Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

oraz Andryszewskich, Bielawskich, Brodowskich, Danowskich, Godlewskich, Grabińskich, Kalinowskich, Kapustów, Karulskich, Konopków, Micunów, Mścichowskich, Obryckich, Rudzików, Saniewskich, Szymanowskich, Świderskich i Żadziłków

DANOWSCY

HERBU KRZYWDA

„Ma być podkowa biała w błękitnym polu, w podkowie cały krzyż jeden, nad podkową drugi, ale nie zupełny, bo pół krzyża nie dostaje od prawej strony tarczy, na hełmie trzy pióra strusie.(…) Że ten herb od herbu Lubicz wziął swoje początki; wszystka symmetrya tego herbu zgadzająca się z Lubiczem, pokazuje: tylko się tem jeden od drugiego różni, że w Lubiczu cały krzyż na wierzchu, tu tylko połowa, domyślaja się, że za to ta połowa odjęta, iż brat brata dzieląc się z nim ojczystą fortuną, ukrzywdził go w dziale, zkąd też herb Krzywda się zowie.”

Herbarz polski. Niesiecki Kaspar. Wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz. Lipsk 1839-1846

„Danowscy h. Krzywda. Wzięli nazwisko od wsi Danowo, w ziemi wizkiej, niektórzy jednak pisali się z Danowic; jedna ich gałąź przesiedliła się na Podlasie, a stąd do Litwy”

Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Uruski Seweryn. Warszawa 1904-1917

„Danowski herbu Krzywda, w ziemi Wiskiej z którą Wojciech komornik graniczny Wiski, i Maciej Kazimierz Danowscy podpisali elekcyą Jana III. Są i w Litwie, Dawid, Kazimierz, Mikołaj, Jan Franciszek 1700.”

Herbarz polski. Niesiecki Kaspar. Wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz. Lipsk 1839-1846


1 Stanisław Danowski zm. 1662 – właściciel dóbr Koniecki, Kownaty i Danowo

„Wojciech i Jan Danowscy, synowie Stanisława, dopełnili w 1662 r. działu dóbr po ojcu pozostałych. Wojciech wziął Koniecki i Kownaty, a Jan – Danowo (Gr. Wąsoskie).”

Herbarz Polski Adama Niesieckiego. Wyd. J.N. Bobrowicz. Lipsk 1839-1845

 

I linia domu Danowskich herbu Krzywda

…..2 Wojciech Danowski – dziedzic dóbr Koniecki i Kownaty

……….3 Wojciech Danowski zm. 1711 – komornik graniczny wiski 1685 r., podpisał elekcję Jana III  Sobieskiego 1674 r.

„Władysław, Tomasz i Ignacy bracia Danowscy podzieli między siebie dobra Koniecki Kąpskie z przyległościami po swym Ojcu Wojciechu pozostałe (…)”

Wypis z protokułu posiedzenia Heroldii Królestwa Polskiego w dniu 27 września/9 października 1838 r. odbytego, II Rada Stanu Królestwa Polskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

 

……………4 Władysław Danowski – miecznik latyczowski 1694 r. ,podstarości wiski 1697 r., cześnik wiski 1697 r., łowczy 1702 r., podczaszy 1705 r., pisarz ziemski i grodzki wiski 1710 r., podpisał elekcję króla Augusta II Sasa w 1697 r.,

………………..5 Michał Danowski – podpisarz ziemski i grodzki wiski 1732

………………..+ Kunegunda Tańska – podstolanka nurska

………………..5 Wojciech Danowski – dziedzic dóbr Ożary-Olszany

………………..+ (1 żona) Ewa Jeziorkowska

…………………….6 Augustyn Danowski ur. 1732 w Ożarkach – dziedzic dóbr Ożarki (1758)

…………………….+ Marianna Rychłowska

…………………………7 Stanisław Danowski ur. 1767 w Obrębskiem – dziedzic na Dąbrowie Wielkiej

…………………………+ Aniela Dąbrowska

……………………………..8 Polikarp Paweł Danowski ur. 1812 Dąbrowa Wielka – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1839 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 008-010, Archiwum Akt Dawnych/

Wypis z protokułu posiedzenia Heroldii Królestwa Polskiego w 1840 r., II Rada Stanu Królestwa Polskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

…………………….6 Jakub Danowski ur. 1755 Ożarki

…………………….+ Rozalia Grodzka

…………………………7 Leopold Stanisław Danowski ur. 1794 Ożarki

…………………………7 Tomasz Danowski ur. 1801 Ożarki – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1839 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 006- 007, Archiwum Akt Dawnych/

Wypis z protokułu posiedzenia Heroldii Królestwa Polskiego w dniu 26 maja/7 czerwca 1839 r. odbytego, II Rada Stanu Królestwa Polskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

…………………………+ Joanna Brulińska (ślub 9.02.1823 Rutki)

……………………………..8 Stanisław Danowski ur. 19.01.1848 Ożarki – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1875 r.

………………..+ (2 żona Wojciecha Danowskiego) Anna Porowska

…………………….6 Jan Danowski ur. 16.06.1771 Danowo par. Rajgród

…………………….6 Jan Danowski ur. 26.12.1772 Danowo par. Rajgród – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 001- 003, Archiwum Akt Dawnych/

………………..5 Adam Jan Danowski – regent grodzki wiski 1760, właściciel Kubry

………………..+ (1 żona ) Rozalia Dorf (ś. 1778 Rajgród) zam. Łabętnik

…………………….6 Marianna Faustyna Danowska ur. 26.09.1779 Danowo par. Rajgród

…………………….6 Mikołaj Danowski ur. 1780 Danowo par. Rajgród

…………………….+ Ewa Bukowska (ś. 1807 Rajgród) ur. ok. 1784 Kosówka

…………………………7 Adam Jakub Danowski ur. 1809 Kosówka – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 001- 003, Archiwum Akt Dawnych/

…………………………7 Wawrzyniec Danowski ur. 1819 Kosówka – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 001- 003, Archiwum Akt Dawnych/

…………………………+ Karolina Ożarowska ur. ok. 1818 Kosówka i tamże zm. 27.04.1896 /Danowscy_metryki 073, par. WBiM Rydzewo/

……………………………..8 Antoni Danowski ur. ok. 1854 Kosówka

……………………………..+ Adela Szymanowska (ś. 12.11.1883 Rydzewo /Danowscy_metr. 041, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1863 Szymany i tamże zm. 25.11.1900 /Danowscy_metr. 072, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….9 Pelagia Danowska ur. 10.03.1888 Szymany /Danowscy_metr. 094, par. WBiM Rydzewo/, zm. 28.11.1952, poch. Grajewo Parafialny /Danowscy_groby 004/

………………………………….+ Augustyn Kuczyński (ś. 1914 Rydzewo) ur. 17.01.1891 Danówek /Danowscy_metr. 124, par. TP Grajewo/, zm. 18.02.1964 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Danowscy_groby 004/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………….9 Donata Danowska ur. 10.09.1890 Szymany /Danowscy_metr. 092, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….9 Anna Danowska ur. 10.08.1893 Szymany /Danowscy_metr. 095, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….9 Natalia Danowska ur. 26.07.1896 Szymany /Danowscy_metr. 093, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 14.04.1897 Szymany /Danowscy_metr. 075, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….9 Katarzyna Danowska ur. i zm. 13.02.1899 Szymany /Danowscy_metr. 073, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….9 Antoni Danowski ur. 4.04.1900 Szymany /Danowscy_metr. 070, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….+ Irena Zofia Tumiel (ś. 2.08.1927 Kuźnica)

…………………….6 Estera Małgorzata Danowska ur. 1783 Danowo par. Rajgród

…………………….6 Franciszek Danowski ur. 1785

…………………….6 Wojciech Danowski ur. 1788 Danowo par. Rajgród

………………..+ (2 żona Adama Danowskiego) Agnieszka Waszkiewicz (ś. 1788 Rajgród)

…………………….6 Antoni Danowski ur. 1789 Danowo par. Rajgród – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 001- 003, Archiwum Akt Dawnych/

…………………….6 Petronela Marianna Danowska ur. 1791 Danowo par. Rajgród

…………………….6 Dorota Danowska ur. 1793 Danowo par. Rajgród

………………..+ (3 żona Adama Danowskiego) Marianna ?

…………………….6 Franciszek Danowski ur. 1795 Danowo par. Rajgród

…………………….6 Jan Danowski ur. 1797 Kosówka – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 001- 003, Archiwum Akt Dawnych/

 

……………4 Ignacy Danowski

 

……………4 Tomasz Danowski – cześnik żytomierski, regent wąsoski 1711, komornik graniczny wiski

……………+ Teresa Gadowska

………………..5 Zofia Danowska ur. 12.05.1717 Koniecki par. Wąsosz

………………..5 Anna Danowska ur. 4.05.1719 Koniecki par. Wąsosz

………………..5 Antoni Danowski

………………..+ (1 żona) Jadwiga Kownacka

„Antoni i Adam, synowie Tomasza, zapisali w 1713 r. Karmelitom konwentu wąsoskiego sto tynfów.”

Herbarz Polski Adama Niesieckiego. Wyd. J.N. Bobrowicz. Lipsk 1839-1845

…………………….6 Marianna Danowska ur. 1741 Łosewo

…………………….6 Małgorzata Danowska ur. 1744 Łosewo

…………………….6 Stefan Danowski ur. 8.09.1754 Pomiany

…………………….6 Dominik Danowski ur. 1751 Pomiany, zm. 6.05.1828 Danowo /Danowscy_metr. 014, par. WBiM Rydzewo/

Metryka zgonu Dominika Danowskiego, parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie, 6.05.1828 r.

