………….+ Lucyna Modzelewska (ś. 15.10.1955 Grajewo, córka Augustyna i Jadwigi z Andryszewskich z RODZINA MODZELEWSKICH) ur. 17.03.1937 Szymany, zm. 19.04.2016 Grajewo, poch. Grajewo Komunalny /Jankowscy_groby 011-012/

Zdjęcie ślubne Tadeusza Jankowskiego i Lucyny Modzelewskiej, od lewej stoją: Irena Kuczyńska z domu Modzelewska, Romuald Jankowski, Irena Szleszyńska z domu Modzelewska, Józef Jankowski, Grajewo 15.10.1955 r.

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Leokadia Jankowska ur. 1883 Szymany i tamże zm. 1885

………………..5 Stanisława Jankowska

………………..5 Jan Jankowski ur. 9.06.1887 Szymany, zm. 25.01.1961 Midland, Beaver, Pennsylvania (Pa), USA, poch. Beaver Cemetery and Mausoleum, Beaver, Beaver County, Pa, USA (Plot: Section 8 ;;Lot/Crypt Number 29 ;;Grave/Tier Number 1) /Jankowscy_groby 001-003/  – 23.03.1905 r. przypłynął statkiem „Chemnitz” z Bremen (Niemcy) do Nowego Jorku – zatrzymał się u szwagra Wojciecha Kultana, zam. Pittsburgh (przebywał tam do ok. 1909 r.) /Jankowscy_dok. 001,002, pozycja 9/. Ponownie przybył do Nowego Jorku do szwagra Wojciech Kulpana 27.03.1913 r. razem z Kazimierą Bielawską – c. Szczepana i Michaliny z Jankowskich /Jankowscy_dok. 003-005, pozycja 17/. W 1917 r. zarejestrowany jako poborowy w trakcie I wojny światowej /Jankowscy_dok. 006, 007/. Wraz z rodziną występuje w spisie ludności z 1920 r. (zam. 307 Beaver avenue, Midland, Pa /Jankowscy_dok. 008, pozycja 84/), 1930 r. (zam. 613 Penn Ave, Midland, Pa /Jankowscy_dok. 009, poz. 18 i 010/) i 1940 r. (zam. 613 Penn Ave, Midland, Pa / Jankowscy_dok. 011, 012/). Pracownik Mackintosh_Hemphill Company oraz kustosz w szkole w Midland /Jankowscy_dok. 013/.

Nekrolog Johna Jankowskiego, 1961 r.

………………..+ Jadwiga (Hedwig) Hoffman ur. 13.10.1894 Polska, zm. 31.05.1976 Midland, Beaver, Pa, USA /Jankowscy_dok. 014 i 015/, poch. Beaver Cemetery and Mausoleum, Beaver, Beaver County, Pa, USA (Plot: Section 8 ;;Lot/Crypt Number 29 ;;Grave/Tier Number 2) /Jankowscy_groby 001,002 i 004/.

…………………….6 Vincent Stanley Jankowski ur. 17.05.1916 Midland, Beaver, Pa, USA i tamże zm. 25.08.2003 /Jankowscy_dok. 016/, poch. Beaver Cemetery and Mausoleum, Beaver, Beaver County, Pa, USA (Plot: Section H ;;Lot/Crypt Number 17 ;;Grave/Tier Number 5) /Jankowscy_groby 005/. Występuje w spisie ludności z 1940 r. /Jankowscy_dok. 017/. Pracownik Crucible Stainless & Alloy Division of Colt Industries Inc (przemysł metalowy), członek świeckiego zakonu Rycerze Kolumba, w czasie II wojny światowej jako pracownik firmy służył marynarce wojennej USA /Jankowscy_dok. 018/.

…………………….+ Mary Ewanski ur. 6.11.1918 Beaver Falls, Beaver, Pa, USA, zm. 5.02.1995 Midland, Beaver, Pa, USA /Jankowscy_dok. 020, 021/, poch. Beaver Cemetery and Mausoleum, Beaver, Beaver County, Pa, USA (Plot: Section H ;;Lot/Crypt Number 18 ;;Grave/Tier Number 5) /Jankowscy_groby 006/. Wraz z rodziną występuje w spisie ludności z 1930 r. (zam. Beaver City, Pa /Jankowscy_dok. 019/).

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Barbara Jankowski ur. 1.12.1917, zm. 10.02.2004 Sewickley, Allegheny, Pa, USA /Jankowscy_dok. 022/

…………………….+ Michael III Puchir ur. ok. 1915 Nowy Jork, USA, zm. 17.03.2000 Sewickley, Allegheny, Pa, USA – weteran II wojny światowej,  służył w 63. dywizji piechoty /Jankowscy_dok. 023/.

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Helen Jankowski ur. 1919, zm. 1922, poch. poch. Beaver Cemetery and Mausoleum, Beaver, Beaver County, Pa, USA (Plot: Section 8 ;;Lot/Crypt Number 29 ;;Grave/Tier Number 1) /Jankowscy_groby 007/

…………………….6 Laura J. Jankowski ur. 9.12.1923 /Jankowscy_dok. 025/

…………………….+ Edmund D. Holland ur. 3.03.1920, zm. 27.11.1997 Palm Beach, Florida, USA /Jankowscy_dok. 026/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Anna Jankowski ur. 28.04.1890 Szymany /Jankowscy_metr.  112, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 22.08.1892 /Jankowscy_metr.  113, par. WBiM Rydzewo/

……………4 Aleksandra Jankowska ur. 12.04.1858 Szymany /Jankowscy_metr.  034, par. WBiM Rydzewo/

……………+ Stanisław Sulewski (ś. 3.02.1880 Rydzewo, wdowiec po Antoninie Rydzewskiej /Jankowscy_metr.  107, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1843 Koty

