Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

oraz Andryszewskich, Bielawskich, Brodowskich, Danowskich, Godlewskich, Grabińskich, Kalinowskich, Kamińskich, Kapustów, Karulskich, Karpieńskich, Konopków, Łubów, Micunów, Mścichowskich, Obryckich, Poniatowskich, Rudzików, Saniewskich, Szymanowskich, Śleszyńskich, Świderskich i Żadziłków

MŚCICHOWSCY

HERBU PRUS I

„PRUS 1mo HERB

W czerwonym polu, półtora krzyża białego, to jest drugiego krzyża od dołu po lewym boku tarczy, niemasz  połowy, na hełmie ręka zbrojna po ramię z korony wychodzi, w łokciu zgięta, z mieczem do góry w pprawą tarczy zaniesiona. (…) Okolski przydaje z Gniazda Paprockiego, gdy prawi mistrz Krzyżacki  i jego komendorowie, wielkie oppressye czynili wolności Prusaków, ci książęta, sprzedawszy jeszcze przed rokiem 1000. dobra swoje, mistrza Krzyżackiego zabili, i do Polski się wynieśli, co się według prawdziwej historyi utrzymać żadna miarą nie może: bo to jest pewna, z tak wielu przywilejów i historyków, że przed rokiem 1000. Krzyżaków jeszcze ziemia Pruńska nie znała, i ledwo potem we dwieście lat, to jest koło roku 1222. do Prus ciż Krzyżacy sprowadzeni, i Długosz lubo przyznaje, że za jakiś excess z Prus wyszli, przecież nie przydaje za jaki. Lepiej w tym punkcie pisze Bielski f. 82. że do Polski ci książęta przyszli w ten czas, kiedy jeszcze Prusacy bałwochwalcami byli, a ile się dorozumiewać godzi, znać gdy wiarę Chrześcijańską przyjęli, ten im herb od monarchy Polskiego był przywłaszczony. Zowie się ten herb inaczej Turzyma, jako z Baszkona Okolski dowodzi. Paprocki w Gniazdzie krzyż kładzie taki, że po prawym boku, jednej połowy niedostaje, i rozumiem, że tak być powinno, bo go, jakom widział, tak niektórzy herbu Prus familianci kształtują, i sam tak Paprocki, i Okolski, gdy herby Prus 2do i 3tio opisuje, które od herbu Prus 1mo swój początek wzięły, na prawym boku że połowy krzyża nie powinny mieć, świadczą”

Herbarz polski. Niesiecki Kaspar. Wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz. Lipsk 1839-1846

„Mścichowski h. Prus I. Wzięli  nazwisko od wsi Mścichy, w ziemi wiskiej i od niej jeszcze w końcu XVI stulecia pisali się Mścich.”

Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Uruski Seweryn. Warszawa 1904-1917


1 Piotr Mścichowski zam. Gackie

+ Konstancja Boczkowska (ś. 25.11.1725 Grajewo /Mścichowscy_metr. 141, par. TP Grajewo/) zam. Boczki par. Grajewo

Metryka ślubu Piotra Mścichowskiego i Konstancji Boczkowskiej, parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, 25.11.1725 r.

„W połowie XVII w. osiedlili się [w Gackich] Rożyńscy, Mścichowscy, a później Obryccy i inni.”

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975 (str. 200)

…..2 Mateusz Mścichowski ur. 1728 Gackie

…..2 Kazimierz Mścichowski ur. 1730 Gackie

…..2 Antoni Mścichowski ur. 1731 Gackie, ochrzczony 10.06.1731 /Mścichowscy_metr. 052, par. SBM Białaszewo/, zm. 18.12.1802 Gackie /Mścichowscy_metr. 012, par. SBM Białaszewo/

…..+ Anna Struszyńska ur. ok. 1747, zm. 16.05.1817 Gackie w domu syna Jana pod nr 4 /Mścichowscy_metr. 013, par. SBM Białaszewo/

……….3 Marianna Mścichowska ur. 1769 Gackie

……….3 Jakub Jan Mścichowski ur. 1772 Gackie i tamże zm. 28.04.1859 (w metryce zgonu imię matki Petronella), kawaler – 27.03.1823 u notariusza w Szczuczynie potwierdził zakup od brata rodzonego Jana Mścichowskiego (zam. Gackie) części gruntu „we trzech polach” w Gackich za sumę 800 zł, dokonaną 18.08.1803 (w akcie podpis Jakuba Jana) /Mścichowscy_archiwa 012a-012b, akta notariuszy biebrzańskich, APE//Mścichowscy_metr. 021, par. SBM Białaszewo/

……….3 Jan Gwalbert Mścichowski ur. 1776 Gackie, ochrzczony 13.07.1776 /Mścichowscy_metr. 014, par. SBM Białaszewo/, zm. 21.02.1854 Gackie (w metryce zgonu imię matki Apolonia) /Mścichowscy_metr. 011, par. SBM Białaszewo/ – dziedzic cząstkowy wsi Gackie; 27.03.1823 u notariusza w Szczuczynie potwierdził sprzedaż bratu rodzonemu Jakubowi Janowi Mścichowskiemu (zam. Gackie) części swojego gruntu „we trzech polach” w Gackich za sumę 800 zł, dokonaną 18.08.1803 (w akcie podpis Jakuba Jana) /Mścichowscy_archiwa 012a-012b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

Metryka zgonu Jana Mścichowskiego, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 21.02.1854 r.

……….+ (1 żona, rozwiedzeni) Salomea Jórska (Jurska) (ś. 5.02.1804 Przytuły, wdowa po Franciszku Łaskim – komornikowiczu wąsoskim/wiskim, zam. Borawskie /Mścichowscy_metr. 112, par. SK Przytuły/, dekret rozwodowy 12.01.1818 Białaszewo sporządzony przez Urzędnika Stanu Cywilnego /Proboszcza/ na podstawie Dekretu Trybunału Województwa Augustowskiego w Łomży z dnia 17.07.1817 /Mścichowscy_archiwa 006a-006c, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1779 Borawskie par. Przytuły, zm. 17.02.1840 Kajetanowo par. Jedwabne /Mścichowscy_metr. 124, par. JA Jedwabne/

Ogłoszenie Dekretu Rozwodowego

Działo się w Białaszewie w domu Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Białaszewskiej dnia 12 miesiąca Stycznia o godzinie jedenstej przed południem tysiąc osiemsetnego osiemnastego Roku.Przed Nami Proboszczem Parafii Białaszewskiej Sprawującym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Białaszewskiej Powiatu Biebrzańskiego w Województwie Augustowskim Stawiła się osobiście urodzona Salomea z Jórskich Mścichowska w Borawskich wsi Szlacheckiej Parafii Przytulskiej zamieszkała okazawszy Nam Dekret Trybynału Województwa Augustowskiego w Łomży dnia siedemnastego Lipca tysiąc osiemsetnego siedemnastego Roku niegdy mąż stawający Powódki (?) a urodzonym Janem Mścichowskim w Gackich Parafii Białaszewskiej pozwanym z drugiej strony zapadły a dnia dwudziestego września Roku tegoż (?) urodzonemu Janowi Mścichowskiemu prawnie wręczony związki małżeńskie pomiędzy temiż Salomeo i Janem Mścichowskimi w Roku tysiąc osiemsetnym czternastym zawartym rozwiązującym i Powódkę do udania się do Siebie Urzędnika Stanu Cywilnego w zględzie  o (?) tegoż Rozwodu upoważniającej złożywszy oraz zapoznan ze strony (?) urodzonemu Janowi Mścichowskiemu przez (?) Mateusza Niebrzydowskiego na dzień dzisiejszy wydany to jest 12 – go stycznia y prawnie wręczony żądała ogłoszenia Rozwodu y publikowania Dekretu, Urodzony zaś Jan Mścichowski zapoznany nie stawił się stosownie (?) wyżej zacytowanego Dekretu Trybunału Województwa Augustowskiego że związki małżeńskie między Salomeo a Janem Mścichowskim zawarte do (?) mieszkającym pozwanym są rozwiązane (?) y Dekret przytomności światkom zakomunikowałem (?) protokół w przytomności spisałem to jest urodzonemu Szymonowi Gąsiowskiemu liczącemu lat trzydzieści w Łojkach na własnej fortunie zamieszkałego żona tego y Kajetana Starzyńskiego Organisty tego Kościoła Parafialnego Białaszewskiego w Białaszewie zamieszkałego liczącego lat czterdzieści sześć żonatego.