…………………….+ Klara Kuligowska

…………………………7 Franciszka Danowska ur. ok. 1789 Łosewo, zm. 23.04.1832 Sulewo Prusy /Danowscy_metr. 051, par. Przemienienia Pańskiego Wąsosz/

…………………………+ Augustyn Rutkowski (ś. 15.05.1811 Białaszewo /Danowscy_metr. 058, par. SBM Białaszewo/) ur. 27.08.1785 Sulewo Prusy /Danowscy_metr. 052, par. PP Wąsosz/, zm. przed 1854

……………………………..8 Stanisław Rutkowski ur. ok. 1811 Sulewo Prusy, zm. przed 1886, zam. Bagienice

……………………………..+ (1 żona) Katarzyna Żebrowska ur. ok. 1817, zm. 30.04.1855 Sulewo Prusy /Danowscy_metr. 053, par. PP Wąsosz/

……………………………..+ (2 żona) Marianna Downar (ś. 5.08.1855 Wąsosz /Danowscy_metr. 059, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1829 Brzeźnio par. Niedźwiadna, zm. po 1886, zam. Sulewo Prusy

………………………………….9 Paulina Rutkowska ur. ok. 1856 Sulewo Prusy

………………………………….+ Kacper Sulewski (ś. 8.11.1880 Wąsosz /Danowscy_metr. 060, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1851 Zaborowo par. Wąsosz

………………………………….9 Jan Rutkowski ur. ok. 1863 Sulewo Prusy i tamże zm. 1.01.1864 /Danowscy_metr. 054, par. PP Wąsosz/

………………………………….9 Petronela Rutkowska ur. ok. 1864 Sulewo Prusy

………………………………….+ Adolf Kossakowski (ś. 9.11.1886 Wąsosz /Danowscy_metr. 061, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1858 Kossaki

………………………………………10 Aleksander Kossakowski ur. 24.03.1888 Bęćkowo /Danowscy_metr. 055, par. PP Wąsosz/

………………………………………+   (1 żona) Bolesława Dołęcka (ś. 1.05.1910 Wąsosz) zm. przed 1921

………………………………………+   (2 żona) Anna Rybicka (ś. 7.05.1921 Stawiski)

………………………………….9 Marianna Rutkowska ur. ok. 1866 Sulewo Prusy i tamże zm. 10.09.1868 /Danowscy_metr. 056, par. PP Wąsosz/

………………………………….9 Katarzyna Rutkowska ur. ok. 1871 Sulewo Prusy

………………………………….+ Władysław Kulikowski (ś. 19.10.1896 Wąsosz) ur. ok. 1871 Danówek par. Grajewo

………………………………………10 Władysława Kulikowska ur. 1.04.1897 Sulewo Prusy

………………………………………10 Antoni Kulikowski ur. 16.05.1904 Zalesie par. Wąsosz /Danowscy_metr. 057, par. PP Wąsosz/

……………………………..8 Marianna Rutkowska ur. ok. 1832 Sulewo Prusy

……………………………..+ Jan Bagiński (ś. 26.02.1854 /Danowscy_metr. 062, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1833 Sulewo Kownaty

………………………………….9 Julianna Bagińska ur. 15.02.1855 Bagienice /Danowscy_metr. 063, par. PP Wąsosz/

………………………………….9 Rozalia Bagińska ur. 17.09.1857 Bagienice /Danowscy_metr. 064, par. PP Wąsosz/

………………………………….9 Ksawery Bagiński ur. 30.11.1859 Bagienice /Danowscy_metr. 065, par. PP Wąsosz/

………………………………….9 Adolf Bagiński ur. 8.03.1869 Bagienice /Danowscy_metr. 066, par. PP Wąsosz/

…………………………7 Wiktoria Danowska ur. 21.12.1779 Lipińskie, zm. 1858

…………………………+ Tomasz Sylwester Szymanowski (ś. 1815 Białaszewo, wdowiec po Katarzynie z Zawistowskich) zam. Budne, ur. 1.01.1764 Szymany

…………………………7 Karolina Danowska ur. 1799 Łosewo

…………………………7 Franciszek Ksawery Danowski ur. 9.12.1794 Łosewo, zm. 24.11.1869 Szymany /Danowscy_metr. 015, par. WBiM Rydzewo/  – dziedzic cząstkowy wsi   Szymany, legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 001- 003, Archiwum Akt Dawnych/

Metryka zgonu Franciszka Danowskiego, parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie, 24.11.1869 r.

…………………………+ Agnieszka Szymanowska (ś. 14.02.1820 Rydzewo /Danowscy_metr. 004a i 004b, par. WBiM Rydzewo/, córka Tomasza Sylwestra i Katarzyny z Zawistowskich z RODZINA SZYMANOWSKICH (2) – plik Szymanowscy_spis) ur. 20.01.1803 Szymany i tamże zm. 12.05.1883 /Danowscy_metr. 016, par. WBiM Rydzewo/  

Metryka ślubu Franciszka Ksawerego Danowskiego i Agnieszki Szymanowskiej, parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie, 14.02.1820 r.

……………………………..8 Franciszka Danowska ur. 1823 Szymany i tamże zm. 12.01.1900 /Danowscy_metr. 071, par. WBiM Rydzewo/

……………………………..+ Maciej Supiński zm. przed 1900

……………………………..8 Stanisław Danowski ur. 1826 Szymany

……………………………..+ Bogumiła Rogowska (ś. 18.07.1864 Grajewo, wdowa po Tomaszu Glince) ur. ok. 1826 w Boguszach

……………………………..8 Marianna Danowska ur. 1828 Szymany

……………………………..+ (1 mąż) Antoni Pomian (ślub ok. 1852, wdowiec po Agnieszce Różeńskiej) ur. ok. 1821, zm. 1861 Łazarze par. Rajgród  – właściciel cząstkowy

………………………………….9 Paulina Pomian ur. 1853 Łazarze par. Rajgród

………………………………….9 Stanisław Pomian ur. 1855 Łazarze par. Rajgród

………………………………….9 Wincenty Pomian ur. 1858 Łazarze par. Rajgród

………………………………….9 Aleksander Pomian ur. ok. 1861, zm. 1865 Łazarze par. Rajgród

……………………………..+ (2 mąż) Maciej Sulewski (ś. 1862 Rajgród) ur. ok. 1838 Kołaki

……………………………..8 Dominik Danowski ur. 1830 Szymany

……………………………..8 Wiktoria Danowska ur. 1832 Szymany i tamże zm. 14.11.1836

 

……………………………..8 Antoni Wincenty Danowski ur. 21.01.1838 Szymany /Danowscy_metr. 002, par. WBiM Rydzewo/  – dziedzic cząstkowy wsi Szymany

Metryka urodzin Antoniego Wincentego Danowskiego, parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie, 21.01.1838 r.

……………………………..+ Rozalia Świderska (ś. 1869 Białaszewo, córka Józefa i Julianny z Chrzanowskich z RODZINA ŚWIDERSKICH – plik Świderscy_spis) ur. 1847 Łosewo

………………………………….9 Wiktoria Danowska ur. 11.11.1869 Szymany /Danowscy_metr. 017, par. WBiM Rydzewo/  i tamże zm. 1928

………………………………….+ Wojciech Modzelewski (ś. 13.02.1888 Rydzewo /Danowscy_metr. 007, par. SBM Białaszewo/ syn Wojciecha i Barbary z Godlewskich z RODZINA MODZELEWSKICH – plik Modzelewscy_spis) ur. 26.05.1862 Lipińskie /Danowscy_metr. 005, par. SBM Białaszewo/, zm. 1934 Szymany

………………………………………10 RODZINA MODZELEWSKICH – plik Modzelewscy_spis

………………………………….9 Karolina Danowska ur. 1871 Łosewo, zam. Szymany

………………………………….+ Piotr Piotrowski (ś. 25.06.1894 Rydzewo /Danowscy_metr. 003, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1862, zam. Źrobki par. Rajgród

………………………………………10 Kamila Piotrowska ur. 26.04.1895 Źrobki /Danowscy_metr. 132, par. NNMP Rajgród/

………………………………………10 Kazimiera Piotrowska ur. 4.03.1897 Źrobki /Danowscy_metr. 133, par. NNMP Rajgród/

………………………………………10 Piotr Piotrowski ur. 25.05.1899 Źrobki /Danowscy_metr. 134, par. NNMP Rajgród/

………………………………………+   Zofia Gardocka (ś. 10.02.1925 Grajewo /Danowscy_metr. 139, par. TP Grajewo/) ur. ok. 1900 Popowo par. Grajewo, zm. 25.05.1981 Grajewo

………………………………………10 Marianna Piotrowska ur. 9.10.1901 Źrobki /Danowscy_metr. 135, par. NNMP Rajgród/, zm. przed 1906

………………………………………10 Stefania Piotrowska ur. 3.01.1904 Źrobki /Danowscy_metr. 136, par. NNMP Rajgród/

………………………………………10 Marianna Piotrowska ur. 10.07.1906 Źrobki /Danowscy_metr. 137, par. NNMP Rajgród/, zm. 23.01.1997 Grajewo, poch. Grajewo Komunalny /Danowscy_groby 003/