………………..5 Kazimiera Sulewska ur. ok. 1881 Koty/Szymany

………………..+ Franciszek Lisicki (ś. 15.02.1897 Rydzewo  /Jankowscy_metr.  108, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1876 Ruda

………………..5 Władysława Sulewska ur. ok. 1884 Szymany, zam. Źrobki

………………..+ ? Paszkowski

………………..+ Aleksander Paszkowski (ś. 3.08.1909 Rajgród /Jankowscy_metr.  178, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1890 Źrobki

………………..5 Stefania Sulewska ur. 1.11.1888 Szymany /Jankowscy_metr.  108, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 16.11.1890 /Jankowscy_metr.  110, par. WBiM Rydzewo/

………………..5 Bronisława Sulewska ur. 27.03.1891 Szymany /Jankowscy_metr.  109, par. WBiM Rydzewo/

………………..5 Antoni Sulewski ur. ok. 1895, zm. 29.03.1898 Szymany /Jankowscy_metr.  111, par. WBiM Rydzewo/

………………..5 Leokadia Sulewska ur. 14.01.1901 Szymany /Jankowscy_metr.  141, par. WBiM Rydzewo/

……………4 Franciszek Jankowski ur. 1862 Szymany

        2 żona (Stanisława Jankowskiego ur. 1762, zm. 1840)

…..+ Rozalia Kuligowska (ś. 1808 Rajgród) ur. 1780 Rydzewo par. Rajgród, zm. 1859 Szymany – 13.11.1819 r. u notariusza w Szczuczynie dokonano podziału majątku po rodzicach Stanisławie i Elżbiecie z Pieńczykowskich z Pieńczykowa par. Rajgród; od głównego spadkobiercy (brata Pawła Kuligowskiego) otrzymała 200 zł polskich; wcześniej (za życia ojca) otrzymała już 100 zł i 5 sztuk z inwentarza (wartych 300 zł) /Jankowscy_dok. 032a-032d, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; tego samego dnia wraz z mężem Stanisławem Jankowskim pokwitowała odbiór 200 zł; w tym samym dokumencie wspomina się, że mąż Stanisław otrzymał od Rozalii „z miłości małżeńskiej” 100 zł,  czyli łącznie 700 zł i następnie zapisał Rozalii połowę majątku nieruchomego w Szymanach /Jankowscy_dok. 033a-033c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

……….3 Marianna Franciszka Jankowska ur. 1812 Szymany, zm. po 1857

……….+ Adam Rydzewski ur. ok. 1791, zm. 30.01.1857 Cyprki par. Grajewo /metr. 242, par. TP Grajewo/ – właściciel cząstkowy wsi Cyprki

……………4 Franciszek Rydzewski ur. 8.10.1834 Cyprki

……………4 Julianna Rydzewska ur. 16.02.1836 Cyprki i tamże zm. 20.01.1838

……………4 Franciszka Rydzewska ur. 10.02.1838 Cyprki i tamże zm. 16.01.1846

……………4 Julianna Rydzewska ur. 15.02.1839 Cyprki, zm. 1920 Kuligi par. Rajgród

……………+ (1 mąż) Stanisław Franciszek Smoleński (ś. 30.01.1859 Grajewo) ur. ok. 1818, zm. 1862 Górskie par. Bargłów – szlachetnie urodzony właściciel części szlacheckiej, w metryce urodzin córki Marianny Pauliny adnotacja, że zaginął w grudniu 1861

…………………5 Józef Szymon Smoleński ur. i zm. 1859 Górskie par. Bargłów (żył 2 dni)

…………………5 Szczepan Jan Smoleński ur. 1860 Górskie

…………………5 Marianna Paulina Smoleńska ur. 1862 Górskie

…………………5 Julianna Smoleńska ur. ok. 1862, zm. 7.02.1864 Cyprki (możliwy błąd imienia w metryce, zgon może dotyczyć Marianny Pauliny)

……………+ (2 mąż) Jan Izbicki (ś. 7.02.1864 Grajewo) ur. 1835 Brzozówka par. Bargłów, zm. 1912 Rajgród

…………………5 Paulina Izbicka ur. i zm. 1865 Górskie par. Bargłów (żyła 3 dni)

…………………5 Adam Izbicki ur. i zm. 1867 Górskie (żył 2 dni)

…………………5 Marcin Stanisław Izbicki ur. 1868 Górskie i tamże zm. 1869 (żył. 2 mies.)

…………………5 Marianna Leonora Izbicka ur. 26.06.1870 Górskie, zm. 1920 Kuligi par. Rajgród

…………………+ (1 maż) Aleksander Gryczkowski (ś. 1890 Rajgród) ur. 1863 Kuligi i tamże zm. 1892

…………………+ (2 mąż) Jakub Małko (ś. 1895 Rajgród) ur. 1870 Ciszewo par. Rajgród, zm. 1924 Woźnawieś par. Rajgród

……………………..6 Czesław Małko ur. 1896 Kuligi i tamże zm. 1901

……………………..6 Anna Małko ur. 1897 Kuligi

……………………..6 Aleksander Małko ur. i zm. 1899 Kuligi (żył 7 mies.)

