Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

oraz Andryszewskich, Bielawskich, Brodowskich, Danowskich, Godlewskich, Grabińskich, Kalinowskich, Kamińskich, Kapustów, Karulskich, Karpieńskich, Konopków, Łubów, Micunów, Mścichowskich, Obryckich, Poniatowskich, Rudzików, Saniewskich, Szymanowskich, Śleszyńskich, Świderskich i Żadziłków

KAMIŃSCY

(nazwisko używane również w formie Kamieńscy; w opracowaniu użyto jednej formy – Kamińscy)

Na zdjęciu: metryka zgonu Anny Gosiewskiej (córki Mikołaja i Heleny z Kamińskich),
parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 1798 r.


1 Andrzej Kamiński zam. Pasichy par. Wąsosz

+ (1 żona) Joanna Klimaszewska (ś. 7.02.1719 Wąsosz) zam. Kownatki par. Wąsosz

…..2 Urszula Kamińska zm. przed 1781

…..+ Marcin Danowski (syn Tomasza i Marianny z Sulewskich z RODZINA DANOWSKICH) ur. 1730 Klimaszewnica (ochrzczony 9.11.1730 Białaszewo), zm. przed 1781

……….3 RODZINA DANOWSKICH

…..2 Wojciech Kamiński ur. 24.04.1730 Klimaszewnica, zm. przed 1798

…..+ (1 żona Wojciecha Kamińskiego) Petronella Skórczyk ? zm. ok. 1760

……….3 Stanisław Kamiński ur. 20.04.1756 Klimaszewnica i tamże zm. 20.02.1817

……….+ (1 żona Stanisława Kamińskiego) Ewa Wierciszewska (ś. 1780 Wąsosz)

……………4 Franciszek Kamiński ur. 24.10.1781 Klimaszewnica

……………+ (1 żona Franciszka Kamińskiego) Katarzyna Saniewska (ś. 6.06.1813 Białaszewo) zam. Klimaszewnica, zm. 17.01.1817 Klimaszewnica

………………..5 Marcin Kamiński ur. 10.11.1813 Klimaszewnica

………………..5 Salomea Kamińska ur. 9.11.1814 Klimaszewnica i tamże zm. 18.01.1817

……………+ (2 żona Franciszka Kamińskiego) Marianna Gosiewska (ś. 6.05.1817 Białaszewo) ur. 13.04.1794 Łojki, zam. Łojki, zm. po 1850

………………..5 Ewa Kamińska ur. ok. 1817 Klimaszewnica

………………..+ Teodor Wojsław (ś. 22.06.1845 Białaszewo, wdowiec po Kunegundzie Grabowskiej) zam. Białaszewo

………………..5 Małgorzata Kamińska ur. ok. 1819, zm. 1829 Klimaszewnica

………………..5 Paweł Kamiński ur. ok. 1821, zm. 1829 Klimaszewnica

………………..5 Teodor Kamiński ur. ok. 1831 Klimaszewnica i tamże zm. 1870

………………..+ Izabela Modzelewska (ś. 11.02.1850 Przytuły) ur. ok. 1831 Pieńki par. Przytuły, zm. po 1884

…………………….6 Marcin Kamiński ur. ok. 1851 Pieńki

…………………….+ Marianna Czerwonka (ś. 25.11.1878 Wąsosz) ur. ok. 1859

…………………….6 Paulina Kamińska ur. ok. 1859 Klimaszewnica, zm. po 1890

…………………….+ Jan Gosiewski (ś. 26.01.1880 Białaszewo, syn Józefa i Agnieszki z Łosewskich z RODZINA DANOWSKICH) ur. 30.03.1854

…………………………7 Franciszek Gosiewski ur. 01.1881 Łojki i tamże zm. 12.02.1881

…………………………7 Aleksander Gosiewski ur. 1882 Łojki

…………………………7 Bolesława Gosiewska ur. 1884 Łojki i tamże zm. 1886

…………………………7 Paulin Gosiewski ur. 24.06.1886 Łojki

…………………………7 Teofil Gosiewski ur. 1888 Łojki

………………..5 Konstancja Kamińska ur. ok. 1833, zm. 1836 Klimaszewnica

………………..5 Katarzyna Kamińska ur. ok. 1836, zm. 1886 Klimaszewnica

………………..5 Józef Kamiński

………………..+ Julianna Borawska (ś. 1852 Radziłów)

