Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

oraz Andryszewskich, Bielawskich, Brodowskich, Danowskich, Godlewskich, Grabińskich, Kalinowskich, Kamińskich, Kapustów, Karulskich, Karpieńskich, Konopków, Łubów, Micunów, Mścichowskich, Obryckich, Poniatowskich, Rudzików, Saniewskich, Szymanowskich, Śleszyńskich, Świderskich i Żadziłków

PONIATOWSCY

Na zdjęciu: metryka ślubu Adama Poniatowskiego i Marianny Gutowskiej,
parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie, 1812 r.


1 Adam Poniatowski ur. ok. 1791, zm. 15.01.1855 Grajewo /metr. 007, par. TP Grajewo/ – włościanin gospodarz w Grajewie; 14.10.1839 zawarł kontrakt herpaktowy z Jaśnie Wielmożnym Kajetanem Wilczewskim, Sędzią Pokoju Powiatu Biebrzańskiego, dziedzicem Dóbr Grajewo z przyległościami, dotyczący placu dworskiego na ul. Nowa w Grajewie, na którym stał dom Poniatowskiego /archiwa 005a-005f, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 22.11.1841 r. u notariusza w Szczuczynie przyjął zastaw na trzy lata od Kazimierza Kuligowskiego z Brzozowa na jego majątek we wsiach Szymany-Górałek i Danówko (nabytego od Stanisława Przyborowskiego i Katarzyny Gardockiej). Tego dnia Kuligowski otrzymał 81 zł polskich, a pozostałe 619 zł zostało przy Poniatowskim w celu wypłacenia Józefowi Brzozowskiemu z Fleszów zwrotu z zastawy tejże części, łącznie 700 zł, tj. 100 rubli srebrnych (w akcie podpis A. Poniatowskiego) /archiwa 002a-002c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 5.06.1842 w Bzurach wspomniany Kuligowski pokwitował odbiór kolejnej kwoty (45 rubli srebrnych) od Poniatowskiego i zezwala mu na korzystanie z lasów w Szymanach i wywozu do Grajewa (w akcie podpis A. Poniatowskiego) /archiwa 003a-003b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 29.05.1843 u notariusza w Szczuczynie Poniatowski i Kuligowski przedłużają zastawę (w akcie podpis A. Poniatowskiego) /archiwa 004a-004c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 3.06.1845 r. u notariusza w Szczuczynie nabył od Ewy Kuligowskiej, c. Kazimierza i Apolonii Żbikowskiej, ż. Jana Gosiewskiego, dobra w Szymanach i Danówku za 240 rubli srebrnych /archiwa 006a-006b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 3.07.1846 r. u notariusza w Szczuczynie nabył od Dominika Supińskiego zam. w Szymanach dwa siedliska w Danówku (między miedzami Jana Poniatowskiego i Jakuba Jankowskiego za sumę 15 rubli srebrnych /archiwa 008a-008b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 3.12.1852 r. u notariusza w Szczuczynie sprzedał Ewie i Józefowi Karulskim (córce i zięciowi) własność ziemską w Szymanach Górałek, nabytą od Kazimiery Kuligowskiej, za rubli srebrem 142 kopiejek 50 i potwierdził wcześniejszy odbiór pieniędzy (120 rubli) od ojca Józefa – Tomasza Karulskiego (w akcie podpis A. Poniatowskiego) /archiwa 001a-001c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 8.11.1853 r. u notariusza w Szczuczynie dokonał podziału majątku po ewentualnej śmierci; w Grajewie budowle mieszkalne i gumienne, garbarnia, chlew, stodoła, zwierzęta, w Danówku część nieruchomości ziemskich, w Szymanach część lasu i zarośli, łącznie wartych rubli srebrnych 225; w akcie rozdział majątku dla Marcelli Nietubskiej, Jana i Józefa; córka Ewa Karulska otrzymała już swoją część wcześniej (w akcie podpis A. Poniatowskiego) /archiwa 007a-007c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