……………………..6 Piotr Małko ur. 1902 Kuligi, zm. 3.09.1982 Woźnawieś par. Rajgród

……………………..+ Anna Jasińska (ś. 1929 Rajgród) ur. 1909 Woźnawieś, zm. 4.10.1993 Grajewo

……………………..6 Czesław Małko ur. 1903 Kuligi, zm. 18.10.1993 Woźnawieś

……………………..+ Helena Szczerbińska (ś. 1928 Rajgród) ur. Woźnawieś i tamże zm. 8.04.1994

……………………..6 Genowefa Małko ur. 1906 Rajgród

……………………..+ Jan Karwowski (ś. 27.01.1931 Rajgród) ur. Kroszówka

……………………..6 Leokadia Małko ur. 1909 Woźnawieś, zm. 14.04.1984 Kielce

……………………..+ ? Piechota

……………………..6 Janina Małko ur. 1911 Kuligi – 25.05.1938 r. przed zarządem miejskim we Lwowie przyjęła wyzwanie ewangelicko-reformowane

……………………..6 Rajmund Małko ur. 1908 Woźnawieś, zm. 3.02.1976 Kuligi

……………………..+ Marianna Wroczyńska (ś. 1934 Rajgród) ur. Królewiec, Prusy Wschodnie

…………………5 Stanisława Izbicka ur. ok. 1876, zm. 1879 Kuligi par. Rajgród

…………………5 Piotr Izbicki ur. 1879 Kuligi

…………………5 Konstanty Izbicki ur. 1882 Kuligi

…………………5 Rozalia Stanisława Izbicka ur. 1887 Kuligi i tamże zm. 1893

……………4 Józef Rydzewski ur. 25.02.1841 Cyprki i tamże zm. 30.05.1841

……………4 Walerian Stanisław Rydzewski ur. 13.04.1842 Cyprki i tamże zm. 5.05.1842

……………4 Marianna Rydzewska ur. 8.05.1843 Cyprki i tamże zm. 26.08.1843 (w met. zgonu jako Anna)

……………4 Wawrzyniec Rydzewski 8.08.1844 Cyprki

……………+ Anna Truszkowska (ś. 1874 Rajgród, zam. Sołki par. Rajgród)

……………4 Rozalia Wiktoria Rydzewska ur. 26.04.1847 Cyprki i tamże zm. 5.10.1848

……………4 Alexander Rydzewski ur. 17.07.1849 Cyprki i tamże zm. 29.07.1850

……………4 Anna Rydzewska ur. 17.07.1851 Cyprki i tamże zm. 28.07.1852

……………4 Anna Rydzewska ur. 24.06.1853 Cyprki, zm. 14.01.1935 Modzele par. Białaszewo /metr. 243, par. SBM Białaszewo/

……………+ Julian Modzelewski (syn Jana Kantego i Józefaty z Mścichowskich z RODZINA MODZELEWSCY) ur. 28.10.1847 Modzele par. Białaszewo i tamże zm. 21.04.1937 /metr. 244, par. SBM Białaszewo/

…………………5 RODZINA MODZELEWSCY

……….3 Józef Jankowski ur. ok. 1812, zm. 26.12.1814 Szymany /Jankowscy_metr.  022, par. TP Grajewo/

……….3 Anna Jankowska ur. ok. 1815 Szymany – 5.02.1848 r. u notariusza w Szczuczynie zapisała przyszłemu mężowi (drugiemu) Mikołajowi Truszkowskiemu 75 rubli srebrnych /archiwa 041a-041b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 27.10.1849 r. u notariusza w Szczuczynie nabyła wraz z mężem Mikołajem Truszkowskim od Piotra Chrzanowskiego część nieruchomości we wsiach Łosewo i Budne za 30 rubli srebrnych /archiwa 045a-045b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

……….+ (1 mąż Anny Jankowskiej) Franciszek Chrzanowski (ś. 22.06.1837 Rydzewo /metr. 026, par. WBiM Rydzewo/, syn Tomasza i Małgorzaty z Modzelewskich z RODZINA CHRZANOWSCY) ur. 1804 Łosewo par. Białaszewo, zm. ok. 1848 – 26.01.1848 r. w Łosewie w obecności notariusza oraz żony Anny, Franciszka Modzelewskiego z Łojek i Jakuba Jankowskiego z Szyman (brata Anny, jako biegłego taksatora) dokonali inwentarza majątku po Franciszku: części w Łosewie i Budnych (225 rub.), budynek z kominem murowanym, alkierzem, kryty słomą (45 rub.), 3 chlewy obok (11 rub. 50 kop.), stodoła z dwoma zasiekami (18 rub.), chlew obok (7 rub. 50 kop.), ogrodzenie (9 rub.), w ogrodzie 13 drzewek owocujących (13 rub.), karafka, kieliszek i flaszeczka płaska (5 kop.), kociołek miedziany, 3 łyżki, sagan, siekiera, żelazko, kosa, 3 sierpy, pęto żelazne, nóż, widły, patelnia, piłka i inne (razem 5 rub. 27 kop.), stół, 3 ławy, 2 łóżka, kolebka, szafa, kubeł, szafki, skrzynia, latarnia szklana, lichtarz, warsztat do robienia płótna, młoteczki i inne (5 rub. 99 kop.), kożuch stary, czapka, buty, sukman sukienny (dla służących oddane), pas sukienny, dywan sukienny (3 rub. 5 kop.), wóz z uprzęgiem, drabiny, sanie okute i inne (7 rub. 10 kop.), 10-letni koń, 7-letni koń, 2 woły, krowa z cielęciem, 6 gęsi, 5 kur, 2 ule i inne (71 rub. 80 kop.), 6 obrazków za szkłem, lustro (45 kop.) /archiwa 040a-040g, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

……………4 Stanisław Michał Chrzanowski ur. ok. 1839 Łosewo i tamże zm. 13.11.1905

……………+ Anna Paulina Świderska (ś. 1864 Białaszewo, zam. Łosewo, córka Leona i Antoniny z Obryckich z RODZINA OBRYCKICH), ur. ok. 1841 Łosewo

…………………5 Aleksandra Chrzanowska zam. Łosewo

…………………+ Tomasz Chrzanowski (ś. 1887 Białaszewo) zam. Kieliany

……………………..6 Władysława Chrzanowska ur. i zm. 1888 Łosewo

……………………..6 Kazimierz Chrzanowski ur. 1889 Łosewo

…………………5 Feliks Franciszek Chrzanowski zam. Łosewo

…………………+ Stefania Święcińska (s. 1896 Radziłów) zam. Święcienin

…………………5 Weronika Chrzanowska ur. ok. 1876 Łosewo

…………………+ Stanisław Rydzewski (ś. 15.02.1898 Białaszewo /Jankowscy_metr.  180, par. SBM Białaszewo/) ur. 1872 Rydzewo Szlacheckie par. Słucz