…………………….6 Antoni Kamiński zam. Klimaszewnica

…………………….+ (1 żona Antoniego Kamińskiego) Anna Trzaska (ś. 1878 Radziłów) ur. ok. 1855 Borawskie par. Radziłów, zm. przed 1882

…………………………7 martwe Kamiński ur. i zm. 1879 Klimaszewnica

…………………….+ (2 żona Antoniego Kamińskiego) Felicja Dębowska (ś. 1882 Białaszewo) zam. Klimaszewnica

…………………………7 Natalia Kamińska ur. 1883 Klimaszewnica

…………………………7 Helena Kamińska ur. 1885 Klimaszewnica

…………………….6 Franciszek Kamiński zam. Klimaszewnica

…………………….+ Julianna Kruszyńska (ś. 1888 Wąsosz) zam. Żebry

……………4 Mateusz Kamiński ur. 26.08.1783 Klimaszewnica

……………+ Rozalia Sulewska (ś. cywilny 16.02.1819 Wąsosz, ś. kościelny 22.02.1819 Białaszewo) ur. 2.08.1795 Zaborowo par. Wąsosz

………………..5 Wojciech Kamiński – ur. ok. 20.04.1820, zm. 28.04.1820 Klimaszewnica

……….+ (2 żona Stanisława Kamińskiego) Zofia Jaczyńska ur. ok. 1771, zm. 17.03.1821 Klimaszewnica

……………4 Katarzyna Kamińska zm. 14.07.1802 Klimaszewnica

……………4 Barbara Kamińska ur. 26.11.1801 (z bliźniąt) Klimaszewnica i tamże zm. 2.05.1803

……………4 Anna Kamińska ur. 26.11.1801 (z bliźniąt) Klimaszewnica i tamże zm. 15.01.1805

……………4 Aniela Kamińska ur. 27.10.1804 Klimaszewnica

……………4 Antoni Kamiński ur. 18.04.1808 Klimaszewnica

……………4 Anastazja Kamińska zm. 25.10.1811 Klimaszewnica

……………4 Marcin Kamiński zm. 4.12.1816 Klimaszewnica

……….3 Helena Kamińska ur. 19.04.1757 Klimaszewnica, zm. 5.07.1818 Brzozowo par. Białaszewo

……….+ Mikołaj Gosiewski ur. 9.12.1750 Brzozowo i tamże zm. 30.05.1813

……………4 Piotr Gosiewski ur. 18.01.1789 Brzozowo

……………+ Marianna Chrzanowska (ś. 1824 Białaszewo, siostro-szwagierka Józefaty ) ur. 13.09.1792 Łosewo par. Białaszewo, zm. po 1852

………………..5 Rozalia Gosiewska ur. ok. 1833 Brzozowo

………………..+ Wojciech Lenda (ś. 1852 Białaszewo) ur. ok. 1833 Lipnik par. Wąsosz

…………………….6 Jan Lenda

…………………….+ Antonina Pisowacka (ś. 1885 Białaszewo)

…………………………7 Feliksa Lenda ur. 1886 Brzozowo

…………………………7 Bolesław Lenda ur. 1887 Brzozowo

……………4 Kazimierz Gosiewski ur. 28.02.1791 Brzozowo, zm. ok. 1830

……………+ Józefata Chrzanowska (ś. 1824 Białaszewo, siostro-szwgaierka Marianny) ur. 1801 Łosewo par. Białaszewo, zm. 1856 Godlewo par. Wąsosz (jako Kotyńska)

………………..5 Rozalia Gosiewska ur. ok. 1824 Brzozowo, zm. 1.01.1860 Godlewo

………………..+ Stanisław Obrycki (ś. 20.10.1841 Wąsosz, syn Wojciecha i Teresy z Godlewskich z RODZINA OBRYCKICH) ur. 1.12.1811 Godlewo /Kamińscy_metr. 019, par. PP Wąsosz/, zm. 10.12.1875 Godlewo

