Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

oraz Andryszewskich, Bielawskich, Brodowskich, Danowskich, Godlewskich, Grabińskich, Kalinowskich, Kamińskich, Kapustów, Karulskich, Konopków, Micunów, Mścichowskich, Obryckich, Rudzików, Saniewskich, Szymanowskich, Śleszyńskich, Świderskich i Żadziłków

DANOWSCY

HERBU KRZYWDA

„Ma być podkowa biała w błękitnym polu, w podkowie cały krzyż jeden, nad podkową drugi, ale nie zupełny, bo pół krzyża nie dostaje od prawej strony tarczy, na hełmie trzy pióra strusie.(…) Że ten herb od herbu Lubicz wziął swoje początki; wszystka symmetrya tego herbu zgadzająca się z Lubiczem, pokazuje: tylko się tem jeden od drugiego różni, że w Lubiczu cały krzyż na wierzchu, tu tylko połowa, domyślaja się, że za to ta połowa odjęta, iż brat brata dzieląc się z nim ojczystą fortuną, ukrzywdził go w dziale, zkąd też herb Krzywda się zowie.”

Herbarz polski. Niesiecki Kaspar. Wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz. Lipsk 1839-1846

„Danowscy h. Krzywda. Wzięli nazwisko od wsi Danowo, w ziemi wizkiej, niektórzy jednak pisali się z Danowic; jedna ich gałąź przesiedliła się na Podlasie, a stąd do Litwy”

Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Uruski Seweryn. Warszawa 1904-1917

„Danowski herbu Krzywda, w ziemi Wiskiej z którą Wojciech komornik graniczny Wiski, i Maciej Kazimierz Danowscy podpisali elekcyą Jana III. Są i w Litwie, Dawid, Kazimierz, Mikołaj, Jan Franciszek 1700.”

Herbarz polski. Niesiecki Kaspar. Wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz. Lipsk 1839-1846


1 Stanisław Danowski zm. 1662 – właściciel dóbr Koniecki, Kownaty i Danowo

„Wojciech i Jan Danowscy, synowie Stanisława, dopełnili w 1662 r. działu dóbr po ojcu pozostałych. Wojciech wziął Koniecki i Kownaty, a Jan – Danowo (Gr. Wąsoskie).”

Herbarz Polski Adama Niesieckiego. Wyd. J.N. Bobrowicz. Lipsk 1839-1845

 

I linia domu Danowskich herbu Krzywda

…..2 Wojciech Danowski – dziedzic dóbr Koniecki i Kownaty

……….3 Wojciech Danowski zm. 1711 – komornik graniczny wiski 1685 r., podpisał elekcję Jana III  Sobieskiego 1674 r.

„Władysław, Tomasz i Ignacy bracia Danowscy podzieli między siebie dobra Koniecki Kąpskie z przyległościami po swym Ojcu Wojciechu pozostałe (…)”

Wypis z protokułu posiedzenia Heroldii Królestwa Polskiego w dniu 27 września/9 października 1838 r. odbytego, II Rada Stanu Królestwa Polskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

 

……………4 Władysław Danowski – miecznik latyczowski 1694 r. ,podstarości wiski 1697 r., cześnik wiski 1697 r., łowczy 1702 r., podczaszy 1705 r., pisarz ziemski i grodzki wiski 1710 r., podpisał elekcję króla Augusta II Sasa w 1697 r.,

………………..5 Michał Danowski – podpisarz ziemski i grodzki wiski 1732

………………..+ Kunegunda Tańska – podstolanka nurska

………………..5 Wojciech Danowski – dziedzic dóbr Ożary-Olszany

………………..+ (1 żona) Ewa Jeziorkowska

…………………….6 Augustyn Danowski ur. 1732 w Ożarkach – dziedzic dóbr Ożarki (1758)

…………………….+ Marianna Rychłowska

…………………………7 Stanisław Danowski ur. 1767 w Obrębskiem – dziedzic na Dąbrowie Wielkiej

…………………………+ Aniela Dąbrowska

……………………………..8 Polikarp Paweł Danowski ur. 1812 Dąbrowa Wielka – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1839 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 008-010, Archiwum Akt Dawnych/

Wypis z protokułu posiedzenia Heroldii Królestwa Polskiego w 1840 r., II Rada Stanu Królestwa Polskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

…………………….6 Jakub Danowski ur. 1755 Ożarki

…………………….+ Rozalia Grodzka

…………………………7 Leopold Stanisław Danowski ur. 1794 Ożarki

…………………………7 Tomasz Danowski ur. 1801 Ożarki – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1839 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 006- 007, Archiwum Akt Dawnych/

Wypis z protokułu posiedzenia Heroldii Królestwa Polskiego w dniu 26 maja/7 czerwca 1839 r. odbytego, II Rada Stanu Królestwa Polskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

…………………………+ Joanna Brulińska (ślub 9.02.1823 Rutki)

……………………………..8 Stanisław Danowski ur. 19.01.1848 Ożarki – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1875 r.

………………..+ (2 żona Wojciecha Danowskiego) Anna Porowska

…………………….6 Jan Danowski ur. 16.06.1771 Danowo par. Rajgród

…………………….6 Jan Danowski ur. 26.12.1772 Danowo par. Rajgród – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 001- 003, Archiwum Akt Dawnych/

………………..5 Adam Jan Danowski – regent grodzki wiski 1760, właściciel Kubry

………………..+ (1 żona ) Rozalia Dorf (ś. 1778 Rajgród) zam. Łabętnik

…………………….6 Marianna Faustyna Danowska ur. 26.09.1779 Danowo par. Rajgród

…………………….6 Mikołaj Danowski ur. 1780 Danowo par. Rajgród

…………………….+ Ewa Bukowska (ś. 1807 Rajgród) ur. ok. 1784 Kosówka

…………………………7 Adam Jakub Danowski ur. 1809 Kosówka – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 001- 003, Archiwum Akt Dawnych/

…………………………7 Wawrzyniec Danowski ur. 1819 Kosówka – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 001- 003, Archiwum Akt Dawnych/

…………………………+ Karolina Ożarowska ur. ok. 1818 Kosówka i tamże zm. 27.04.1896 /Danowscy_metryki 073, par. WBiM Rydzewo/

……………………………..8 Antoni Danowski ur. ok. 1854 Kosówka

……………………………..+ Adela Szymanowska (ś. 12.11.1883 Rydzewo /Danowscy_metr. 041, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1863 Szymany i tamże zm. 25.11.1900 /Danowscy_metr. 072, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….9 Pelagia Danowska ur. 10.03.1888 Szymany /Danowscy_metr. 094, par. WBiM Rydzewo/, zm. 28.11.1952, poch. Grajewo Parafialny /Danowscy_groby 004/

