Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

oraz Andryszewskich, Bielawskich, Brodowskich, Danowskich, Godlewskich, Grabińskich, Kalinowskich, Kamińskich, Kapustów, Karulskich, Karpieńskich, Konopków, Łubów, Micunów, Mścichowskich, Obryckich, Poniatowskich, Rudzików, Saniewskich, Szymanowskich, Śleszyńskich, Świderskich i Żadziłków

SANIEWSCY

HERBU POGOŃ (POGONIA II)

„W polu żółtym ręka po ramię zbrojna, mieczem dobytym w prawą tarczy zaniesiona, z obłoku niby wychodząca być powinna, w hełmie z korony takaż ręka wychodzi. Pisali o nim Paproc. w Gnieździe fol. 1134. O herb. fol. 566. Okol. tom 2. fol. 448. Klejnoty fol. 73. Petrasancta c. 65. twierdzi, że wiele bardzo domów po różnych Królestwach, osobliwie w Brunświku, Frankonji, Misnji, we Włoszech i Śląsku, zbrojnej ręki z mieczem w herbie zażywa. Philippus Villerius Liladamus rodem Francuz, mistrz najwyższy Rodyjskiej kawalerii, po długo wytrzymanem oblężeniu od Solimana Cara Tureckiego, z tej wyspy gwałtem wyrzucony w roku 1523. od Adriana VI. Papieża w nagrodę męstwa swego, w herbie nadany ręką z gołym mieczem, i manipularzem, z napisem: Pro fide. Spondan. in Annal. Eccles. nura. 3. Jerzemu Sikulczykowi, przezwiskiem Dosa, rotmistrzowi, gdy w szczególnej utarczce, Tureckiemu rotmis [str. 355] mężnemu jakiemu rycerzowi pozwolony. Paprocki s Długosza powiada, że Klemensowi z Kłajowa, Janowi dziekanowi Krakowskiemu, Mikołajowi Bielunka, i innym odważnym kawalerom, nadany, kiedy jednak i od kogo, zamilczał: co zaś Es. Rutka in MS. pisze., że od Ludwika Króla Polskiego i Węgierskiego, to się utrzymać nie może, ponieważ dobrze przed Ludwikiem Królem już w senacie zasiadali herbowni tej Pogoni, jako się mówić będzie pod Sandami. Mało co się różni od tego herbu, herb Pleszkowskich, od Stefana Batorego, nadany, tylko że ręka u Pleszkowskich z obłoków nie wychodzi, i na hełmie powinno być pół męża zbrojnego, z mieczem w prawej ręce zaniesionym do cięcia: co Okolski zowie Pogonia 5to.”

Herbarz polski, Niesiecki Kaspar. Wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz. Lipsk 1839-1846.

Odmiany: W polu czerwonym ręka zbrojna z mieczem, wychodząca w prawo z obłoku błękitnego. Czarnowski, Odlanicki, Odłaniski, Pliszka, Pliskowski, Pliszczański, Poczobod, Potemkin (wraz z indygentem czyli obywatelstwem polskim nadany w 1775 r. zasłużonemu dla Rosji księciu Potemkinowi, kochankowi carycy Katarzyny II), Radański, Saniewski.


„W 1674 r. [w Klimaszewnicy] było 12 zagród Klimaszewskich, 2 Borawskich, 2 Pieńkowskich i po jednej Olszewskiego, Mroczkowskiego, Saniewskiego, Kieliana, Górskiego, Stańskiego i Kossakowskiego. Z tych rodzin w 1621 r. byli Pieńkowscy, a w 1663 Saniewscy i Olszewscy. W 1784 r. obok Klimaszewskich mieszkali Borawski, Chrostowski, Czaplicki, Danowscy, Grądzcy, Kamiński, Karwowscy, Klimaszewski, Mieczkowski, Niecikowski, Rożyński, Saniewski, Szymanowski, Wasilewska i Załuski. Chłopska cześć wsi (w XIX w. 14 zagród) należała do folwarku Wilamowo.”

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975, s. 54-55.

„Spis ten nie obejmuje własności Białosukniowskich, którzy od przełomu XVII i XVIII wieku posiadali tu części gruntów, gdy wdowiec Fabian Białosukniowski ożenił się z Marianną Klimaszewską. Genealogia rodu Białosukniowskich wspomina o działach w tej wsi. Część gruntów stała się częścią majątku Mścichy należącego do Białosukniowskich, w tej części mieszkali chłopi.”

http://radzilow.pl/klimaszewnica

0 Jakub Saniewski (?)

+ Teresa (?)

1 Kazimierz Saniewski z Klimaszewnicy

+ Anna Białosuknia

…..2 Agnieszka Saniewska ur. 23.01.1749 Klimaszewnica, zm. 16.11.1802 Czachy

…..+ Wawrzyniec Śleszyński (syn Mateusza Śleszyńskiego z RODZINA ŚLESZYŃSKICH) ur. ok. 1753, zm. 14.03.1791 Czachy par. Przytuły, pochowany w kościele – w Szlasach w 1783, właściciel w Czachach w 1790, w Łojach Gręska (5 morgów) w 1790, w Łojach a’Wissa z braćmi Marcinem i Maciejem (1 włoka i 10 morgów) w 1790

……….3 RODZINA ŚLESZYŃSKICH

…..2 Marianna Saniewska ur. 1751 Klimaszewnica

…..2 Wojciech Saniewski ur. 1754 Klimaszewnica i tamże zm. 7.04.1810

…..+ Marianna Klimaszewska (ś. 31.01.1785 Białaszewo /Saniewscy_metr. 051, par. SBM Białaszewo/) ur. 5.02.1763 Klimaszewnica /Saniewscy_metr. 052, par. SBM Białaszewo/ i tamże zm. 1830

……….3 Jan Saniewski ur. ok. 1785 – w 1819 r. zam. Klimaszewnica; 19.07.1819 u notariusza w Szczuczynie, wraz z braćmi rodzonymi Ignacym i Józefem, sprzedał za 200 zł polskich 1 morgę ziemi na dobrach Klimaszewnica  Andrzejowi Śleszyńskiemu z Czach-Szlasów (s. Wawrzyńca z RODZINA ŚLESZYŃSCY) /podpisy – Saniewscy_archiwa 004a-004b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 22.02.1821 u notariusza w Szczuczynie sprzedał Konstantemu Narzyńskiemu z Wilamowa (par. Romany) część swoich dóbr za 240 zł polskich /podpisy – Saniewscy_archiwa 005a-00bb, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

……….3 Józef Wiktor Saniewski ur. 9.02.1788 Klimaszewnica i tamże zm. 1827 – w 1819 r. zam. Klimaszewnica; 19.07.1819 u notariusza w Szczuczynie, wraz z braćmi rodzonymi Janem i Ignacym, sprzedał za 200 zł polskich 1 morgę ziemi na dobrach Klimaszewnica  Andrzejowi Śleszyńskiemu z Czach-Szlasów (s. Wawrzyńca z RODZINA ŚLESZYŃSCY) /podpisy – Saniewscy_archiwa 004a-004b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