…………………….6 RODZINA OBRYCKICH

……………4 Andrzej Tomasz Gosiewski zam. Brzozowo

……………+ Małgorzata Gawęcka (ś. 1825 Białaszewo) zam. Budne

………………..5 Marianna Gosiewska

………………..+ Jan Chiliński (ś. 1844 Białaszewo, wdowiec po Franciszce Chrzanowskiej) zam. Łosewo

…………………….6 Józefa Marianna Chylińska zam. Łosewo ur. ok. 1860

…………………….+ Paweł Pachucki (ś. 1885 Białaszewo) ur. ok. 1860, zam. Płochowo par. Białaszewo

…………………………7 Eleonora Pachucka ur. 1885 Płochowo

…………………………7 Tomasz Pachucki ur. 1887 Płochowo i tamże zm. 1888

…………………………7 Bronisława Pachucka ur. 13.07.1890 Płochowo /Kamińscy_metr. 013, par. SBM Białaszewo/

………………..5 Adam Gosiewski ur. ok. 1830 Budne, zm. 1887 Kuligi par. Rajgród

………………..+ (1 żona Adama Gosiewskiego) Józefa Gardocka (ś. 1851 Rajgród) ur. ok. 1835 Łazarze par. Rajgród i tamże zm. 1876

…………………….6 Józefa Gosiewska ur. 1853 Łazarze

…………………….6 Feliks Gosiewski ur. 1857 Łazarze

…………………….+ Marianna Kossakowska (ś. 1882 Rajgród) zam. Pieńczykowo

…………………………7 Konstanty Gosiewski ur. 1888 Płochowo par. Białaszewo

…………………….6 Kazimierz Gosiewski ur. ok. 1866, zm. 1877 Łazarze

………………..+ (2 żona Adama Gosiewskiego) Marianna Anna Karpińska (ś. 1879 Rajgród) zam. Łazarze

…………………….6 Bronisław Gosiewski ur. ok. 1880 Łazarze, zam. Podliszewo par. Rajgród

…………………….+ Józefa Dąbrowska (ś. 26.11.1899 Rajgród /Kamińscy_metr. 004, par. NNMP Rajgród/) ur. ok. 1870 Czarna Wieś par. Rajgród, zam. Podliszewo

…………………………7 Bronisław Gosiewski ur. 28.08.1900 Podliszewo /Kamińscy_metr. 005, par. NNMP Rajgród/

…………………………+ Dominika Poniatowska (ś. 10.02.1931 Grajewo)

…………………………7 Jan Gosiewski (z bliźniąt) ur. 6.10.1904 Stoczek pa. Rajgród /Kamińscy_metr. 006, par. NNMP Rajgród/

…………………………7 Bolesław Gosiewski ur. 30.01.1906 Stoczek /Kamińscy_metr. 007, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 6.03.1906 /Kamińscy_metr. 008, par. NNMP Rajgród/

…………………………7 Franciszek Gosiewski (z bliźniąt) ur. 30.01.1906 Stoczek /Kamińscy_metr. 009, par. NNMP Rajgród/

…………………………7 Leokadia Gosiewska ur. 9.01.1908 Ciszewo par. Rajgród /Kamińscy_metr. 010, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 3.08.2006

…………………………+ ? Purwin

…………………………7 Łucja Gosiewska ur. 15.05.1909 Ciszewo /Kamińscy_metr. 011, par. NNMP Rajgród/

…………………………7 Genowefa Gosiewska ur. ok. 1911 Czarna Wieś, zm. 1983

…………………………+ Jan Wiśniewski

……………………………..8 (6 dzieci)

…………………….6 Stefania Gosiewska zm. 1881 Kuligi

…………………….6 Zofia Gosiewska ur. i zm. 1885 Kuligi

…………………….6 Walery Gosiewski ur. ok. 1883 Kuligi, zam. Pomiany

…………………….+ Emilia Malinowska (ś. 12.02.1906 Rajgród) ur. ok. 1884 Solistówka par. Rajgród

……………4 Zofia Gosiewska zm. po 1854

……………+ Antoni Sulewski (ś. 15.01.1814 Białaszewo) ur. 2.06.1795 Godlewo par. Wąsosz, zm. przed 1838