………………………………….+ Augustyn Kuczyński (ś. 1914 Rydzewo) ur. 17.01.1891 Danówek /Danowscy_metr. 124, par. TP Grajewo/, zm. 18.02.1964 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Danowscy_groby 004/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………….9 Donata Danowska ur. 10.09.1890 Szymany /Danowscy_metr. 092, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….9 Anna Danowska ur. 10.08.1893 Szymany /Danowscy_metr. 095, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….+ Kazimierz Karulski (ś. 8.02.1921 Grajewo /Danowscy_metr. 170, par. TP Grajewo/, syn Józefa i Katarzyny z Wiśniewskich z RODZINA KARULSKICH – plik Karulscy_spis) ur. 1.05.1895 Szymany /Andryszewscy-Karulscy_metr. 039, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 26.06.1982

………………………………………10 RODZINA KARULSKICH – plik Karulscy_spis

………………………………….9 Natalia Danowska ur. 26.07.1896 Szymany /Danowscy_metr. 093, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 14.04.1897 Szymany /Danowscy_metr. 075, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….9 Katarzyna Danowska ur. i zm. 13.02.1899 Szymany /Danowscy_metr. 073, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….9 Antoni Danowski ur. 4.04.1900 Szymany /Danowscy_metr. 070, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….+ Irena Zofia Tumiel (ś. 2.08.1927 Kuźnica)

…………………….6 Estera Małgorzata Danowska ur. 1783 Danowo par. Rajgród

…………………….6 Franciszek Danowski ur. 1785

…………………….6 Wojciech Danowski ur. 1788 Danowo par. Rajgród

………………..+ (2 żona Adama Danowskiego) Agnieszka Waszkiewicz (ś. 1788 Rajgród)

…………………….6 Antoni Danowski ur. 1789 Danowo par. Rajgród – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 001- 003, Archiwum Akt Dawnych/

…………………….6 Petronela Marianna Danowska ur. 1791 Danowo par. Rajgród

…………………….6 Dorota Danowska ur. 1793 Danowo par. Rajgród

………………..+ (3 żona Adama Danowskiego) Marianna ?

…………………….6 Franciszek Danowski ur. 1795 Danowo par. Rajgród

…………………….6 Jan Danowski ur. 1797 Kosówka – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 001- 003, Archiwum Akt Dawnych/

 

……………4 Ignacy Danowski

 

……………4 Tomasz Danowski – cześnik żytomierski, regent wąsoski 1711, komornik graniczny wiski

……………+ Teresa Gadowska

………………..5 Zofia Danowska ur. 12.05.1717 Koniecki par. Wąsosz

………………..5 Anna Danowska ur. 4.05.1719 Koniecki par. Wąsosz

………………..5 Antoni Danowski

………………..+ (1 żona) Jadwiga Kownacka

„Antoni i Adam, synowie Tomasza, zapisali w 1713 r. Karmelitom konwentu wąsoskiego sto tynfów.”

Herbarz Polski Adama Niesieckiego. Wyd. J.N. Bobrowicz. Lipsk 1839-1845

…………………….6 Marianna Danowska ur. 1741 Łosewo

…………………….6 Małgorzata Danowska ur. 1744 Łosewo

…………………….6 Stefan Danowski ur. 8.09.1754 Pomiany

…………………….6 Dominik Danowski ur. 1751 Pomiany, zm. 6.05.1828 Danowo /Danowscy_metr. 014, par. WBiM Rydzewo/

Metryka zgonu Dominika Danowskiego, parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie, 6.05.1828 r.

…………………….+ Klara Kuligowska

…………………………7 Franciszka Danowska ur. ok. 1789 Łosewo, zm. 23.04.1832 Sulewo Prusy /Danowscy_metr. 051, par. Przemienienia Pańskiego Wąsosz/

…………………………+ Augustyn Rutkowski (ś. 15.05.1811 Białaszewo /Danowscy_metr. 058, par. SBM Białaszewo/) ur. 27.08.1785 Sulewo Prusy /Danowscy_metr. 052, par. PP Wąsosz/, zm. przed 1854

……………………………..8 Stanisław Rutkowski ur. ok. 1811 Sulewo Prusy, zm. przed 1886, zam. Bagienice

……………………………..+ (1 żona) Katarzyna Żebrowska ur. ok. 1817, zm. 30.04.1855 Sulewo Prusy /Danowscy_metr. 053, par. PP Wąsosz/

……………………………..+ (2 żona) Marianna Downar (ś. 5.08.1855 Wąsosz /Danowscy_metr. 059, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1829 Brzeźnio par. Niedźwiadna, zm. po 1886, zam. Sulewo Prusy

………………………………….9 Paulina Rutkowska ur. ok. 1856 Sulewo Prusy

………………………………….+ Kacper Sulewski (ś. 8.11.1880 Wąsosz /Danowscy_metr. 060, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1851 Zaborowo par. Wąsosz

………………………………….9 Jan Rutkowski ur. ok. 1863 Sulewo Prusy i tamże zm. 1.01.1864 /Danowscy_metr. 054, par. PP Wąsosz/

………………………………….9 Petronela Rutkowska ur. ok. 1864 Sulewo Prusy

………………………………….+ Adolf Kossakowski (ś. 9.11.1886 Wąsosz /Danowscy_metr. 061, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1858 Kossaki

………………………………………10 Aleksander Kossakowski ur. 24.03.1888 Bęćkowo /Danowscy_metr. 055, par. PP Wąsosz/

………………………………………+   (1 żona) Bolesława Dołęcka (ś. 1.05.1910 Wąsosz) zm. przed 1921

………………………………………+   (2 żona) Anna Rybicka (ś. 7.05.1921 Stawiski)

………………………………….9 Marianna Rutkowska ur. ok. 1866 Sulewo Prusy i tamże zm. 10.09.1868 /Danowscy_metr. 056, par. PP Wąsosz/

………………………………….9 Katarzyna Rutkowska ur. ok. 1871 Sulewo Prusy

………………………………….+ Władysław Kulikowski (ś. 19.10.1896 Wąsosz) ur. ok. 1871 Danówek par. Grajewo

………………………………………10 Władysława Kulikowska ur. 1.04.1897 Sulewo Prusy

………………………………………10 Antoni Kulikowski ur. 16.05.1904 Zalesie par. Wąsosz /Danowscy_metr. 057, par. PP Wąsosz/

……………………………..8 Marianna Rutkowska ur. ok. 1832 Sulewo Prusy

……………………………..+ Jan Bagiński (ś. 26.02.1854 /Danowscy_metr. 062, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1833 Sulewo Kownaty

………………………………….9 Julianna Bagińska ur. 15.02.1855 Bagienice /Danowscy_metr. 063, par. PP Wąsosz/

………………………………….9 Rozalia Bagińska ur. 17.09.1857 Bagienice /Danowscy_metr. 064, par. PP Wąsosz/

………………………………….9 Ksawery Bagiński ur. 30.11.1859 Bagienice /Danowscy_metr. 065, par. PP Wąsosz/

………………………………….9 Adolf Bagiński ur. 8.03.1869 Bagienice /Danowscy_metr. 066, par. PP Wąsosz/

…………………………7 Wiktoria Danowska ur. 21.12.1779 Lipińskie, zm. 1858

…………………………+ Tomasz Sylwester Szymanowski (ś. 1815 Białaszewo, wdowiec po Katarzynie z Zawistowskich, syn Macieja i Doroty z RODZINA SZYMANOWSKICH – plik Szymanowscy_spis) zam. Budne, ur. 2.01.1764 Toczyłowo par. Grajewo /Danowscy_metr. 168, par. TP Grajewo/  zm. 16.12.1816 Szymany par. Grajewo /Danowscy_metr. 169, par. WBiM Rydzewo/

…………………………7 Karolina Danowska ur. 1799 Łosewo

…………………………7 Franciszek Ksawery Danowski ur. 9.12.1794 Łosewo, zm. 24.11.1869 Szymany /Danowscy_metr. 015, par. WBiM Rydzewo/  – dziedzic cząstkowy wsi   Szymany, legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 001- 003, Archiwum Akt Dawnych/

Metryka zgonu Franciszka Danowskiego, parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie, 24.11.1869 r.