Szymon Gosiewski mp /podpis/

Kayetan Starzewski (?) /podpis/

Ksiądz Szymon Ramotowski Urzędnik (?) podpis

Ogłoszenie dekretu rozwodowego, akta metrykalne parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 12.01.1818 r.

……….+ (2 żona) Katarzyna Milewska (brak metryki ślubu) ur. ok. 1794, zm. przed 1854

……………4 Mikołaj Mścichowski (urodzony jako Milewski) ur. 9.12.1814 Gackie /Mścichowscy_metr. 009a i 009b, par. SBM Białaszewo/i tamże zm. 10.02.1874 – dziedzic cząstkowy wsi Gackie, urodzony jako syn panny Katarzyny Milewskiej, przyznany przez ojca Jana Mścichowskiego 21.12.1833 r. /Mścichowscy_metr. 025, par. SBM Białaszewo (skreślenia w indeksie)/

Metryka urodzin Mikołaja Milewskiego (Mścichowskiego), parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 9.12.1814 r.

……………+ Karolina Obrycka (ś. 31.08.1843 Białaszewo /Mścichowscy_metr. 010, par. SBM Białaszewo/, córka Jana Gwalberta i Magdaleny z Modzelewskich z RODZINA OBRYCKICH) ur. ok. 1825 Gackie – 2 mąż Franciszek Babiński (ś. 1876 Białaszewo) zam. Dziekoń

Metryka ślubu Mikołaja Mścichowskiego i Karoliny Obryckiej, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 31.08.1843 r.

………………..5 Stanisław Mścichowski ur. i zm. 1846 Gackie

………………..5 Aleksander Mścichowski ur. 1847 Gackie i tamże zm. 1850

………………..5 Mikołaj Mścichowski ur. 12.05.1854 Gackie /Mścichowscy_metr. 007, par. SBM Białaszewo/  – dziedzic cząstkowy wsi Gackie, zm. po 1894

Metryka urodzin Mikołaja Mścichowskiego, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 12.05.1854 r.

………………..+ Emilia Wiktoria Konopka (ś. 16.02.1873 Radziłów /Mścichowscy_metr. 006, par. SA Radziłów/ córka Antoniego i Marianny z Bukowskich z RODZINA KONOPKÓW) ur. 8.08.1850 Karwowo /Mścichowscy_metr. 008, par. Radziłów/)

„W roku 1894 r. w Gackich mieszkali: Adam Mścichowski lat 25, Mikołaj Mścichowski lat 40, Julian Mścichowski lat 25”

Spis ludności powiatu szczuczyńskiego, zespół 212, Archiwum Państwowe w Suwałkach, Oddział w Ełku

…………………….6 Stanisława Marianna Mścichowska  ur. 18.06.1875 Gackie /Mścichowscy_metr. 001, par. SBM Białaszewo/, zm. 4.02.1954, poch. Grajewo Parafialny /Mścichowscy_groby 001-004/

…………………….+ Konstanty Rogowski (ś. 1892 Białaszewo – ze skorowidza, zaginiony akt)

…………………….6 Władysława Mścichowska ur. 1878 Gackie i tamże zm. 1885

…………………….6 Marianna Mścichowska (?)

…………………….6 Jadwiga Mścichowska (?)

…………………….6 Anna Mścichowska ur. 1880 Gackie i tamże zm. 1960

…………………….+ Adolf Żbikowski (ś. 11.02.1901 Białaszewo /Mścichowscy_metr. 005, par. SBM  Białaszewo/) ur. ok. 1872 Łękowo, zm. 24.04.1942 Gackie

…………………………7 Zofia Żbikowska

…………………………+ ? Kowalewski

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………7 Wacław Żbikowski ur. 1909 Gackie, zm. 12.12.1992

…………………………+ Stefania Obrycka zm. ur. 3.08.1919, zm. 28.08.2015, poch. Białaszewo (córka Stanisława i ? z RODZINA OBRYCKICH)

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………7 Genowefa Żbikowska ur. 15.11.1914, zm. 11.11.1994 Grajewo

…………………………+ Hipolit Żbikowski ur. 10.10.1909 Łękowo, zm. 20.03.2004 Grajewo

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………7 Jadwiga Żbikowska

…………………………+ Jan Skubich

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………7 Cyryl Żbikowski

…………………………+ Wiesława ?

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Helena Mścichowska ur. 28.06.1884 Gackie /Mścichowscy_metr. 002, par. SBM  Białaszewo/

…………………….6 Bolesława Mścichowska ur. 6.03.1887 Gackie /Mścichowscy_metr. 004, par. SBM  Białaszewo/, zm. 14.10.1964 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Mścichowscy_groby 001-004/

Bolesława Jankowska z domu Mścichowska (1887-1964), ok. 1960 r.

Metryka urodzin Bolesława Mścichowskiej, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 6.03.1887 r.

…………………….+ Antoni Franciszek Jankowski (syn Jakuba i Anny z Brodowskich z RODZINA JANKOWSKICH) ur. 16.09.1881 Szymany /Mścichowscy_metr. 003, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 10.08.1928

…………………………7 RODZINA JANKOWSKICH

………………..5 Anna Marianna Mścichowska ur. 1856 Gackie

………………..+ Wawrzyniec Świerzbiński (ś. 1874 Białaszewo) zam. Świerzbienie par. Goniądz

………………..5 Adam Wincenty Mścichowski ur. 1859 Gackie

………………..5 Marianna Mścichowska ur. 1862 Gackie

………………..5 Marianna Balbina Mścichowska ur. ok. 1863, zm. 1886 Sienickie par. Białaszewo

………………..+ Jan Kuligowski (ś. 1884 Białaszewo, syn Franciszka i Balbiny z Godlewskich z RODZINA GODLEWSKICH) zm. 1886 Sienickie

…………………….6 Franciszek Kuligowski ur. 1885 Sienickie

…………………….6 Władysław Kuligowski ur. i zm. 1886 Sienickie

……………4 Petronella Mścichowska ur. 17.03.1819 Gackie /Mścichowscy_metr. 024a i 024b, par. SBM Białaszewo/, urodzona jako córka panny Katarzyny Milewskiej, przyznana przez ojca Jana Mścichowskiego 21.12.1833 r., zm. 22.02.1841 Gackie /Mścichowscy_metr. 019, par. SBM Białaszewo/, /Mścichowscy_metr. 025, par. SBM Białaszewo (skreślenia w indeksie)/

……………4 Kazimierz Mścichowski ur. ok. 1822, zm. 1845 Gackie

……………4 Maciej Mścichowski ur. 27.02.1822 Gackie /Mścichowscy_metr. 016a i 016b, par. SBM Białaszewo/, urodzony jako syn panny Katarzyny Milewskiej, przyznany przez ojca Jana Mścichowskiego 21.12.1833 r. /Mścichowscy_metr. 025, par. SBM Białaszewo (skreślenia w indeksie)/

……………4 Michał Mścichowski ur. ok. 1825 Gackie, urodzony jako syn panny Katarzyny Milewskiej, przyznany przez ojca Jana Mścichowskiego 21.12.1833 r., zm. 17.07.1853 Gackie jako Michał Milewski, kawaler /Mścichowscy_metr. 020, par. SBM Białaszewo/, /Mścichowscy_metr. 025, par. SBM Białaszewo (skreślenia w indeksie)/

……………4 Franciszek Mścichowski ur. 16.06.1829 Gackie /Mścichowscy_metr. 017, par. SBM Białaszewo/ i tamże zm. 11.09.1865  /Mścichowscy_metr. 022, par. SBM Białaszewo/ – żołnierz urlopowany, urodzony jako syn panny Katarzyny Milewskiej, przyznany przez ojca Jana Mścichowskiego 21.12.1833 r. /Mścichowscy_metr. 025, par. SBM Białaszewo (skreślenia w indeksie)/

……………4 Anna Mścichowska ur. ok. 1834 Gackie, zm. 20.04.1856 Świdry par. Wąsosz /Mścichowscy_metr. 061, par. PP Wąsosz/

……………+ Wojciech Świderski (ś. 20.02.1854 Białaszewo /Mścichowscy_metr. 062, par. SBM Białaszewo/) ur. 28.03.1832 Świdry par. Wąsosz /Mścichowscy_metr. 063, par. PP Wąsosz/, zm. po 1890