………………………………………+   Jan Szleszyński ur. 1.11.1909, zm. 9.06.1986, poch. Grajewo Komunalny /Danowscy_groby 003/

………………………………………10 Józef Piotrowski ur. 15.02.1909 Źrobki /Danowscy_metr. 138, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 30.01.1979

………………………………………+   Anna Poniatowska (ś. 28.01.1936 Grajewo)

………………………………….9 Anna Danowska ur. 1887 Szymany i tamże zm. 1939, poch. Grajewo Parafialny /Danowscy_groby 006 i 007/

………………………………….+ Karol Karulski (ś. 1907 Rydzewo, syn Jana i Marianny z Lendów z RODZINA KARULSKICH – plik Karulscy_spis) ur. 1880 Szymany i tamże zm. 1948, poch. Grajewo Parafialny /Danowscy_groby 006 i 007/

………………………………………10 RODZINA KARULSKICH – plik Karulscy_spis

……………………………..8 Anna Danowska ur. 1840 Szymany i tamże zm. 1846

……………………………..8 Jan Danowski ur. 15.04.1843 Szymany, zm. po 1897

……………………………..+ Paulina Żbikowska (ś. 9.02.1874 Grajewo) ur. ok. 1853, zm. 27.01.1897 Szymany

………………………………….9 Edward Danowski zm. 1977

………………………………….+ Adela Zarzycka

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………….9 Anastazja Danowska ur. 1875, zm. 10.03.1965

bdgdfg

Anastazja Karwowska (z Danowskich) z Jadwigą Modzelewską (z Andryszewskich), 1938 r.

………………………………….+ Aleksander Marcin Karwowski (ś. 17.05.1897 Rydzewo /Danowscy_metr. 099, par. WBiM Rydzewo/) ur. 1865 Toczyłowo, zm. 12.05.1950

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………….9 Franciszek Danowski ur. 1.10.1881 Szymany, zm. 22.06.1945 Warszawa

………………………………….+ Anna Jasińska (ś. 30.01.1910 Warszawa-Praga par. MB Loretańskiej /Danowscy_metr. 128, par. MBL Warszawa/) ur. 17.07.1890 Warszawa i tamże zm. 31.10.1979

………………………………………10 Janina Danowska

………………………………………10 Tadeusz Zygmunt Danowski ur. 12.10.1911 Warszawa

………………………………………+   Barbara Milewska (ś. 14.06.1943) ur. 25.12.1904 Leoncin, zm. 3.05.1985 Warszawa

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………….9 Piotr Danowski ur. 1887, zm. 19.11.1983

………………………………….+ Wiktoria Kozłowska

………………………………………10 Paweł Danowski ur.26.03.1928, zginął w czasie Powstania Warszawskiego 30.08.1944 r., strzelec, pseudonimy „Paweł”, „Marynarz”, Oddział: Armia Krajowa – zgrupowanie „Radosław” – pułk „Broda 53” – batalion „Zośka” – 3. kompania „Giewonta” – II pluton; Szlak bojowy: Wola – Stare Miasto, Miejsce (okoliczności) śmierci: poległ na kwaterze 3. kompanii przy ul. Zakroczymskiej 7 podczas bombardowania lotniczego, poch. Cmentarz Wojskowy, ul. Powązkowska 43/45 w Warszawie, kwatera 20A /Danowscy_groby 001, 002/ (http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/zoska_lista_pol.htm#II%20pluton%20kompanii%20Giewont)

Grób Pawła Danowskiego zm. 30.08.1944 r., Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Warszawa

………………………………………10 Sylwestra Danowska

………………………………………+   ? Kowalczuk

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………….9 Marceli Antoni ur. 15.01.1889 Szymany /Danowscy_metr. 097, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….9 Helena Danowska ur. 20.01.1890 Szymany /Danowscy_metr. 096, par. WBiM Rydzewo/, zm. 8.06.1977

………………………………….+ Stanisław Łokieć ur. 1888, zm. 13.10.1966

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………….9 Antoni Danowski ur. 1891, zm. 1947

………………………………….+ Teresa Kościuch

………………………………………10 Robert Danowski – lotnik, zginął w czasie Powstania Warszawskiego 1944 r.

………………………………………10 dr Tadeusz Danowski ur. 6.09.1914 Passaic, USA, zm. 12.09.1987 Miami, USA – profesor Uniwersytetu w Pittsburgu; kierownik Działu Chorób Wewnętrznych w Magee-Womens Hospital w Pittsburghu, członek Polskiej Akademii Nauk; autor prac dotyczących m.in. gospodarki wodnej i elektrolitowej, endokrynologii, cukrzycy, zaburzeń metabolizmu, chorób mięśni, nefrologii

………………………………….9 Stanisław Danowski ur. 23.04.1895 Szymany /Danowscy_metr. 098, par. WBiM Rydzewo/

……………………………..8 Ludwik Danowski ur. 1846 Szymany

………………..+ (2 żona Antoniego Danowskiego) Marianna ?

…………………….6 Piotr Paweł Danowski ur. 7.07.1763 Brzozowa par. Białaszewo

…………………….+ Anna Jaworowska

…………………………7 Grzegorz Danowski ur. Budne par. Białaszewo – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 004- 005, Archiwum Akt Dawnych/

Wypis z protokułu posiedzenia Heroldii Królestwa Polskiego w dniu 29 listopada/11 grudnia 1838 r. odbytego, II Rada Stanu Królestwa Polskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

…………………………+ Aniela Chrzanowska

……………………………..8 Antoni Danowski ur. ok. 1812, ur. Budne

……………………………..+ Marianna Godlewska (ś. 9.11.1834 Białaszewo /Danowscy_metr. 107, par. SBM Białaszewo/, córka Franciszka i Zuzanny z Szymanowskich z RODZINA MODZELEWSKICH – plik Modzelewscy_spis) zam. Lipińskie

………………………………….9 Jan Jakub Danowski ur. ok. 1838 Brzozowo i tamże zm. 11.11.1906 /Danowscy_metr. 043, par. SBM Białaszewo/

………………………………….+ (1 żona) Petronella Pieniążek (ś. 1862 Białszewo, z dm. Pieniążek, wdowa po Pawle Gosiewskim) zam. Łojki

………………………………………10 Józef Danowski ur. ok. 1868 Brzozowo

………………………………………+   Ludwika Mścichowska (ś. 18.02.1895 Białaszewo /Danowscy_metr. 129, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1871 Brzozowo

………………………………….+ (2 żona Jana Jakuba Danowskiego) Marianna Gosiewska (ś. 1886 Białaszewo, córka Jana i Ewy z Kuligowskich z RODZINA KAMIŃSKICH – plik Kamińscy_spis)

………………………………….9 Julian Danowski zam. Brzozowo

………………………………….+ Emilia Chrzanowska (ś. 1875 Białaszewo, wdowa po Franciszku Świderskim, córka Franciszka i Anny z Jankowskich z RODZINA JANKOWSKICH – plik Jankowscy_spis) zam. Łosewo

………………………………………10 Marianna Danowska ur. 1876 Łosewo

………………………………………10 Józef Danowski ur. 1877 Łosewo

………………………………………10 Julian Danowski ur. 1880 Łosewo

………………………………………+   Kazimiera Brodowska (ś. 10.02.1902 Białaszewo /Danowscy_metr. 127, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1880 Modzele par. Białaszewo

………………………………….9 Aleksander Danowski ur. ok. 1844 Brzozowo

………………………………….+ Marianna Chrapanowska (ś. 5.02.1894 Białaszewo /Danowscy_metr. 045, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1871 Łosewo

………………………………………10 Marianna Danowska ur. 1904 Brzozowo i tamże zm. 11.01.1905 /Danowscy_metr. 044, par. SBM Białaszewo/

……………………………..8 Małgorzata Danowska

……………………………..+ Józef Ramotowski (ś. 1846 Białaszewo, wdowiec po Balbinie z Łagunów) zam. Danowo

……………………………..8 Bogumiła Danowska ur. ok. 1828 Budne

……………………………..+ Ferdynand Danowski (ś. 19.06.1848 Białaszewo, syn Józefa i Anny z Szymanowskich) ur. 1823 Klimaszewnica

……………………………..8 Marianna Danowska ur. 1826 Budne

……………………………..+ Andrzej Konopka (ś. 1849 Białaszewo) zam. Konopki

………………………………….9 Stanisław Konopka ur. ok. 1858 zam. Konopki

………………………………….+ Franciszka Godlewska (ś. 25.11.1879 Niedźwiadna) ur. ok. 1860 zam. Chełchy

……………………………..8 Franciszek Danowski ur. ok. 1814, zam. Budne

……………………………..+ (1 żona) Karolina Kuligowska ur. ok. 1820 Ostrowik par. Radziłów, zm. 1.04.1863 Budne /Danowscy_metr. 102, par. SBM Białaszewo/

………………………………….9 Nikodem Danowski ur. 1838 Budne

………………………………….+ (1 żona) Marianna Sulewska ur. 1837 Toczyłowo, zm. 6.02.1885 Budne

………………………………………10 Konstanty Danowski ur. ok. 1875 Budne i tamże zm. 26.05.1905 /Danowscy_metr. 042, par. SBM Białaszewo/

………………………………….+ (2 żona Nikodema Danowskiego) Waleria Pachucka (ś. 26.05.1885 Białaszewo) ur. ok. 1864 Płochowo