……….+ Anna Karwowska (ś. 20.11.1824 Białaszewo /Saniewscy_metr. 053, par. SBM Białaszewo/, wdowa po Antonim Danowskim, córka Tomasza i Konstancji z RODZINA DANOWSKICH) ur. 10.02.1788 Krzeczkowo par. Goniądz, zm. przed 1828

……………4 Napoleon Saniewski ur. ok. 1825, zm. 1826 Klimaszewnica

……………4 Jan Saniewski ur. i zm. 1827 Klimaszewnica

……….3 Franciszka Saniewska ur. ok. 1791, zm. po 1846

……….+ Izydor Polkowski (ś. 4.12.1812 Białaszewo /Saniewscy_metr. 054, par. SBM Białaszewo/, syn Stanisława i Anny ze Śleszyńskich z RODZINA ŚLESZYŃSKICH, 21.01.1812 zawarli u notariusza w Szczuczynie kontrakt małżeński /Saniewscy_archiwa 003a-003c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/) ur. ok. 1790, zam. Kąty Chyliny par. Burzyn, zm. przed 1827

……………4 Franciszek Polkowski ur. 1813 Kąty par. Burzyn

……………+ Anastazja Mocarska (ś. 19.11.1833 Burzyn /Saniewscy_metr. 055, par. SBM Białaszewo/) ur. 1815 Kąty, zm. 12.02.1884

………………..5 Piotr Polkowski ur. 27.06.1836 Kąty, zm. 3.04.1899 Witynie par. Jedwabne

………………..+ Józefa Brzostowska (ś. 2.03.1862 Burzyn /Saniewscy_metr. 056, par. TP Burzyn/) ur. 1839

…………………….6 Franciszek Polkowski ur. 4.01.1863 Kąty

…………………….6 Adolf Polkowski ur. 12.12.1864 Kąty, zm. 1865

…………………….6 Stanisława Polkowska ur. 29.03.1866 Kąty, zm. przed 1872

…………………….6 Stanisław Polkowski ur. ok. 03.1866, zm. 25.09.1866 Kąty /Saniewscy_metr. 009, par. TP Burzyn/

…………………….6 Waleria Polkowska ur. 1869 Kąty

…………………….+ Stanisław Ożarowski (ś. 25.02.1895 Jedwabne /Saniewscy_metr. 057, par. Jedwabne/) ur. 1866 Szostaki par. Burzyn

…………………………7 Aleksandra Ożarowska ur. ok. 1899 Bartki par. Burzyn

…………………………+ Feliks Chojnowski (ś. 7.02.1922 Burzyn /Saniewscy_metr. 058, par. TP Burzyn/, szwagier-brat) ur. ok. 1893 Jarmuty

…………………………7 Józefa Ożarowska ur. ok. 1901 Bartki

…………………………+ Bronisław Chojnowski (ś. 7.02.1922 Burzyn /Saniewscy_metr. 059, par. TP Burzyn/, szwagier-brat) ur. ok. 1897 Jarmuty

…………………………7 martwo urodzone 9.04.1910 Bartki

…………………….6 Aleksander Polkowski ur. 1875 Kąty

………………..5 Marianna Polkowska ur. ok. 1839 Kąty, zm. 13.09.1904

………………..+ Julian Dobrzycki (ś. 7.02.1864 Burzyn /Saniewscy_metr. 060, par. TP Burzyn/) ur. 1.10.1842 Biodry par. Burzyn, zm. po 1904

…………………….6 Jan Dobrzycki ur. 20.12.1864 Biodry

…………………….+ (1 żona) Marianna Supińska (ś. 16.02.1897 Burzyn /Saniewscy_metr. 061, par. TP Burzyn/) ur. ok. 1874 Szostaki

…………………….+ (2 żona) Ludwika Karwowska (ś. 20.02.1905 Burzyn /Saniewscy_metr. 062, par. TP Burzyn/) ur. ok. 1879 Chyliny

…………………….6 Piotr Dobrzycki ur. 4.09.1867 Biodry i tamże zm. 18.01.1869

…………………….6 Józefa Dobrzycka ur. 1870 Biodry i tamże zm. 1871

…………………….6 Stanisława Dobrzycka ur. i zm. 1872 Biodry

…………………….6 Julianna Dobrzycka ur. 1874 Biodry

…………………….6 Franciszka Dobrzycka ur. 1877 Biodry i tamże zm. 1878

…………………….6 Józefa Dobrzycka ur. i zm. 1880 Biodry

…………………….6 Julianna Dobrzycka ur. ok. 1884 Biodry

…………………….+ (1 mąż) Jan Wojciechowski (ś. 13.09.1904 Burzyn /Saniewscy_metr. 063, par. TP Burzyn/, wdowiec po Joannie Rutkowskiej) ur. ok. 1846 Nowy Dwór, zm. 15.08.1910 Rutkowskie

…………………….+ (2 mąż) Franciszek Kurzątkowski (ś. 24.11.1913 Burzyn /Saniewscy_metr. 064, par. TP Burzyn/) ur. ok. 1858 Mocarze

………………..5 Julianna Polkowska ur. ok. 1842 Kąty, zm. 7.03.1894

………………..+ (1 mąż) Michał Konopka (ś. 19.02.1865 Burzyn /Saniewscy_metr. 050, par. TP Burzyn/, syn Tomasz i Marianny ze Śleszyńskich z RODZINA ŚLESZYŃSCY) ur. ok. 1840 Czachy par. Przytuły, zm. 1878

…………………….6 Salomea Konopka ur. ok. 1865 Czachy

…………………….+ Wawrzyniec Karwowski (ś. 9.05.1882 Przytuły /Saniewscy_metr. 010, par. SK Przytuły/) ur. 10.08.1845 Brychy par. Przytuły /Saniewscy_metr. 011, par. SK Przytuły/

…………………………7 Michał Karwowski ur. 1888 Brychy par. Przytuły, zm. 1944

…………………………+ Władysława Łojewska (ś. 13.05.1907 Burzyn /Saniewscy_metr. 067, par. TP Burzyn/) ur. 5.10.1886 Łoje Gręska, zm. 1966 Zakurzewo k/Grudziądza

……………………………..8 Szczepan Karwowski ur. 1907 Brychy

……………………………..8 Józef Karwowski ur. 1909, zm. 1971

……………………………..8 Leokadia Karwowska ur. 1913, zm. 1946

……………………………..+ Jan Borawski

………………………………….9 Tadeusz Borawski

……………………………..8 Fabian Karwowski ur. 1914, zm. 1941

……………………………..8 Jadwiga Karwowska ur. 1916, zm. 1995

……………………………..+ Władysław Dąbrowski

……………………………..8 Mieczysław Karwowski (o. Jan Bosko) ur. 16.12.1917 Brychy, zm. 12.02.2002 Łomża – kapucyn

……………………………..8 Henryk Karwowski ur. 1919, zm. 1994

……………………………..8 Antoni Karwowski ur. 1922, zm. 1979

……………………………..8 Edward Karwowski ur. 29.07.1924 Brychy, zm. 10.05.1993 Grudziądz

……………………………..8 Franciszek Karwowski ur. 1926, zm. 1997

…………………………7 Jan Karwowski ur. 1891 Brychy

…………………………7 Anna Karwowska ur. 1894, zm. 1985

…………………………+ Ludwik Kossakowski ur. 1887, zm. 1973

……………………………..8 Stanisław Kossakowski ur. 1918, zm. 2002

……………………………..8 Stanisława Kossakowska ur. ok. 1920, zm. 2.02.2008 Jedwabne

……………………………..+ Antoni Ramotowski

……………………………..8 Leokadia Kossakowska ur. 1919, zm. 22.10.2008

……………………………..+ Jan Ramotowski

……………………………..8 Marian Kossakowski ur. 1925, zm. 2001

……………………………..+ Marianna ?