………………..5 Józef Świderski ur. ok. 1855, zm. 17.06.1856 Świdry /Mścichowscy_metr. 064, par. PP Wąsosz/

……………4 Wawrzyniec Mścichowski ur. 10.08.1835 Gackie (jako syn małżonków) /Mścichowscy_metr. 018, par. SBM Białaszewo/ i tamże zm. 8.05.1844 /Mścichowscy_metr. 023, par. SBM Białaszewo/

…..2 Walenty Mścichowski ur. 1733 Gackie

…..+ Marianna Chrostowska ur. ok. 1738, zm. 24.01.1818 Gackie w swoim domu pod nr 1

……….3 Wawrzyniec Mścichowski ur. 1762 Gackie

……….3 Brygida Mścichowska ur. 1764 Pieniążki, zm. 20.10.1810 Sulewo Kownaty par. Wąsosz /Mścichowscy_metr. 028, par. PP Wąsosz/

……….+ (1 mąż) Tomasz Danowski (ś. 3.02.1783 Białaszewo /Mścichowscy_metr. 034, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1750, zm. 20.12.1790 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 029, par. PP Wąsosz/

……………4 Jan Danowski ur. 22.10.1783 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 030, par. PP Wąsosz/ i tamże zm. 21.03.1861 /Mścichowscy_metr. 031, par. PP Wąsosz/

……………+ Aniela Borawska (ś. 20.05.1812 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 033, par. PP Wąsosz/) ur. 5.11.1792 Konopki par. Wąsosz, zm. 8.09.1867 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 032, par. PP Wąsosz/

………………..5 Wawrzyniec Danowski ur. 20.08.1813 Sulewo Kownaty i tamże zm. 26.08.1813

………………..5 Ewa Danowska ur. 14.09.1814 Sulewo Kownaty i tamże zm. 18.09.1814

………………..5 Paweł Danowski ur. ok. 1814

………………..5 Adam Danowski ur. ok. 1815 Sulewo Kownaty i tamże zm. 11.08.1892

………………..+ Agnieszka Jaczyńska (ś. 24.11.1840 Słucz) ur. ok. 1821 Jaki par. Słucz, zm. po 1893

…………………….6 Marceli Danowski ur. 29.01.1842 Sulewo Kownaty, zm. 19.08.1843

…………………….6 Aniela Danowska ur. 4.06.1844 Sulewo Kownaty

…………………….6 Nikodem Danowski ur. 4.11.1847 Sulewo Kownaty i tamże zm. 25.04.1849

…………………….6 Stanisław Tomasz Danowski ur. 5.02.1850 Sulewo Kownaty i tamże zm. 26.08.1931

…………………….+ (1 żona) Adela Danowska (ś. 21.02.1881 Wąsosz, córka Ksawerego i Anieli z Wszeborowskich – PATRZ NIŻEJ) ur. 24.03.1862 Sulewo Kownaty, zm. 4.12.1892

…………………………7 Marianna Danowska ur. 1882 Sulewo Kownaty i tamże zm. 22.07.1885

…………………………7 Władysław Danowski ur. 1882 Sulewo Kownaty i tamże zm. 19.07.1885

…………………………7 Stanisława Danowska ur. 10.09.1887 Sulewo Kownaty

…………………………7 Franciszek Danowski ur. 1889 Sulewo Kownaty i tamże zm. 19.10.1889

…………………………7 Marianna Danowska ur. 7.08.1890 Sulewo Kownaty

…………………………+ Paweł Proskien (ś. 20.11.1911 Zabłudów)

…………………….+ (2 żona Stanisława Tomasza Danowskiego) Stanisława Gutowska (ś. 24.11.1893 Grabowo) ur. 1871 Guty Podleśne par. Grabowo, zm. po 1918

…………………………7 Aleksandra Danowska ur. ok. 1896 Sulewo Kownaty

…………………………+ Romuald Skrodzki (ś. 29.01.1918 Wąsosz) ur. ok. 1898 Chełchy

………………..5 Marianna Danowska ur. 11.02.1827 Sulewo Kownaty, zm. po 1895

………………..+ Antoni Danowski (ś. 23.11.1847 Wąsosz) ur. 17.10.1827 Sulewo Prusy pra. Wąsosz i tamże zm. 2.01.1903

…………………….6 Stanisław Danowski ur. 7.11.1849 Sulewo Prusy

…………………….+ Filomena (Salomea) Chrzanowska (ś. 17.08.1880 Wąsosz) ur. ok. 1849 Kieliany par. Wąsosz

……………4 Józef Kalasanty Danowski ur. 10.07.1786 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 035, par. PP Wąsosz/ i tamże zm. 5.02.1790 /Mścichowscy_metr. 036, par. PP Wąsosz/

……………4 Kazimierz Danowski ur. ok. 05.1789, zm. 27.11.1789 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 037, par. PP Wąsosz/

……………4 Stanisław Kostka Danowski (z bliźniąt) ur. 12.11.1790 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 038, par. PP Wąsosz/

……………4 Katarzyna Danowska (z bliźniąt) ur. 12.11.1790 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 038, par. PP Wąsosz/

………………..5 (nieślubne) Karolina Danowska ur. ok. 1821, zm. 18.12.1824 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 039, par. PP Wąsosz/

……….+ (2 mąż Brygidy Mścichowskiej) Mateusz Supiński (ś. 20.06.1791 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 040, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1750 Supy par. Przytuły i tamże zm. 1822

……………4 Wiktoria Supińska ur. 10.01.1793 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 041, par. PP Wąsosz/

……………+ Kalikst Klimaszewski (ś. 21.11.1811 Wąsosz, wdowiec po Teresie Kramkowskiej i Mariannie Łempickiej /Mścichowscy_metr. 042, par. PP Wąsosz/) ur. 15.10.1766 Klimaszewnica, zm. ok. 1825

……………4 Łucja Supińska ur. 15.12.1803 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 043, par. PP Wąsosz/, zm. po 1871

……………+ (1 mąż Łucji Supińskiej) Józef Supiński (ś. 1.05.1822 Przytuły /Mścichowscy_metr. 046, par. SK Przytuły/) ur. 12.03.1802 Supy par. Przytuły /Mścichowscy_metr. 045, par. SK Przytuły/ i tamże zm. 1827

………………..5 Jakub Supiński ur. 1823 Supy, zm. 5.11.1854

………………..+ Marianna Supińska (ś. 24.11.1847 Przytuły /Mścichowscy_metr. 048, par. SK Przytuły/) ur. 1823 Supy, zm. po 1870

…………………….6 Józef Supiński ur. 1849 Supy, zm. po 1900

…………………….+ Magdalena Marianna Godlewska (ś. 31.05.1870 Przytuły /Mścichowscy_metr. 049, par. SK Przytuły/) ur. 1836 Wagi par. Przytuły, zm. po 1900

…………………………7 Julianna Supińska ur. 1871 Supy

…………………………+ Michał Białobrzeski (ś. 29.02.1892 Przytuły /Mścichowscy_metr. 050, par. SK Przytuły/) ur. 1861 Bożejewo par. Wizna

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………7 Józef Supiński ur. 1873 Supy

…………………………7 Marianna Supińska ur. 1875 Supy

…………………………7 Jan Supiński ur. 1878 Supy

…………………………+ Aleksandra Klimaszewska (ś. 26.02.1900 Przytuły /Mścichowscy_metr. 052, par. SK Przytuły/) ur. 1883 Supy

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Franciszka Supińska ur. 1852 Supy

……………+ (2 mąż Łucji Supińskiej) Antoni Chrzanowski (ś. 7.02.1827 Przytuły /Mścichowscy_metr. 053, par. SK Przytuły/) ur. 1806 Kubra par. Przytuły, zm. po. 1868

………………..5 Paulina Chrzanowska ur. ok. 1828 Kubra, zm. po 1881

………………..+ Michał Trzaska (ś. 11.02.1850 Przytuły /Mścichowscy_metr. 054, par. SK Przytuły/) ur. 1822 Supy, zm. po 1881

…………………….6 Adam Trzaska ur. 1853 Supy, zm. po 1904

…………………….+ Marianna Chrostowska (ś. 21.06.1881 Przytuły /Mścichowscy_metr. 055, par. SK Przytuły/, wdowa po Felicjanie Polkowskim) ur. 15.03.1848 Biodry par. Burzyn /Mścichowscy_metr. 056, par. TP Burzyn/, zm. przed 1904

