Składam podziękowania osobom, które bezinteresownie udostępniły metryki parafialne, przekazały liczne informacje i fotografie rodzinne oraz pomogły w zgromadzeniu wszystkich danych:

Mamie Agacie, Tacie Markowi, Babciom Lucynie i Filomenie, Bratu Michałowi
Panu Adamowi Domińskiemu
Danielowi Bućko
Darlene Dowchaniuk
Cioci Irenie Kuczyńskiej
Cioci Halinie Kamińskiej
Cioci Krystynie Lipskiej
Wujkowi Eugeniuszowi Żukowskiemu
Marii Bałdydze
Pani Zofii Jaśkowskiej
Panu Juliuszowi Wilczewskiemu
Panu Markowi Szleszyńskiemu
Panu Grzegorzowi Nowikowi
Piotrowi Danowskiemu
ks. prałatowi dr Czesławowi Oleksemu
ks. Arturowi Gawrychowskiemu
ks. kanonikowi Marianowi Solińskiemu
Panu Dyrektorowi GIH w Grajewie Tomaszowi Dudzińskiemu
Panu Burmistrzowi Miasta Grajewa Krzysztofowi Waszkiewiczowi