……………………………..8 Józef Kossakowski ur. 1927, zm. 1947

……………………………..8 Władysław Kossakowski ur. 1932, zm. 1998

…………………….6 Józef Konopka ur. 14.12.1868 Czachy par. Przytuły

…………………….+ (1 żona) Michalina Chylińska ur. ok. 1863 Borawskie par. Radziłów, zm. 29.11.1893 Czachy

…………………….+ (2 żona) Marianna Przestrzelska (ś. 3.07.1894 Przytuły /Saniewscy_metr. 068, par. SK Przytuły/) ur. 18.07.1874 Brychy

…………………………7 Władysław Konopka ur. 11.07.1895 Czachy par. Przytuły

…………………………7 Józefa Konopka ur. 13.01.1897 Czachy i zm. 4.04.1899

…………………………7 Czesław Konopka ur. 19.07.1899 Czachy i tamże zm. 7.01.1900

…………………………7 Teofila Konopka ur. 19.01.1905 Czachy i tamże zm. 21.12.1927

…………………………+ Ignacy Piekarski (ś. 22.02.1922 Przytuły) ur. ok. 1889

…………………………7 Walery Konopka

…………………………+ Jadwiga Zalewska

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..+ (2 maż Julianny Polkowskiej) Ludwik Rostkowski (ś. 27.01.1880 Przytuły) ur. ok. 1850 Łoje Awissa

………………..5 Franciszka Polkowska ur. ok. 1859

………………..+ Jan Grodzki (ś. 12.04.1884 Burzyn /Saniewscy_metr. 065, par. TP Burzyn/) ur. 1858 Sambory par. Wizna

…………………….6 Aleksander Grodzki ur. 13.06.1895 Sambory par. Wizna /Saniewscy_metr. 066, par. SJC Wizna/

………………..5 Jan Polkowski zm. 1881 Biodry

……………4 Jan Polkowski ur. ok. 1820 Kąty par. Burzyn

……………+ Marianna Trzaska (ś. 10.02.1846 Burzyn /Saniewscy_metr. 010, par. TP Burzyn/) ur. ok. 1825 Kąty, zm. przed 1894

………………..5 Ludwika Polkowski ur. 11.01.1848 Kąty

………………..5 Jan Ludwik Polkowski ur. 1848

………………..5 Anna Polkowska ur. 1850 Kąty, zm. przed 1864

………………..5 Franciszek Polkowski ur. 30.06.1852 Kąty /Saniewscy_metr. 020, par. SK Przytuły/, zm. 30.09.1894 Kubra par. Przytuły /Saniewscy_metr. 019, par. SK Przytuły/

………………..+ Franciszka Przestrzelska ur. 15.04.1856 Pluty par. Przytuły, zm. 26.02.1926 Kubra

…………………….6 Jan Polkowski ur. 28.01.1878 Kubra /Saniewscy_metr. 021, par. SK Przytuły/

…………………….6 Teofil Polkowski ur. 13.02.1891 Kubra i tamże zm. 24.04.1891

…………………….6 Wojciech Polkowski ur. 23.03.1892 Kubra i tamże zm. 16.04.1920

…………………….6 Helena Polkowska ur. 1.12.1894 Kubra i tamże zm. 28.02.1895

………………..5 Marianna Polkowska ur. 13.03.1855 Kąty /Saniewscy_metr. 022, par. TP Burzyn/

………………..+ Franciszek Szczuka (ś. 18.02.1873 Burzyn /Saniewscy_metr. 023, par. TP Burzyn/) ur. ok. 1847 Olszewo par. Romany

…………………….6 Józef Szczuka ur. 4.07.1874 Olszewo par. Romany /Saniewscy_metr. 024, par. Nawiedzenia NMP Romany/ i tamże zm. 9.07.1874 /Saniewscy_metr. 025, par. NNMP Romany/

…………………….6 Bronisława Szczuka ur. 14.10.1875 Olszewo /Saniewscy_metr. 026, par. NNMP Romany/

…………………….6 Antoni Szczuka ur. ok. 1889, zm. 20.06.1894 Jurzec Szlachecki par. Dobrzyjałowo /Saniewscy_metr. 027, par. św. Stanisława Biskupa i Męczennika Dobrzyjałowo/

…………………….6 Władysław Szczuka ur. 8.01.1893 Jurzec Pański par. Dobrzyjałowo /Saniewscy_metr. 028, par. SBM Dobrzyjałowo/, zm. 19.07.1894 Jurzec Szlachecki /Saniewscy_metr. 029, par. SBM Dobrzyjałowo/

…………………….6 Franciszka Szczuka ur. 10.04.1896 Jurzec Szlachecki /Saniewscy_metr. 030, par. SBM Dobrzyjałowo/ i tamże zm. 29.01.1897 /Saniewscy_metr. 031, par. SBM Dobrzyjałowo/

………………..5 Ignacy Polkowski ur. 1857, zm. 29.10.1916 Kubra

………………..5 Balbina Polkowska ur. 1860 Kąty

………………..5 Ksawery Polkowski ur. 9.05.1863 Kąty, zm. 1864

………………..5 Anna Polkowska ur. 13.11.1864 Kąty

………………..5 Stanisława Polkowska ur. 10.11.1867 Kąty

………………..+ Stanisław Szydłowski (ś. 1894 Przytuły)

……….3 Marianna Saniewska ur. 1794 Klimaszewnica

……….+ (1 mąż) Tadeusz Polkowski (ś. 5.02.1815 Białaszewo) ur. 1794 Kąty, zm. przed 1820

……………4 Jan Polkowski zm. przed 1867

……………+ Julianna Korytkowska (ś. 18.02.1840 Przytuły) ur. 1822 Pluty par. Przytuły, zm. 2.05.1884 Kąty

………………..5 Felicjan Polkowski

………………..5 Ludwika Polkowska

………………..+ Jan Karwowski (ś. 1874 Burzyn)

………………..+ Karolina Wysocka (ś. 1875 Jedwabne)

………………..5 Stanisław Polkowski

………………..+ Paulina Kurkowska (ś. 1876 Słucz)

