Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

oraz Andryszewskich, Bielawskich, Brodowskich, Danowskich, Godlewskich, Grabińskich, Kalinowskich, Kamińskich, Kapustów, Karulskich, Karpieńskich, Konopków, Łubów, Micunów, Mścichowskich, Obryckich, Poniatowskich, Rudzików, Saniewskich, Szymanowskich, Śleszyńskich, Świderskich i Żadziłków

SZYMANOWSCY

HERBU ŚLEPOWRON

„Barkiem prosto do góry podkowa stoi, na niej krzyż, na krzyżu Kruk czarny trochę wspięte do lotu mając skrzydła, w prawą tarczy obrócony, w pysku złoty pierścień trzymając, pole tarczy błękitne, podkowa biała, na hełmie nad koroną takiż kruk. Paproć, w Gniazdzie fol. 1039. o herb. fol. 312. Okol. tom. 3. fol. 121. Biel. fol. 172. Ciż autorowie zgadzają się na to, że ten herb nabyty z takiej okazyi: gdy albowiem jeden z familji Korwinów, pojął wielkiej fortuny dziedzidziczkę jedynaczkę herbu Pobog, tak herb swój wykształtował, że do podkowy, ojczystego swego kruka z pierścieniem przydał : rozumieją zaś że Korwin ten z Węgier do Polski przyszedł, szukając chwały rycerskiej, w „Węgrzech zaś rozpleniona była Korwinów familia, od jednego z Rzymskich Korwinów. Nie przeczę bynajmniej, że w Rzymie sławny był niegdy Valerius Corvinus Tribunus Militum, z tej przyczyny Korwinem nazwany. Hetman Rzymski Kamillus wyciągnął z wojskiem przeciwko Francuzom, nim przyszło do batalji, Francuz i wzrostem i siłą mężny, na pojedynkową z sobą utarczkę, wyzywał kogokolwiek z Rzymskiej kawaleryi, stawił się Yalerius, ale gdy się z Francuzem już już miał potykać, kruk niewiedzieć” zkąd na szyszaku jego siadłszy, tak i skrzydłami i sponami i pyskiem na adwersarza Waleryuszowego nacierał, że i w oczy Francuz nie mógł mu dobrze i prosto wejrzeć, za takim tedy posiłkiem, snadno zwyciężył nieprzyjaciela Rzymian, a od tego czasu Wałeryusz Korwinem był przezwany; sześć” razy konsulem Rzymskim zawołany, sto lat przepędził, w żywej jednak i czerstwej zawsze starości. Livius lib. 7. dec. 1. Czy jednak rozplenione od niego potomstwo, temże się Korwinów imieniem szczyciło, tego nigdzie nie czytam. Prawda i to, że Jan Huniad, i syn jego Maciej Król Węgierski, ba i od tego z niedobrego łoża spłodzony Jan, Korwinami się zwali, i na monecie swojej wybijać kazali kruka z pierścieniem, atoli najprzód to u mnie pewna, że w Polszczę dawniejsza familia Korwinów, niżeli żył Huniad, ale syn jego Maciej co poznać z przywileju Konrada książęcia Mazowieckiego danego w Warszawie w V. 1224. ci zaś dopiero kwitnęli po r. 1400. do tego Annales Silesiae twierdzą, że gdy Maciejowi Królowi Węgierskiemu zdjęty z palca sygnet wyniósł, Maciej go dogoniwszy i postrzeliwszy zabił, pierścień odzyskał, a na pamiątkę tego, kruka sobie z sygnetem za symbolum obrał. Z tej familji był u wspomnionego Konrada Wawrzęta Slepowrończyk dzielny i fortunny betman. Chryzolm kasztelanem Czerskim 1320.”

Herbarz polski, Niesiecki Kaspar. Wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz. Lipsk 1839-1846.