………………………………….9 Monika Danowska ur. ok. 1846, zm. 1865

………………………………….9 Ludwika Danowska ur. zam. Budne

………………………………….+ Ludwik Budny (ś. 20.09.1863 Białaszewo /Danowscy_metr. 112, par. SBM Białaszewo/, syn Aleksandra i Marianny z Gosiewskich) ur. 1838 Budne

……………………………..+ (2 żona Franciszka Danowskiego) Konstancja Różańska (ś. 7.06.1865 Białaszewo /Danowscy_metr. 103, par. SBM Białaszewo/, wdowa po Stanisławie Różańskim, z domu Szwejkowska) ur. ok. 1817 Szczuczyn, zam. Budne /podpis – Danowscy_metr. 104, par. SBM Białaszewo /

……………………………..8 Paulina Danowska ur. 1829 Budne, zm. po 1889

……………………………..+ Jan Rutkowski (ś. 7.07.1852 Białaszewo /Danowscy_metr. 106, par. SBM Białaszewo/) ur. 1830 Rutkowskie Wielkie par. Goniądz

………………………………….9 Józef Rutkowski ur. 1855 Rutkowskie Wielkie

………………………………….+ Marianna Grądzka ur. 1852 Czerwonki

………………………………….9 Michał Rutkowski ur. 1863 Rutkowskie

………………………………….+ Bronisława Grądzka (ś. 3.03.1889 Wąsosz /Danowscy_metr. 105, par. PP Wąsosz/) zam. Czerwonki

……………………………..8 Józef Danowski ur. ok. 1818 Szymany i tamże zm. 1.01.1894 /Danowscy_metr. 047, par. WBiM Rydzewo/

……………………………..+ Rozalia Szymanowska zm. po 1894

………………………………….9 Konstanty Danowski ur. ok. 1864 Szymany

………………………………….+ Marianna Stanisława Stypułkowska (ś. 16.02.1897 Rydzewo /Danowscy_metr. 048, par. WBiM Rydzewo/, siostra Jadwigi Donaty) ur. ok. 1878 Szymany

………………………………………10 Janina Konstancja Danowska ur. 6.12.1897 Szymany /Danowscy_metr. 067, par. WBiM Rydzewo/

………………………………………10 Maria Danowska ur. 17.06.1899 Szymany /Danowscy_metr. 068, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 12.09.1899 /Danowscy_metr. 069, par. WBiM Rydzewo/

………………………………………10 Franciszka Danowska ur. 12.07.1900 Szymany /Danowscy_metr. 049, par. WBiM Rydzewo/

………………………………………10 Rozalia Danowska ur. 3.05.1902 Szymany /Danowscy_metr. 091, par. WBiM Rydzewo/, zm. 24.12.1983 Szczuczyn

………………………………………10 Józef Danowski ur. 14.06.1903 Szymany /Danowscy_metr. 090, par. WBiM Rydzewo/

………………………………………10 Kazimierz Lucjan ur. 16.11.1905 Szymany /Danowscy_metr. 089, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….9 Marianna Danowska

………………………………….+ Feliks Mikołajewski (ś. 1904 Rydzewo, wdowiec po Stefanii Glans ?)

………………………………….9 Kazimierz Danowski

………………………………….+ Jadwiga Donata Stypułkowska (ś. 1905 Rydzewo, siostra Marianny Stanisławy )

 

………………..5 Adam Danowski – miecznik wiski 1718

…………………….6 Andrzej Danowski

…………………….+ Katarzyna Waga

…………………………7 Jan Danowski – dziedzic Danowa

……………………………..8 Jan Danowski ur. 1776 Danowo – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 001- 003, Archiwum Akt Dawnych/

……………………………..+ Elżbieta Żmijewska (ś. 20.11.1798 Grajewo) ur. ok. 1778

………………………………….9 Anna Danowska ur. 1800 Danowo par. Rajgród

………………………………….9 Ignacy Danowski ur. 1803 Danowo, zam. Danowo par. Rajgród – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1859 r.

………………………………….+ Marianna Żurawska (ś. 1836 Rajgród) ur. 1818 Szepietowo, zam. Wólka Piotrowska

………………………………………10 Kazimierz Jakub Danowski ur. 1842, zm. 10.02.1900 Danowo Nowe /Danowscy_metr. 077, par. WBiM Rydzewo/ – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1859 r. /podpis – Danowscy_metr. 082, par. WBiM Rydzewo/

Podpis Kazimierza Danowskiego, 1890 r.

………………………………………+   Kamila Świderska (ś. 1870 Grabowo), zm. po 1900

…………………………………………..11 Antonina Danowska ur. ok. 1879 Danowo /podpis – Danowscy_metr. 086, par. WBiM Rydzewo/

…………………………………………..+   Stanisław Stypułkowski (ś. 10.11.1896 Rydzewo /Danowscy_metr. 085, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1871 Szymany /podpis – Danowscy_metr. 086, par. WBiM Rydzewo/

……………………………………………….12 Stefan Stypułkowski ur. 30.08.1897 Wólka Piotrowska /Danowscy_metr. 087, par. WBiM Rydzewo/

……………………………………………….+   Jadwiga Łazowska (ś. 2.03.1924 Rajgród)

……………………………………………….12 Feliksa Stypułkowska ur. 1899, zm. 21.02.1899 Wólka Piotrowska /Danowscy_metr. 088, par. WBiM Rydzewo/

…………………………………………..11 Ludwik Danowski ur. 27.08.1888 Danowo /Danowscy_metr. 080, par. WBiM Rydzewo/

…………………………………………..11 Stanisław Danowski ur. 7.06.1890 Danowo /Danowscy_metr. 081, par. WBiM Rydzewo/, zm. 26.05.1891 Danowo Nowe /Danowscy_metr. 084, par. WBiM Rydzewo/

…………………………………………..11 Franciszek Danowski ur. 2.04.1892 Danowo Nowe /Danowscy_metr. 079, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 7.06.1892 /Danowscy_metr. 083, par. WBiM Rydzewo/

…………………………………………..11 Bolesława Danowska ur. 16.02.1898 Danowo Nowe /Danowscy_metr. 078, par. WBiM Rydzewo/, zm. 22.05.1976 Grajewo

…………………………………………..11 Mieczysław Danowski

…………………………………………..+   Stefania Pacholska (ś. 1906 Rydzewo)

……………………………………………….12 Mieczysław Danowski ur. 1907 Danowo Nowe par. Rydzewo

…………………………………………..11 Stefania Konstancja Danowska

…………………………………………..+   Józef Bukowski (ś. 1907 Rydzewo)

………………………………….9 Ewa Danowska ur. 1805 Danowo par. Rajgród

………………………………….9 Piotr Danowski ur. 1808 Danowo par. Rajgród

…………………………7 Marianna Danowska – brat Jan sprzedał jej w 1736 r. część w Danowie Filipkach

…………………………+ Baltazar Tyszka

 

 

II  linia domu Danowskich herbu Krzywda

…..2 Jan Danowski – dziedzic Danowa (1664 r.)

……….3 Adam Danowski – nabył w 1673 r. część młyna na Brzoskach od sióstr Turowskich

……….3 Wawrzyniec Danowski – nabył w 1673 r. część młyna na Brzoskach

……………4 Jakub Danowski

……………4 Piotr Danowski

……………4 Marianna Danowska

……………+ Paweł Zakrzewski z Dębówki

……………4 Szymon Danowski – w Danowie w 1719 r., uczynił zapis dla przyszłej żony na Danowie w 1719 r.

……………+ Marianna Waga

………………..5 Teodor Danowski ur. 1734 Danowo (metryka Lachowo), mierniczy łomżyński

………………..+ Franciszka Smoleńska (ś. 1778 Bargłów Kościelny) zam. Tajno

…………………….6 Jakub Danowski ur. 1780 Danowo – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 011- 013, Archiwum Akt Dawnych/

…………………….6 Stefan Jan Danowski ur. 1790 Danowo – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 011- 013, Archiwum Akt Dawnych/

Wypis z protokułu posiedzenia Heroldii Królestwa Polskiego w dniu 9/21 sierpnia 1838 r. odbytego, II Rada Stanu Królestwa Polskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

……………4 Jan Danowski

………………..5 Tomasz Danowski – nabył w 1715 r. część Klimaszewnicy

………………..+ Marianna Sulewska

„Tomasz, syn Jana, nabył w 1715 część Klimaszewnicy od Klimaszewskiego.”