………………..5 Waleria Polkowska zm. 1864

……….+ (2 mąż Marianny Saniewskiej) Stanisław Karwowski (ś. 1820 Burzyn) ur. 1792 Kąty i tamże zm. 7.08.1868 /Saniewscy_metr. 032, par. TP Burzyn/

……………4 Marcin Karwowski ur. ok. 1829 Kąty

……………+ (1 żona) Anna Trzaska (ś. 13.02.1849 Burzyn /Saniewscy_metr. 034, par. TP Burzyn/) ur. ok. 1830, zm. 1863

………………..5 Ignacy Karwowski ur. 1862 Kąty

………………..+ Julianna Szydłowska (ś. 16.02.1892 Przytuły /Saniewscy_metr. 035, par. SK Przytuły/, wdowa po Franciszku Gołębiewskim)

…………………….6 Jan Karwowski ur. 1893 Kubra

……………+ (2 żona Marcina Karwowskiego) Salomea Borawska (ś. 23.11.1863 Burzyn /Saniewscy_metr. 033, par. TP Burzyn/) ur. ok. 1844, zam. Kąty

………………..5 Stanisława Karwowska ur. 1873 Kąty

………………..+ Józef Karwowski (ś. 7.11.1893 Przytuły /Saniewscy_metr. 037, par. SK Przytuły/) ur. 19.08.1859 Karwowo par. Jedwabne /Saniewscy_metr. 036, par. Jedwabne/

…………………….6 Leopold Karwowski ur. 1898

…………………….6 Telesfor Karwowski ur. 22.03.1906 Kubra /Saniewscy_metr. 038, par. SK Przytuły/, zm. 20.12.1962

…………………….+ Wacława Karwowska (ś. 27.11.1934 Jedwabne)

………………..5 Waleria Karwowska zm. 9.03.1913 Obiedzino par. Lachowo

………………..+ Tomasz Przyborowski (ś. 1889 Przytuły) ur. 1862 Obiedzino

……….3 Franciszek Saniewski ur. 1797 Klimaszewnica, zm. przed 1798

……….3 Franciszek Saniewski ur. 1798 Klimaszewnica

……….3 Marcin Saniewski ur. 1801 Klimaszewnica

……….3 Agnieszka Saniewska ur. 20.04.1804 Klimaszewnica, zm. po 1855

……….+ (1 mąż) Tomasz Czaplicki (ś. 10.02.1824 Białaszewo /Saniewscy_metr. 072, par. SBM Białaszewo/) ur. 12.12.1800 Klimaszewnica, zm. 30.04.1839

……………4 Teofila Czaplicka ur. 1825, zm. 29.11.1825 Klimaszewnica (żyła 6 dni)

……………4 Jan Czaplicki ur. ok. 1827 Klimaszewnica

……………+ Franciszka Danowska (ś. 26.01.1847 Białaszewo /Saniewscy_metr. 073, par. SBM Białaszewo/, córka Pawła i Anny z Klimaszewskich z RODZINA DANOWSKICH) ur. 1830 Klimaszewnica

……………4 Antonina Czaplicka ur. ok. 1831 Klimaszewnica

……………+ Wojciech Danowski (ś. 24.02.1851 Białaszewo /Saniewscy_metr. 074, par. SBM Białaszewo/, syn Józefa i Anny z Szymanowskich z RODZINA DANOWSKICH) ur. ok. 1830 Klimaszewnica

………………..5 RODZINA DANOWSKICH

……………4 Franciszek Czaplicki ur. ok. 1835 Klimaszewnica

……………+ Marianna Klimaszewska (ś. 21.05.1855 Białaszewo /Saniewscy_metr. 075, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1835 Klimaszewnica

………………..5 Franciszek Czaplicki  ur. 1857

………………..+ Feliksa Mścichowska (ś. 29.01.1883 Białaszewo /Saniewscy_metr. 076, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1867 Pieniążki

…………………….6 Franciszek Czaplicki ur. 1884 Pieniążki par. Białaszewo

…………………….+ Weronika Gosiewska (ś. 2.05.1904 Białaszewo) ur. 1.06.1878 Pieniążki

…………………….6 Leonard Czaplicki ur. 1887 Pieniążki

…………………….6 Helena Czaplicka ur. 1889 Pieniążki

………………..5 Antoni Czaplicki ur. ok. 1861 Klimaszewnica

………………..+ Aleksandra Anna Sulewska (ś. 15.02.1887 Radziłów /Saniewscy_metr. 079, par. SA Radziłów/) ur. ok. 1865 Borawskie

…………………….6 Romualda Czaplicka ur. 1888 Klimaszewnica

…………………….+ Adam Dąbrowski (ś. 1904 Białaszewo) zm. 1946

…………………….6 Jan Czaplicki ur. 1890 Klimaszewnica

………………..5 Feliksa Czaplicka ur. 1864 Klimaszewnica, zm. 20.06.1915 Brzeźnio par. Niedźwiadna

………………..+ Franciszek Rogalski (ś. 7.03.1886 Białaszewo /Saniewscy_metr. 077, par. SBM Białaszewo/) ur. 1863 Rogale par. Romany, zm. po 1942

…………………….6 Władysław Rogalski ur. ok. 1896 Brzeźnio par. Niedźwiadna

…………………….+ Eleonora Sulewska (ś. 6.02.1921 Wąsosz) ur. 5.03.1896 Zalesie par. Wąsosz

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Adam Czaplicki ur. ok. 1873 Klimaszewnica

………………..+ Kazimiera Stankiewicz (s. 22.02.1909 Wąsosz /Saniewscy_metr. 080, par. PP Wąsosz/) ur. 21.02.1891 Kramarzewo par. Wąsosz

………………..5 Wojciech Czaplicki ur. 1876 Klimaszewnica

………………..5 Franciszka Czaplicka ur. 1877 Klimaszewnica

……….+ (2 mąż Agnieszki Saniewskiej) Walenty Pasiewicz (ś. 1840 Białaszewo)

……………4 Adam Pasiewicz ur. 1846 Klimaszewnica

……….3 Ignacy Saniewski ur. ok. 1804 – w 1819 r. zam. Klimaszewnica; 19.07.1819 u notariusza w Szczuczynie, wraz z braćmi rodzonymi Janem i Józefem, sprzedał za 200 zł polskich 1 morgę ziemi na dobrach Klimaszewnica Andrzejowi Śleszyńskiemu z Czach-Szlasów (s. Wawrzyńca z RODZINA ŚLESZYŃSCY) /podpisy – Saniewscy_archiwa 004a-004b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; w 1831 r. ekspedytor poczty w m. Mińsku (Mazowieckim)

……….+ Anna Voigt (ś. 1831 Mińsk Mazowiecki, wdowa po Pawle Pin) ur. ok. 1800, zam. Mińsk Mazowiecki

……………4 Zygmunt August Saniewski ur. 22.08.1832 Mińsk Mazowiecki, zm. 8.11.1846 Warszawa – uczeń gimnazjum gubernialnego warszawskiego /Saniewscy_metr. 046, par. SAN Warszawa/