+ Marianna Gutowska (ś. 24.11.1812 Grajewo /metr. 001, par. TP Grajewo/) ur. ok. 1793, zam. Grajewo, zm. po 1855

…..2 Jan Poniatowski ur. ok. 1815, zm. 25.07.1858 Grajewo /metr. 008, par. TP Grajewo/ – zam. Grajewo; 8.06.1852 r. u notariusza w Szczuczynie sporządzono dokument dotyczący zastawy/przezastawy majątku we Fleszach Rożyńsko, gdzie stronami są Stanisław i Karolina z Konopków mał. Wojsław oraz Józef i Rozalia z Milewskich mał. Bagińscy (w akcie podpis J. Poniatowskiego) /archiwa 009a-009c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; 27.06.1855 r. u notariusza w Szczuczynie sporządzili przezastaw dot. części we Fleszach, drugą stroną byli Jan i Julianna z Rogowskich mał. Rożyńscy (w akcie podpis J. Poniatowskiego) /archiwa 013a-013b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

…..+ Franciszka Wierzbicka zm. po 1858

……….3 Piotr Poniatowski ur. 14.09.1840 Grajewo i tamże zm. 21.12.1864

……….3 Anna Poniatowska ur.16.12.1844 Grajewo

……….+ Alexander Ignacy Sieradzki (ś. 18.04.1869 Warszawa /metr. 009, par. SJC Warszawa/) ur. 31.01.1843 Warszawa

……….3 Józef Poniatowski ur. 11.07.1847 Grajewo

……….3 Rozalia Poniatowska ur. 16.03.1854 Grajewo, zm. 1913

……….+ Antoni Sokołowski ur. 28.11.1849 Grajewo

……………4 Anna Sokołowska ur. 1876, zm. 1925

……………+ Józef Grochowski (ś. 21.10.1899 Grajewo) ur. 13.07.1875 Wilczewo (część Grajewa) i tamże zm. 3.12.1914

………………..5 Jan Grochowski zm. 1913 Wilczewo (część Grajewa)

………………..5 Anna Grochowska zm. 1913 Wilczewo

………………..5 Józefa Grochowska zm. 1913 Wilczewo

………………..5 Franciszka Grochowska ur. 28.01.1902 Wilczewo (część Grajewa), zm. 1970 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /groby 002/

………………..+ Antoni Jabłoński (ś. 8.10.1921 Grajewo) ur. na Kaukazie- syn powstańca Andrzeja i Franciszki Piotraśnickiej (?)

…………………….6 Jadwiga Jabłońska

…………………….+ Franciszek Ciupczyk z Wołynia

…………………….6 Halina Jabłońska,

…………………….+ Romuald Perkowski – zam. Ruda k/Grajewa, żołnierz AK; brał udział w bitwie z Niemcami na bagnach Kuwaskich w 1944 r.; prześladowany przez NKWD

…………………….6 Jan Jerzy Jabłoński ur. 2.03.1926 Grajewo, przeszedł szlak bojowy z armią kościuszkowską; po wojnie wrócił do Grajewa

…………………….6 Stefan Jabłoński

…………………….+ Janina ?

…………………….6 Henryk Jabłoński

…………………….+ Wanda ?

…………………….6 Kazimierz Jabłoński

…………………….+ Alicja ?

…………………….6 Anna Jabłońska

…………………….+ Marian Wybierała

…………………….6 Stanisław Jabłoński

…………………….+ Alicja ?

…………………….6 Zygmunt Jabłoński zm. w wieku niemowlęcym w Kazachstanie, kiedy cała rodzina, w 1941 r. została tam wywieziona

………………..5 Wiktoria Grochowska ur. 17.10.1903, zm. 26.10.1997 Białystok, poch. Grajewo Parafialny /groby 003/

………………..+ Feliks Edward Kuberski (ś. 13.07.1927) ur. 23.11.1885, zm. 7.07.1958 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /groby 003/

…………………….6 Zofia Kuberska zm. 21.02.2008, poch. Grajewo Parafialny /groby 003/

…………………….6 Marian Paweł Kuberski

…………………….6 Kazimierz Kuberski

…………………….+ Marianna Kindler

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Helena Grochowska ur. 8.09.1905 Wilczewo (część Grajewa)

………………..+ Bolesław Orłowski

………………..5 Józef Grochowski ur. 2.05.1914 Wilczewo

………………..+ Regina Sędkowska (ś. 26.03.1940 Grajewo) ur. 17.12.1923 Grajewo – zam. Grajewo do zakończenia II wojny światowej

……………4 Stanisław Sokołowski zm. 1890 (żył 4 mies.)