Szymanowscy (1)

ze wsi Kieliany

„Równocześnie z Rzewieńskimi nadanie otrzymał Bujno z Roman – 10 włók w gaju, u źródeł rzeki zwanej Stok, między lasami i rzeczkami. Zapewne nadanie to dotyczy początków wsi Kieliany, która leży u wierzchu rzeki Nagórczynstok. W 1436 r. Jarnołt, Andrzej i Kiełcz z Roman dostali przywilej na 10 włók obok lasu Nagórczyno, z jednym brzegiem Wissy. Może ten Kiełcz jest identyczny z Kieljanem, od którego nazwę otrzymała ta wieś. Synowie Kieljana Paweł i Andrzej są tu wzmiankowani w 1473 r. wieś ich początkowo zwała się Nagórczyno. Potomkowie ich Kielianowie herbu Bujno zachowali imię przodka jako swe nazwisko do dnia dzisiejszego. Tylko ci, którzy emigrowali zmieniali je na Kieljański, Kiliański.

W 1676 r. były 2 części Kielianów, 1 Górskiego i 1 Zabielskiego. W 1784 r. obok Kielianów mieszkali Szymanowscy, Borawski, Chrzanowski i Górski”

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975 (str. 54)

1 Kazimierz Szymanowski zam. Kieliany par. Wąsosz, zm. przed 1830

+ Justyna Kielian (ś. 1792 Wąsosz) zm. przed 1830

…..2 Szymon Szymanowski zm. 1796 Kieliany

…..2 Antoni Szymanowski zm. 1803 Kieliany

…..2 Tomasz Szymanowski zm. 1805 Kieliany

…..2 Jan Szymanowski ur. ok. 1791, zm. 1861 Kieliany

…..+ Rozalia Butwił (?)

…..2 Zuzanna Szymanowska ur. ok. 1792 Kieliany, zm. 1857 Lipińskie

…..+ Franciszek Ludwik Godlewski (ś. 12.11.1816 Wąsosz /Godlewscy _metr. 001, par. PP Wąsosz/ syn Antoniego i Magdaleny z Grzybowskich z RODZINA GODLEWSKICH) ur. 5.10.1786 Grozimy par. Wąsosz, zm. 1859 Lipińskie – dziedzic cząstkowy wsi Lipińskie

……….3 RODZINA GODLEWSKICH

Metryka ślubu Franciszka Ludwika Godlewskiego i Zuzanny Szymanowskiej, parafia pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu, 12.11.1816 r.

…..2 Ignacy Szymanowski ur. ok. 1812 Kieliany, zm. 1888 Łabętnik par. Rajgród – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1848 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, z herbu Ślepowron, poz. 27 /Szymanowscy _archiwa 001-004, Archiwum Akt Dawnych/

Akt legitymacji ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1848 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu (pozycja 27).

…..+ (1 żona Ignacego Szymanowskiego) Ewa Rawa (ś. 16.11.1830 Białaszewo, Grzegorz Danowski brat cioteczny /Szymanowscy_metr. 004, par. SBM Białaszewo/) ur. 1812 Budne, zm. 1868 Łabętnik par. Rajgród

……….3 Balbina Szymanowska ur. ok. 1839 Kieliany i tamże zm. 6.07.1858 (jako panna)

……….3 Franciszek Szymanowski zm. 1861

……….3 Antoni Szymanowski

……….+ Józefa Łaguna (ś. 23.01.1853 Grajewo) zam. Bogusze

……………4 Karol Szymanowski ur. 4.11.1855 Bogusze, zm. 1860 Kieliany

……………4 Stanisław Szymanowski zm. 1858 Kieliany

……………4 Franciszek Szymanowski zm. 1863 Kieliany

……………4 Aleksandra Szymanowska zm. 1865 Kieliany

……………4 Feliks Józef Szymanowski

……………+ Stefania Pieńczykowska (ś. 1883 Rajgród)

……….3 Stanisław Szymanowski ur. ok. 1838 Kieliany, zm. po 1895

……….+ Balbina Kownacka (ś. 18.05.1863 Wąsosz /Szymanowscy_metr. 003, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1840 Kownatki par. Wąsosz i tamże zm. 9.08.1890 /Szymanowscy_metr. 002, par. PP Wąsosz/

……………4 Bronisław Szymanowski zm. 1878 Kownatki

……………4 Kazimiera Szymanowska ur. ok. 1863 Kownatki, zm. po 1935

……………+ Leopold Milewski (ś. 16.11.1885 Wąsosz /Szymanowscy_metr. 010, par. PP Wąsosz/) ur. 1857 Milewo Gałązki par. Niedźwiadna, zam. Zaborowo