…………………………7 Waleria Trzaska ur. 1882 Kubra

…………………………+ Jakub Dąbrowski (ś. 9.02.1904 Przytuły /Mścichowscy_metr. 057, par. SK Przytuły/) ur. 7.04.1868 Chrostowo par. Jedwabne

…………………………7 Aleksandra Trzaska ur. 1884 Kubra

…………………………+ Symforian Chmielewski (ś. 24.09.1916 Przytuły, wdowiec po Stanisławie Łojewskiej) ur. 1875 Radziłów, zm. po 1930

……………………………..8 Stefania Chmielewska zm. 1918 Radziłów

…………………………7 Helena Trzaska ur. 1887 Kubra

…………………………7 Bolesław Trzaska ur. 1889 Kubra

…………………………7 Józefa Trzaska ur. 1889 Kubra

…………………………+ Jan Zalewski (ś. 26.11.1918 Przytuły) ur. ok. 1893

…………………….6 Stanisław Trzaska ur. 1862 Supy par. Przytuły, zm. po 1946

…………………….+ (1 żona) Marianna Matylda Kurkowska (ś. 1888 Przytuły) ur. 1864 Pluty i tamże zm. 18.07.1896 /Mścichowscy_metr. 058, par. SK Przytuły/

…………………………7 Wiktoria Trzaska ur. 1890 Pluty

…………………….+ (2 żona) Stanisława Mieczkowska (ś. 15.09.1896 Przytuły /Mścichowscy_metr. 059, par. SK Przytuły/) ur. 1874 Pluty , zm. po 1946

…………………………7 Bolesława Trzaska ur. ok. 1897, zm. po 1943

…………………………+ Sabina Janczewska (ś. 27.10.1925 Przytuły) ur. ok. 1905, zm. 2.08.1943 Pluty

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………7 Adela Trzaska ur. ok. 1901

…………………………+ Jan Karwowski (ś. 6.02.1923 Przytuły) ur. ok. 1902

…………………………7 Wiktoria Trzaska ur. ok. 1905, zm. po 1953

…………………………+ Józef Malinowski (ś. 28.01.1933 Przytuły, wdowiec po Helenie Golińskiej) ur. 12.02.1887 Kramarzewo par. Wąsosz, zm. 21.01.1953 Czerwonki par. Wąsosz

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………7 Henryk Trzaska ur. 14.07.1914 Pluty

…………………………+ Apolonia Malinowska (ś. 1946 Pluty) ur. Pluty

…………………………7 Antoni Trzaska ur. Pluty

…………………….6 Julianna Trzaska ur. 1868 Supy – służąca, zam. Kubra

…………………….+ Piotr Śmiarowski (ś. 14.11.1894 Przytuły /Mścichowscy_metr. 065, par. SK Przytuły/) ur. ok. 1868 Grzymki par. Romany – służący, zam. Kubra

…………………………7 Aleksander Śmiarowski ur. 5.07.1904 Grzymki

…………………….6 Nikodem Trzaska ur. 1871 Supy

…………………….+ Władysława Chrapowicka (ś. 24.02.1908 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 066, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1884 Kramarzewo

………………..5 Wojciech Chrzanowski ur. 1830 Supy

………………..5 Józefata Chrzanowska ur. 1831 Supy

………………..+ Jan Filochowski (ś. 23.01.1860 Przytuły /Mścichowscy_metr. 070, par. SK Przytuły/, wdowiec po Annie ?) ur. 8.04.1828 Łoje Gręzko par. Przytuły

…………………….6 Anna Filochowska ur. 1860 Łoje Gręzko

…………………….6 Małgorzata Filochowska ur. 1861 Łoje Gręzko

…………………….6 Antoni Filochowski ur. 1863 Łoje Gręzko

…………………….6 Karolina Filochowska ur. 1864 Łoje Gręzko

…………………….6 Wincenty Filochowski ur. 1867 Łoje Gręzko

………………..5 Ludwik Chrzanowski ur. 1835 Supy

………………..+ Karolina Rogowska (ś. 5.02.1872 Przytuły /Mścichowscy_metr. 067, par. SK Przytuły/) ur. 16.09.1849 Brychy par. Przytuły

…………………….6 Jan Chrzanowski ur. 1873 Kubra

…………………….6 Franciszka Chrzanowska ur. 1874 Kubra

…………………….+ Józef Brzostowski (ś. 19.02.1895 Przytuły /Mścichowscy_metr. 068, par. SK Przytuły/) ur. ok. 1866 Nadbory par. Burzyn

…………………………7 Henryk Brzostowski ur. 1896 (metryka par. Radziłów)

…………………………7 Natalia Wanda Brzostowska ur. 1897 (metryka par. Radziłów), zm. 1906 Konopki Błonie par. Radziłów

…………………………7 Stefania Brzostowska ur. 1899 (metryka par. Radziłów)

…………………………7 Józefa Brzostowska ur. 1902 (metryka par. Radziłów), zm. 1903 Konopki par. Radziłów

…………………….6 Kornela Chrzanowska ur. 1875 Kubra

…………………….+ Franciszek Grabowski (ś. 4.02.1902 Przytuły) ur. 1872 Grabowskie par. Grabowo

…………………….6 Waleria Chrzanowska ur. 1878 Kubra

…………………….6 Władysław Chrzanowski ur. 1879 Kubra

…………………….6 Feliks Chrzanowski ur. 1881 Kubra

…………………….6 Franciszek Chrzanowski ur. 1884 Kubra

…………………….6 Antoni Chrzanowski ur. 1887 Kubra

………………..5 Józef Chrzanowski ur. 14.02.1838 Supy, zm. 25.12.1874

………………..+ Marianna Szleszyńska (ś. 24.02.1868 Przytuły /Mścichowscy_metr. 071, par. SK Przytuły/) ur. 6.09.1850 Czachy par. Przytuły

…………………….6 Bolesław Chrzanowski ur. 1870 Szlasy par. Przytuły

…………………….+ Stanisława (Konstancja) Kosmaczewska (ś. 10.02.1890 Radziłów /Mścichowscy_metr. 072, par. SA Radziłów) ur. 1870 Radziłów

…………………………7 Adam Chrzanowski ur. 3.01.1891 Czachy /Mścichowscy_metr. 073, par. SK Przytuły/, zm. po 1941

…………………………+ Franciszka Szklarzewska (ś. 26.02.1911 Radziłów /Mścichowscy_metr. 074, par. SA Radziłów/) ur. 1886 Okrasin, zm. po 1941

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Feliksa Chrzanowska ur. 1871 Czachy

…………………….6 Feliks Chrzanowski ur. 1874 Czachy

………………..5 Katarzyna Chrzanowska ur. 1841 Supy

………………..5 Franciszek Chrzanowski ur. 1842 Supy

………………..+ Teofila Karwowska (ś. 14.02.1881 Przytuły /Mścichowscy_metr. 076, par. SK Przytuły/) ur. 1859 Pluty

…………………….6 Józefa Chrzanowska ur. 1883 Kubra par. Przytuły

…………………….+ Adolf Truszkowski (ś. 10.02.1903 Przytuły) ur. ok. 1880 Cedry par. Romany

…………………….6 Anna Chrzanowska ur. 1885 Kubra

…………………….6 Stanisława Chrzanowska ur. 1887 Kubra

…………………….+ Jan Sokołowski (ś. 23.02.1925 Przytuły) ur. 25.01.1899 Sokoły par. Romany

…………………….6 Adam Chrzanowski ur. 1890 Kubra

…………………….6 Natalia Chrzanowska ur. ok. 1899

…………………….+ Władysław Zalewski (ś. 5.02.1924 Przytuły) ur. ok. 1898

………………..5 Karolina Marianna Chrzanowska ur. 1847 Kubra, zm. 3.10.1881 Pluty par. Przytuły /Mścichowscy_metr. 078, par. SK Przytuły/

………………..+ Mateusz Ramotowski (ś. 23.05.1871 Przytuły /Mścichowscy_metr. 027, par. SK Przytuły/) ur. 18.09.1850 Pluty

…………………….6 Jan Ramotowski ur. 27.04.1873 Pluty

…………………….6 Stanisław Ramotowski ur. 15.07.1875 Pluty, zm. 25.11.1945

…………………….6 Józefa Ramotowska ur. 27.07.1877 Pluty, zm. 28.06.1958

…………………….+ Franciszek Dąbrowski (ś. 12.02.1899 Przytuły /Mścichowscy_metr. 079, par. SK Przytuły/) ur. 23.11.1863 Chrostowo par. Jedwabne i tamże zm. 15.03.1947