……………4 Władysław Sokołowski ur. 21.12.1891 Grajewo i tamże zm. 1895

……………4 Aleksander Sokołowski

……………+ Władysława Adamska (ś. 1914 Rydzewo)

……….3 Jan Antoni Poniatowski ur. 7.08.1858 Grajewo

……….3 Adam Poniatowski ur. 18.08.1850 Grajewo

……….+ Aleksandra Zimińska (ś. 1880 Rajgród, zam. Rajgród, ojciec gospodarz) ur. 18.08.1856 Rajgród

 

…..2 Franciszka Poniatowska zm. 1816 Grajewo

…..2 Andrzej Poniatowski zm. 1822 Grajewo

…..2 Marianna Poniatowska ur. 11.01.1826 Grajewo

…..2 Łucja Poniatowska ur. 16.12.1827 Grajewo i tamże zm. 30.03.1831

…..2 Paweł Poniatowski ur. 21.01.1830 Grajewo i tamże zm. 20.12.1836

…..2 Marianna Poniatowska ur. 11.01.1826 Grajewo

…..2 Łucja Poniatowska ur. 16.12.1827 Grajewo

…..2 Paweł Poniatowski ur. 21.01.1830 Grajewo

…..2 Ewa Poniatowska ur. 12.12.1832 Grajewo /metr. 002, par. TP Grajewo/, zm. 1908 Szymany

…..+ Józef Karulski (ś. 1850 Grajewo, syn Tomasza Karula i Rozalii z Miłkowskich z RODZINA KARULSKICH) ur. 22.03.1827 Szymany /metr. 003, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 7.10.1894 / metr. 004, par. WBiM Rydzewo/

……….3 RODZINA KARULSKICH

…..2 Józef Poniatowski ur. ok. 1832 – w 1855 r. zam. Grajewo, posiadał dom o dwóch stronach przy ul. Pruskiej wraz ze stodółką, spichlerzem, dwoma chlewami, stodołą, 1/3 działki z lasem i zaroślami w Szymanach, borem w Szymanach, dwoma ogrodami w Danówku, 1/6 boru w Danówku ; 19.04.1855 r. u notariusza w Szczuczynie sprzedał cały swój majątek Hipolitowi Łossewskiemu z Fleszy za 300 rubli srebrnych /archiwa 010a-010d, akta notariuszy biebrzańskich, APE/; tego samego dnia H. Łossewski sprzedał ten majątek żonie Józefa, Teofili z Nicewskich, za 315 rubli srebrnych /archiwa 011a-011d, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

…..+ Teofila Nicewska (ś. 13.11.1853 Grajewo, zam. Konopki) – 23.04.1855 r. u notariusza w Szczuczynie sprzedała jeden dział boru w Szymanach (w akcie opisane miejsce) mężowi szwagierki Józefowi Karulskiemu za 56 rubli srebrnych 50 kopiejek /archiwa 012a-012d, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

……….3 Marianna Poniatowska ur. 8.04.1856 Grajewo

……….3 Stanisław Poniatowski ur. 7.05.1858 Grajewo i tamże zm. 15.12.1858

……….3 Anna Poniatowska ur. 4.01.1860 Grajewo

……….3 Aleksander Poniatowski ur. 1862 Grajewo i tamże zm. 19.08.1862

……….3 Józef Poniatowski ur. ok. 1867 Grajewo

……….+ (1 żona) Franciszka Korzeniewska

……………4 Stanisław Poniatowski ur. 9.05.1897 Grajewo /metr, 005, par. TP Grajewo/ i tamże zm. 2.12.1975, poch. Grajewo Parafialny /groby 001/ –