………………..5 Magdalena Sulewska ur. 27.09.1818 Godlewo

………………..5 Marianna Sulewska ur. 2.02.1820 Godlewo, zm. 28.03.1848

………………..+ Józef Sokołowski (ś. 5.06.1838 Wąsosz) ur. 16.01.1812 Godlewo i tamże zm. 13.10.1856

…………………….6 Marianna Sokołowska ur. ok. 1837 Godlewo, zm. po 1897

…………………….+ Józef Brodowski (ś. 20.11.1865 Wąsosz) ur. 1847 Czaple par. Słucz, zm. po 1897

…………………………7 Anna Marianna Brodowska ur. 1866 Czaple

…………………………+ Adolf Kossakowski (ś. 1888 Słucz) ur. 1858 Wiszowate par. Słucz

……………………………..8 Zofia Kossakowska ur. 1890 Wiszowate par. Grabowo

……………………………..8 Michalina Kossakowska ur. 1891 Wiszowate

……………………………..8 Franciszka Kossakowska ur. 1893 Wiszowate

……………………………..8 Katarzyna Kossakowska  ur. 1895 Wiszowate

……………………………..8 Zofia Kossakowska ur. 1897 Wiszowate

……………………………..8 Marianna Kossakowska ur. 1900 Wiszowate

……………………………..8 Władysława Kossakowska ur. 1901 Wiszowate

……………………………..8 Waleria Kossakowska ur. 1905 Wiszowate

……………………………..8 Leokadia Kossakowska ur. 1906 Wiszowate

…………………………7 Adolfa Brodowska ur. i zm. 1868 Czaple

…………………………7 Kornelia Brodowska ur. 1869 Czaple

…………………………+ (1 mąż Korneli Brodowskiej) Stanisław Konopka (ś. 22.02.1892 Słucz) ur. ok. 1863 Konopki-Monety par. Grabowo i tamże zm. 19.08.1893

……………………………..8 Marianna Konopka ur. 22.08.1893 Konopki-Monety /Kamińscy_metr. 017, par. SJC Grabowo/

…………………………+ (2 mąż Korneli Brodowskiej) Kazimierz Zabielski (ś. 27.06.1894 Grabowo) ur. ok. 1866 Konopki-Białystok par. Grabowo

……………………………..8 Paweł Piotr Zabielski ur. 1895 Konopki-Monety

……………………………..8 Jan Zabielski ur. 1897 Konopki-Monety

……………………………..8 Bolesław Zabielski ur. 1901 Konopki-Monety

……………………………..8 Marianna Zabielska ur. 1903 Konopki-Monety

……………………………..8 Aleksander Zabielski ur. 1905 Konopki-Monety

……………………………..8 Zofia Zabielska ur. 2.03.1908 Konopki-Monety, zm. 24.02.1993

……………………………..+ Adam Tyszka ur. 1903 Rogale par. Romany, zm. 11.10.1989

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………7 Wiktoria Brodowska ur. 1871 Czaple i tamże zm. 1873