…………………5 Wawrzyniec Chrzanowski ur. 1878 Łosewo

…………………5 Bolesława Chrzanowska ur. 1880 Łosewo

…………………5 Józef Walenty Chrzanowski ur. 1882 Łosewo

…………………5 Paulina Magdalena Chrzanowska ur. 1883 Łosewo

……………4 Balbina Chrzanowska ur. ok. 1847, zm. 1870 Łosewo

……………4 Emilia Chrzanowska ur. ok. 1848, zm. 2.04.1883 Łosewo

……………+ Franciszek Świderski (ś. 1864 Białaszewo, zam. Łosewo, syn Leona i Antoniny z Obryckich z RODZINA OBRYCKICH), ur. ok. 1839, zm. 25.08.1875 Łosewo

……………+ Julian Danowski (ś. 1875 Białaszewo, syn Jana i Marianny z Godlewskich z RODZINA DANOWSKICH) zam. Brzozowo

…………………5 RODZINA DANOWSKICH

……….+ (2 mąż Anny Jankowskiej) Mikołaj Truszkowski (ś. 1848 Białaszewo, zam. Łosewo, syn Adama i Anny z Modzelewskich z RODZINA MODZELEWSKICH) zm. 1889 Łosewo – 27.10.1849 r. u notariusza w Szczuczynie nabyła wraz z mężem Mikołajem Truszkowskim od Piotra Chrzanowskiego część nieruchomości we wsiach Łosewo i Budne za 30 rubli srebrnych /archiwa 049a-049b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

……………4 RODZINA MODZELEWSKICH

……….3 Franciszek Jankowski ur. 15.08.1818 Szymany /Jankowscy_metr.  023, par. WBiM Rydzewo/ – dziedzic cząstkowy wsi Szymany

……….+ Marianna Pogorzelska ur. ok. 1818, zm. 1871 Szymany

……………4 Karolina Marianna Jankowska ur. 1840 Szymany, zm. 1872 Kuligi par. Rajgród – 17.04.1858 u notariusza w Szczuczynie, w obecności ojca Franciszka, przyszłego męża Kazimierza Toczyłowskiego i jego rodziców Kazimierza i Franciszki z Pieńczykowskich, dokonano zapisu przedślubnego; w posagu Karolina otrzymała od ojca 150 rubli srebrnych (w akcie podpis Franciszka Jankowskiego) /archiwa 048a-048d, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

……………+ Kazimierz Toczyłowski (ś. Rydzewo, zam. Kuligi par. Rajgród, druga żona Rozalia z Kiełczewskich) ur. 2.02.1834 Kuligi par. Rajgród i tamże zm. 11.07.1904 /metr. 247, par. NNMP Rajgród/

…………………5 Felicjan Wawrzyniec Toczyłowski ur. 1859 Kuligi, zm. przed 1931

…………………+ Franciszka Popowska (ś. 8.03.1904 Rajgród /metr. 245, par. NNMP Rajgród/, wdowa po Janie Tomaszewskim, zam. Przechody, matka Stefanii Jankowskiej z Tomaszewskich – PATRZ NIŻEJ) ur. 1872 Kapice par. Białaszewo

…………………5 Adolina/Adela Toczyłowska ur. 1861 Kuligi i tamże zm. 1921 – panna

…………………5 Anna Toczyłowska ur. 1862 Kuligi, zm. 1899 Szelągowo /metr. 044, par. NNMP Rajgród/

…………………+ Andrzej Zaleszkiewicz ur. ok. 1857 (ś. 1888 Rajgród) zam. Szelągowo

……………………..6 Stanisław Zaleszkiewicz ur. 15.11.1890 Szelągowo /metr. 045, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 7.01.1891 /metr. 047, par. NNMP Rajgród/

……………………..6 Marianna Zaleszkiewicz ur. 17.11.1891 Szelągowo /metr. 046, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 25.11.1892 /metr. 048, par. NNMP Rajgród/

…………………5 Stanisław Toczyłowski ur. 1864 Kuligi i tamże zm. 1919

…………………+ Anna Supa (ś. 21.02.1911 Rajgród /metr. 245, par. NNMP Rajgród/, wcześniej ślub 11.06.1899 McAdoo, Pensylwania, USA) ur. 1871 Wojdy par. Rajgród, zm. 1919 Kuligi

……………………..6 Stefan Toczyłowski ur. 31.03.1900 McAdoo, Pensylwania, USA (zapisane w akcie z 1911 par. Rajgród)

……………………..+ Genowefa Kalicka (ś. 1922 Rajgród) ur. 1899 Kuligi

……………………..6 Bronisława Toczyłowska ur. 6.09.1901 McAdoo, Pensylwania, USA (zapisane w akcie z 1911 par. Rajgród)

……………………..6 Władysława Toczyłowska ur. 21.01.1906 McAdoo, Pensylwania, USA (zapisane w akcie z 1911 par. Rajgród)

……………………..6 Helena Toczyłowska ur. 15.09.1907 McAdoo, Pensylwania, USA (zapisane w akcie z 1911 par. Rajgród)

……………………..6 Anna Toczyłowska ur. 1910 Kuligi

……………………..6 Aleksander Toczyłowski ur, 1913 Kuligi i tamże zm. 1915

…………………5 Aleksander Toczyłowski ur. 1866 Kuligi

…………………5 Franciszka Toczyłowska ur. 1867 Kuligi i tamże zm. 1869

…………………5 Antoni Toczyłowski ur. 1870 Kuligi i tamże zm. 1924

…………………+ Marianna Zawistowska

…………………5 Franciszek Toczyłowski ur. 1871 Kuligi i tamże 1872 (żył 4 mies.)

