Parafia Grajewo, Diecezja Płocka, Dekanat Wąszoszki:
Danówko Jankowski 1

Górzyński Sławomir, Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, Warszawa 2006.

(…) Nie stała się zalążkiem nowej wsi sprzedaż dokonana następnego dnia – 3 XI 1492 r. Jan, Marcin, Wawrzyniec i Stanisław, synowie Mikołaja z Rosochatego, kupili za 15 kop gr 5 włók w lesie Rożyńsko obok Popowa i włók Żebrowskich (tj. koło Fleszy). Ci Rosochaccy nie osiedlili się tutaj – 27 VIII 1494 r. kupili u księcia za taką samą sumę pieniędzy również 5 włók koło Góry z jednym brzegiem rzeki Łek. Wieś tu założona otrzymała nazwę Danówko- Góra Łek.

Nie można wyjaśnić pochodzenia nowej nazwy. Może Górę Łek nabyli Danowscy, a może Rosochaccy byli jednego pochodzenia z Danowskimi. Nie można jeszcze wyłączać innej ewentualności, mianowicie pierwsi znani z nazwiska właściciele Danówka (w 1621) to Żmijewscy, a właśnie Danowscy w Danowie we włości rajgrodzkiej też byli zwani Żmijewskimi. Danówek byłby więc nazwą pochodną od tego Danowa. Należy zauważyć, że pierwszy znany tu Żmijewski właściciel Danowa miał na imię Daćbóg, od którego mogło pochodzić zdrobnienie Dan i w dalszej kolejności nazwa wsi. Nazwa Danowo dla Danówka po raz pierwszy pojawiła się w 1506 r. Żmijewscy posiadali Danówko jeszcze na początku XVIII w., po nich byli Jankowscy, Odolscy i Szymanowscy. Podkanclerzy Szczuka, chcąc mieć nad Ełkiem plac (na przystań do spławu), kupił w 1704 r. siedlisko nad brzegiem w Danówku.

Wiśniewski Jerzy, Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego., pod red. Gnatowski M. i Majecki H., Warszawa 1975, s. 166-167.

Na skraju bagien dostał nadanie dostał nadanie 10 włók Mikołaj Danowski zwany Żmijewskim (może pochodził z Danówka, w którym mieszkali Żmijewscy), wzmiankowany po raz pierwszy w 1562 r., założył Danowo (dziś Danowo Stare, Nowe i Wólka Danowska).

Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego., pod red. Gnatowski M. i Majecki H., Warszawa 1975, s. 225.

Wydzierżawiono też [w XVI w.] prawo połowu ryb na rzekach Łek i Biebrzy. W pobliżu granicy puszcz na Łku między wsiami Szymany i Danówek szlachta z tych wsi i Kulig zbudował most, który ułatwił połączenie położonych na grądach wsi szlacheckich z Mazowszem.

Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego., pod red. Gnatowski M. i Majecki H., Warszawa 1975, s. 235.

Także spadło [w 1662 r. – po potopie szwedzkim] zaludnienie we wsiach drobnoszlacheckich, w których liczba zagród bardzo się zmniejszyła, nieraz z kilkunastu czy kilkudziesięciu do kilku, a nawet do pojedynczych gospodarstw. W 1662 r. tylko po jednej zagrodzie miały wsie: Danówko, Jabłonowo, Sienickie (…).

Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego., pod red. Gnatowski M. i Majecki H., Warszawa 1975, s. 239.


Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa 1880-1902.


Mapa topograficzna opracowana w 1929 r. przez Wojskowy Instytut Geograficzny w Warszawie, sprawdzono w terenie w 1927 r.