……………4 Józefa Stefania Saniewska ur. 29.03.1835, ochrzczona z wody; ochrzczona w kościele 1843 Mińsk Mazowiecki

……………4 Karol Konrad Saniewski ur. 16.11.1839 Mińsk Mazowiecki, zm. 8.03.1901 Włoszczowa

……………+ Marianna Przełęcka (ś. 1868 Bebelno, ob. woj. świętokrzyskie), zm. po 1901

………………..5 Zofia Matylda Saniewska ur. ok. 1870, zam. Kielce

………………..+ Władysław Zygmunt Kazimierz Kuczkowski (ś. 7.07.1900 Włoszczowa) ur. 1.11.1850 Warszawa (z bliźniąt, ojciec Sędzia Prezydujący w Sądzie Policyj Poprawczej Powiatu Warszawskiego) /Saniewscy_metr. 047, par. SAN Warszawa/, zam. Warszawa

………………..5 Teofila Wanda Saniewska ur. ok. 1873, zam. Kielce

………………..+ Kazimierz Jakub Kędzierski (ś. 20.08.1895 Włoszczowa) ur. ok. 1859, zam. Książ Wielki

…..2 Kunegunda Saniewska ur. 1757 Klimaszewnica

…..2 Stanisław Saniewski ur. 1763 Klimaszewnica

…..2 Katarzyna Saniewska ur. 1764 Klimaszewnica

…..+ (prawdopodobnie Szymon Danowski ś. 1795 Białaszewo)

…..2 Łukasz Saniewski ur. 1767 Klimaszewnica

…..2 Marcin Saniewski ur. ok. 1760, zm. 17.01.1809 Klimaszewnica – szlachcic

…..+ Franciszka Śleszyńska (ś. 1786 Przytuły, córka Marcina i Marianny z Rydzewskich z RODZINA ŚLESZYŃSCY) ur. ok. 1772 Czachy par. Przytuły, zm. ok. 1803 – brat Ludwik Śleszyński, ksiądz, kapelan w Rydzewie filii parafii w Rajgrodzie. 6.04.1821 w Rydzewie sporządził testament z zapisami dla brata Michała oraz sióstr Anny i Franciszki. Franciszka otrzymała 450 złotych polskich.

……….3 Franciszek Saniewski ur. Klimaszewnica ur. 5.10.1791 Klimaszewnica, zm. przed 1857 – gospodarz dziedziczny cząstkowy Klimaszewnicy, legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1843 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu /Saniewscy _archiwa 001 i 002, AAD/

Wypis z protokułu posiedzenia Heroldii Królestwa Polskiego przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu w dniu 31 marca / 12 kwietnia 1843 r.

……….+ Marianna Klimaszewska (ś. 23.06.1818 Białaszewo /Saniewscy_metr. 069, par. SBM Białaszewo/) ur. 1799 Klimaszewnica, zm. przed 1857

……………4 Ferdynand Saniewski ur. 1823, zm. 12.09.1823 (żył 8 dni) Kliamszewnica w domu pod nr 11

……………4 Aleksander Saniewski ur. ok. 1824, zm. 22.07.1825 Klimaszewnica w domu rodziców pod nr 4

……………4 Franciszek Saniewski ur. ok. 1827, zm. 1834 Klimaszewnica

……………4 Marcin Saniewski

……………+ Cecylia Włodkowska (ś. 1865 Radziłów, wdowa po Mateuszu Chrostowskim), zam. Brodowo

……………4 Zofia Saniewska ur. 1833 Klimaszewnica, zm. 27.04.1875 Konopki par. Wąsosz /Saniewscy_metr. 039, par. PP Wąsosz/

……………+ Józef Borawski (ś. 16.06.1857 Białaszewo /Saniewscy_metr. 045, par. SBM Białaszewo/) ur. 20.05.1821 Konopki par. Wąsosz, zm. 6.02.1881

………………..5 Franciszek Jan Borawski ur. 8.08.1861 Konopki i tamże zm. 10.07.1933

………………..+ Scholastyka Bronisława Bagińska (ś. 1881 Wąsosz) ur. 10.02.1863 Kieliany, zm. 10.07.1933

…………………….6 Konstancja Borawska ur. ok. 1882 Konopki i tamże zm. 12.03.1882

…………………….6 Wanda Borawska ur. ok. 1883 Konopki i tamże zm. 12.11.1883

…………………….6 Bolesław Borawski ur. 31.08.1888 Konopki i tamże zm. 21.10.1963

…………………….+ Zofia Czaplicka ur. 15.10.1908, zm. 28.03.1991 Konopki

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Jadwiga Borawska ur. ok. 1891 Konopki i tamże zm. 29.10.1928

…………………….6 Kamila Borawska ur. ok. 1893, zm. 23.10.1928

…………………….+ Julian Konopka zm. po 1928

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Czesława Borawska ur. ok. 1902

…………………….+ Franciszek Modzelewski (ś. 20.02.1928 Wąsosz) ur. ok. 1904 Klimaszewnica

…………………….6 Witold Borawski ur. 14.11.1903 Konopki, zm. 7.01.1972 Grajewo

…………………….+ Stanisława Rydzewska (ś. 1940 Wąsosz), ur. 27.08.1909 Glinki, zm. przed 1972

…………………….6 Antoni Borawski ur. 9.12.1905 Konopki, zm. 8.08.1967 Przestrzele

……………4 Antonina Saniewska

……………+ Jan Górski (ś. 1859 Białaszewo), zam. Kieliany

……………4 Ewa Saniewska ur. 1831 Klimaszewnica, zm. 22.10.1855 Pieniążki par. Białaszewo

……………+ Stanisław Mścichowski (ś. 1853 Białaszewo /Saniewscy_metr. 070, par. SBM Białaszewo/, wdowiec po Mariannie z Budnych), ur. ok. 1822 Pieniążki par. Białaszewo

……………4 Barbara Saniewska ur. ok. 1831 Klimaszewnica

……………+ Mateusz Obrycki (ś. 27.01.1851 Białaszewo /Saniewscy_metr. 043, par. SBM Białaszewo/, syn Jana Gwalberta i Magdaleny z Modzelewskich z RODZINA OBRYCKICH) ur. 13.08.1831 Gackie

………………..5 RODZINA OBRYCKICH

……………4 Franciszka Saniewska ur. ok. 1835 Klimaszewnica

……………+ Władysław Jan Chrzanowski (ś. 21.02.1859 Białaszewo /Saniewscy_metr. 071, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1835 Borawskie par. Radziłów

………………..5 Konstanty Szczepan Chrzanowski ur. 1859 Karwowo par. Radziłów

………………..+ Feliksa Anna Sulewska (ś. 1888 Radziłów) ur. 1866 Borawskie

…………………….6 Stefania Chrzanowska ur. 1889 Karwowo i tamże zm. 1890

…………………….6 Klementyna Chrzanowska ur. 1891

…………………….6 Zofia Chrzanowska ur. 1894

…………………….6 Stanisława Chrzanowska ur. 1896, zm. 1897 Karwowo

…………………….6 Dominik Chrzanowski ur. 1898

…………………….6 Leokadia Chrzanowska ur. 1903

………………..5 Józef Chrzanowski ur. 10.02.1863 Karwowo i tamże zm. 1918

………………..+ Weronika Kierznowska (ś. 10.02.1896 Radziłów) ur. 1876 Karwowo, zm. pomiędzy 1941 i 1945 Kazachstan