Herbarz Polski Adama Niesieckiego. Wyd. J.N. Bobrowicz. Lipsk 1839-1845

…………………….6 Agnieszka Danowska ur. 1728 Klimaszewnica (ochrzczona 13.01.1728 Białaszewo)

…………………….6 Małgorzata Danowska ur. 1734 Klimaszewnica (ochrzczona 9.06.1734 Białaszewo)

…………………….6 Marcin Danowski ur. 1730 Klimaszewnica (ochrzczony 9.11.1730 Białaszewo), zm. przed 1781

…………………….+ Urszula Kamińska zm. przed 1781

rodzice Urszuli Kamińskiej

ojciec – Andrzej Kamiński zam. Pasichy par. Wąsosz

matka – (1 żona) Joanna Klimaszewska (ś. 7.02.1719 Wąsosz)

(2 żona) Eufemia ?

rodzeństwo Urszuli Kamińskiej

siostra – Agnieszka Kamińska (z Eufemii) ur. 20.01.1733 Klimaszewnica

brat – Wojciech Kamiński ( z Joanny) ur. 24.04.1730 Klimaszewnica, zm. przed 1798 – 1 żona Petronella ? zm. ok. 1760, 2 żona Łucja ur. ok. 1727, zam. Czerwonki, zm. 20.03.1807 Klimaszewnica

dzieci Wojciecha i Petronelli Kamińskich

syn – Stanisław Kamiński ur. 20.04.1756 Klimaszewnica i tamże zm. 20.02.1817 – 1 żona Ewa Wierciszewska, 2 żona Zofia Jaczyńska ur. ok. 1771, zm. 17.03.1821 Klimaszewnica

dzieci Stanisława i Ewy Kamińskich

syn – Franciszek Kamiński ur. 24.10.1781 Klimaszewnica – 1 żona Katarzyna Saniewska (ś. 6.06.1813 Białaszewo) zam. Klimaszewnica, zm. 17.01.1817 Klimaszewnica, 2 żona Marianna Gosiewska (ś. 6.05.1817 Białaszewo) ur. 13.04.1794 Łojki, zam. Łojki

dzieci Franciszka i Katarzyny

syn – Marcin Kamiński ur. 10.11.1813 Klimaszewnica

córka – Salomea Kamińska ur. 9.11.1814 Klimaszewnica i tamże zm. 18.01.1817

syn – Mateusz Kamiński ur. 26.08.1783 Klimaszewnica – żona Rozalia Sulewska (ś. cywilny 16.02.1819 Wąsosz, ś. kościelny 22.02.1819 Białaszewo) ur. 2.08.1795 Zaborowo par. Wąsosz

dzieci Mateusza i Rozalii

syn – Wojciech Kamiński – ur. ok. 20.04.1820, zm. 28.04.1820 Klimaszewnica

dzieci Stanisława i Zofii Kamińskich

córka – Katarzyna Kamińska zm. 14.07.1802 Klimaszewnica

córka – Barbara Kamińska ur. 26.11.1801 (z bliźniąt) Klimaszewnica i tamże zm. 2.05.1803

córka – Anna Kamińska ur. 26.11.1801 (z bliźniąt)  Klimaszewnica i tamże zm. 15.01.1805

córka – Aniela Kamińska ur. 27.10.1804 Klimaszewnica

syn – Antoni Kamiński ur. 18.04.1808 Klimaszewnica

córka – Anastazja Kamińska zm. 25.10.1811 Klimaszewnica

syn – Marcin Kamiński zm. 4.12.1816 Klimaszewnica

córka – Helena Kamińska ur. 19.04.1757 Klimaszewnica, zm. 5.07.1818 Brzozowo – mąż Mikołaj Gosiewski ur. 9.12.1750 Brzozowo i tamże zm. 30.05.1813

córka – Marcela Kamińska ur. 26.12.1758 Klimaszewnica

dzieci Wojciecha i Łucji Kamińskich

syn – Paweł Kamiński ur. 8.07.1761 Klimaszewnica

córka – Urszula Kamińska ur. 23.10.1764 Klimaszewnica – mąż Tadeusz Biedrzycki (ś. 28.01.1788 Białaszewo) zam. Makowski

syn – Szymon Kamiński ur. 8.12.1767 Klimaszewnica

córka – Barbara Kamińska ur. 28.11.1773 Klimaszewnica

córka – Marianna Kamińska ur. 27.06.1776 Klimaszewnica

syn – Maciej Kamiński ur. 12.02.1780 Klimaszewnica

 

…………………………7 Zofia Danowska ur. 1756 Klimaszewnica (ochrzczona 27.05.1756 Białaszewo)

…………………………7 Wojciech Danowski ur. 1759 Klimaszewnica (ochrzczony 24.04.1759 Białaszewo), zm. 11.05.1813 Klimaszewnica (na suchoty) – właściciel w Klimaszewnicy w 1806 r.

…………………………+ Antonina Rydzewska ur. ok. 1757, zm. 3.05.1814 Klimaszewnica

……………………………..8 Józef Danowski ur. 1787 Klimaszewnica, zm. przed 1840

……………………………..+ Anna Szymanowska

………………………………….9 Marianna Danowska ur. ok. 1818 Klimaszewnica, zam. Klimaszewnica

………………………………….+ Jan Borawski (ś. 22.11.1840 Białaszewo, wdowiec) ur. ok. 1814 Konopki par. Wąsosz, zam. Klimaszewnica

………………………………………10 Wojciech Borawski ur. ok. 1850 Klimaszewnica, zm. 15.05.1895 Kieliany par. Wąsosz

………………………………………+   Władysława Górska (ś. 1878 Wąsosz) ur. 19.02.1862 Kieliany

…………………………………………..11 Natalia Borawska ur. 1879 Kieliany i tamże zm. 12.02.1915 /Danowscy_metr. 108, par. PP Wąsosz/

…………………………………………..+   Konstanty Sulewski ur. 1868 Borawskie

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………………………..11 Bronisław Borawski ur. ok.01.1882 Kieliany i tamże zm. 14.02.1882

…………………………………………..11 Hipolit Borawski ur. ok. 02.1883 Kieliany i tamże zm. 11.08.1889

…………………………………………..11 Henryk Borawski ur. ok. 1885 Kieliany i tamże zm. 8.08.1889

………………………………….9 Barbara Danowska ur. ok. 1822 Klimaszewnica, zam. Klimaszewnica

………………………………….+ Józef Borawski (ś. 28.02.1848 Białaszewo) ur. 20.05.1821 Konopki par. Wąsosz, zam. Konopki, zm. 6.02.1881

………………………………………10 Barbara Borawska ur. 1851 Konopki par. Wąsosz

………………………………………+   (1 mąż) Andrzej Brzostowski ur. 1853 Łoje Awissa

………………………………………+   (2 mąż) Maciej Bagiński ur. 1839, zm. 26.12.1880 Szyjki par. Przytuły

………………………………….9 Ferdynand Danowski ur. 1823 Klimaszewnica, zam. Klimaszewnica – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1849 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu /Danowscy _archiwa 014- 015, Archiwum Akt Dawnych/

………………………………….+ Bogumiła Danowska (ś. 19.06.1848 Białaszewo, córka Grzegorza i Anieli z Chrzanowskich) ur. ok. 1828, zam. Budne

………………………………….9 Wojciech Danowski ur. ok. 1830 Klimaszewnica, zam. Klimaszewnica

………………………………….+ Antonina Czaplicka (ś. 24.02.1851 Białaszewo, córka Tomasz i Agnieszki z Saniewskich z RODZINA SANIEWSKICH – plik Saniewscy_spis) ur. ok. 1831 Klimaszewnica, zam. Klimaszewnica

………………………………………10 Felicja Danowska ur. ok. 1868 Klimaszewnica

………………………………………+   Leopold Bagiński (ś. 9.02.1886 Białaszewo) ur. 18.11.1855 Kieljany par. Wąsosz

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………….9 Franciszka Danowska ur. ok. 1831 Klimaszewnica, zam. Klimaszewnica

………………………………….+ Stanisław Grabowski (ur. 4.02.1850 Białaszewo) ur. 20.11.1830 Czerwonki par. Wąsosz, zam. Czerwonki

………………………………….9 Kazimierz Danowski ur. ok. 1832 Klimaszewnica i tamże zm. 1834

………………………………….9 Wiktoria Danowska ur. i zm. 1835 w Klimaszewnicy

……………………………..8 Teresa Danowska ur. 1791 Klimaszewnica

……………………………..+ Jan Sokołowski (ś. 3.08.1818 Białaszewo) ur. 29.05.1790 Ramoty par. Romany

……………………………..8 Małgorzata Danowska ur. 1795 Klimaszewnica (ochrzczona 27.06.1795 Białaszewo)

……………………………..+ Jan Gosiewski (ś. 5.02.1815 Białaszewo) ur. ok. 1785 Ramoty, zam. Klimaszewnica

………………………………….9 Marianna Gosiewska ur. 1816 Łojki par. Białaszewo, zm. 16.05.1867 Budne /Danowscy_metr. 109, par. SBM Białaszewo/

………………………………….+ Aleksander Budny (ś. 25.02.1835 Białaszewo /Danowscy_metr. 110, par. SBM Białaszewo/) ur. 1808 Budne i tamże zm. 18.04.1864 /Danowscy_metr. 111, par. SBM Białaszewo/

………………………………………10 Anna Budna ur. 1836 Budne

………………………………………+   Franciszek Rawa (ś. 24.11.1857 Białaszewo /Danowscy_metr. 113, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1822 Budne

………………………………………10 Ludwik Budny ur. 1838 Budne

………………………………………+   Ludwika Danowska (ś. 20.09.1863 Białaszewo /Danowscy_metr. 112, par. SBM Białaszewo/, córka Franciszka i Karoliny z Kuligowskich) ur. 1844 Budne

…………………………………………..11 Paulina Budna ur. 16.05.1864 Budne i tamże zm. 7.06.1865

…………………………………………..11 Julianna Budna ur. 1866 Budne

…………………………………………..+   Jan Dziekoński (ś. 1.03.1886 Białaszewo /Danowscy_metr. 119, par. SBM Białaszewo/) ur. 1865 Moniuszeczki par. Trzcianne

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………………………..11 Jan Budny ur. 8.03.1868 Budne