…………………………7 Walerian Dąbrowski ur. 10.12.1899 Chrostowo

…………………………7 Aleksander Dąbrowski ur. 6.12.1900 Chrostowo, zam. Ełk

…………………………+ Władysława Modzelewska (ś. 20.02.1928 Przytuły) ur. ok. 1908

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………7 Czesław Dąbrowski ur. 7.11.1901 Chrostowo, zm. 16.11.1975

…………………………+ Aleksandra Rydzewska ur. ok. 1907, zm. 2000

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………7 Wiktoria Dąbrowska ur. 3.11.1903 Chrostowo

…………………………+ Jan Sulewski

…………………………7 Adam Dąbrowski ur. 5.08.1905 Chrostowo, zm. przed 1918

…………………………7 Jadwiga Dąbrowska

…………………………7 Helena Dąbrowska

…………………………7 Tadeusz Fabian Dąbrowski ur. 22.05.1908 Chrostowo, zm. 21.07.1956

…………………………+ Józefa Dąbrowska (ś. 20.11.1942 Przytuły) ur. 2.02.1919 Pluty

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………7 Janina Dąbrowska ur. 27.10.1910 Chrostowo

…………………………+ Stanisław Walerian Wysocki

…………………………7 Marian Dąbrowski ur. 8.05.1919 Chrostowo i tamże zm. 19.08.1995

…………………………+ Eugenia Borawska

…………………….6 Kornela Ramotowska ur. 17.07.1879 Pluty

…………………….+ Sylwester Modzelewski (ś. 3.02.1902 Przytuły, wdowiec po Józefie z Dombrowskich /Mścichowscy_metr. 026, par. SK Przytuły/) ur. 19.03.1843 Pieńki par. Przytuły

……….3 Elżbieta Małgorzata Mścichowska ur. 1767 Gackie

……….+ Paweł Danowski (ś. 1789 Białaszewo, syn Tomasza, wdowiec po Mariannie Sulewskiej) ur. ok. 1733, zm. 9.12.1823 Sulewo Kownaty par. Wąsosz

……………4 Stanisław Danowski ur. 7.09.1790 Sulewo Kownaty

……………4 Antoni Danowski ur. 5.05.1793 Sulewo Kownaty i tamże zm. 5.12.1819

……………4 Jan Norbert Danowski ur. 5.06.1796 Sulewo Kownaty i tamże zm. 11.11.1856

……………+ (1 żona) Agnieszka Sulewska (ś. 1.06.1821 Wąsosz, wdowa po Mateuszu Łempickim) ur. 17.01.1796 Sulewo Prusy, zm. 18.08.1831 Sulewo Kownaty

………………..5 Karolina Danowska ur. 10.01.1822 Sulewo Kownaty, zm. 19.04.1851 Zaborowo par. Wąsosz

………………..+ Nikodem Zaborowski (ś. 28.10.1845 Wąsosz) ur. 17.09.1820 Zaborowo, zm. przed 1873

…………………….6 Franciszka Zaborowska ur. 1848 Zaborowo

…………………….+ (1 żona) Franciszek Grądzki ur. ok. 1849, zm. 1892

…………………….+ (2 żona) Piotr Grędo (ś. 6.11.1893 Wąsosz) ur. 1866 Białaszewo

…………………….6 Andrzej Zaborowski ur. 17.08.18498 Zaborowo

………………..5 Franciszka Danowska

………………..+ Jakub Łempicki (ś. 1848 Wąsosz) zam. Bagienice

…………………….6 Balbina Łempicka ur. 1853

…………………….+ (1 mąż) Jan Rawa (ś. 29.05.1876 Białaszewo, wdowiec po Justynie Rutkowskiej) zam. Budne par. Białaszewo

…………………………7 Antoni Rawa ur. 1877 Budne

…………………………7 Elżbieta Feliksa Rawa ur. 1878 Budne

…………………………7 Witold Rawa ur. 1881 Budne

…………………………7 Anna Rawa ur. 1883 Budne, zm. przed 1888

…………………………7 Stanisława Rawa ur. 1885 Budne

…………………………7 Anna Rawa ur. i zm. 1888 Budne

…………………….+ (2 mąż Balbiny Łempickiej) Władysław Dołęga (ś. 1887 Białaszewo) zam. Popławy

……………+ (2 żona Jana Norberta Danowskiego)  Katarzyna Sulewska (ś. 1846 Radziłów) zm. 1.06.1861

……………4 Aniela Danowska ur. 27.01.1799 Sulewo Kownaty, zm. 2.01.1823 Sulewo Prusy

……………+ Jan Gwalbert Danowski (ś. 1819 Wąsosz) ur. 10.07.1782 Sulewo Prusy i tamże zm. 14.04.1849

……………4 Józef Danowski ur. 10.05.1802 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 126, par. PP Wąsosz/ i tamże zm. 26.06.1822 /Mścichowscy_metr. 125, par. PP Wąsosz/ – 24.01.1821 r. u notariusza w Szczuczynie w obecności ojca Pawła i przyszłego teścia Mateusza Zalewskiego zawarł z przyszłą żoną Marianną Zalewską kontrakt małżeński  /archiwa 015a-015c, akta notariuszy biebrzańskich , APE/

……………+ Marianna Zalewska (ś. 27.10.1821 Wąsosz) ur. 27.11.1801 Zalesie par. Wąsosz /Mścichowscy_metr. 128, par. PP Wąsosz/

………………..5 Antoni Danowski ur. 20.11.1821 Sulewo Kownaty i tamże zm. 26.06.1822, poch. Wąsosz

………………..5 Ksawery Danowski ur. ok. 1820, zm. 22.07.1880 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 127, par. PP Wąsosz/

………………..+ Aniela Wszeborowska ur. ok. 1823, zm. po 1891

…………………….6 Marcel Danowski ur. 10.01.1845 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 129, par. PP Wąsosz/, zm. przed 1849

…………………….6 Jan Danowski ur. ok. 1847, zm. 19.05.1849 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 130, par. PP Wąsosz/

…………………….6 Marcel Danowski (z bliźniąt) ur. 13.07.1849 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 131, par. PP Wąsosz/ i tamże zm. 21.01.1850 /Mścichowscy_metr. 132, par. PP Wąsosz/

…………………….6 Franciszek Danowski (z bliźniąt) ur. 13.07.1849 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 133, par. PP Wąsosz/ i tamże zm. 24.07.1849 /Mścichowscy_metr. 134, par. PP Wąsosz/

…………………….6 Katarzyna Danowska ur. 2.12.1850 Sulewo Kownaty, zm. przed 1851

…………………….6 Aniela Danowska ur. 23.11.1851 Sulewo Kownaty i tamże zm. 4.12.1851, poch. Wąsosz

…………………….6 Katarzyna Danowska ur. 23.11.1851 Sulewo Kownaty i tamże zm. 22.08.1855

…………………….6 Adolf Antoni Danowski ur. 17.06.1854 Sulewo Kownaty i tamże zm. 20.06.1854

…………………….6 Piotr Paweł Danowski ur. 28.06.1855 Sulewo Kownaty i tamże zm. 29.09.1880

…………………….+ Karolina Danowska (ś. 1875 Wąsosz) ur. 31.01.1854 Sulewo Kownaty

…………………………7 Marianna Danowska ur. ok. 1876, zm. 16.10.1878 Sulewo Kownaty

…………………….6 Adela Danowska ur. 24.03.1862 Sulewo Kownaty, zm. 4.12.1892

…………………….+ Stanisław Tomasz Danowski (ś. 21.02.1881 Wąsosz, syn Adama i Agnieszki z Jaczyńskich – PATRZ WYŻEJ) ur. 5.02.1850 Sulewo Kownaty i tamże zm. 26.08.1931

…………………………7 PATRZ WYŻEJ

…………………….6 Józefa Danowska ur. 1.01.1864 Sulewo Kownaty i tamże zm. 4.02.1934

…………………….+ Stanisław Łempicki (ś. 1883 Wąsosz) ur. 3.02.1857 Sulewo Kownaty i tamże zm. 15.01.1930

…………………………7 Stanisława Łempicka ur. 13.10.1884 Sulewo Kownaty, zm. 12.03.1952 Zalesie par. Wąsosz