…………………………+ Agnieszka Szymanowska (ś. 14.02.1820 Rydzewo /Danowscy_metr. 004a i 004b, par. WBiM Rydzewo/, córka Tomasza Sylwestra i Katarzyny z Zawistowskich z RODZINA SZYMANOWSKICH (2) – plik Szymanowscy_spis) ur. 20.01.1803 Szymany i tamże zm. 12.05.1883 /Danowscy_metr. 016, par. WBiM Rydzewo/  

Metryka ślubu Franciszka Ksawerego Danowskiego i Agnieszki Szymanowskiej, parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie, 14.02.1820 r.

……………………………..8 Franciszka Danowska ur. 1823 Szymany i tamże zm. 12.01.1900 /Danowscy_metr. 071, par. WBiM Rydzewo/

……………………………..+ Maciej Supiński zm. przed 1900

……………………………..8 Stanisław Danowski ur. 1826 Szymany

……………………………..+ Bogumiła Rogowska (ś. 18.07.1864 Grajewo, wdowa po Tomaszu Glince) ur. ok. 1826 w Boguszach

……………………………..8 Marianna Danowska ur. 1828 Szymany

……………………………..+ (1 mąż) Antoni Pomian (ślub ok. 1852, wdowiec po Agnieszce Różeńskiej) ur. ok. 1821, zm. 1861 Łazarze par. Rajgród  – właściciel cząstkowy

………………………………….9 Paulina Pomian ur. 1853 Łazarze par. Rajgród

………………………………….9 Stanisław Pomian ur. 1855 Łazarze par. Rajgród

………………………………….9 Wincenty Pomian ur. 1858 Łazarze par. Rajgród

………………………………….9 Aleksander Pomian ur. ok. 1861, zm. 1865 Łazarze par. Rajgród

……………………………..+ (2 mąż) Maciej Sulewski (ś. 1862 Rajgród) ur. ok. 1838 Kołaki

……………………………..8 Dominik Danowski ur. 1830 Szymany

……………………………..8 Wiktoria Danowska ur. 1832 Szymany i tamże zm. 14.11.1836

……………………………..8 Marianna Danowska ur. 1835 Szymany (metryka par. Rajgród)

 

……………………………..8 Antoni Wincenty Danowski ur. 21.01.1838 Szymany /Danowscy_metr. 002, par. WBiM Rydzewo/  – dziedzic cząstkowy wsi Szymany

Metryka urodzin Antoniego Wincentego Danowskiego, parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie, 21.01.1838 r.

……………………………..+ Rozalia Świderska (ś. 1869 Białaszewo, córka Józefa i Julianny z Chrzanowskich z RODZINA ŚWIDERSKICH – plik Świderscy_spis) ur. 1847 Łosewo

………………………………….9 Wiktoria Danowska ur. 11.11.1869 Szymany /Danowscy_metr. 017, par. WBiM Rydzewo/  i tamże zm. 1928

………………………………….+ Wojciech Modzelewski (ś. 13.02.1888 Rydzewo /Danowscy_metr. 007, par. SBM Białaszewo/ syn Wojciecha i Barbary z Godlewskich z RODZINA MODZELEWSKICH – plik Modzelewscy_spis) ur. 26.05.1862 Lipińskie /Danowscy_metr. 005, par. SBM Białaszewo/, zm. 1934 Szymany

………………………………………10 RODZINA MODZELEWSKICH – plik Modzelewscy_spis

………………………………….9 Karolina Danowska ur. 1871 Łosewo, zam. Szymany

………………………………….+ Piotr Piotrowski (ś. 25.06.1894 Rydzewo /Danowscy_metr. 003, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1862, zam. Źrobki par. Rajgród

………………………………………10 Kamila Piotrowska ur. 26.04.1895 Źrobki /Danowscy_metr. 132, par. NNMP Rajgród/

………………………………………10 Kazimiera Piotrowska ur. 4.03.1897 Źrobki /Danowscy_metr. 133, par. NNMP Rajgród/

………………………………………10 Piotr Piotrowski ur. 25.05.1899 Źrobki /Danowscy_metr. 134, par. NNMP Rajgród/

………………………………………+   Zofia Gardocka (ś. 10.02.1925 Grajewo /Danowscy_metr. 139, par. TP Grajewo/) ur. ok. 1900 Popowo par. Grajewo, zm. 25.05.1981 Grajewo

………………………………………10 Marianna Piotrowska ur. 9.10.1901 Źrobki /Danowscy_metr. 135, par. NNMP Rajgród/, zm. przed 1906

………………………………………10 Stefania Piotrowska ur. 3.01.1904 Źrobki /Danowscy_metr. 136, par. NNMP Rajgród/

………………………………………10 Marianna Piotrowska ur. 10.07.1906 Źrobki /Danowscy_metr. 137, par. NNMP Rajgród/, zm. 23.01.1997 Grajewo, poch. Grajewo Komunalny /Danowscy_groby 003/

………………………………………+   Jan Szleszyński ur. 1.11.1909, zm. 9.06.1986, poch. Grajewo Komunalny /Danowscy_groby 003/

………………………………………10 Józef Piotrowski ur. 15.02.1909 Źrobki /Danowscy_metr. 138, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 30.01.1979

………………………………………+   Anna Poniatowska (ś. 28.01.1936 Grajewo)

………………………………….9 Anna Danowska ur. 1887 Szymany i tamże zm. 1939, poch. Grajewo Parafialny /Danowscy_groby 006 i 007/

………………………………….+ Karol Karulski (ś. 1907 Rydzewo, syn Jana i Marianny z Lendów z RODZINA KARULSKICH – plik Karulscy_spis) ur. 1880 Szymany i tamże zm. 1948, poch. Grajewo Parafialny /Danowscy_groby 006 i 007/

………………………………………10 RODZINA KARULSKICH – plik Karulscy_spis

……………………………..8 Anna Danowska ur. 1840 Szymany i tamże zm. 1846

……………………………..8 Jan Danowski ur. 15.04.1843 Szymany, zm. po 1897

……………………………..+ Paulina Żbikowska (ś. 9.02.1874 Grajewo) ur. ok. 1853, zm. 27.01.1897 Szymany

………………………………….9 Edward Danowski zm. 1977

………………………………….+ Adela Zarzycka

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………….9 Anastazja Danowska ur. 1875, zm. 10.03.1965

bdgdfg

Anastazja Karwowska (z Danowskich) z Jadwigą Modzelewską (z Andryszewskich), 1938 r.