……………+ (1 żona) Marianna Andryszewska (córka Józefa i Anny z Sokołów z RODZINA ANDRYSZEWSKICH) ur. ok. 1891, zm. 3.01.1933, poch. Grajewo Parafialny /groby 001/

……………+ (2 żona) Helena Nieradko  (ś. 17.02.1933 Grajewo), ur. ok. 1900, zm. 19.02.1989, poch. Grajewo Parafialny /groby 001/

……….+ (2 żona) Aleksandra Kotowska (ś. 1.07.1907 Rajgród /metr. 006, par. NNMP Rajgród/, wdowa po Zawistowskim) ur. ok. 1877 Woźnawieś

……….3 Szymon Poniatowski ur. 9.07.1868 Grajewo

…..2 Marcella Poniatowska

…..+ (1 mąż) Adam Nietubski ur. ok. 1822, zm. 11.09.1854 Grajewo

……….3 Teodor Nietubski ur. 12.11.1847 Grajewo i tamże zm. 14.06.1848

……….3 Anna Nietubska ur. 11.01.1850 Grajewo

……….3 Jan Nietubski ur. 29.08.1852 Grajewo

…..+ (2 maż) Jakub Żabieński (ś. 15.10.1855 Grajewo)

……….3 Aleksandra Żabieńska ur. 22.09.1856 Grajewo

……….3 Franciszek Żabieński ur. 12.02.1859 Grajewo

……….3 Szymon Żabieński ur. 23.01.1862 Grajewo

……….3 Kazimierz Żabieński ur. 1.06.1865 Grajewo


Źródło:

akta metrykalne parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie (TP Grajewo)

akta metrykalne parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi panny w Rajgrodzie (NNMP Rajgród)

akta metrykalne parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie (WBiM Rydzewo)

akta metrykalne parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie (SJC Warszawa)

akta notariuszy biebrzańskich w Szczuczynie, Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku (APE)

www.cmentarz.grajewo.pl

www.geneteka.genealodzy.pl

www.myheritage.pl

Next Post

1 Comment

 1. Zbyszek Kuberski 16 lipca, 2021

  Witam Panie Adamie,
  przy potomstwie moich dziadków – Wiktorii z Grochowskich i Feliksa Edwarda Kuberskiego, może Pan dopisac jeszcze nastepujące szczegóły:
  • Zofia Kuberska – urodzona 4 lipca 1928 r. w Grajewie (USC w Kobyłce – 343/1929); zmarła 21 lutego 2008 r. o godz. 22 w Białymstoku. (USC w Białymstoku – 503/2008) Pochowana razem ze swoimi rodzicami na cmentarzu parafialnym w Grajewie.
  • Marian Paweł Kuberski – urodzony 15 grudnia 1929 r. w Zielonce k/Warszawy (USC w Kobyłce – 300/1930); zmarł w 1936 r. w Zielonce i tam też jest pochowany.
  • Kazimierz Kuberski – urodzony 25 maja 1932 r. w Zielonce; ochrzczony w Kobyłce 19 listopada 1932 r. (USC w Kobyłce – 340/1932) Zmarł 9 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu. W dniu 11 kwietnia 1955 r. (USC w Wieruszowie – 408/55/I; Akta metrykalne kościoła Św. Ducha w Wieruszowie – 8/1955) jego żoną została Marianna–Sabina, z domu Kindler, urodzona 3 lipca 1936 r. w Wieruszowie. Zmarła 27 kwietnia 2015 r. we Wrocławiu. Kazimierz i Marianna spoczęli na Cmentarzu Brochowskim we Wrocławiu.

  Pozdrawiam
  Zb. Kuberski

Skomentuj Zbyszek Kuberski Anuluj pisanie odpowiedzi

© 2022 Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

Theme by Anders Norén