…………………………………………..11 Weronika Anastazja Budna ur. 14.02.1871 Budne

…………………………………………..11 Bolesława Budna ur. 13.03.1873 Budne

…………………………………………..11 Jan Budny ur. 14.02.1874 Budne

…………………………………………..11 Władysława Budna ur. 14.02.1876 Budne

…………………………………………..11 Stanisława Budna ur. 5.06.1877 Budne

…………………………………………..11 Kamila Budna ur. 16.07.1889 Budne

…………………………………………..11 Józef Budny ur. 13.11.1882 Budne

…………………………………………..11 Władysław Albin Budny ur. 7.05.1885 Budne

………………………………………10 Józef Budny ur. 1844 Budne i tamże zm. 17.01.1888 /Danowscy_metr. 115, par. SBM Białaszewo/

………………………………………+   Marianna Chylińska (ś. 3.02.1868 Wąsosz /Danowscy_metr. 114, par. PP Wąsosz/) ur. 9.05.1841 Sulewo Prusy par. Wąsosz /Danowscy_metr. 116, par. PP Wąsosz/, zm. po 1888

…………………………………………..11 Władysław Budny ur. 02.1869, zm. 12.02.1869 Budne

…………………………………………..11 Władysława Budna ur. 1870, zm. 13.12.1870 Budne

…………………………………………..11 Kazimiera Budna ur. 1872, zm. 4.04.1872 Budne

…………………………………………..11 Marianna Budna ur. i zm. 20.11.1872 Budne

…………………………………………..11 Stanisław Budny ur. 1873, zm. 13.09.1867 Budne

…………………………………………..11 Stanisław Budny ur. 13.06.1876 Budne

………………………………………10 Emilia Budna ur. 1850 Budne

………………………………………+   Franciszek Rawa (ś. 19.02.1871 Białaszewo /Danowscy_metr. 117, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1852 Waszki par. Kolno

………………………………………10 Maciej Wiktor ur. 26.02.1860 Budne /Danowscy_metr. 118, par. SBM Białaszewo/

………………………………………+   Marianna Klimaszewska ur. ok. 1874

…………………………………………..11 Ludwik Budny ur. 22.09.1894 Budne

…………………………………………..11 Józef Budny ur. 16.01.1896 Budne

…………………………………………..11 Anna Budna ur. 17.10.1897 Budne

…………………………………………..11 Władysław Budny ur. 28.10.1909 Budne

…………………………………………..+   Jadwiga Marciniak (ś. 25.10.1947 Grajewo)

……………………………..8 Anna Danowska ur. 15.07.1798 Klimaszewnica i tamże zm. 15.02.1814

……………………………..8 Marianna Danowska ur. 19.06.1802 Klimaszewnica

……………………………..+ Marcin Bukowski (ś. 13.06.1825 Białaszewo, wdowiec po Krystynie z Klimaszewskich) ur. 10.11.1782 Święcienin par. Radziłów

…………………………7 Wawrzyniec Danowski ur. 1759 Klimaszewnica

…………………………7 Stanisław Danowski ur. 1761 Klimaszewnica (ochrzczony 16.04.1761 Białaszewo) – właściciel w Klimaszewnicy w 1806 r.

…………………………+ Katarzyna Kuligowska

……………………………..8 Paweł Danowski ur. 25.01.1793 Klimaszewnica

……………………………..+ Anna Klimaszewska (ś. 3.11.1810 Białaszewo) ur. 17.05.1802 Klimaszewnica

………………………………….9 Ewa Danowska ur. ok. 1823 Klimaszewnica

………………………………….+ Ludwik Chryzostom Rawa (ś. 27.05.1839 Białaszewo, wdowiec po Agnieszce) ur. ok. 1815 Budne, zm. 22.07.1852 Budne

………………………………………10 Władysław Rawa ur. ok. 1852 Budne, zm. 17.07.1929 Bagienice par. Wąsosz

………………………………………+   Katarzyna Świderska (ś. 21.02.1887 Wąsosz) ur. ok. 1869 Bagienice

…………………………………………..11 Adela Rawa ur. 1895 Budne

…………………………………………..+   Jan Łempicki (ś. 22.06.1914 Wąsosz)

…………………………………………..11 Jan Rawa ur. 5.04.1902 Bagienice i tamże zm. 14.10.1972

…………………………………………..11 Lucylla Rawa ur. 1908 Bagienice

…………………………………………..+   Jan Rogiński (ś. 15.02.1928 Wąsosz /Danowscy_metr. 120, par. PP Wąsosz/) ur. 1906 Wólka Brzozowa par. Białaszewo

………………………………….9 Franciszka Danowska ur. ok. 1830 Klimaszewnica

………………………………….+ Józef Czaplicki (ś. 26.01.1847 Białaszewo, syn Tomasz i Agnieszki z Saniewskich z RODZINA SANIEWSKICH – plik Saniewscy_spis) ur. ok. 1827 Klimaszewnica

……………………………..8 Antonina Danowska ur. 1796 (ochrzczona 5.06.1796 Białaszewo)

……………………………..8 Julianna Danowska ur. ok. 1799, zm. 29.04.1808 Klimaszewnica

……………………………..8 Piotr Danowski ur. ok. 1799, zm. 12.12.1800 Klimaszewnica (na odrę)

……………………………..8 Jan Danowski ur. 19.02.1800 Klimaszewnica

……………………………..8 Ewa Danowska ur. 16.01.1802 Klimaszewnica

……………………………..+ Jan Czerwonka (ś. 13.11.1822 Białaszewo) ur. 3.02.1793 Czerwonki par. Wąsosz

……………………………..8 Aniela Danowska ur. 15.02.1805 Klimaszewnica

……………………………..8 Józef Danowski ur. 1811 Klimaszewnica (ochrzczony 1.01.1811 Białaszewo), zm. 23.09.1811 Klimaszewnica (na ospę)

…………………………7 Kunegunda Danowska ur. 1763 Klimaszewnica (ochrzczona 1.08.1763 Białaszewo), zm. 1823 Mroczki par. Przytuły

…………………………+ Ludwik Mroczkowski (ś. 28.10.1782 Białaszewo) ur. ok. 1756, zm. 23.03.1824 Mroczki par. Przytuły

……………………………..8 Franciszka Mroczkowska zam. Mroczki

……………………………..+ Jerzy Górski (ś. 1820 Przytuły) zam. Konopki

……………………………..8 Stanisław Mroczkowski ur. 1801 Mroczki par. Przytuły i tamże zm. 1818

……………………………..8 Franciszek Mroczkowski ur. 2.10.1804 Mroczki par. Przytuły i tamże zm. 25.12.1867

……………………………..+ Salomea Sienicka ur. 1.11.1801 Czerwonki par. Wąsosz, zm. 27.02.1842 Mroczki

………………………………….9 Teofila Mroczkowska ur. 25.05.1827 Mroczki

…………………………7 Jan Danowski ur. 1766 Klimaszewnica (ochrzczony 27.01.1766 Białaszewo), zm. 27.11.1824 Klimaszewnica – właściciel w Klimaszewnicy 1806 r.

…………………………+ (1 żona) Marianna

……………………………..8 Jan Danowski ur. ok. 1785, zm. 23.04.1812 Klimaszewnica (na suchoty)

…………………………+ (2 żona) Klara Kadłubowska z Pachuckich (ś. 28.10.1790 Białaszewo, wdowa) ur. ok. 1769, zm. 28.04.1809 Klimaszewnica (na suchoty)

……………………………..8 Franciszka Danowska ur. 1793 Klimaszewnica (ochrzczona 15.04.1793 Białaszewo)

……………………………..+ Piotr Zaborowski (ś. 4.02.1807 Białaszewo) ur. ok. 1777, zam. Zaborowo par. Wąsosz

……………………………..8 Józef Danowski ur. 1796 Klimaszewnica (ochrzczony 16.03.1796 Białaszewo)

……………………………..8 Katarzyna Danowska ur. 24.11.1798 Klimaszewnica

……………………………..+ Stanisław Klimaszewski (ś. 31.07.1820 Białaszewo, cywilny 27.07.1820) ur. ok. 1790

……………………………..8 Marianna Danowska ur. 19.10.1901 Klimaszewnica i tamże zm. 17.06.1804

……………………………..8 Michał Danowski ur. 23.09.1804 Klimaszewnica

…………………………+ (3 żona) Magdalena Klimaszewska (ś. 22.05.1809 Białaszewo) ur. ok. 1786 Klimaszewnica, drugi mąż Stanisław Górski

……………………………..8 Józef Danowski ur. 1810 Klimaszewnica (ochrzczony 11.07.1810 Białaszewo)i tamże zm. 21.02.1813

……………………………..8 Wiktor Danowski ur. 1812 Klimaszewnica (ochrzczony 31.12.1812 Białaszewo)

……………………………..8 Adam Danowski ur. ok. 1814, zm. 15.01.1820 Klimaszewnica

……………………………..8 Wiktoria Danowska ur. ok. 1817, zm. 18.01.1820 Klimaszewnica

…………………………7 Antoni Danowski ur. 1768 Klimaszewnica (ochrzczony 12.05.1768 Białaszewo) i tamże zm. 20.11.1823 – właściciel w Klimaszewnicy w 1806 r.