………………………………….+ Aleksander Marcin Karwowski (ś. 17.05.1897 Rydzewo /Danowscy_metr. 099, par. WBiM Rydzewo/) ur. 1865 Toczyłowo, zm. 12.05.1950

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………….9 Franciszek Danowski ur. 1.10.1881 Szymany, zm. 22.06.1945 Warszawa

………………………………….+ Anna Jasińska (ś. 30.01.1910 Warszawa-Praga par. MB Loretańskiej /Danowscy_metr. 128, par. MBL Warszawa/) ur. 17.07.1890 Warszawa i tamże zm. 31.10.1979

………………………………………10 Janina Danowska

………………………………………10 Tadeusz Zygmunt Danowski ur. 12.10.1911 Warszawa

………………………………………+   Barbara Milewska (ś. 14.06.1943) ur. 25.12.1904 Leoncin, zm. 3.05.1985 Warszawa

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………….9 Piotr Danowski ur. 1887, zm. 19.11.1983

………………………………….+ Wiktoria Kozłowska

………………………………………10 Paweł Danowski ur.26.03.1928, zginął w czasie Powstania Warszawskiego 30.08.1944 r., strzelec, pseudonimy „Paweł”, „Marynarz”, Oddział: Armia Krajowa – zgrupowanie „Radosław” – pułk „Broda 53” – batalion „Zośka” – 3. kompania „Giewonta” – II pluton; Szlak bojowy: Wola – Stare Miasto, Miejsce (okoliczności) śmierci: poległ na kwaterze 3. kompanii przy ul. Zakroczymskiej 7 podczas bombardowania lotniczego, poch. Cmentarz Wojskowy, ul. Powązkowska 43/45 w Warszawie, kwatera 20A /Danowscy_groby 001, 002/ (http://www.info-pc.home.pl/whatfor/baza/zoska_lista_pol.htm#II%20pluton%20kompanii%20Giewont)

Grób Pawła Danowskiego zm. 30.08.1944 r., Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Warszawa

………………………………………10 Sylwestra Danowska

………………………………………+   ? Kowalczuk

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………….9 Marceli Antoni ur. 15.01.1889 Szymany /Danowscy_metr. 097, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….9 Antoni Danowski ur. 1891, zm. 1947

………………………………….+ Teresa Kościuch

………………………………………10 Robert Danowski – lotnik, zginął w czasie Powstania Warszawskiego 1944 r.

………………………………………10 dr Tadeusz Danowski ur. 6.09.1914 Passaic, USA, zm. 12.09.1987 Miami, USA – profesor Uniwersytetu w Pittsburgu; kierownik Działu Chorób Wewnętrznych w Magee-Womens Hospital w Pittsburghu, członek Polskiej Akademii Nauk; autor prac dotyczących m.in. gospodarki wodnej i elektrolitowej, endokrynologii, cukrzycy, zaburzeń metabolizmu, chorób mięśni, nefrologii

………………………………….9 Stanisław Danowski ur. 23.04.1895 Szymany /Danowscy_metr. 098, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….9 Helena Danowska ur. 20.01.1896 Szymany /Danowscy_metr. 096, par. WBiM Rydzewo/, zm. 8.06.1977

………………………………….+ Stanisław Łokieć ur. 1888, zm. 13.10.1966

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………………………..8 Ludwik Danowski ur. 1846 Szymany

………………..+ (2 żona Antoniego Danowskiego) Marianna ?

…………………….6 Piotr Paweł Danowski ur. 7.07.1763 Brzozowa par. Białaszewo

…………………….+ Anna Jaworowska

…………………………7 Grzegorz Danowski ur. Budne par. Białaszewo – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 004- 005, Archiwum Akt Dawnych/

Wypis z protokułu posiedzenia Heroldii Królestwa Polskiego w dniu 29 listopada/11 grudnia 1838 r. odbytego, II Rada Stanu Królestwa Polskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

…………………………+ Aniela Chrzanowska

……………………………..8 Antoni Danowski ur. 1812 Budne, zm. 1886 Brzozowo par. Białaszewo

……………………………..+ Marianna Godlewska (ś. 9.11.1834 Białaszewo /Danowscy_metr. 107, par. SBM Białaszewo/, córka Franciszka i Zuzanny z Szymanowskich z RODZINA MODZELEWSKICH – plik Modzelewscy_spis) zam. Lipińskie, zm. po 1886

………………………………….9 Jan Jakub Danowski ur. ok. 1838 Brzozowo i tamże zm. 11.11.1906 /Danowscy_metr. 043, par. SBM Białaszewo/

………………………………….+ (1 żona) Petronella Pieniążek (ś. 1862 Białszewo, z dm. Pieniążek, wdowa po Pawle Gosiewskim) zam. Łojki

………………………………………10 Józef Danowski ur. ok. 1868 Brzozowo

………………………………………+   Ludwika Mścichowska (ś. 18.02.1895 Białaszewo /Danowscy_metr. 129, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1871 Brzozowo

………………………………….+ (2 żona Jana Jakuba Danowskiego) Marianna Gosiewska (ś. 1886 Białaszewo, córka Jana i Ewy z Kuligowskich z RODZINA KAMIŃSKICH – plik Kamińscy_spis)

………………………………….9 Julian Danowski zam. Brzozowo

………………………………….+ Emilia Chrzanowska (ś. 1875 Białaszewo, wdowa po Franciszku Świderskim, córka Franciszka i Anny z Jankowskich z RODZINA JANKOWSKICH – plik Jankowscy_spis) zam. Łosewo

………………………………………10 Marianna Danowska ur. 1876 Łosewo

………………………………………10 Józef Danowski ur. 1877 Łosewo

………………………………………10 Julian Danowski ur. 1880 Łosewo

………………………………………+   Kazimiera Brodowska (ś. 10.02.1902 Białaszewo /Danowscy_metr. 127, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1880 Modzele par. Białaszewo

………………………………….9 Aleksander Danowski ur. ok. 1844 Brzozowo

………………………………….+ Marianna Chrapanowska (ś. 5.02.1894 Białaszewo /Danowscy_metr. 045, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1871 Łosewo

………………………………………10 Marianna Danowska ur. 1904 Brzozowo i tamże zm. 11.01.1905 /Danowscy_metr. 044, par. SBM Białaszewo/

……………………………..8 Franciszek Danowski ur. 25.03.1814 Budne, zam. Budne

……………………………..+ (1 żona) Karolina Kuligowska ur. ok. 1820 Ostrowik par. Radziłów, zm. 1.04.1863 Budne /Danowscy_metr. 102, par. SBM Białaszewo/

………………………………….9 Nikodem Danowski ur. 1838 Budne

………………………………….+ (1 żona) Marianna Sulewska ur. 1837 Toczyłowo, zm. 6.02.1885 Budne