…………………….6 Romuald Chrzanowski ur. i zm. 1896 Karwowo

…………………….6 Marianna Chrzanowska ur. 22.10.1897 Karwowo, zm. pomiędzy 1941 i 1945 Kazachstan

…………………….6 Anna Chrzanowska ur. 28.08.1900 Karwowo, zm. Kazachstan

…………………….+ Dionizy Chyliński

…………………….6 Ludwik Chrzanowski ur. 1902, zm. 1903 Karwowo

…………………….6 (z bliźniąt) Stanisława Chrzanowska ur. i zm. 1904 Karwowo

…………………….6 (z bliźniąt) Jan Chrzanowski ur. i zm. 1904 Karwowo

…………………….6 Janina Chrzanowska ur. 24.10.1909, zm. pomiędzy 1941 i 1945 Kazachstan

………………..5 Aleksandra Chrzanowska ur. 1865 Karwowo i tamże zm. 1868

………………..5 Adolf Chrzanowski ur. 1868 Karwowo

………………..+ Anna Grzymkowska (ś. 1893 Radziłów) ur. 1873 Okrasin par. Radziłów

…………………….6 Piotr Feliks Chrzanowski ur. 1893

…………………….6 Władysław Chrzanowski ur. 1894

…………………….6 Stanisław Chrzanowski ur. 1898, zm. 1899 Karwowo

…………………….6 Konstanty Chrzanowski ur. 1899

………………..5 Julian Chrzanowski ur. 1871 Karwowo

………………..5 Stanisława Chrzanowska ur. 1876 Karwowo i tamże zm. 1878

……….3 Marianna Saniewska ur. 1793 Klimaszewnica

……….+ Wojciech Gawęcki (ś. 1821 Białaszewo, wdowiec po Mariannie z Jaworowskich) ur. ok. 1775 Budne par. Białaszewo

……………4 Adam Gawęcki ur. 1828 Budne

……………+ Marianna Klimaszewska (ś. 23.05.1850 Białaszewo /Saniewscy_metr. 002, par. SBM Białaszewo/) ur. 1831 Klimaszewnica

………………..5 Marianna Gawęcka ur. 1854 Budne

………………..5 Ludwik Zebedeusz Gawęcki ur. 1856 Budne

………………..5 Aleksandra Kazimiera Gawęcka ur. ok. 1859 Budne

………………..+ Władysław Górski (ś. 22.02.1892 Białaszewo /Saniewscy_metr. 049, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1863 Szczuczyn

………………..5 Jan Gawęcki ur. ok. 1864 Budne

………………..+ Natalia Borawska (ś. 14.02.1898 Białaszewo /Saniewscy_metr. 001, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1878 Klimaszewnica

………………..5 Paulina Gawęcka ur. 1871 Budne

……….3 Ewa Saniewska ur. 25.10.1798 Klimaszewnica, zm. 23.11.1883 Modzele /Saniewscy_metr. 012, par. SBM Białaszewo/

Metryka zgonu Ewy Modzelewskiej z domu Saniewskiej, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 23.11.1883 r.

……….+ Mikołaj Modzelewski (ś. 18.07.1821 Białaszewo /Saniewscy_metr. 013 oraz 014a i 014b, par. SBM Białaszewo/ syn Marcina i Magdaleny z Zaleskich z RODZINA MODZELEWSKICH) ur. 5.12.1794 /Saniewscy_metr. 015, par. SBM Białaszewo/, zm. 12.03.1864 Modzele /Saniewscy_metr. 040, par. SBM Białaszewo/ – dziedzic cząstkowy wsi Modzele, nauczyciel szkoły elementarnej w Białaszewie

……………4 RODZINA MODZELEWSKICH

……….3 Michał Saniewski ur. 1801 Klimaszewnica, zm. przed 1856 – gospodarz dziedziczny cząstkowy Klimaszewnicy, legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1843 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu /Saniewscy _archiwa 001 i 002, AAD/

……….+ Marianna Rafałowska (ś. 1833 Białaszewo) ur. 1812 Klimaszewnica

……………4 Marcin Saniewski ur. ok. 1835 Klimaszewnica, zm. przed 1870

……………+ Katarzyna Ewa Krzeczkowska (ś. 21.01.1856 Białaszewo /Saniewscy_metr. 044, par. SBM Białaszewo/, 2 mąż – Józef Sulewski) ur. ok. 1832 Klimaszewnica

………………..5 Adolf Saniewski zam. Klimaszewnica

………………..+ Michalina Chmielewska (ś. 1888 Wąsosz) ur. ok. 1870, zam. Żebry

…………………….6 Jadwiga Saniewska

………………..5 Ewa Saniewska ur. 1858 Klimaszewnica, zam. Klimaszewnica

………………..+ Franciszek Małachowski (ś. 1889 Białaszewo) zam. Barszcze

……………4 Władysław Saniewski ur. 24.01.1848 Klimaszewnica /Saniewscy_metr. 041, par. SBM Białaszewo/

……………4 Wacław Saniewski ur. 1854 Klimaszewnica

……………4 Anna Saniewska zam. Klimaszewnica

……………+ Mateusz Pawełkowski (ś. 1864 Białaszewo, wdowiec po Józefie Zakrzewskiej) zam. Osowiec

………………..5 Konstancja Pawełkowska ur. 1870 Osowiec, zm. 1884 Radziłów

………………..5 Antoni Pawełkowski ur. 1872 Osowiec

……………4 Adam Saniewski zam. Osowiec

……………+ Paulina Kuberska (ś. 1872 Białaszewo, wdowa po Antonim Maciorowskim) zam. Białogrądy

………………..5 Konstancja Saniewska ur. 1872 Białogrądy

………………..+ Józef Metelski (ś. 24.07.1893 Białaszewo, wdowiec po Julii Adaszewicz /Saniewscy_metr. 048, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1864 Osowiec

………………..5 Antonina Saniewska ur. ok. 1875 Białogrądy

………………..+ Maciej Sztachelski (ś. 1898 Białaszewo /Saniewscy_metr. 003, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1876 Białogrądy

………………..5 Wacław Saniewski ur. 1876 Białogrądy

………………..5 Adam Saniewski ur. 1877 Białogrądy

……………4 Teodor Saniewski ur. ok. 1850, zm. 1915 Radziłów, zam. Klimaszewnica, poch. Radziłów

……………+ Karolina Dobrzycka (ś. 1873 Białaszewo) ur. 1846 Bukowo Większe, zm. 5.02.1907