…………………………+ (1 żona) Ewa Kozikowska (ś. 26.01.1789 Białaszewo) ur. 18.12.1768 Klimaszewnica i tamże zm. 18.01.1809

……………………………..8 Stanisław Danowski ur. 1790 Klimaszewnica i tamże zm. 1865

……………………………..+ Marianna Klimaszewska (ś. 11.02.1817 Białaszewo) ur. 29.01.1797 Klimaszewnica, zam. Klimaszewnica

………………………………….9 Aniela Danowska ur. 1818 Klimaszewnica

………………………………….+ Jan Leopold Modzelewski (ś. 20.02.1837 Białaszewo) ur. 9.07.1815 Modzele Wądołowo

………………………………………10 Dionizy Modzelewski ur. 1846 Modzele

………………………………………+   Marianna Grądzka (ś. 1872 Białaszewo, siostra Barbary Grądzkiej)

…………………………………………..11 Barbara Modzelewska ur. 1875 Modzele

…………………………………………..11 Paweł Modzelewski ur. 1877 Modzele

…………………………………………..11 Marianna Modzelewska ur. 1879 Modzele

…………………………………………..11 Michał Modzelewski ur. 1882 Modzele

…………………………………………..11 Adam Modzelewski (z bliźniąt) ur. i zm. 1888 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Józef Modzelewski (z bliźniąt) ur. i zm. 1888 Klimaszewnica

………………………………………10 Jan Modzelewski

………………………………………+   Barbara Grądzka (ś. 1876 Białaszewo, wdowa po Ferdynandzie Dębowskim, siostra Marianny Grądzkiej) zam. Klimaszewnica

…………………………………………..11 Kamila Modzelewska ur. 1878 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Paulina Modzelewska ur. 1883 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Stanisława Modzelewska ur. 1883 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Władysława Modzelewska ur. 1884 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Adam Modzelewski ur. 1887 Klimaszewnica i tamże zm. 1889

………………………………………10 Józefa Modzelewska zam. Modzele

………………………………………+   Antoni Mrówka (ś. 1883 Białaszewo, wdowiec po Gocłowskiej) zam. Łojki

…………………………………………..11 Stanisława Mrówka ur. 1884 Łojki

…………………………………………..11 Paulina Mrówka ur. 1886 Łojki

…………………………………………..11 Franciszek Mrówka ur. 1888 Sośnia par. Białaszewo i tamże zm. 1889

…………………………………………..11 Bronisława Mrówka ur. 1890 Sośnia

………………………………….9 Jan Danowski ur. 1819 Klimaszewnica, podoficer wojsk ros. – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1848 r.

………………………………….9 Józefata Danowska ur. 1822 Klimaszewnica

………………………………….+ Mateusz Ziemkiewicz (ś. 22.10.1855 Białaszewo, wdowiec po Franciszce z Czyżyńskich) ur. ok. 1820 Sośnia, włościan, zam. Klimaszewnica na gospodarstwie czynszowym

………………………………………10 Marianna Ziemkiewicz

………………………………………+   Jan Maciorowski (ś. 1879 Białaszewo) zam. Ciemnoszyje

…………………………………………..11 Władysław Maciorowski ur. 1881 Ciemnoszyje

…………………………………………..11 Weronika Maciorowska ur. 1884 Ciemnoszyje

…………………………………………..11 Kornelia Maciorowska ur. ok. 1886, zm. 1887 Ciemnoszyje

…………………………………………..11 Józef Maciorowski ur. i zm. 1887 Ciemnoszyje

…………………………………………..11 Józef Maciorowski ur. 1888 Ciemnoszyje

………………………………………10 Ludwik Ziemkiewicz

………………………………………+   Anna Krzeczkowska (ś. 1880 Białaszewo)

…………………………………………..11 Adam Ziemkiewicz ur. ok. 1881 Klimaszewnica

…………………………………………..+   Paulina Gwiazdowska (ś. 16.02.1903 Białaszewo /Danowscy_metr. 131, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1884 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Władysław Ziemkiewicz ur. 1882 Klimaszewnica i tamże zm. 1887

…………………………………………..11 Nikodem Ziemkiewicz ur. 1885 Klimaszewnica

………………………………….9 Dominik Danowski ur. 1826 Klimaszewnica

………………………………….9 Jakub Danowski ur. ok. 1826 Klimaszewnica i tamże zm. 5.11.1884

………………………………….+ Anna Modzelewska (ś. 7.02.1848 Białaszewo /Danowscy_metr. 026, par. SBM Białaszewo/ córka Mikołaja i Ewy z Saniewskich z RODZINA MODZELEWSKICH – plik Modzelewscy_spis) ur. ok. 1823 Modzele, zam. Modzele

………………………………………10 Antoni Danowski ur. i zm. 1863

………………………………….9 Franciszka Danowska ur. 21.06.1835 Klimaszewnica

………………………………….+ Stanisław Mścichowski (ś. 14.02.1858 Białaszewo, wdowiec po Ewie z Saniewskich, syn Franciszka i Anieli z Gosiewskich) ur. ok. 1828 Pieniążki, zam. Pieniążki

………………………………………10 Stanisława Weronika Mścichowska zam. Pieniążki

………………………………………+   Stanisław Pachucki (ś. 1884 Białaszewo) zam. Wólka Brzozowa

………………………………….9 Ludwik Danowski ur. 13.11.1837 Klimaszewnica, zm. przed 1884, zam. Karwowo a’Wissa

………………………………….+ Marianna Konopka (ś. 5.02.1861 Radziłów /Danowscy_metr. 130, par. SA Radziłów/, wdowa po Lucjanie Chrzanowskim, córka Stanisława Anastazego i Scholastyki z Dobrzyckich z RODZINA KONOPKÓW – plik Konopkowie_spis) ur. 13.08.1842 Karwowo a’Wissa

………………………………………10 Ludwika Danowska ur. 1862 Karwowo a’Wissa

………………………………………+   Tomasz Wojciech Rogowski (ś. 19.02.1884 Radziłów) ur. ok. 1862, zam. Brodowo

…………………………………………..11 Jan Rogowski ur. 1885 Brodowo par. Radziłów i tamże zm. 1890

…………………………………………..11 Franciszek Rogowski ur. 1886 Brodowo

…………………………………………..+   Marianna Czmielewska (ś. 1909 Radziłów) zam. Radziłów

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………………………..11 Hipolit Rogowski ur. 1889 Brodowo i tamże zm. 1890

…………………………………………..11 Feliks Rogowski ur. i zm. 1891 Brodowo

…………………………………………..11 Stefania Rogowska ur. 1892

…………………………………………..11 Helena Rogowska ur. 1896

…………………………………………..11 Wincenty Rogowski ur. 1899

…………………………………………..11 Marianna Rogowska ur. 1905

………………………………………10 Franciszek Danowski ur. 1864 Karwowo a’Wissa

………………………………………10 Helena Danowska ur. 1866 Karwowo a’Wissa

……………………………..8 Marianna Danowska ur. 17.03.1796 Klimaszewnica, zm. 28.06.1819 Konopki a’Wissa

……………………………..+ Antoni Borawski (ś. 9.02.1819 Białaszewo) ur. 18.08.1793 Konopki a’Wissa – 2 żona Marianna Klimaszewska (ś. 1819)

………………………………….9 syn Danowski (nieślubny) ur. 1819, zm. 20.03.1820 Klimaszewnica u dziadka Antoniego

……………………………..8 Adam Danowski ur. ok. 1799, zm. 21.01.1800 Klimaszewnica

……………………………..8 Franciszka Danowska ur. 15.02.1801 Klimaszewnica i tamże zm. 29.09.1801

……………………………..8 Mateusz Danowski ur. 13.09.1802 Klimaszewnica i tamże zm. 15.08.1810

……………………………..8 Franciszek Danowski ur. 9.08.1805 Klimaszewnica

……………………………..+ Konstancja Magnuszewska (ś. 1827 Białaszewo) ur. ok. 1809, zm. 1862

………………………………….9 Marianna Danowska ur. ok. 1832 Klimaszewnica

………………………………….+ Franciszek Mroczkowski (ś. 10.02.1850 Białaszewo, wdowiec po Justynie Świderskiej) ur. ok. 1828 Klimaszewnica

………………………………….9 Adam Danowski ur. ok. 1834 Klimaszewnica

………………………………….+ Ludwika Klimaszewska (ś. 23.11.1857 Białaszewo) ur. 10.11.1841 Klimaszewnica

………………………………………10 Antoni Danowski zm. 1860

………………………………………10 Feliks Danowski zm. 1864

……………………………..8 Teresa Danowska ur. 1808 (ochrzczona 12.12.1808 Białaszewo), zm. 23.01.1809 Klimaszewnica

…………………………+ (2 żona Antoniego Danowskiego) Barbara Gosiewska ur. ok. 1788, zam. Łojki, zm. 18.06.1811 Łojki

……………………………..8 Wojciech Danowski ur. 1810 (ochrzczony 31.07.1810 Białaszewo), zm. 31.10.1810 Klimaszewnica

…………………………+ (3 żona Antoniego Danowskiego) Anna Karwowska (ś. 4.08.1811 Białaszewo) ur. ok. 1784 – 2 mąż Józef Wiktor Saniewski (ś. 20.11.1824 Białaszewo, syn Wojciecha i Marianny z Klimaszewskich z RODZINA SANIEWSKICH – plik Saniewscy_spis) ur. 10.02.1788 Krzeczkowo par. Goniądz, zam. Klimaszewnica

rodzice Anny Karwowskiej

ojciec – Tomasz Karwowski

matka – Konstancja ?