………………………………………10 Konstanty Danowski ur. ok. 1875 Budne i tamże zm. 26.05.1905 /Danowscy_metr. 042, par. SBM Białaszewo/

………………………………….+ (2 żona Nikodema Danowskiego) Waleria Pachucka (ś. 26.05.1885 Białaszewo) ur. ok. 1864 Płochowo

………………………………….9 Monika Danowska ur. ok. 1846, zm. 1865

………………………………….9 Ludwika Danowska ur. zam. Budne

………………………………….+ Ludwik Budny (ś. 20.09.1863 Białaszewo /Danowscy_metr. 112, par. SBM Białaszewo/, syn Aleksandra i Marianny z Gosiewskich) ur. 1838 Budne

……………………………..+ (2 żona Franciszka Danowskiego) Konstancja Różańska (ś. 7.06.1865 Białaszewo /Danowscy_metr. 103, par. SBM Białaszewo/, wdowa po Stanisławie Różańskim, z domu Szwejkowska) ur. ok. 1817 Szczuczyn, zam. Budne /podpis – Danowscy_metr. 104, par. SBM Białaszewo /

……………………………..8 Małgorzata Danowska zm. 1862 Danowo par. Wąsosz

……………………………..+ Józef Ramotowski (ś. 1846 Białaszewo, wdowiec po Balbinie z Łagunów) zam. Danowo

……………………………..8 Bogumiła Danowska ur. ok. 1828 Budne

……………………………..+ Ferdynand Danowski (ś. 19.06.1848 Białaszewo, syn Józefa i Anny z Szymanowskich) ur. 1823 Klimaszewnica

……………………………..8 Marianna Danowska ur. 1826 Budne

……………………………..+ Andrzej Konopka (ś. 1849 Białaszewo) zam. Konopki

………………………………….9 Stanisław Konopka ur. ok. 1858 zam. Konopki

………………………………….+ Franciszka Godlewska (ś. 25.11.1879 Niedźwiadna) ur. ok. 1860 zam. Chełchy

 

……………………………..8 Paulina Danowska ur. 1829 Budne, zm. po 1889

……………………………..+ Jan Rutkowski (ś. 7.07.1852 Białaszewo /Danowscy_metr. 106, par. SBM Białaszewo/) ur. 1830 Rutkowskie Wielkie par. Goniądz

………………………………….9 Józef Rutkowski ur. 1855 Rutkowskie Wielkie

………………………………….+ Marianna Grądzka ur. 1852 Czerwonki

………………………………….9 Michał Rutkowski ur. 1863 Rutkowskie

………………………………….+ Bronisława Grądzka (ś. 3.03.1889 Wąsosz /Danowscy_metr. 105, par. PP Wąsosz/) zam. Czerwonki

……………………………..8 Józef Danowski ur. ok. 1818 Szymany i tamże zm. 1.01.1894 /Danowscy_metr. 047, par. WBiM Rydzewo/

……………………………..+ Rozalia Szymanowska zm. po 1894

………………………………….9 Konstanty Danowski ur. ok. 1864 Szymany

………………………………….+ Marianna Stanisława Stypułkowska (ś. 16.02.1897 Rydzewo /Danowscy_metr. 048, par. WBiM Rydzewo/, siostra Jadwigi Donaty) ur. ok. 1878 Szymany

………………………………………10 Janina Konstancja Danowska ur. 6.12.1897 Szymany /Danowscy_metr. 067, par. WBiM Rydzewo/

………………………………………10 Maria Danowska ur. 17.06.1899 Szymany /Danowscy_metr. 068, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 12.09.1899 /Danowscy_metr. 069, par. WBiM Rydzewo/

………………………………………10 Franciszka Danowska ur. 12.07.1900 Szymany /Danowscy_metr. 049, par. WBiM Rydzewo/

………………………………………10 Rozalia Danowska ur. 3.05.1902 Szymany /Danowscy_metr. 091, par. WBiM Rydzewo/, zm. 24.12.1983 Szczuczyn

………………………………………10 Józef Danowski ur. 14.06.1903 Szymany /Danowscy_metr. 090, par. WBiM Rydzewo/

………………………………………10 Kazimierz Lucjan ur. 16.11.1905 Szymany /Danowscy_metr. 089, par. WBiM Rydzewo/

………………………………….9 Marianna Danowska

………………………………….+ Feliks Mikołajewski (ś. 1904 Rydzewo, wdowiec po Stefanii Glans ?)

………………………………….9 Kazimierz Danowski

………………………………….+ Jadwiga Donata Stypułkowska (ś. 1905 Rydzewo, siostra Marianny Stanisławy )

 

………………..5 Adam Danowski – miecznik wiski 1718

…………………….6 Andrzej Danowski

…………………….+ Katarzyna Waga

…………………………7 Jan Danowski – dziedzic Danowa

……………………………..8 Jan Danowski ur. 1776 Danowo – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 001- 003, Archiwum Akt Dawnych/

……………………………..+ Elżbieta Żmijewska (ś. 20.11.1798 Grajewo) ur. ok. 1778

………………………………….9 Anna Danowska ur. 1800 Danowo par. Rajgród

………………………………….9 Ignacy Danowski ur. 1803 Danowo, zam. Danowo par. Rajgród – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1859 r.

………………………………….+ Marianna Żurawska (ś. 1836 Rajgród) ur. 1818 Szepietowo, zam. Wólka Piotrowska

………………………………………10 Kazimierz Jakub Danowski ur. 1842, zm. 10.02.1900 Danowo Nowe /Danowscy_metr. 077, par. WBiM Rydzewo/ – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1859 r. /podpis – Danowscy_metr. 082, par. WBiM Rydzewo/

Podpis Kazimierza Danowskiego, 1890 r.

………………………………………+   Kamila Świderska (ś. 1870 Grabowo), zm. po 1900

…………………………………………..11 Antonina Danowska ur. ok. 1879 Danowo /podpis – Danowscy_metr. 086, par. WBiM Rydzewo/

…………………………………………..+   Stanisław Stypułkowski (ś. 10.11.1896 Rydzewo /Danowscy_metr. 085, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1871 Szymany /podpis – Danowscy_metr. 086, par. WBiM Rydzewo/

……………………………………………….12 Stefan Stypułkowski ur. 30.08.1897 Wólka Piotrowska /Danowscy_metr. 087, par. WBiM Rydzewo/

……………………………………………….+   Jadwiga Łazowska (ś. 2.03.1924 Rajgród)

……………………………………………….12 Feliksa Stypułkowska ur. 1899, zm. 21.02.1899 Wólka Piotrowska /Danowscy_metr. 088, par. WBiM Rydzewo/

…………………………………………..11 Ludwik Danowski ur. 27.08.1888 Danowo /Danowscy_metr. 080, par. WBiM Rydzewo/

…………………………………………..11 Stanisław Danowski ur. 7.06.1890 Danowo /Danowscy_metr. 081, par. WBiM Rydzewo/, zm. 26.05.1891 Danowo Nowe /Danowscy_metr. 084, par. WBiM Rydzewo/