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Stanisława Szymanowska ur. ok. 1867 Kownatki, zm. 26.08.1934 Wąsosz

……………4 Bolesław Szymanowski ur. 14.04.1870 Kownatki i tamże zm. 14.01.1935

……………+ Helena Chylińska (ś. 26.11.1895 Wąsosz) ur. 7.03.1871 Sulewo Prusy /Szymanowscy_metr. 012, par. PP Wąsosz/, zm. 22.09.1936 Kownatki

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……….3 Anna Szymanowska zam. Rumiejki

……….+ Józef Wiśniewski (ś. 1876 Rajgród) zam. Pieńczykowo

…..+ (2 żona Ignacego Szymanowskiego) Agnieszka Kuczyńska (ś. 1868 Rajgród, wdowa po Kazimierzu Ossowskim) zam. Łabętnik, zm. po 1888

……….3 Wojciech Szymanowski ur. i zm. 1872 Łabętnik

……….3 Anna Szymanowska ur. ok. 1869, zm. 1872 Łabętnik


Szymanowscy (2)

ze wsi Szymany n. rzeką Ełk

„W miejscu zwanym Góra nad Łkiem, gdzie można było przeprawić się na druga stronę rzeki, Szymanowie założyli na 40 włókach wieś zwaną najpierw Góra, a następnie Szymany-Góra Łek. Jeden z nich, wzmiankowany w 1825 r. Stanisław Chełpa przeniósł się z powrotem do ziemi wiskiej, gdzie osiadł we wsi Chełpy-Kacprowo. W 1536 r. wzmiankowany jest Abraham Szymon z Góry, w 1574-1550 – dziewięciu z tej Góry, a w 1567 r. na popis stanęło 16 szlachty z Szyman, w tym synowie Abrahama, Marcina, Andrzeja, Wojciecha, Jakuba, Augustyna, Hieronima i Chełpikowie, a więc już w pierwszej połowie XVI w. Szymany mieszkało około 8 rodzin. Powstała zatem ta wieś jeszcze w XV w.”

„W 1569 r. przysięgę złożyło 15 szlachty z Szyman. W 1676 r. na 9 do Szymanowskich należały 3, a w 1790 r. na 15 części – 10 do Szymanowskich, mających przeważnie po jednym dymie (najzamożniejszy Andrzej miał 4 dymy).”

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975 (str. 216)

„539.  Dom Szymanowskich herbu Ślepowron.

Dobra Szymany Gora Łęk w ziemi bielskiej, powiecie tykocińskim, parafii rajgrodzkiej, wedle Goniądza, nad rzeką Łęk z Prus wypływającą.

1544, In Actis terrestribus Surasensibus. Sasin filius olim Nicolai de Szymany scribit se.”

Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (Dopełnienie Niesieckiego). Kraków 1870

 

1 Maciej Szymanowski

+ Dorota Pieńczykowska

…..2 Stanisław Kostka Szymanowski ur. 15.11.1752 Szymany

…..2 ? Szymanowski ur. 10.12.1753 Szymany

…..2 Monika Marianna Szymanowska ur. 7.05.1755 Toczyłowo

…..2 Antonia Szymanowska ur. 21.05.1758 Toczyłowo

…..2 Jadwiga Szymanowska ur. 17.10.1760 Toczyłowo

…..2 Urszula Szymanowska ur. 25.10.1761 Toczyłowo

…..2 Tomasz Sylwester Szymanowski ur. 2.01.1764 Toczyłowo par. Grajewo,  zm. 16.12.1816 Szymany /Szymanowscy_metr. 006, par. WBiM Rydzewo/ – 21.09.1818 w Szymanach, notariusz ze Szczuczyna sporządził inwentarz po śmierci Tomasza: dom drewniany, stodoła, chlew, chlewek wymagające naprawy (350 zł); część na Szymanach z polami, ogrodami, borami, lasami, łąkami; n (2 tys. zł); należność od Stanisława Kuligowskiego i Jana Karwowskiego z 1800 r. (18 zł); zastaw Jana Karwowskiego z 1800 r. (54 zł); w gotówce 6 zł 20 gr (wydane na pogrzeb); rzeczy m.in. kieliszek, talerz, garnki, dzban, widły, kłódka, kosa, żelazko, szczotki, motyczki, kociołek, stół olszowy, szafa w kredensie, skrzynia, szkatułka, inne meble, pierzyny, poduszki, kapota, kożuch, czapka z barana; woły (156 zł), krowa jedna (54 zł), byczek (9 zł), owiec pięć (30 zł), koń lat 30 (15 zł), koza (którą zjadł wilk), dwie maciory i dziewięć prosiąt (28 zł), pięć gęsi (6), pięć kur (2 zł 15 gr); wóz (12 zł), sanie (2 zł 12 gr); zboża; łącznie majątek wart 2772 zł 8 gr; w dokumencie wspominani wdowa Wiktoria z Danowskich (druga żona), dzieci z pierwszego małżeństwa: Agnieszka, Rozalia i Karolina Szymanowskie oraz Jan i Adam Szymanowscy z Szyman, opiekunowie Agnieszki, Rozalii i Karoliny /archiwa 001a-001g, akta notariuszy biebrzańskich , APE/