……………4 Bogumiła Jankowska ur. 1842 Szymany

……………+ Stanisław Łuba (ś. 14.02.1865 Rydzewo /Jankowscy_metr. 043, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok 1831 Toczyłowo par. Rydzewo i tamże zm. 1903

…………………5 Franciszek Łuba ur. 1866 Toczyłowo, zm. 1923 Toczyło

…………………+ Anna Kuczyńska (ś. 19.11.1900 Rydzewo /Jankowscy_metr.  130, par. WBiM Rydzewo/) ur. 1879 Toczyłowo, zm. 1955, poch. Rydzewo

……………………..6 Jan Łuba ur. 1901 r. Toczyłowo

……………………..6 Hieronim Łuba ur. 1902 r. Toczyłowo, zm. 1976 r.

……………………..6 Czesław Łuba 1905 r. Toczyłowo, zm. 1973 r.

…………………………7 Czesław Łuba

……………………………..8 Agnieszka Łuba

……………………………..8 ?

…………………………7 Irena Łuba

…………………………7 Janina Łuba

……………………..6 Natalia Łuba ur. 1907 r. Toczyłowo

……………………..6 Piotr Łuba ur. 19.10.1909, zm.10.03.1990 Toczyłowo, poch. Grajewo Komunalny /Jankowscy_groby 029/

……………………….+ (1 żona Piotra Łuby) Maria Borchert zm. ok. 1943

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………………….+ (2 żona Piotra Łuby) Helena Tyszko ur. 20.11.1923 Popowo i tamże zm. 6.05.1998 (córka Pauliny z Andryszewskich i Antoniego Tyszki), poch. Grajewo Komunalny /Jankowscy_groby 029/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………………..6 Anna Łuba

……………………..+ ?

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………5 Katarzyna Łuba ur. ok. 1870 Toczyłowo i tamże zm. 1918

…………………+ (1 mąż) Antoni Szymanowski (ś. 15.11.1898 Rydzewo /Jankowscy_metr.  131, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1874 Toczyłowo, zm. przed 1904

……………………..6 Jan Szymanowski ur. 28.06.1900 Toczyłowo /Jankowscy_metr.  153, par. WBiM Rydzewo/

…………………+ (2 mąż) Wiktor Antoni Sulewski (ś. 1904 Rydzewo)

……………4 Teofil Jankowski ur. 1843 Szymany i tamże zm. 1847

……………4 Katarzyna Jankowska ur. 1845 Szymany

……………+ Jan Chyliński (ś. ok. 1862 Rydzewo, w 1862 u notariusza w Szczuczynie zawarli intercyzę, dane ze skorowidza, akta notariuszy biebrzańskich, APE)

………………..5 Balbina Chylińska ur. ok. 1863 Łosewo

………………..+ Kazimierz Modzelewski (ś. 26.11.1883 Białaszewo, syn Nikodema i Franciszki ze Świderskich z RODZINA MODZELEWSCY) zam. Modzele

…………………….6 RODZINA MODZELEWSCY

………………..5 Weronika Chylińska ur. ok. 1866 Łosewo

………………..+ Piotr Paweł Toczyłowski (1 mąż) (ś. 1888 Białaszewo) ur. 1843 Źrobki i tamże 22.06.1893 Źrobki par. Rajgród /Jankowscy_metr. 229, par. NNMP Rajgród/

…………………….6 Jan Toczyłowski ur. 1889 Źrobki

…………………….+ Władysława Wroczyńska (ś. 1912 Rajgród) ur. 1891 Kozłówka par. Rajgród

…………………….6 Waleria Toczyłowska ur. 1890 Źrobki i tamże zm. 1909, panna

…………………….6 Aleksandra Toczyłowska ur. 1892 Źrobki

………………..+ Franciszek Zambrowski (2 mąż) (ś. 30.04.1894 Rajgród /Jankowscy_metr. 119, par. NNMP Rajgród/) ur. 1853 Źrobki

…………………….6 Wacław Zambrowski ur. 9.03.1895 Źrobki /Jankowscy_metr. 230, par. NNMP Rajgród/

…………………….+ Józefa Arciszewska (ś. 4.08.1930 Rajgród)

…………………….6 Kazimiera Zambrowska ur. 26.02.1897 Źrobki /Jankowscy_metr. 231, par. NNMP Rajgród/

…………………….6 Marcjan Zambrowski ur. 9.01.1900 Źrobki /Jankowscy_metr. 232, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 1900

…………………….6 Czesława Zambrowska ur. 10.04.1901 Źrobki /Jankowscy_metr. 233, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 1901

…………………….6 Marianna Zambrowska ur. 8.08.1903 Źrobki /Jankowscy_metr. 234, par. NNMP Rajgród/, zm. 4.08.1998 Judziki

…………………….+ Piotr Palczewsi (ś. 1924 Rajgród) ur. ok. 1899 Judziki

…………………….6 Józef Zambrowski ur. 23.05.1906 Źrobki /Jankowscy_metr. 235, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 1911

………………..5 Konstancja Chylińska ur. ok. 1868, zm. 1871 Łosewo

………………..5 Michalina Stanisława Chylińska ur. ok. 1868, zam. Łosewo

………………..+ Józef Orłowski (ś. 1889 Białaszewo) zam. Skrodzkie, zm. 1958

………………..5 Antonina Chylińska ur. ok. 1874, zm. 25.01.1883 Łosewo

………………..5 Jan Chiliński ur. 1875 Łosewo

………………..+ Wanda Winkowska (ś. 21.11.1898 Rajgród /Jankowscy_metr.  120, par. NNMP Rajgród/) ur. ok. 1875 Przestrzele

…………………….6 Aleksandra Chilińska ur. ok. 1900, zm. 10.07.1901 Przestrzele /Jankowscy_metr.  121, par. NNMP Rajgród/)