…………………………………………..11 Franciszek Danowski ur. 2.04.1892 Danowo Nowe /Danowscy_metr. 079, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 7.06.1892 /Danowscy_metr. 083, par. WBiM Rydzewo/

…………………………………………..11 Bolesława Danowska ur. 16.02.1898 Danowo Nowe /Danowscy_metr. 078, par. WBiM Rydzewo/, zm. 22.05.1976 Grajewo

…………………………………………..11 Mieczysław Danowski

…………………………………………..+   Stefania Pacholska (ś. 1906 Rydzewo)

……………………………………………….12 Mieczysław Danowski ur. 1907 Danowo Nowe par. Rydzewo

…………………………………………..11 Stefania Konstancja Danowska

…………………………………………..+   Józef Bukowski (ś. 1907 Rydzewo)

………………………………….9 Ewa Danowska ur. 1805 Danowo par. Rajgród

………………………………….9 Piotr Danowski ur. 1808 Danowo par. Rajgród

…………………………7 Marianna Danowska – brat Jan sprzedał jej w 1736 r. część w Danowie Filipkach

…………………………+ Baltazar Tyszka

 

 

II  linia domu Danowskich herbu Krzywda

…..2 Jan Danowski – dziedzic Danowa (1664 r.)

……….3 Adam Danowski – nabył w 1673 r. część młyna na Brzoskach od sióstr Turowskich

……….3 Wawrzyniec Danowski – nabył w 1673 r. część młyna na Brzoskach

……………4 Jakub Danowski

……………4 Piotr Danowski

……………4 Marianna Danowska

……………+ Paweł Zakrzewski z Dębówki

……………4 Szymon Danowski – w Danowie w 1719 r., uczynił zapis dla przyszłej żony na Danowie w 1719 r.

……………+ Marianna Waga

………………..5 Teodor Danowski ur. 1734 Danowo (metryka Lachowo), mierniczy łomżyński

………………..+ Franciszka Smoleńska (ś. 1778 Bargłów Kościelny) zam. Tajno

…………………….6 Jakub Danowski ur. 1780 Danowo – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 011- 013, Archiwum Akt Dawnych/

…………………….6 Stefan Jan Danowski ur. 1790 Danowo – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1838 r. przed II Radą Stanu Królestwa Polskiego /Danowscy _archiwa 011- 013, Archiwum Akt Dawnych/

Wypis z protokułu posiedzenia Heroldii Królestwa Polskiego w dniu 9/21 sierpnia 1838 r. odbytego, II Rada Stanu Królestwa Polskiego, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

…………………….6 Jan Nepomucen Danowski ur. ok. 1790 – posesor dzierżawny dóbr Kanigowo pow. płocki /podpis – Danowscy_ metr. 171, par. SWA Święcieniec/, zm. po 1841

…………………….+ (1 żona Jana Nepomucena Danowskiego) Brygida Łempicka (ś. 17.06.1822 Kamienica pow. płoński) ur. ok. 1790, zm. przed 1835

…………………………7 Rozalia Danowska ur. ok. 1823, zm. 1857 Płock

…………………………+ (1 mąż) Michał Saturnin Łebkowski (ś. 24.11.1852 Kamienica) ur. ok. 1820, zm. 13.02.1855 Niemczewo par. Drobin

……………………………..8 Stanisław Cyprian Łebkowski ur. 11.11.1853 Niemczewo /Danowscy_metr. 141, par. SBM Drobin/

…………………………+ (2 mąż) Aleksander Strzeszewski (ś. 1856 Bulkowo pow. płocki, wdowiec po Salomei Szarewicz) ur. ok. 1822, zm. 1881 par. Bulkowo

…………………………7 Franciszka Danowska ur. ok. 1823 Bielany, zam. Kanigowo pow. płocki, zm. 2.09.1845 Kaczorowy par. Gralewo /Danowscy_metr. 173, par. SM Gralewo/ /podpis – Danowscy_ metr. 171, par. SWA Święcieniec/, nekrolog /Danowscy_archiwa 016, Kurier Warszawski 244/1854/

Nekrolog Franciszki Szarewicz z Danowskich, Kurier Warszawski 244/1845, s. 1182

…………………………+ Teodor Andrzej Szarewicz (ś. 16.05.1841 Święcieniec pow. płocki /Danowscy_metr. 171, par. SWA Święcieniec/) ur. 19.04.1809 we Dworze Łosia Wólka par. Łomna /Danowscy_metr. 172, par. SMB Łomna/ – dziedzic wsi Kaczorowy,  posesor dzierżawny dóbr Słomin /podpis – Danowscy_ metr. 171, par. SWA Święcieniec/

……………………………..8 Edward Szarewicz ur. 29.01.1843 Słomin par. Żukowo /Danowscy_metr. 174, par. SW Żukowo/

……………………………..8 Amelia Szarewicz ur. 17.04.1844 Słomin par. Żukowo /Danowscy_metr. 175, par. SW Żukowo/

……………………………..8 N Szarewicz (urodzony nieżywy) zm. 23.08.1844 Kaczorowy par. Gralewo /Danowscy_metr. 176, par. SM Gralewo/

…………………………7 Leonia Julianna Danowska ur. ok. 1824 Bielany, zam. Kanigowo pow. płocki, zm. 22.11.1854 Warszawa par. św. Jana, ul. Kaniowska nr 82, przed śmiercią zam. Lisewo k. Płocka /Danowscy_metr. 179, par. MSJC Warszawa/

Nekrolog Leonii Julianny Thun z Danowskich, Kurier Warszawski 309/1854, s. 1564

…………………………+ Karol Konrad Thun (ś. 26.07.1840 Święcieniec pow. płocki /Danowscy_metr. 178, par. SWA Święcieniec/) ur. ok. 1810 Skaryszew/Warszawa (ojciec Karol rotmistrz wojsk pruskich), zm. 16.06.1891 Gorzechowo par. Siecień /Danowscy_metr. 177, par. SJ Siecień/ – posesor dzierżawny dóbr Symbory

……………………………..8 Henryka Thun ur. ok. 1844 Zawidz, zam. Główczyn

……………………………..+ Antoni Józef Tomasz Eitner (ś. 1868 Kobylniki) ur. ok. 1838 Małocin w Wielkim Księstwie Poznańskim, pomocnik rewizora akcyźnego, zam. Ciechanów

………………………………….9 Wanda Eitner ur. ok. 1869, zm. 1870 Warszawa, par. Wszystkich Świętych /Danowscy_metr. 185, par. WS Warszawa/

………………………………….9 Wacława Maria Eitner ur. 5.09.1870 Warszawa, par. Wszystkich Świętych /Danowscy_metr. 180, par. WS Warszawa/

………………………………….9 Jadwiga Eitner ur. 27.06.1872 Warszawa, par. Wszystkich Świętych /Danowscy_metr. 181, par. WS Warszawa/, zm. 1.12.1938, poch. Cmentarz Powązkowski w Warszawie, kwatera 200, rząd 6, miejsce 3,4, Grób Rodziny Eitnerów (https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=34745) /Danowscy_groby 009a-009c/