 

……………………………..8 Jakub Danowski ur. 1812 Klimaszewnica (ochrzczony 22.07.1812 Białaszewo)

……………………………..8 Franciszka Danowska ur. 1815 Klimaszewnica (ochrzczona 9.07.1815 Białaszewo)

……………………………..8 Szymon Danowski ur. 1823 Klimaszewnica – dziedzic cząstkowy wsi Klimaszewnica

……………………………..+ Leonarda Grabowska (ś. 26.02.1843 Białaszewo /Danowscy_metr. 001, par. SBM  Białaszewo/) ur. ok. 1817 Borawskie par. Radziłów, zam. Klimaszewnica

Metryka ślubu Szymona Danowskiego i Leonardy Grabowskiej, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 26.02.1843

brat – Adam Garbowski ur. ok. 1828

rodzice Leonardy Grabowskiej

ojciec – Józef Grabowski ur. ok. 1754, zm. 1848

matka – Marianna Kiełczewska (ś. 1802 Wąsosz) ur. ok. 1753, zm. 1848

………………………………….9 Marianna Danowska

………………………………….+ Adam Jan Sulewski (ś. 1873 Białaszewo) zam. Gackie

………………………………………10 Władysław Sulewski ur. 1876 Gackie

………………………………………10 Aleksander Sulewski ur. 1878 Gackie

………………………………………10 Kamila Sulewska ur. 1883 Gackie

………………………………………10 Stanisława Sulewska ur. 1880 Gackie, zm. przed 1888

………………………………………10 Jakub Sulewski ur. 1886 Gackie

………………………………………10 Stanisława Sulewska ur. 1888 Gackie i tamże zm. 1889

………………………………………10 Bolesław Sulewski zm. 1889 Klimaszewnica

………………………………….9 Julianna Danowska ur. ok. 1843

………………………………….+ Teodor Łochowski (ś. 25.11.1861 Białaszewo /Danowscy_metr. 121, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1839 Klimaszewnica, zm. po 1901

………………………………………10 Paulina Łochowska ur. 15.09.1863 Klimaszewnica, zam. Grozimy, zm. po 1901

………………………………………+   Wincenty Karwowski (ś. 9.02.1885 Wąsosz) zam. Pieńczykowo

…………………………………………..11 Władysław Karwowski ur. ok. 1887, zm. 1890 Turczyn

…………………………………………..11 Paweł Karwowski ur. 1890 Turczyn i tamże zm. 1891

…………………………………………..11 Antoni Karwowski ur. 13.01.1892 Turczyn /Danowscy_metr. 125, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 1893

…………………………………………..11 Wincenty Karwowski ur. 1896 Turczyn i tamże zm. 1897

…………………………………………..11 Leon Karwowski ur. 25.11.1897 Turczyn /Danowscy_metr. 126, par. NNMP Rajgród/, zm. 1962 Rajgród /galeria 001/

Członek Polskiej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej. Ukończył szkołę powszechną w Bełdzie, a następnie pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarki. We wrześniu 1917 r. wstąpił w szeregi POW, przyjmując ps. „Smoła”. Brał udział w pracach konspiracyjnych organizacji oraz rozbrajaniu Niemców w listopadzie 1918 r. Następnie wstąpił na ochotnika w szeregi WP do 33 pp. Wraz z pułkiem wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w trakcie której został lekko ranny. Po zakończeniu wojny został zwolniony do rezerwy w stopniu plutonowego. Powrócił do rodzinnej miejscowości, gdzie nadal zajmował się uprawą roli. Działał także w lokalnych strukturach Stronnictwa Ludowego i koła powiatowego POW. Podczas okupacji sowieckiej działał w Polskim Związku Powstańczym, a od 1942 r. w AK, przyjmując ps. „Lemiesz”. Służył w 6 kompanii. Dowodził drużyną, następnie plutonem, a od czerwca 1943 r. był komendantem placówki nr 12 (Bełda). Ukończył kurs Szkoły Podchorążych rejonu Rajgród. Cieszył się dużym autorytetem w całej gminie Bełda. W maju 1944 r. został awansowany do stopnia starszego sierżanta czasu wojny. Podczas akcji „Burza” dostarczał do 9 PSK AK żywność. W 1945 roku dowodził II Batalionem Grajewskiego Obwodu AKO. Po zakończeniu okupacji niemieckiej wstąpił w szeregi Polskiego Stronnictwa Ludowego, w którym pełnił funkcję prezesa zarządu powiatowego. Kandydował na posła z listy PSL w wyborach do Sejmu Ustawodawczego ze stycznia 1947 r. Leon Karwowski został aresztowany w wyniku akcji likwidowania przez komunistyczne władze struktur PSL w powiecie szczuczyńskim. Pochowany został na cmentarzy w Rajgrodzie. (Red. Tomasz Dudziński, www.grajewiak.pl)

…………………………………………..+   Jadwiga Lenkowska

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………………………..11 Józef Karwowski ur. 1899 Turczyn i tamże zm. 1900

…………………………………………..11 Stanisław Karwowski ur. i zm. 1900 Turczyn

………………………………………10 Anna Łochowska ur. ok. 1865 Klimaszewnica, zm. 1932 Glinki

………………………………………+   Romuald Borawski (ś. 3.02.1891 Wąsosz) ur. ok. 1871 Szlasy

…………………………………………..11 Eugenia Borawska

…………………………………………..11 Aleksandra Felicja Borawska

…………………………………………..11 Antoni Borawski

………………………………………10 Antoni Łochowski ur. 1875 Klimaszewnica, zm. 13.09.1936 Grozimy

………………………………………+   Franciszka Sienkiewicz (ś. 29.05.1899 Wąsosz) ur. 1882 Daniłowo

…………………………………………..11 Joanna Łochowska 28.05.1906 Grozimy /Danowscy_metr. 123, par. PP Wąsosz/

…………………………………………..+   Wincenty Stanisław Wiśniewski (ś. 15.02.1928 Wąsosz) ur. ok. 1900 Częstochowa

…………………………………………..11 Jadwiga Helena Łochowska ur. 15.12.1908 Grozimy

…………………………………………..+  Antoni Władysław Kozikowski (ś. 13.09.1936 Wąsosz) ur. 4.07.1903 Konopki

…………………………………………..11 Józef Łochowski ur. 3.03.1916 Grozimy i tamże zm. 23.07.1969

…………………………………………..+   Halina Kownacka ur. 5.07.1924 Turczyn, zm. 9.05.1989 Grajewo

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………………………..11 Franciszek Łochowski ur. 3.12.1918 Grozimy, zm. 29.05.1963 Grajewo

…………………………………………..+   Janina Kownacka

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………………+   (2 żona Antoniego Łochowskiego) Anna Danowska ur. 1900 Klimaszewnica, zm. 12.03.1957 Grozimy

………………………………………10 Kornelia Marianna Łochowska ur. ok. 1877 Grozimy

………………………………………+   Jan Dziekoński (ś. 21.04.1901 Wąsosz) ur. ok. 1880 Grabowo

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………………10 Stanisława Łochowska ur. ok. 1879 Grozimy, zm. 7.07.1947 Wąsosz

………………………………………+   Leon Szulc (ś. 25.11.1901 Wąsosz) ur. ok. 1876 Szwelczyn, zm. 24.12.1945 Wąsosz

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………………10 Feliksa Łochowska zm. 1889 Grozimy

………………………………….9 Barbara Danowska ur. 1.01.1848 Klimaszewnica /Danowscy_metr. 122, par. SBM  Białaszewo/ i tamże zm. 1848

………………………………….9 Barbara Danowska ur. 1853 Klimaszewnica, zm. 4.12.1928 Szymany, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 019-022/

………………………………….+ (1 mąż) Adam Stanisław Jankowski (ś. 5.02.1877 Białaszewo) ur. 9.08.1855 Szymany /Danowscy_metr. 029, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 9.04.1892 /Danowscy_metr. 040, par. WBiM Rydzewo/ – dziedzic cząstkowy wsi Szymany

………………………………………10 RODZINA JANKOWSKICH – plik Jankowscy_spis

………………………………….+ (2 mąż) Stanisław Przyborowski (ś. 6.06.1893 Rydzewo /Danowscy_metr. 114, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1867, zam. Białaszewo – rodzina nosiła we wsi Szymany przydomek „Przybory”

 

Źródło:

akta metrykalne parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie (SBM Białaszewo)

akta metrykalne parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie (TP Grajewo)

akta metrykalne parafii pw. Św. Anny w Radziłowie (SA Radziłów)

akta metrykalne parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi panny w Rajgrodzie (NNMP Rajgród)

akta metrykalne parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie (WBiM Rydzewo)

akta metrykalne parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu (PP Wąsosz)

akta metrykalne Urzędu Stanu Cywilnego w Grajewie

Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (www.szukajwarchiwach.pl, www.agadd.home.net.pl)

Opracowanie „Danowscy herbu Krzywda” Marka Szleszyńskiego

Social Security Death Index Record

U.S. Public Records Index Record

1930 United States Federal Census Record

Baltimore Passenger Lists, 1820-1948 Record

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975

Herbarz Polski Adama Niesieckiego. Wyd. J.N. Bobrowicz. Lipsk 1839-1845

Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Uruski Seweryn. Warszawa 1904-1917

Herbarz polski. Niesiecki Kaspar. Wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz. Lipsk 1839-1846

Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (Dopełnienie Niesieckiego). Kraków 1870

www.geneteka.genealodzy.pl

www.junosza.pl

www.myheritage.pl

Previous Post

Leave a Reply

© 2017 Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

Theme by Anders Norén