………………..5 Antonina Saniewska ur. 1874 Klimaszewnica

………………..5 Feliksa Saniewska ur. 1876 Klimaszewnica

………………..5 Stefania Saniewska ur. 1878 Klimaszewnica

………………..5 Józefa Saniewska ur. 1879 Klimaszewnica

………………..5 Felicja Saniewska ur. 1881 Klimaszewnica i tamże zm., poch. Białaszewo

………………..+ Grzegorz Jakowlew

………………..5 Bronisława Saniewska ur. 1882 Klimaszewnica

………………..5 Piotr Konstanty Saniewski ur. 1884 Klimaszewnica i tamże zm. 1885

………………..5 Adam Grzegorz Saniewski ur. 5.01.1885 Klimaszewnica i tamże zm. 6.06.1961

………………..+ Anna Komosa (ś. 5.02.1907 Wąsosz) ur. ok. 1884 Ławsk, zm. 28.07.1962 Klimaszewnica, poch. Białaszewo

…………………….6 Janina Saniewska ur. 13.06.1909, zm. 3.12.1993 Klimaszewnica, poch. Białaszewo

…………………….+ ? Czaplicki

………………..5 Kazimiera Saniewska ur. 1888 Klimaszewnica

……………4 Barbara Saniewska

……………+ Szczepan Zalewski (ś. 1882 Radziłów)

………………..5 Julian Zalewski ur. 1883 Radziłów

………………..5 Jan Zalewski ur. 1885 Radziłów i tamże zm. 1886

………………..5 Stanisław Zalewski ur. 1886 Radziłów

………………..5 Leonarda Zalewska ur. 1889 Radziłów i tamże zm. 1890

……….3 Wojciech Saniewski ur. ok. 1800 Klimaszewnica, legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1843 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu /Saniewscy _archiwa 001 i 002, AAD/

……….+ Marianna Śliwińska (ś. 27.09.1849 Białaszewo /Saniewscy_metr. 042, par. SBM Białaszewo/), ur. ok. 1819 Grajewo, zam. Klimaszewnica, ze służby się utrzymująca

……………4 Mateusz Saniewski ur. ok. 1849

……………+ (1 żona) Ewa Klimaszewska (ś. 1864 Białaszewo), zam. Lipińskie, zm. 19.03.1899

………………..5 Władysław Saniewski ur. 1877 Klimaszewnica

………………..5 Ludwik Saniewski ur. 1879 Klimaszewski

………………..5 Konstanty Saniewski ur. 1882 Klimaszewski i tamże zm. 1887

………………..5 Adela Saniewska

………………..+ Antoni Karwowski (ś. 1886 Białaszewo) zam. Pieńczykowo

…………………….6 Zygmunt Karwowski ur. 1889 Klimaszewnica

……………+ (2 żona Mateusza Saniewskiego) Marianna Danowska (ś. 26.02.1900 Białaszewo /metr. 007, par. SBM Białaszewo/, wdowa pod Józefie Krzeczkowskim, zam. Dobrzyjałowo, córka Macieja i Marianny z Cwalińskich z RODZINA DANOWSKICH) ur. ok. 1861

……………4 Otolia Saniewska

……………+ Józef Przyborowski (ś. 1868 Białaszewo), zam. Gackie

………………..5 Józefa Przyborowska ur. 1870 Gackie

………………..5 Otolia Bronisława Przyborowska (z bliźniąt) ur. 1872 Gackie

………………..5 Marianna Franciszka Przyborowska (z bliźniąt) ur. 1872 Gackie

………………..5 Konstanty Przyborowski ur. 1874 Gackie

………………..5 Wiktoria Stanisława Przyborowska ur. 1875 Gackie

………………..5 Adela Przyborowska ur. 1877 Gackie

………………..5 Katarzyna Przyborowska ur. 1879 Gackie, zm. przed 1952

………………..+ Władysław Bolesław Sulewski (ś. 10.08.1904 Białaszewo /Saniewscy_metr. 004, par. SBM Białaszewo/, podpis /Saniewscy_metr. 005/) ur. 1876 Zaborowo par. Wąsosz i tamże zm. 13.02.1952, poch. Wąsosz

…………………….6 Władysław Sulewski ur. 19.09.1905, zm. 23.09.1991 Zaborowo, poch. Wąsosz

…………………….+ Kazimiera Bagińska ur. 11.12.1903 Boczki, zm. 22.02.1977 Białystok, poch. Wąsosz

…………………………7 Dominika Sulewska ur. 20.02.1931, zm. 5.05.1931 Zaborowo, poch. Wąsosz

…………………………7 Zdzisław Stanisław Sulewski ur. 11.1915 Zaborowo i tamże zm. 11.01.1951

…………………………7 Daniel Leszek Sulewski ur. Zaborowo

…………………………+ Celina Dzięgielewska

…………………………7 Irena Sulewska

…………………………+ Eugeniusz Wróbel

…………………….6 Jan Sulewski ur. 1913, zm. 6.03.1914 Zaborowo /Saniewscy_metr. 006, par. PP Wąsosz/

………………..5 Rozalia Przyborowska ur. 1887 Gackie i tamże zm. 1888

………………..5 Michalina Przyborowska ur. 1887 Gackie, poch. Białaszewo

………………..+ Paweł Czaplicki ur. Klimaszewnica

…………………….6 Stanisław Czaplicki ur. 1907, zm. 1973 Białaszewo, poch. Białaszewo

…………………….+ Leokadia Danowska (ś. 1939 Białaszewo) ur. 1910 Budne, zm. 1998, poch. Białaszewo

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Zofia Czaplicka ur. 1908, zm. 1991 Konopki par. Wąsosz

…………………….+ Bolesław Borawski ur. 1888, zm. 1963

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Jan Czaplicki

…………………….6 Anna Czaplicka zm. Przestrzele

…………………….+ Henryk Cebeliński

…………………….6 Mieczysław Czaplicki poch. Grajewo

…………………….+ Irena Mołs

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Genowefa Czaplicka zm. 2.12.2006 Goniądz

…………………….6 Antoni Czaplicki

…………………….6 Jadwiga Czaplicka

…………………….+ Stefan Niebrzydowski

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……….3 Anna Saniewska ur. 1804 Klimaszewnica, zm. 18509