………………………………….+ Wacław Kacper Arkuszewski (ś. ok. 1890) ur. 6.01.1866 Podłęże par. Pińczów, zm. 1921 – właściciel Mrowiny

………………………………………10 Leszek Henryk Grzegorz Arkuszewski ur. 27.10.1897 Mrowina par. Stanowiska, zamordowany przez NKWD 1940 Charków – pośmiertnie mianowany w 2007 na stopień kapitana, porucznik piech. rez., w Wojsku Polskim od 1919, uczestnik wojny 1919–1921. Ukończył Szkołę Podchorążych w 1920. Od 1922 w rezerwie. Przydzielony do 77 pp, następnie do 72 pp. Por. ze starsz. 19 III 1939, przydzielony do OK VII.W1939 w służbie pomocniczej w Komendzie Powiatowej PP w Kępnie. Prokurent Banku Rolnego w Poznaniu – źródło: Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, ROPWiM, Warszawa 2003

………………………………………+   Halina Krzywoszyńska ur. 7.02.1902 Środa Wielkopolska, zm. 25.04.1988

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………………10 Wanda Arkuszewska ur. ok. 1905

………………………………………+   Marian Falkowski

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………….9 Ludwik Antoni Hipoli Eitner ur. 13.08.1879, par. św. Barbary /Danowscy_metr. 183, par. SB Warszawa/

………………………………….9 Brunon Henryk Makary Eitner ur. 2.01.1882, par. Św. Barbary /Danowscy_metr. 184, par. SB Warszawa/

………………………………….9 Antonina Eitner ur. 5.04.1886 Warszawa, par. Wszystkich Świętych /Danowscy_metr. 182, par. WS Warszawa/, zm. 21.09.1944, poch. Cmentarz Powązkowski w Warszawie, kwatera 200, rząd 6, miejsce 3,4, Grób Rodziny Eitnerów (https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=34745) /Danowscy_groby 009a-009c/

………………………………….+ Ludwik Wacław Jakubowski (ś. 15.08.1914 Warszawa, par. Wszystkich Świętych /Danowscy_metr. 186, par. WS Warszawa, w metryce podpisy małżonków/) ur. ok. 1877 Warszawa

……………………………..8 Zofia Nepomucena Thun ur. ok. 1841 Gradzanowo Zbęskie, zam. Główczyn

……………………………..+ Sylwani Filipowicz (ś. 27.05.1860 Warszawa par. św. Jana /Danowscy_metr. 188, par. SJ Warszawa, w metryce podpisy małżonków/) ur. Szadek w Guberni Warszawskiej – pisarz urzędu pocztowego w Mariampolu w Guberni Augustowskiej

………………………………….9 Aleksandra Stefania Filipowicz ur. ok. 1862 Mniów, zam. Główczyn

………………………………….+ Czesław Boski (ś. 1880 Żukowo, metryka par. Kobylniki) ur. ok. 1850 Boże par. Stromiec, zam. Duninów

………………………………………10 Irena Natalia Boska ur. 25.10.1888 Gorzechowo par. Siecień /Danowscy_metr. 189, par. SJ Siecień/

………………………………………10 Jadwiga Boska ur. 26.09.1890 Gorzechowo par. Siecień /Danowscy_metr. 190, par. SJ Siecień/

………………………………………10 Bogdan Boski zm. 21.05.1911 Gorzechowo par. Siecień

………………………………….9 Janina Franciszka Filipowicz

………………………………….+ Teofil Ignacy Hilary Nadolski (ś. 8.09.1888 Siecień, wdowiec po Helenie Thun – PATRZ NIŻEJ) ur. 14.01.1847 Otrębusy par. Brwinów /Danowscy_metr. 191, par. SF Brwinów/, zm. 1890 Radzikowo

………………………………….9 Wiktor Karol Filipowicz ur. ok. 1867 Mniów – pracownik Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej

………………………………….+ Aleksandra Katarzyna Kierwińska (ś. 28.01.1899 Warszawa par. św. Aleksandra /Danowscy_metr. 193, par. SA Warszawa/) ur. ok. 1876

………………………………………10 Wacław Filipowicz ur. 2.01.1900 Warszawa par. św. Barbary /Danowscy_metr. 194, par. SB Warszawa/

………………………………………10 Zofia Stanisława Filipowicz ur. 18.07.1901 Brwinów /Danowscy_metr. 192, par. SF Brwinów/

……………………………..8 Wanda Edwarda Thun ur. ok. 1845 Maliszewko (pow. płocki), zm. 18.08.1913, poch. Cmentarz Powązkowski w Warszawie, kwatera 73, rząd 4, miejsce 4-5 (https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=21619) /Danowscy_groby 011a-011c/

……………………………..+ Józef Rudlicki (ś. 26.02.1865 Żuków, metryka par. Kobylniki /Danowscy_metr. 197, par. Kobylniki, w metryce podpisy małżonków/) ur. 26.01.1835 Kościeliska par. Końskie, rachmistrz w dobrach Krasne w Guberni Radomskiej

………………………………….9 Edward Ksawery Grzegorz Rudlicki ur. 12.03.1869 Bliżyn par. Odrowąż, poch. Cmentarz Powązkowski w Warszawie, kwatera 73, rząd 4, miejsce 4-5, (https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=21619) /Danowscy_groby 011a-011c/

………………………………….+ Janina Krysińska (ś. 22.06.1901 Warszawa par. Wszystkich Świętych /Danowscy_metr. 198, par. WS Warszawa, w metryce podpisy małżonków/) ur. 25.07.1880 Częstochowa, poch. Cmentarz Powązkowski w Warszawie, kwatera 73, rząd 4, miejsce 4-5 (https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=21619) /Danowscy_groby 011a-011c/

………………………………………10 Czesław Rudlicki ur. 30.04.1902 Warszawa, zamordowany przez NKWD 1940 Katyń – absolwent Wydziału Inżynierii Wodnej Politechniki Warszawskiej i Szkoły Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu (1929). Podporucznik mianowany ze starsz. 1 I 1934, przydzielony do 7, następnie 6 następnie 6 Batalionu Telegraficznego

………………………………………+   Zofia Wąsowicz

……………………………..8 Helena Thun ur. ok. 1853, zm. 1887 Radzikowo

……………………………..+ Teofil Ignacy Hilary Nadolski (ś. 1876 Żuków, metryka par. Kobylniki, drugą żoną siostrzenica Janina Franciszka Filipowicz  – PATRZ WYŻEJ) ur. 14.01.1847 Otrębusy par. Brwinów /Danowscy_metr. 191, par. SF Brwinów/, zm. 1890 Radzikowo

………………………………….9 Stanisława Karolina Nadolska ur. ok. 1878, zm. 1952, poch. Cmentarz Powązkowski w Warszawie, kwatera 69, rząd 5, miejsce 29, 30, 31 (https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=15981) /Danowscy_groby 010a-010c/

………………………………….+ Sylwester Józef Kamieński (ś. 11.01.1896 Warszawa par. Wszystkich Świętych /Danowscy_metr. 195, par. WS Warszawa, w metryce podpisy małżonków/) ur. 31.12.1854 Warszawa, ul. Mostowa 235 /Danowscy_metr. 196, par. NNMP Warszawa, zm. 26.03.1932, poch. Cmentarz Powązkowski w Warszawie, kwatera 69, rząd 5, miejsce 29, 30, 31 (https://cmentarze.um.warszawa.pl/pomnik.aspx?pom_id=15981) /Danowscy_groby 010a-010c/ – farmaceuta

…………………….+ (2 żona Jana Nepomucena Danowskiego) Teodozja Romańska (ś. 13.07.1835 Bodzanów pow. płocki, wdowa po Wiktorze Ignacym Wieliczko) ur. ok. 1796 Miedwienice

 

……………4 Jan Danowski

………………..5 Tomasz Danowski – nabył w 1715 r. część Klimaszewnicy

………………..+ Marianna Sulewska

„Tomasz, syn Jana, nabył w 1715 część Klimaszewnicy od Klimaszewskiego.”