………………..5 Stanisław Chyliński ur. 1877 Łosewo i tamże zm. 19.09.1878

………………..5 Rozalia Chilińska ur. ok. 1881 Szymany, zam. Przestrzele

………………..+ (1 mąż) Konstanty Danowski (ś. 20.01.1902 Rajgród /metr. 157, par. NNMP Rajgród/, zam. Skrodzkie, wdowiec po Annie Danowskiej, syn Jana i Marianny Piotrowskiej z RODZINA DANOWSCY) ur. 1859 Skrodzkie par. Rajgród, zm. 31.10.1903

………………..+ (2 mąż) Antoni Łajewski (ś.31.08.1904 Rajgród /Jankowscy_metr.  159, par. NNMP Rajgród/) ur. ok. 1871 Grajewo

………………..5 Helena Chylińska ur. 1885 Łosewo

………………..5 Feliks Chyliński ur. 1890 Łosewo, zam. Czarnawieś, zm. 23.10.1980 Ełk, poch. Ełk Komunalny

………………..+ Helena Chrościelewska (ś. 21.02.1911 Rajgród /Jankowscy_metr.  158, par. NNMP Rajgród/) ur. ok. 1890 Kosiły, zm. 22.111982, poch. Ełk Komunalny

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Jakub Jankowski ur. 1848 Szymany

……………+ (1 żona Jakuba Jankowskiego) Franciszka Kuligowska (ś. 1872 Wąsosz)

………………..5 Feliks Jankowski ur. 1873 Szymany

………………..5 Antoni Jankowski ur. 1874 Szymany i tamże zm. 29.02.1949, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 027/

………………..+ Stefania Rutkowska (ś. 1910 Rydzewo) ur. ok. 1883, zm. 2.04.1963, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 027/

…………………….6 Edward Jankowski ur. ok. 1920, zm. 14.09.1992, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 027/

…………………….+ Helena Niewiarowska ur. ok. 1923, zm. 28.06.2005, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 027/

…………………….6 Jadwiga Jankowska

…………………….+ Jan Kuczyński (ś. 1936 Grajewo)

……………+ (2 żona Jakuba Jankowskiego) Urszula Kleszczewska (ś. 29.01.1877 Rajgród /Jankowscy_metr.  038, par. NNMP Rajgród/) ur. 1854 Skrodzkie, zm. 23.11.1938, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 028/

………………..5 Paulina Jankowska ur. 1877 Szymany, zm. 24.05.1942, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 042/

………………..+ Aleksander Wiśniewski (ś. 26.11.1896 Rydzewo /Jankowscy_metr.  154, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1866 Grajewo, zm. 3.10.1936, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 042/

…………………….6 Genowefa Wiśniewska ur. ok. 1916, zm. 11.06.2009 Szczuczyn, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 042/

…………………….+ Franciszek Kuczewski (ś. 1933 Grajewo) ur. ok. 1914, zm. 19.09.1979 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 042/

………………..5 Kazimiera Jankowska ur. 1879 Szymany

………………..+ Teofil Konopko (ś. 12.02.1900 Rydzewo /Jankowscy_metr.  155, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1868 Mściwuje

………………..5 Stefania Jankowska ur. 1880 Szymany

………………..+  Józef Klimaszewski (ś. 1903 Rydzewo, syn Stefana i Michaliny z Modzelewskich z RODZINA MODZELEWSKICH)  ur. 1877 Modzele

………………..5 Franciszka Jankowska ur. 1882 Szymany

………………..5 Adolf Jankowski ur. 19.01.1884 Szymany i tamże zm. 6.02.1959, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 028/

………………..+ Stefania Tomaszewska (22.02.1909 Rajgród /Jankowscy_metr.  152, par. NNMP Rajgród/) ur. 3.09.1891 Kuligi par. Rajgród /Jankowscy_metr.  187, par. NNMP Rajgród/, zm. 6.02.1959, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 028/

…………………….6 Helena Jankowska ur. 3.03.1913, zm. 27.03.1963, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 028/

…………………….+ Jan Bogucki

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Stanisław Jankowski ur. 18.05.1918, zm. 26.04.2008, poch. Grajewo Komunalny /Jankowscy_groby 030/

…………………….+ Sabina Dobrzycka (ś. 1957 Wąsosz) ur. Możdżenie (gm. Rozogi)

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Mieczysław Jankowski ur. 1920, zm. 20.04.1922 Szymany  /Jankowscy_metr.  186, par. TP Grajewo/

…………………….6 Mieczysław Jankowski

…………………….+ Genowefa Szymanowska

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Cecylia Jankowska ur. 12.02.1910 Szymany, zm. 11.04.1997, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 028/

…………………….+ Klemens Pieńczykowski (ś. 12.02.1934 Grajewo) ur. 29.12.1890 Pieńczykówek /Jankowscy_metr.  156, par. NNMP Rajgród/, zm. 3.09.1978 Grajewo – ranny uczestnik I wojny światowej w służbie armii USA, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 028/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Franciszek Jankowski ur. 1886 Szymany

………………..5 Józefa Jankowska ur. 1887 Szymany

………………..5 Konstanty Jankowski ur. 7.04.1889 Szymany /Jankowscy_metr.  042, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 29.01.1891 /Jankowscy_metr.  041, par. WBiM Rydzewo/

………………..5 Stanisław Jankowski ur. 2.05.1891 Szymany /Jankowscy_metr.  174, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 9.09.1892 /Jankowscy_metr.  127, par. WBiM Rydzewo/

………………..5 Marianna Jankowska ur. 10.06.1893 Szymany /Jankowscy_metr.  172, par. WBiM Rydzewo/, zm. USA

………………..+ ? Sobieski (ś. USA)

………………..5 Bronisław Jankowski ur. 23.05.1895 Szymany /Jankowscy_metr.  173, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 26.10.1899 /Jankowscy_metr.  126, par. WBiM Rydzewo/