…………………………+ Baltazar Chrzanowski (ś. 2.09.1912 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 136, par. PP Wąsosz/, wdowiec po Stanisławie Zakrzewskiej) ur. 13.12.1856 Koniecki Małe par. Wąsosz /Mścichowscy_metr. 137, par. PP Wąsosz/, zm. 25.05.1931

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………7 Aleksandra Łempicka ur. 23.03.1889 Sulewo Kownaty, zm. 13.03.1978 Sienickie par. Białaszewo

…………………………+ Jerzy Grela (ś. 7.02.1911 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 138, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1889 Białaszewo

…………………………7 Jan Łempicki ur. ok. 1896 Sulewo Kownaty

…………………………+ Adela Rawa (ś. 22.06.1914 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 139, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1895 Budne par. Białaszewo

…………………………7 Stefan Łempicki ur. 18.02.1904 Sulewo Kownaty, zm. 23.03.1959

…………………………+ Antonina Sulewska (ś. 14.05.1930 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 140, par. PP Wąsosz/) ur. 1909 Tykocin, zam. Sulewo Konwaty

…………………………7 Aleksander Łempicki zm. 1883 Sulewo Kownaty

…………………….6 Ksawery Danowski zm. 1859 Sulewo Kownaty

…………………….6 nieżywo urodzone Danowski ur. i zm. 1860

…………………….6 Marianna Danowska zm. 1862 Sulewo Kownaty

……….3 Jakub Mścichowski ur. 1770 Gackie

……….3 Ignacy Mścichowski ur. 1772 Gackie i tamże zm. 1831 – dziedzic cząstkowy wsi Gackie /podpis – Mścichowscy_metr. 047, par. SK Przytuły/, zezwalał na małżeństwo swej siostrzenicy Łucji Supińskiej z Józefem Supińskim (1822 r.); świadek przy sporządzaniu testamentu Jana Grądzkiego, dziedzica dóbr w Białaszewie, u notariusza w Szczuczynie w 1817 r. /podpisy – Mścichowscy_archiwa 007a-007c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 22.02.1828 u notariusza w Szczuczynie, będąc „na siłach upadłym od lat kilkunastu” przekazał swoje gospodarstwo (w Gackich, części również w Pieniążkach, Budnych i Żarnowie) najstarszemu synowi Stanisławowi, zobowiązując go do opieki nad ośmiorgiem rodzeństwa „aby tych w żywność, odzież przyzwoite opatrywał i edukację podług stanu przyzwoitą dać starał się” (w dokumencie podpisy Ignacego i Stanisława) /Mścichowscy_archiwa 013a-013c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

……….+ Salomea Mazewska (ś. 1805 Białaszewo) zam. Gackie – w 1835 r. przebywała razem z synami Marcinem Stanisławem i Nikodemem w więzieniu w Łomży (powód nieznany) /Mścichowscy_archiwa 008a-008e, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 11.04.1837 u notariusza w Szczuczynie sprzedała Kajetanowi Modzelewskiemu z Modzel cześć nieruchomości w Modzelach Wądołowie, Brzozowie i Rudzie (koło rzeki Ełk) po ojcu Tomaszu Mazewskim za sumę 150 zł /Mścichowscy_archiwa 010a-010b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 13.04.1837 u notariusza w Szczuczynie sprzedała Kajetanowi Modzelewskiemu z Modzel cześć nieruchomości w Modzelach Wądołowie i Rudzie (koło rzeki Ełk) po zmarłej bezpotomnie Marcjannie z Mazewskich Górskiej za sumę 250 zł /Mścichowscy_archiwa 011a-011c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

……………4 Marcin Stanisław Mścichowski ur. 1805 Gackie, zm. 23.11.1893 Ruda Guzowska (dziś Żyrardów)  – w 1835 r. przebywał razem z matką i bratem Nikodemem w więzieniu w Łomży (powód nieznany) /Mścichowscy_archiwa 008a-008e, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1846 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, z herbu Prus I, pozycja 41 /Mścichowscy_archiwa 001-004, AAD/; urzędnik Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej (dozorca)

Wypis z protokułu posiedzenia Heroldii Królestwa Polskiego przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu w dniu 23 października/4 listopada 1846 r.

„Dozorcą DŻWW był Stanisław Mścichowski (ur. ok. 1806 r.) i zamieszkały w Kozerach. Musiał być człowiekiem pracowitym, cieszącym się uznaniem i poważaniem, ponieważ ojcami chrzestnymi jego dzieci byli: wspomniany już zawiadowca, Józef Kobierski – piwowar z Kozer oraz Jan Wolfram – ówczesny burmistrz Grodziska. (…) Powyższe przykłady świadczą o tym, że pierwsi kolejarze „wiedenki” cieszyli się poważaniem wśród lokalnych społeczności. Potwierdzają to bliższe kontakty, jakie nawiązywali z burmistrzami, wójtami oraz innymi przedstawicielami lokalnych elit.”

Para zbliża ludzi, http://villafoksal.org/index.php/para-zbliza-ludzi/

……………+ Antonina Kuligowska (ś. 1833 Białaszewo) ur. ok. 1814, zam. Sienickie, zm. 12.01.1854 Kozery par. Grodzisk Mazowiecki, nekrolog /Mścichowscy_archiwa 005, Kurier Warszawski 21/1854/ – 11.11.1839 r. u notariusza biebrzańskiego w Szczuczynie kwituje spadek po Marcinie Kuligowskim /podpis – Mścichowscy_archiwa 009a-009c, akta notariuszy biebrzańskich, APE

Nekrolog Antoniny Mścichowskiej, Kurier Warszawski 21/1854, s. 110

………………..5 Józefata Felicjanna Mścichowska ur. 27.10.1839 Gackie

………………..5 Marianna Mścichowska ur. 20.11.1841 Gackie

………………..5 Marianna Mścichowska ur. 4.02.1848 Kozery par. Grodzisk Mazowiecki /Mścichowscy_metr. 106, par. SA Grodzisk Maz./

………………..5 Henryka Mścichowska ur. 19.01.1849 Kozery /Mścichowscy_metr. 107, par. SA Grodzisk Maz./

………………..5 Marcjanna Mścichowska (z bliźniąt) ur. 30.01.1850 Kozery /Mścichowscy_metr. 108, par. SA Grodzisk Maz./ zm. 11.06.1926 (z nekrologu warszawskiego) – w dniu ślubu zam. Grabina

………………..+ Józef Julian Tymowski (ś. 1.05.1873 Skierniewice) ur. 21.04.1850 Łódź, zm. 13.12.1910 Warszawa – 1874 urzędnik zamieszkały na Stacji Rogów

…………………….6 Wacław Anastazy Tymowski ur. 25.05.1874 Stacja Rogów par. Jeżów

…………………….+ Leontyna Skorupska ur. 31.07.1876 Warszawa, zm. 29.11.1913, poch. Cmentarz Powązkowski w Warszawie, kwatera 41, rząd 4, miejsce 28, 29, 30, Grób Rodziny Skorupskich, (https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id =16720) /Mścichowscy_groby 008a-008c/

…………………………7 Jadwiga Tymowska ur. 1905, zm. 5.08.1991

…………………………7 Antoni Tymowski ur. 1907, zm. 11.03.1973, poch. Cmentarz Powązkowski w Warszawie, kwatera 49, rząd 6, miejsce 3 (https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=17215) /Mścichowscy_groby 009a-009c/

…………………….6 Stefan Tymowski ur. 13.02.1876 Łowicz, zm. 23.04.1933 Warszawa

…………………….6 Eugenia Tymowska

………………..5 Ignacy Mścichowski (z bliźniąt) ur. 30.01.1850 Kozery /Mścichowscy_metr. 109, par. SA Grodzisk Maz./ i tamże zm. 31.01.1850 /Mścichowscy_metr. 111, par. SA Grodzisk Maz./

………………..5 Antoni Mścichowski ur. 3.06.1852 Kozery, chrzestnym Jan Wolfram – Burmistrz Grodziska Mazowieckiego /Mścichowscy_metr. 110, par. SA Grodzisk Maz./

……………4 Aniela Mścichowska

……………+ Aleksander Trześniewski (ś. 1844 Białaszewo) zam. Białaszewo

……………4 Karol Mścichowski ur. 1806 Gackie

……………4 Teodor Mścichowski ur. 1808 Gackie i tamże zm. bezpotomnie 1834 – 7.04.1835 r. w Gackich, w obecności brata Kajetana, notariusz biebrzański sporządził pośmiertny inwentarz majątku Teodora /Mścichowscy_archiwa 008a-008e, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