…………………………7 Kazimierz Brodowski ur. 1873 Czaple i tamże zm. 1875

…………………………7 Jan Brodowski ur. 1875 Czaple

…………………………+ Weronika Karwowska (ś. 1897 Przytuły) ur. 1869 Szlasy par. Przytuły

…………………………7 Władysław Brodowski ur. 1876 Czaple

…………………………7 Adolf Brodowski ur. 1879 Czaple i tamże zm. 1880

…………………………7 Józefa Brodowska ur. 1881 Czaple

…………………………7 Zofia Brodowska ur. 1885 Czaple

………………..5 Stanisław Sulewski zm. 1865 Godlewo

………………..+ Marianna Mioduszewska (ś. 1854 Wąsosz) zam. Szczuczyn

…………………….6 Władysław Sulewski zm. 1859 Godlewo

…………………….6 Kajetan Sulewski zm. 1861 Godlewo

…………………….6 Michalina Sulewska zm. 1869 Godlewo

…………………….6 Anna Sulewska

…………………….+ Franciszek Markowski (ś. 1881 Wąsosz) zam. Grozimy

…………………………7 Jakub Markowski zm. 1885 Godlewo

…………………………7 Feliksa Markowska zm. 1886 Godlewo

…………………………7 Helena Markowska zm. 1887 Godlewo

…………………………7 Szczepan Markowski ur. 1889 Godlewo

……………4 Józef Gosiewski ur. 8.11.1791 Brzozowo par. Białaszewo, zm. przed 1842

……………+ Rozalia Gawędzka zm. przed 1842

………………..5 Jan Gosiewski ur. ok. 1821 Budne par. Białaszewo, zm. 2.10.1857

………………..+ Ewa Kuligowska (ś. 10.07.1842 Białaszewo) ur. ok. 1822 Lipińskie par. Białaszewo

…………………….6 Marianna Gosiewska

…………………….+ Jan Jakub Danowski (ś. 1886 Białaszewo, wdowiec po Petronelli Pieniążek, syn Antoniego i Marianny z Godlewskich z RODZINA DANOWSKICH) ur. ok. 1838 Brzozowo i tamże zm. 11.11.1906 /Kamińscy_metr. 015, par. SBM Białaszewo/

…………………….6 Michał Gosiewski ur. 28.09.1854 Brzozowo par. Białaszewo, zm. 13.06.1898

…………………….+ Paulina Sulewska (ś. 25.11.1889 Wąsosz) ur. 8.10.1866 Sulewo Kownaty par. Wąsosz

………………..5 Karolina Gosiewska ur. ok. 1823 Brzozowo

………………..+ Jan Brodowski (ś. 20.11.1842 Białaszewo /Kamińscy_metr. 016, par. SBM Białaszewo/, syn Michała i Katarzyny z Modzelewskich z RODZINA BRODOWSCY) ur. ok. 1815, zam. Modzele

…………………….6 RODZINA BRODOWSCY

………………..5 Marianna Gosiewska zam. Brzozowo

………………..+ Józef Jan Gardocki (ś. 1844 Białaszewo) zam. Łazarze

………………..5 Paweł Gosiewski

………………..+ Marianna Kuligowska (ś. 1853 Białaszewo)

…………………….6 Jan Gosiewski ur. 1857 Lipińskie

…………………….6 Klementyna Gosiewska ur. 1874 Lipińskie

…………………….6 Paweł Gosiewski zam. Lipińskie

…………………….+ Julianna Łempicka (ś. 1886 Wąsosz) zam. Sulewo Kownaty par. Białaszewo

…………………………7 Aleksander Gosiewski ur. 1889 Sulewo Kownaty

…………………….6 Aleksander Gosiewski ur. Lipińskie

…………………….+ Michalina Godlewska (ś. 1886 Wąsosz) ur. Godlewo par. Wąsosz

…………………………7 Władysław Gosiewski ur. 1887 Lipińskie par. Białaszewo

…………………………+ Władysława Zalewska (s. 16.02.1914 Grajewo /Kamińscy_metr. 014, par. TP Grajewo/) ur. ok. 1891 Kurejewka par. Grajewo

…………………………7 Anna Gosiewska ur. 1889 Lipińskie

………………..5 Antonina Gosiewska ur. ok. 1835, zm. 21.09.1863 Danówek par. Grajewo

………………..+ Wojciech Jaśkowski (ś. 1853 Białaszewo) zam. Lipińskie

…………………….6 Konstanty Jaśkowski ur. 11.11.1858 Danówek

…………………….+ (1 żona) Barbara ?

…………………….+ (2 żona) Agata Przybyszewska (ś. 1915 Grajewo, wdowa po Józefie Gardockim)

…………………….6 Aleksander Jaśkowski ur. 2.10.1861 Danówek

……………4 Anna Gosiewska ur. 1796, zm. 1798 Brzozowo par. Białaszewo /Kamińscy_metr. 018, par. SBM Białaszewo/

……….3 Marcela Kamińska ur. 26.12.1758 Klimaszewnica

…..+ (2 żona Wojciecha Kamińskiego) Łucja ur. ok. 1727, zam. Czerwonki, zm. 20.03.1807 Klimaszewnica