………………..5 Anna Jankowska ur. 15.09.1897 Szymany /Jankowscy_metr.  127, par. WBiM Rydzewo/, zm. 8.01.1981 Grajewo

………………..+ Aleksander Siedlecki (ś. 1923 Grajewo)

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Aleksandra Jankowska ur. 13.03.1900 Szymany /Jankowscy_metr.  136, par. WBiM Rydzewo/, zm. 14.09.1975 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 032/

………………..5 Józef Jankowski ur. 7.09.1902 Szymany /Jankowscy_metr.  138, par. WBiM Rydzewo/, zm. 8.01.1993 Menetrol (Francja) /galeria 012/ – po śmierci 1 żony Apolonii wraca z synem Ryszardem do Polski i tu ponownie żeni sie, aby po paru latach wyjechać ponownie do Francji

………………..+ (1 żona) Apolonia Popowska (ś. 8.02.1927 Grajewo /Jankowscy_metr.  185, par. WBiM Rydzewo/, /galeria 0012/) ur. 9.02.1904 Grajewo, zm. 29.07.1934 Liege (Belgia)

…………………….6 Lucjan Jankowski ur. 1928, zm. 1932 Liege (Belgia)

…………………….6 Richard Jankowski ur. 15.06.1930 Liege (Belgia), zm. 11.04.2009 Monfermeil (Francja)

…………………….+ Yolande Serange (ś.24.09.1955 Mozac – Francja) ur. 4.02.1935 Clermont-Ferrand (Francja), zm. 22.05.1988 Monfermeil (Francja)

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..+ (2 żona Józefa Jankowskiego) Helena Osowska (ś. 1936), ur. 25.10.1912 Kołaki, zm. 9.12.1956 Menetrol (Francja)

…………………….6 Otylia Jankowska ur. 18.07.1937 Kołaki

…………………….+ Guy Finaud (ś. 24.06.1961) ur. 3.06.1936 Menetrol (Francja)

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Alina Jankowski ur. 18.11.1939 Riom (Francja)

…………………….+ Roger Gaillard (ś. 3.06.1961) ur. 15.12.1936 Langeac (Francja), zm. 2.02.1974

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Jan Jankowski ur. i zm. 1850 Szymany

……………4 Stanisław Jankowski ur. 1852 Szymany

……………4 Aleksander Jankowski ur. 1856 Szymany i tamże zm. 1911

……………+ Franciszka Karwowska (ś. 18.11.1894 Rydzewo /Jankowscy_metr.  116, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1866 Karwowo par. Rajgród

………………..5 Anna Jankowska ur. 15.03.1897 Szymany /Jankowscy_metr.  148, par. WBiM Rydzewo/

………………..5 Bronisława Jankowska ur. 12.12.1898 Szymany /Jankowscy_metr.  132, par. WBiM Rydzewo/, zm. 26.12.1898 Szymany /Jankowscy_metr.  118, par. WBiM Rydzewo/

………………..5 Jankowski ur. i zm. 23.02.1905 (martwo urodzony) /Jankowscy_metr.  170, par. WBiM Rydzewo/)

………………..5 Leokadia Jankowska ur. 30.05.1907 Szymany /Jankowscy_metr.  137, par. WBiM Rydzewo/

……………4 Paulina Jankowska ur. 1858 Szymany i tamże zm. 1860

……………4 Konstanty Jankowski ur. 1860 Szymany

……………+ (1 żona) Rozalia Szymanowska ur. ok. 1860, zm. 7.01.1891 /Jankowscy_metr.  161, par. WBiM Rydzewo/

………………..5 Józefa Jankowska ur. 29.05.1888 Szymany /Jankowscy_metr.  160, par. WBiM Rydzewo/

………………..5 Paweł Jankowski ur. 16.02.1890 Szymany /Jankowscy_metr.  162, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 31.01.1891 /Jankowscy_metr.  163, par. WBiM Rydzewo/

……………+ (2 żona Konstantego Jankowskiego) Michalina Szymanowska (ś. 3.02.1891 Rydzewo /Jankowscy_metr.  164, par. WBiM Rydzewo/, pomyłka w metryce – zamiana imion i nazwisk rodziców) ur. ok. 1868 Szymany, zm. 18.12.1917 Szymany

………………..5 Stanisław Jankowski ur. 21.04.1892 Szymany /Jankowscy_metr.  165, par. WBiM Rydzewo/, zm. przed 1905

………………..5 Seweryn Jankowski ur. 13.09.1894 Szymany /Jankowscy_metr.  166, par. WBiM Rydzewo/, zm. 11.01.1972 Boczki, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 034/

………………..+ Antonina Bagińska (ś. 28.01.1919 Grajewo /Jankowscy_metr.  183, par. TP Grajewo/) ur. 16.09.1898 Boczki /Jankowscy_metr.  184, par. TP Grajewo/ i tamże zm. 25.06.1977, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 034/

…………………….6 Henryka Jankowska ur. 10.1919 Boczki, zm. 9.11.1993, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 035/

…………………….+ Aleksander Świderski ur. 1903, zm. 11.03.1988, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 035/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Hieronima Jankowska ur. 10.05.1922 Boczki, zm. 28.01.1980

…………………….+ Bonifacy Dondera ur. 1905, zm. 1986

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Dominika Jankowska ur. 13.12.1924 Boczki

…………………….+ Mieczysław Mościcki ur. 29.06.1924, zm. 9.09.1994

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Edward Jankowski ur. 6.08.1927 Boczki, zm. 28.01.1986, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 036/

…………………….+ Regina Modzelewska

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Zofia Jankowska ur. 2.04.1932 Boczki

…………………….+ Jan Jaśkowski (ś. 1955 Wąsosz) ur. 5.05.1935

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Adolf Jankowski ur. 16.02.1898 Szymany /Jankowscy_metr.  167, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 9.01.1960, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 037/