……………4 Nikodem Mścichowski ur. 1809 Gackie – w 1835 r. przebywał razem z matką i bratem Stanisławem w więzieniu w Łomży (powód nieznany) /Mścichowscy_archiwa 008a-008e, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

……………4 Kajetan Mścichowski ur. 1811 Gackie i tamże zm. 20.12.1811

……………4 Karolina Zofia Mścichowska ur. 1812 Gackie, zm. 1885 Danowo par. Wąsosz

……………+ Maciej Dąbrowski (ś. 1832 Białaszewo) ur. ok. 1800

……………+ Ignacy Mościcki (ś. 1862 Poryte, wdowiec) zam. Stawiski Wieś, ur. ok. 1810, zm. 1869 Ławsk par. Wąsosz

……………4 Kajetan Bonifacy Mścichowski ur. 1815 Gackie – 7.04.1835 r. w Gackich, obecny przy sporządzaniu przez notariusza biebrzańskiego pośmiertnego inwentarza majątku brata Teodora; reprezentował matkę oraz braci Nikodema i Stanisława, przebywających wówczas w więzieniu w Łomży (powód nieznany) /Mścichowscy_archiwa 008a-008e, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1846 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, z herbu Prus I, pozycja 41 /Mścichowscy_archiwa 001-004, AAD/

……………4 Anna Mścichowska ur. ok. 1817

……………+ Tomasz Tafiłowski (ś. 1834 Białaszewo) zam. Radziłów

……………4 Konstanty Mścichowski ur. ok. 1819 Gackie, zm. 24.01.1895 Sulewo Kownaty par. Wąsosz /Mścichowscy_metr. 080, par. PP Wąsosz/ – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1846 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, z herbu Prus I, pozycja 41 /Mścichowscy_archiwa 001-004, Archiwum Akt Dawnych/

……………+ Józefa Danowska (ś. 5.02.1839 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 081, par. PP Wąsosz/, wdowa po Jakubie Danowskim, zam. Sulewie Prusach) ur. 1808 Zalesie par. Wąsosz, zm. 9.04.1876 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 082, par. PP Wąsosz/ – 27.01.1839 r. u notariusza w Szczuczynie dokonała zapisu przedślubnego; przyszłemu mężowi Konstantemu zapisała 200 zł /Mścichowscy_archiwa 014a-014b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

………………..5 Marianna Mścichowska ur. ok. 1842 Sulewo Kownaty

………………..+ Andrzej Szulimowicz (ś. 25.05.1862 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 083, par. PP Wąsosz/, wdowiec po Katarzynie Sokołowskiej) ur. ok. 1836 Szwelczyn par. Wąsosz, zm. po 1898 zam. Wąsosz

…………………….6 Józef Szulimowicz ur. 27.07.1865 Szwelczyn /Mścichowscy_metr. 084, par. PP Wąsosz/ i tamże zm. 1887

…………………….6 Anna Szulimowicz ur. ok. 1869 Szwelczyn

…………………….+ Franciszek Stepkowicz (ś. 30.04.1888 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 085, par. PP Wąsosz/, wdowiec po Juliannie Metelskiej) ur. ok. 1857 Osowiec

…………………….6 Józefa Szulimowicz ur. ok. 1875, zm. 19.03.1897 Szwelczyn /Mścichowscy_metr. 086, par. PP Wąsosz/

…………………….6 Stanisław Szulimowicz ur. ok. 1876 Szwelczyn, zm. 12.02.1914

…………………….+ Stanisława Truszkowska (ś. 16.02.1898 Wąsosz) ur. ok. 1873 Koniecki par. Wąsosz

…………………….6 Aleksandra Szulimowicz zm. 1888 Szwelczyn

………………..5 Jakub Mścichowski ur. 25.07.1842 Sulewo Prusy par. Wąsosz /Mścichowscy_metr. 087, par. PP Wąsosz/, zm. 2.04.1915, /podpis – Mścichowscy_metr. 089, par. PP Wąsosz/

………………..+ (1 żona) Marianna Sulewska (ś. 25.01.1875 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 087, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1828 Sulewo Prusy, zm. przed 1905

………………..+ (2 żona Jakuba Mścichowskiego) Marianna Bagińska (ś. 17.07.1905 Wąsosz) ur. ok. 1881 Stawiane par. Wąsosz, zm. po 1928

…………………….6 Władysław Mścichowski ur. 6.10.1906 Sulewo Prusy /Mścichowscy_metr. 090, par. PP Wąsosz/

…………………….6 Jadwiga Mścichowska ur. 31.01.1909 Sulewo Prusy, zam. Glinki

…………………….+ Franciszek Gosiewski (ś. 20.02.1928 Słucz /Mścichowscy_metr. 091, par. NNMP Słucz/) ur. 14.05.1903 Kucze Wielkie par. Jedwabne

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Anna Mścichowska ur. 6.05.1845 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 092, par. PP Wąsosz/, zm. 11.06.1891 Bagińskie par. Grabowo /Mścichowscy_metr. 093, par. JC Grabowo/

………………..+ Ludwik Bartłomiej Bagiński (ś. 27.02.1870 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 094, par. PP Wąsosz/, wdowiec po Józefacie Bagińskiej) ur. ok. 1834 Bagińskie

…………………….6 Weronika Bagińska ur. 1871 Bagińskie

…………………….+ Kazimierz Chludziński (ś. 1889 Grabowo)

…………………….6 Piotr Bagiński ur. 1873 Bagińskie

…………………….+ Felicja Sokołowska (ś. 27.11.1900 Romany /Mścichowscy_metr. 095, par. NNMP Romany/) ur. ok. 1881 Sokoły par. Romany

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Józefa Bagińska ur. i zm. 1876 Bagińskie

…………………….6 Konstanty Bagiński ur. 1878 Bagińskie, zm. po 1931

…………………….+ Paulina Mikucka (ś. 26.10.1908 Romany /Mścichowscy_metr. 096, par. NNMP Romany/, wdowa po Dominiku Grzymkowskim) ur. ok. 1881 Romany, zm. po 1931

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Teofila Bagińska ur. 1881 Bagińskie

…………………….6 Paweł Bagiński ur. i zm. 1884 Bagińskie

…………………….6 Aleksander Bagiński ur. 1887 Bagińskie

………………..5 Józef Mścichowski ur. 28.08.1852 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 099, par. PP Wąsosz/, zm. przed 1929

………………..+ (1 żona) Franciszka Kurkowska (ś. 1875 Grabowo) ur. ok. 1853 Bagińskie par. Grabowo, zm. 8.01.1890 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 100, par. PP Wąsosz/

…………………….6 Józefa Mścichowska zm. 1885 Sulewo Kownaty

…………………….6 Anna Mścichowska ur. 27.03.1876 Sulewo Kownaty i tamże zm. 31.12.1960

…………………….+ Stanisław Chrzanowski (ś. 16.11.1897 Wąsosz) ur. ok. 1872 Konopki par. Wąsosz i tamże zm. 19.02.1952

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Szczepan Mścichowski ur. ok. 1879 Sulewo Kownaty i tamże zm. 29.08.1882 /Mścichowscy_metr. 102, par. PP Wąsosz/

…………………….6 Władysław Mścichowski ur. 14.03.1882 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 103, par. PP Wąsosz/ i tamże zm. 24.05.1932

…………………….+ Marianna Ciesielska (lub Cieślak/Ciszewska)

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..+ (2 żona Józefa Mścichowskiego) Anna Sulewska (ś. 3.02.1890 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 113, par. PP Wąsosz/) ur. 21.08.1865 Sulewo Prusy par. Wąsosz /Mścichowscy_metr. 114, par. PP Wąsosz/, zm. przed 1916

…………………….6 Bolesław (Władysław) Mścichowski ur. ok. 1891 Sulewo Kownaty i tamże zm. 22.10.1970, poch. Wąsosz

…………………….+ (1 żona) Marianna Bagińska (ś. 31.01.1921 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 115, par. PP Wąsosz/) ur. 20.03.1901 Koniecki Małe par. Wąsosz /Mścichowscy_metr. 116, par. PP Wąsosz/, zm. 10.07.1937 Sulewo Kownaty