Metryka zgonu Tomasza Szymanowskiego, parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, 16.12.1816 r.

…..+ (1 żona Tomasza Sylwestra Szymanowskiego) Katarzyna Zawistowska ur. ok. 1784, zm. 12.02.1815 Szymany /Szymanowscy_metr. 007, par. WBiM Rydzewo/

……….3 Agnieszka Szymanowska (ś. 14.02.1820 Rydzewo /Szymanowscy_metr. 008a i 008b, par. WBiM Rydzewo/) ur. 20.01.1803 Szymany i tamże zm. 12.05.1883 /Szymanowscy_metr. 009, par. WBiM Rydzewo/

……….+ Franciszek Ksawery Danowski (syn Dominika i Klary z Kuligowskich z RODZINA DANOWSKICH) ur. 9.12.1794 Łosewo, zm. 24.11.1869 Szymany /Szymanowscy_metr. 010, par. WBiM Rydzewo/ – dziedzic cząstkowy wsi Szymany, legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy_archiwa 001-003, Archiwum Akt Dawnych/

……………6 RODZINA DANOWSKICH

……….3 Rozalia Szymanowska ur. ok. 1805

……….3 Karolina Szymanowska ur. ok. 1809

……….3 Piotr Szymanowski ur. 1811 Szymany i tamże zm. 1813

…..+ (2 żona Tomasza Sylwestra Szymanowskiego) Wiktoria Danowska (ś. 1815 Białaszewo, córka Dominika i Klary z Kuligowskich z RODZINA DANOWSKICH) ur. 21.12.1779 Lipińskie, zm. 1858

…..2 Kazimierz Szymanowski ur. 5.03.1767 Toczyłowo


Źródło:

akta metrykalne parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie (SBM Białaszewo)

akta metrykalne parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie (TP Grajewo)

akta metrykalne parafii pw. Św. Anny w Radziłowie (SA Radziłów)

akta metrykalne parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie (WBiM Rydzewo)

akta metrykalne parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie (NMP Szczuczyn)

akta metrykalne parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu (PP Wąsosz)

akta notariuszy biebrzańskich w Szczuczynie, Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku (APE)

Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (www.szukajwarchiwach.pl, www.agadd.home.net.pl)

www.geneteka.genealodzy.pl

www.junosza.pl

www.myheritage.pl

Next Post

Previous Post

3 Comments

 1. Elżbieta Gerlach 23 lipca, 2017

  dlaczego nie ma genaologi szymanowsich zlozycieli wsi szymany kolo grajewa

  • admin 2 sierpnia, 2017 — Post Author

   Pani Elżbieto,
   od połowy strony Szymanowskich (proszę przewinąć niżej) można zobaczyć genealogię rodziny z Szyman k/Grajewa. Już od XVI w. była to liczna rodzina. Na stronie jest wyłącznie gałąź, z której wywodzą się moi potomkowie.
   Pozdrawiam,
   Adam Jankowski

   • elzbieta gerlach 7 kwietnia, 2019

    czy podejmie sie pan wykonania genaologi rodziny pitrowskazuzanna z domu szymanowska ur,8sierpnia 1887 r, w szymanach zm,26,09,1963 r,w szymanach corka konstanty szymanowskiego i anny

Skomentuj admin Anuluj pisanie odpowiedzi

© 2022 Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

Theme by Anders Norén