………………..+ Rozalia Karwowska (córka Jana Makarego i Feliksy Modzelewskiej z RODZINA MODZELEWSKICH) ur. 2.02.1897 Szymany /Modzelewscy_metr. 018, par. WBiM Rydzewo/, zm. 8.09.1978, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 037/

…………………….6 Dominika Jankowska

…………………….+ ? Poniatowski

…………………….6 Henryk Jankowski

…………………….+ Halina Szumowska

…………………….6 Anna Jankowska ur. ok. 1926, zm. 1944, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 037/

…………………….6 Marian Jankowski ur. 11.1930, zm. 2.10.1930 Szymany /Jankowscy_metr. 181, par. TP Grajewo/

…………………….6 Józef Jankowski ur. ok. 1943, zm. 1944, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 037/

…………………….6 Janina Jankowska

…………………….6 Irena Jankowska

…………………….+ ? Grycz

………………..5 Walentyna Jankowska ur. 21.02.1902 Szymany /Jankowscy_metr.  168, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 1910

………………..5 Stanisław Jankowski ur. 5.05.1905 Szymany /Jankowscy_metr.  169, par. WBiM Rydzewo/

……………+ (3 żona Konstantego Jankowskiego) Katarzyna Bukowska (ś. 28.06.1919 Grajewo /Jankowscy_metr.  182, par. TP Grajewo/, wdowa po Piotrze Kuźmińskim) ur. 1.11.1861 Boczki

……………4 Bronisława Jankowska ur. 1864 Szymany

……………+ Wojciech Malinowski (ś. 24.01.1881 Rydzewo /Jankowscy_metr. 117, par. WBiM Rydzewo/) ur. 1853 Żarnowo par. Augustów

………………..5 Seweryn Malinowski zm. 1898 Żarnowo

………………..5 Bronisław Malinowski ur. 6.10.1889 Żarnowo

………………..5 Walentyna Malinowska ur. 30.07.1891 Żarnowo i tamże zm. 1892

………………..5 Bolesław Malinowski ur. ok. 1903 Żarnowo

………………..+ Józefa Podowicz (ś. 1925 Rajgród) ur. ok. 1904 Źrobki


Źródło:

akta metrykalne parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie (SBM Białaszewo)

akta metrykalne parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie (TP Grajewo)

akta metrykalne parafii pw. Św. Anny w Radziłowie (SA Radziłów)

akta metrykalne parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi panny w Rajgrodzie (NNMP Rajgród)

akta metrykalne parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie (WBiM Rydzewo)

akta metrykalne parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu (PP Wąsosz)

akta metrykalne Urzędu Stanu Cywilnego w Grajewie

informacje Grzegorza Nowika

informacje Zofii Antosiewicz

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975

Książka Adresowa Polski 1929

Social Security Death Index Record

U.S. Public Records Index Record

1930 United States Federal Census Record

Baltimore Passenger Lists, 1820-1948 Record

www.geneteka.genealodzy.pl

www.junosza.pl

www.myheritage.pl

www.grajewo.systkom.pl

Next Post

Previous Post

7 Comments

 1. Barbara 19 kwietnia, 2018

  Witam!
  Nazywam się Barbara Jankowska moja rodzina pochodzi z Pomian, być może moja rodzina tutaj tez ma swoje korzenie.

  • Adam Jankowski 9 maja, 2018 — Post Author

   Dzień dobry!
   To jest bardzo prawdopodobne. Jak Pani zapewne zauważyła moi pierwsi wspomniani przodkowie pochodzą z Pomian. Ale już pod koniec XVIII wieku są w Szymanach. Pewnie jakiś starszy brat Mateusza został w Pomianach. Próbowałem powiązać do dzisiaj żyjących w Pomianach Jankowskich z moją rodziną, ale są to tak odległe lata, że niestety brakuje na to metryk. Może jakieś inne dokumenty kiedyś pozwolą mi to zrobić. Serdecznie pozdrawiam!

 2. Katarzyna 23 sierpnia, 2018

  Witam, piszę bo również zajmuję się swoim drzewem. Mój przodek, Marcin Jankowski pochodził z Pomian (zmarł w 1864 roku, pochowany w Rajgrodzie). Teraz rodzina mieszka w pobliskiej wsi Popowo a w Pomianach mieszka brat stryjeczny mego taty.
  Pozdrawiam
  Katarzyna Jankowska

 3. badacz 12 października, 2018

  Witam,
  jak można z Państwem się skontaktować – poszukuję rodziny Stanisława Jankowskiego, który był w okresie międzywojennym sędzią m.in. sędzią pokoju w Białymstoku a następnie Sądu Okręgowego w Białymstoku? Z góry serdecznie dziękuję.

 4. Barbara 15 sierpnia, 2019

  Witam! Nazywam się Barbara Jankowska. Moja rodzina pochodzi z Pomian. Wiem, że mój pradziadek nazywał się Felix Jankowski.

 5. Amanda 10 sierpnia, 2020

  Witam. Jak mogę znaleźć mojego pradziadka Wacław Jankowski, który urodził się w 1908 w Warszawie. Przed drugą wojną światową miał pierwsze małżeństwo i syna, natomiast podczas drugiej wojny światowej zosta przewieziony do więzienia| obozu w Niemczech gdzie poznał swoją drugą żonę. Mianowicie poszukuję rodziny pradziadka przed wojną. Wiem, że jego syn został w Warszawie, przeżył druga wś natomiast osy sie nie polaczyly. Prosze o pomoc.

 6. Malwina 7 października, 2021

  Poszukuje rodziny janowskich z Rosochowacca (konkretnie od Henryka Jankowskiego, który zmarł zbyt wcześnie.

Skomentuj badacz Anuluj pisanie odpowiedzi

© 2022 Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

Theme by Anders Norén