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….+ (2 żona Bolesława Mścichowskiego) Marianna Obrycka

…………………….6 Feliksa Marianna Mścichowska ur. ok. 11.1891 Sulewo Kownaty i tamże zm. 23.03.1892 /Mścichowscy_metr. 117, par. PP Wąsosz/

…………………….6 Kajetan Mścichowski ur. ok. 10.1895, zm. 7.04.1896 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 118, par. PP Wąsosz/

…………………….6 Genowefa Mścichowska ur. 30.05.1897 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 119, par. PP Wąsosz/

…………………….+ Jakub Filipkowski (ś. 13.07.1926 Wąsosz) ur. 20.07.1886 Filipki Duże par. Lachowo

…………………….6 Romualda Mścichowska ur. 20.08.1900 Sulewo Kownaty, zm. 15.03.1984 Grajewo /Mścichowscy_metr. 120, par. PP Wąsosz/

…………………….+ Władysław Grabowski (ś. 13.06.1922 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 121, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1898 Gutki par. Wąsosz

…………………….6 Franciszek Mścichowski ur. 20.12.1903 Sulewo Kownaty, zm. 6.03.1961 Radziłów, poch. Radziłów

…………………….+ Stefania Bieńkowska (ś. 16.02.1931 Radziłów) ur. ok. 1907 Radziłów, zm. po 1961

…………………….6 Władysława Mścichowska ur. 18.11.1906 Sulewo Kownaty /Mścichowscy_metr. 121, par. PP Wąsosz/

…………………….+ Stanisław Koprowski (ś. 5.02.1929 Wąsosz) ur. 9.02.1905 Lachowo

………………..+ (3 żona Józefa Mścichowskiego) Anna Marianna Łojewska (ś. 21.02.1916 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 122, par. PP Wąsosz/) ur. 1859 Łoje Gręska par. Przytuły, zm. 20.04.1929 Kieljany

………………..5 Teofila Mścichowska ur. ok. 1853 Sulewo Kownaty

………………..+ Stefan Bujnowski (ś. 25.11.1879 Wąsosz /Mścichowscy_metr. 123, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1852 Białosuknia

……………4 Franciszek Ksawery Mścichowski ur. ok. 1821, zm. 1889 Płochowo par. Białaszewo – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1846 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, z herbu Prus I, pozycja 41 /Mścichowscy_archiwa 001-004, Archiwum Akt Dawnych/

……………+ Izabella Damiańska (ś. 1847 Białaszewo) zam. Sojczyn Borowy par. Białaszewo

………………..5 Feliks Mścichowski ur. ok. 1848 Płochowo, zam. Kownata

………………..+ Klara Tyszkiewicz (ś. 8.05.1871 Białaszewo /Mścichowscy_metr. 104, par. SBM  Białaszewo/) ur. ok. 1852 Przechody

…………………….6 Paulina Mścichowska ur. 1872 Sojczyn Borowy par. Białaszewo

…………………….6 Aleksandra Mścichowska ur. 1875 Kownaty par. Białaszewo

…………………….+ Franciszek Mioduszewski (ś. 8.02.1892 Białaszewo Mścichowscy_metr. 105, par. SBM  Białaszewo/) ur. 23.08.1863 Mierucie

…………………………7 Eugenia Mioduszewska

…………………………+ Stanisław Jakub Formejster (ś. 1922 Grajewo)

…………………………7 Hieronima Mioduszewska

…………………………+ Stanisław Dłużniewski (ś. 1934 Grajewo)

…………………….6 Feliksa Mścichowska ur. 1877 Kownaty

…………………….6 Kamila Mścichowska ur. 1878 Kownaty

…………………….6 Anna Helena Mścichowska ur. 1881 Kownaty

…………………….6 Józefa Mścichowska ur. 1884 Kownaty

…………………….6 Maria Mścichowska ur. 1887 Kownaty

………………..5 Ignacy Mścichowski ur. 1848 Płochowo

………………..5 Franciszek Paulin Mścichowski ur. 1858 Płochowo i tamże zm. 1886

………………..5 Marcel Mścichowski ur. ok. 1861, zm. 1889 Płochowo

………………..5 Jakub Mścichowski ur. ok. 1850 Płochowo, zam. Płochowo

………………..+ Michalina Modzelewska (ś. 1877 Białaszewo, zam. Modzele par. Białaszewo, córka Kazimierza i Anny z Łagunów z RODZINA ŁUBÓW) ur. 1854 Modzele

…………………….6 Kamila Mścichowska ur. 1877 Płochowo i tamże zm. 8.01.1878

…………………….6 Helena Aleksandra Mścichowska ur. 1879 Płochowo

…………………….+ Feliks Wilamowski (ś. 1897 Białaszewo /Mścichowscy_metr. 142, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1858 Sobieski par. Goniądz

…………………….6 Bronisław Mścichowski ur. 1881 Płochowo i tamże zm. 17.11.1881 (żył 1 mies.)

…………………….6 Franciszek Mścichowski ur. 1884 Płochowo i tamże zm. 1885

…………………….6 Władysława Mścichowska ur. 1886 Płochowo

…………………….6 Antonina Mścichowska ur. i zm. 1889 Płochowo

………………..5 Stanisław Mścichowski ur. ok. 1860, zam. Płochowo

………………..+ Wanda Kukowska (ś. 1886 Rajgród) zam. Łazarze par. Rajgród

…………………….6 urodzone martwe Mścichowski ur. 1887 Płochowo

…………………….6 Franciszek Mścichowski  ur. 1888 Płochowo

…………………….+ Leokadia Romanowska ur. 1902 Wroceń, zm. 1988

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Jadwiga Mścichowska

…………………….+ ? Modzelewski

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Janina Mścichowska

…………………….+ Stanisław Potocki

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Kazimiera Mścichowska ur. 14.09.1902, zm. 26.02.1982

…………………….+ Józef Karwowski ur. 1897, zm. 1969

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Helena Mścichowska

…………………….+ ? Bujnowski

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Genowefa Mścichowska

…………………….+ Witold Kuczyński

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……….3 Łucja Mścichowska ur. 1776 Gackie

……….+ Bartłomiej Bajkowski (ś. 1803 Białaszewo)

…..2 Stanisław Mścichowski ur. 1734 Gackie


Źródło:

akta metrykalne parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie (SBM Białaszewo)

akta metrykalne parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Burzynie (TP Burzyn)

akta metrykalne parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Grabowie (JC Grabowo)

akta metrykalne parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie (TP Grajewo)

akta metrykalne parafii pw. Św. Anny w Grodzisku Mazowieckim (SA Grodzisk Maz.)

akta metrykalne parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem (JA Jedwabne)

akta metrykalne parafii pw. Świętego Krzyża w Przytułach (SK Przytuły)

akta metrykalne parafii pw. Św. Anny w Radziłowie (SA Radziłów)

akta metrykalne parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Romanach (NNMP Romany)

akta metrykalne parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie (WBiM Rydzewo)

akta metrykalne parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Słuczu (NNMP Słucz)

akta metrykalne parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu (PP Wąsosz)

akta metrykalne Urzędu Stanu Cywilnego w Grajewie

informacje Marka Szleszyńskiego

Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (www.szukajwarchiwach.pl)

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975

www.geneteka.genealodzy.pl

www.junosza.pl

www.myheritage.pl

Next Post

Previous Post

4 Comments

 1. Alicja Mścichowska 9 marca, 2019

  duzo tu brakuje

 2. Bożena 19 kwietnia, 2020

  Dzień dobry!
  Jestem prawnuczką Marianny Danowskiej, która poślubiła Pawła Proskienia w 1911 r. Szukam informacji o jej babci Anieli Wszeborowskiej.
  Pozdrawiam,
  Bożena

  • Mariola Konopko 23 stycznia, 2022

   Witam, jestem prawnuczka rodzonej siostry Marianny Proskien. Szukam informacji o Mariannie Proskien.
   Prosze o kontakt.
   Pozdrawiam, Mariola

 3. mariola 2 lutego, 2022

  Dzień dobry ! jestem wnuczką Franciszka i Stefanii Mścichowskich . Dużo danych brakuje o naszej rodzinie nie ma tu żadnych danych o dzieciach . Stopniowo będę to uzupełnić . Pozdrawiam wszystkich

Skomentuj Alicja Mścichowska Anuluj pisanie odpowiedzi

© 2022 Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

Theme by Anders Norén