……….3 Paweł Kamiński ur. 8.07.1761 Klimaszewnica

……….3 Urszula Kamińska ur. 23.10.1764 Klimaszewnica

……….+ Tadeusz Biedrzycki (ś. 28.01.1788 Białaszewo) zam. Makowski

……….3 Szymon Kamiński ur. 8.12.1767 Klimaszewnica

……….3 Małgorzata Kamińska ur. 1770 Klimaszewnica

……….+ Jan Łochowski (ś. 1792 Białaszewo)

……………4 Michał Łochowski ur. 1801 Klimaszewnica

……………+ (1 żona Michała Łochowskiego) Izabella Klimaszewska (ś. 1834 Białszewo) ur. 31.03.1811 Klimaszewnica, zm. przed 1843

………………..5 Teodor Łochowski ur. ok. 1839 Klimaszewnica, zm. po 1901

………………..+ Julianna Danowska (ś. 25.11.1861 Białaszewo /Kamińscy_metr. 002, par. SBM Białaszewo/ córka Szymona i Leonardy z Grabowskich z RODZINA DANOWSKICH) ur. ok. 1843

…………………….6 RODZINA DANOWSKICH

………………..5 Marianna Łochowska zm. 1880 Godlewo par. Wąsosz

………………..+ Jan Godlewski (ś. 1857 Białaszewo, syn Benedykta i Marianny z Modzelewskich z RODZINA MODZELEWSKICH)

…………………….6 RODZINA MODZELEWSKICH

………………..5 Julianna Łochowska

………………..+ Tomasz Mateusz Szyskowski (ś. 1860 Białaszewo)

………………..5 Franciszka Łochowska

………………..+ Szymon Klimaszewski (ś. 1861 Białaszewo)

…………………….6 Feliksa Klimaszewska ur. 1873 Klimaszewnica

…………………….6 Antoni Klimaszewski ur. 1875 Klimaszewnica

…………………….6 Stanisława Klimaszewska ur. 1877 Klimaszewnica

…………………….6 Konstanty Klimaszewski ur. 1879 Klimaszewnica

…………………….6 Władysław Klimaszewski

…………………….+ Helena Borawska (ś. 1900 Radziłów) zam. Borawskie

……………+ (2 żona Michała Łochowskiego) Wiktoria Konopka (ś. 1843 Białaszewo, wdowa po Jakubie Rogowskim i Piotrze Wiszowatym) ur. 1802 Pluty par. Przytuły

……………4 Joanna Katarzyna Łochowska ur. 1808 Klimaszewnica

……………+ Adam Krzeczkowski (ś. 1824 Białaszewo)

………………..5 Katarzyna Ewa Krzeczkowska ur. ok. 1832 Klimaszewnica

………………..+ (1 mąż Katarzyny Ewy Krzeczkowskiej) Marcin Saniewski (ś. 21.01.1856 Białaszewo /Kamińscy_metr. 003, par. SBM Białaszewo/ syn Michała i Marianny z Rafałowskich z RODZINA SANIEWSKICH) ur. ok. 1835 Klimaszewnica, zm. przed 1870

…………………….6 RODZINA SANIEWSKICH

………………..+ (2 mąż Katarzyny Ewy Krzeczkowskiej) Józef Sulewski (ś. 1870 Białszewo) zam. Sulewo Prusy

……………4 Marianna  Łochowska ur. 1793 Klimaszewnica

……………+ Wawrzyniec Borawski (ś. 1817 Białaszewo) ur. 11.08.1794 Konopki par. Wąsosz

………………..5 Ewa Borawska zam. Klimaszewnica

………………..+ Jan Jakub Borawski (ś. 1835 Białaszewo) zam. Konopki par. Wąsosz

………………..5 Anna Borawska zm. 1873 Święcienin par. Radziłów

………………..+ Adam Borawski (ś. 1851 Białaszewo) zam. Święcienin

………………..5 Marianna Borawska

………………..+ (1 mąż) Franciszek Matejko (ś. 1862 Białaszewo) zam. Wąsosz

…………………….6 Agata Matejko zm. 1872 Wąsosz

…………………….6 Adela Matejko zm. 1882 Wąsosz

…………………….6 Tekla Matejko ur. ok. 1866 Wąsosz, zm. 2.02.1939 Klimaszewnica

…………………….+ Michał Adam Chojnowski (ś. 1882 Wąsosz) ur. 24.09.1854 Klimaszewnica i tamże zm. 17.08.1939 – włościanin rolnik, zam. Klimaszewnica