……….+ Paweł Sztachelek (ś. 1826 Białaszewo) zam. Białogrądy

……………4 Wojciech Sztachelek zam. Białogrądy

……………+ Rozalia Popowska (ś. 1848 Białaszewo) zam. Kapice

………………..5 Franciszek Sztachelek (Sztachelski) zm. przed 1903, zam. Kapice,

………………..+ Julianna Nietupska (ś. 1871 Białaszewo) zam. Przechody

…………………….6 Stanisław Sztachelski zam. Kapice

…………………….+ Feliksa Anna Gryczkowska (ś. 1895 Rajgród) zam. Kuligi

…………………………7 Telesfor Sztachelski

…………………………+ Helena Bałdyga

…………………….6 Aleksander Sztachelski ur. 1876 Kapice

…………………….6 Franciszek Sztachelski ur. 1878 Kapice, zm. przed 1884

…………………….6 Franciszka Sztachelska ur. 1880 Kapice

…………………….6 Bronisława Sztachelska ur. 1882 Kapice i tamże zm. 1888

…………………….6 Franciszek Sztachelski ur. 1884 Kapice

…………………….6 Józefa Sztachelska ur. 1886 Kapice

…………………….6 Sylwestra Sztachelska ur. 1888 Kapice

…………………….6 Marianna Sztachelska ur. 1890 Kapice

…………………….+ Jan Matysiewicz (ś. 1909 Rajgród) ur. ok. 1889 Czarnawieś

………………..5 Anna Sztachelek (Sztachelska) ur. 1857 Kapice

………………..+ Tomasz Nietupski (ś. 1877 Białaszewo) zam. Przechody

…………………….6 Franciszek Nietupski ur. 1877 Przechody

…………………….6 Józefa Nietupska ur. 1879 Przechody

…………………….6 Paweł Nietupski ur. 1881 Przechody

…………………….6 Stanisław Nietupski ur. 1882 Przechody

…………………….6 Józef Nietupski ur. 1882 Przechody

…………………….6 Aleksander Nietupski ur. 1884 Przechody

…………………….6 Adam Nietupski ur. 1886 Przechody i tamże zm. 1889

…………………….6 Władysław Nietupski ur. 1889 Przechody

………………..5 Paweł Sztachelski ur. ok. 1859, zm. 1887 Kapice

………………..5 Paulina Sztachelek zam. Kapice

………………..+ Antoni Truszkowski (ś. 1883 Białaszewo) zam. Białaszewo

…………………….6 Aleksander Truszkowski ur. ok. 1884 Białosuknie, zm. 1888 Kapice

…………………….6 Bolesław Truszkowski  ur. ok. 1886 Białosuknie

…………………….+ Kamila Godlewska (ś. 11.02.1908 Rajgród /Saniewscy_metr. 008, par. NNMP Rajgród/) ur. 1891 Woźnawieś

……………4 Józef Sztachelek (Sztachelski) ur. ok. 1832 Białogrądy i tamże zm. 1887

……………+ Ewa Sobolewska (ś. 24.02.1851 Białaszewo, zam. Lipińskie /Saniewscy_metr. 082, par. SBM Białaszewo/, córka Andrzeja i Ewy z Danowskich z RODZINA DANOWSKICH) ur. 1832 Czarnawieś par. Rajgród, zm. 1876 Szczuczyn

………………..5 Paweł Sztachelski zam. Białogrądy

………………..+ Marta Maciorowska (ś. 1878 Białaszewo) zam. Białogrądy

…………………….6 Bronisław Sztachelski ur. 1879 Białogrądy

…………………….6 Feliks Sztachelski ur. 1880 Białogrądy

…………………….6 Bronisława Sztachelska ur. 1882 Białogrądy

…………………….6 Antonina Sztachelska ur. 1885 Białogrądy

…………………….6 Anna Sztachelska ur. 1886 Białogrądy

…………………….6 Aleksander Sztachelski ur. 1887 Białogrądy

…………………….6 Konstanty Sztachelski ur. 1889 Białogrądy

………………..5 Adam Sztachelski zam. Białogrądy

………………..+ Paulina Maciorowska (ś. 1885 Białaszewo) zam. Białogrądy

…………………….6 Aleksandra Sztachelska ur. 1885 Białogrądy

…………………….6 Tomasz Sztachelski ur. 1886 Białogrądy

……………4 Franciszek Sztachelek (Sztachelski) ur. ok. 1834 Białogrądy

……………+ (1 żona) Paulina Wojtkielewicz (ś. 16.01.1853 Białaszewo /Saniewscy_metr. 081, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1836 Sośnia par. Białaszewo, zm. przed 1862

………………..5 Franciszka Sztachelek ur. 1857 Białogrądy

……………+ (2 żona Franciszka Sztachelka) Paulina Zamirowska (ś. 1862 Białaszewo) zam. Wólka Piaseczna, zm. przed 1871

………………..5 Emilia Sztachelek

………………..+ Marian Dobkowski (ś. 1886 Białaszewo) zam. Czartoria par. Miastkowo

………………..5 Apolinary Sztachelski

………………..+ Katarzyna Orzechowska (ś. 1894 Białaszewo) zam. Ruda

……………+ (3 żona Franciszka Sztachelka) Anna Łajewska (ś. 1871 Białaszewo)

………………..5 Jan Sztachelek ur. 1876 Białogrądy

………………..5 Józef Sztachelski ur. 1877 Białogrądy

………………..5 Józef Sztachelski ur. 1880 Białogrądy

………………..5 Antonina Sztachelska ur. 1884 Białogrądy

………………..5 Adam Sztachelski ur. 1886 Białogrądy i tamże zm. 1888

………………..5 Paulina Sztachelska ur. i zm. 1888 Białogrądy

………………..5 Bronisława Sztachelska ur. 1889 Białogrądy

……….3 Tomasz Saniewski ur. 1807 Klimaszewnica i tamże zm. 15.04.1807 (żył 10 dni)


Źródło:

akta metrykalne parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie (SBM Białaszewo)

akta metrykalne parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Burzynie (TP Burzyn)

akta metrykalne parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie (TP Grajewo)

akta metrykalne parafii pw. Świętego Krzyża w Przytułach (SK Przytuły)

akta metrykalne parafii pw. Św. Anny w Radziłowie (SA Radziłów)

akta metrykalne parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi panny w Rajgrodzie (NNMP Rajgród)

akta metrykalne parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu (PP Wąsosz)

akta metrykalne parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie (SAN Warszawa)

akta metrykalne parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Wiźnie (SJC Wizna)

akta notariuszy biebrzańskich w Szczuczynie, Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku (APE)

Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, www.szukajwarchiwach.pl (AAD)

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975.

www.geneteka.genealodzy.pl

www.junosza.pl

www.myheritage.pl

www.wielcy.pl

Next Post

Previous Post

1 Comment

  1. Elzbieta 29 sierpnia, 2017

    Moj dziadek Teofil Saniewski urodz.10.11.1889 roku w Goski Duze syn Franciszka Saniewskiego i Aleksandry Uszyńskiej . Dziadek Teofil poslubił 25 grudnia 1920 roku w parafii Rosochate moją babcię Zofię Kosinską urodz.30 czerwca 1898 roku w Zalesie Stare. Z tego malzenstwa bylo 4 dzieci. Maria urodz .2.02 1922 roku Eugeniusz 1924 ; drugi chłopiec{ zmarł jako niemowle} 1926 oraz Teresa moja matka urodz 9.04 1932 rok–zmarła 6 marca 2015 roku.
    Teofil Saniewski ostatnio mieszkał w Warszawie przy ulicy Twardej 62.Zmarł 29 grudnia 1952 roku w Otwocku w szpitalu na gruzlice pluc

Skomentuj Elzbieta Anuluj pisanie odpowiedzi

© 2022 Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

Theme by Anders Norén