…………………………7 Stanisława Chojnowska ur. 1882 Klimaszewnica

…………………………7 Michał Chojnowski ur. 1885 Klimaszewnica

…………………………7 Klementyna Chojnowska ur. 1887 Klimaszewnica

…………………………7 Paulina Chojnowska ur. 1890 Klimaszewnica

…………………………7 Aleksander Chojnowski ur. 1898 Klimaszewnica

…………………………+ Stanisława Danowska (ś. 1934 Białaszewo, córka Wojciecha z RODZINA DANOWSCY i Rozalii z Kamińskich z RODZINA JANKOWSCY)

…………………………7 Hipolit Chojnowski ur. 30.03.1906 Klimaszewnica

…………………………+ Anna Święcicka (ś. 1931 Białaszewo, zam. Klimaszewnica, córka Franciszka i Stefanii z Krzeczkowskich z RODZINA DANOWSCY)

………………..+ (2 mąż) Jan Mieczkowski (ś. 1888 Wąsosz, wdowiec po Zuzannie Chrzanowskiej) zam. Mieczki

……………4 Antoni Łochowski ur. 1804 Klimaszewnica

……………+ Anastazja Remiszewska (ś. 1826 Białaszewo)

………………..5 Julianna Łochowska

………………..+ Józef Czyżewski (ś. 1855 Białaszewo, wdowiec po Rozalii Siedleckiej) zam. Wąsosz

………………..5 Leopold Łochowski zm. ok. 1874

………………..+ (1 żona Leopolda Łochowskiego) Weronika Borawska (ś. 1856 Wąsosz) zm. ok. 1872, zam. Konopki par. Wąsosz

…………………….6 Katarzyna Łochowska ur. 1872 Klimaszewnica

………………..+ (2 żona Leopolda Łochowskiego) Katarzyna Krupa (ś. 1872 Białaszewo) zam. Sojczyn Grądowy

…………………….6 Antoni Łochowski ur. 1873 Klimaszewnica

………………..5 Wojciech Łochowski

………………..+ Julianna Krzeczkowska (ś. 1863 Białaszewo)

…………………….6 Franciszek Łochowski ur. 1872 Klimaszewnica

…………………….6 Paulina Łochowska ur. 1874 Klimaszewnica

…………………….+ Piotr Buczko (ś. 5.02.1898 Białaszewo /Kamińscy_metr. 001, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1878 Wierzbowo

…………………………7 Feliksa Buczko

…………………………+ Antoni Dębiński (ś. 1916 Grajewo)

…………………….6 Konstanty Łochowski ur. 1877 Klimaszewnica

…………………….6 Marianna Łochowska ur. 1879 Klimaszewnica

…………………….6 Antoni Łochowski ur. 1881 Klimaszewnica

…………………….+ Salomea Darwicka (ś. 1910 Radziłów) zam. Święcienin

……….3 Barbara Kamińska ur. 28.11.1773 Klimaszewnica

……….3 Marianna Kamińska ur. 27.06.1776 Klimaszewnica

……….3 Maciej Kamiński ur. 12.02.1780 Klimaszewnica

+ (2 żona Andrzeja Kamińskiego) Eufemia ?

…..2 Agnieszka Kamińska ur. 20.01.1733 Klimaszewnica


Źródło:

akta metrykalne parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie (SBM Białaszewo)

akta metrykalne parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Grabowie (SJC Grabowo)

akta metrykalne parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi panny w Rajgrodzie (NNMP Rajgród)

akta metrykalne parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu (PP Wąsosz)

Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (www.szukajwarchiwach.pl, www.agadd.home.net.pl)

Opracowanie „Kamińscy” Marka Szleszyńskiego

www.geneteka.genealodzy.pl

www.myheritage.pl

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2022 Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

Theme by Anders Norén