Herbarz Polski Adama Niesieckiego. Wyd. J.N. Bobrowicz. Lipsk 1839-1845

…………………….6 Agnieszka Danowska ur. 1728 Klimaszewnica (ochrzczona 13.01.1728 Białaszewo)

…………………….6 Małgorzata Danowska ur. 1734 Klimaszewnica (ochrzczona 9.06.1734 Białaszewo)

…………………….6 Marcin Danowski ur. 1730 Klimaszewnica (ochrzczony 9.11.1730 Białaszewo), zm. przed 1781

…………………….+ Urszula Kamińska zm. przed 1781

…………………………7 Zofia Danowska ur. 1756 Klimaszewnica (ochrzczona 27.05.1756 Białaszewo)

…………………………7 Wojciech Danowski ur. 1759 Klimaszewnica (ochrzczony 24.04.1759 Białaszewo), zm. 11.05.1813 Klimaszewnica (na suchoty) – właściciel w Klimaszewnicy w 1806 r.

…………………………+ Antonina Rydzewska ur. ok. 1757, zm. 3.05.1814 Klimaszewnica

……………………………..8 Józef Danowski ur. 1787 Klimaszewnica, zm. przed 1840

……………………………..+ Anna Szymanowska

………………………………….9 Marianna Danowska ur. ok. 1818 Klimaszewnica, zam. Klimaszewnica

………………………………….+ Jan Borawski (ś. 22.11.1840 Białaszewo, wdowiec) ur. ok. 1814 Konopki par. Wąsosz, zam. Klimaszewnica

………………………………………10 Wojciech Borawski ur. ok. 1850 Klimaszewnica, zm. 15.05.1895 Kieliany par. Wąsosz

………………………………………+   Władysława Górska (ś. 1878 Wąsosz) ur. 19.02.1862 Kieliany

…………………………………………..11 Natalia Borawska ur. 1879 Kieliany i tamże zm. 12.02.1915 /Danowscy_metr. 108, par. PP Wąsosz/

…………………………………………..+   Konstanty Sulewski ur. 1868 Borawskie

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………………………..11 Bronisław Borawski ur. ok.01.1882 Kieliany i tamże zm. 14.02.1882

…………………………………………..11 Hipolit Borawski ur. ok. 02.1883 Kieliany i tamże zm. 11.08.1889

…………………………………………..11 Henryk Borawski ur. ok. 1885 Kieliany i tamże zm. 8.08.1889

………………………………….9 Barbara Danowska ur. ok. 1822 Klimaszewnica, zam. Klimaszewnica

………………………………….+ Józef Borawski (ś. 28.02.1848 Białaszewo) ur. 20.05.1821 Konopki par. Wąsosz, zam. Konopki, zm. 6.02.1881

………………………………………10 Barbara Borawska ur. 1851 Konopki par. Wąsosz

………………………………………+   (1 mąż) Andrzej Brzostowski ur. 1853 Łoje Awissa

………………………………………+   (2 mąż) Maciej Bagiński ur. 1839, zm. 26.12.1880 Szyjki par. Przytuły

………………………………….9 Ferdynand Danowski ur. 1823 Klimaszewnica i tamże zm. 1887, zam. Klimaszewnica – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1849 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu /Danowscy _archiwa 014- 015, Archiwum Akt Dawnych/

………………………………….+ Bogumiła Danowska (ś. 19.06.1848 Białaszewo, córka Grzegorza i Anieli z Chrzanowskich – PATRZ WYŻEJ) ur. ok. 1828, zm. po 1887, zam. Budne

………………………………………10 Anna Bogumiła Danowska ur. 1858 Klimaszewnica

………………………………………+   Paweł Antoni Klimaszewski (ś. 1876 Białaszewo) ur. 1847 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Natalia Łucja Klimaszewska ur. ok. 1877 Klimaszewnica

…………………………………………..+   Aleksander Kołakowski (ś. 4.06.1895 Białaszewo /Danowscy_metr. 199, par. SBM Białaszewo, w metryce podpisy małżonków/) ur. ok. 1861 Łazarze par. Rajgród, zam. folwark

…………………………………………..11 Ludwik Klimaszewski ur. 1879 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Helena Klimaszewska ur. 1880 Klimaszewnica

…………………………………………..+   Władysław Grabowski (ś. 11.06.1900 Białaszewo, wdowiec po Walerii Kuligowskiej /Danowscy_metr. 200, par. SBM Białaszewo, w metryce podpisy małżonków/) ur. ok. 1867 Czerwonki

…………………………………………..11 Leokadia Klimaszewska ur. 1883 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Jadwiga Klimaszewska ur. 1885 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Antoni Klimaszewski ur. 1887 Klimaszewnica

…………………………………………..+   Janina Milewska (ś. 1931 Słucz)

…………………………………………..11 Feliksa Klimaszewska ur. 1888 Klimaszewnica

………………………………………10 Feliksa Danowska ur. ok. 1862

………………………………………+   Józef Edward Niedźwiecki (ś. 1885 Białaszewo) ur. ok. 1859, zam. Pieńczykowo par. Rajgród

…………………………………………..11 Anastazja Niedźwiecka ur. 1890 Pieńczykowo i tamże zm. 30.12.1891 /Danowscy_metr. 201, par. NNMP Rajgród/

…………………………………………..11 Janina Niedźwiecka ur. 1891 Pieńczykowo

…………………………………………..11 Jan Niedźwiecki ur. 28.01.1894 Pieńczykowo /Danowscy_metr. 202, par. NNMP Rajgród, w metryce podpis ojca/ i tamże zm. 14.02.1894 /Danowscy_metr. 203, par. NNMP Rajgród/

…………………………………………..11 Paweł Niedźwiecki ur. 24.01.1896 Pieńczykowo /Danowscy_metr. 204, par. NNMP Rajgród, w metryce podpis ojca/

…………………………………………..+   Aniela Lewandowska (ś. 16.08.1930 Kaletnik)

…………………………………………..11 Kazimiera Niedźwiecka ur. 22.04.1898 Pieńczykowo /Danowscy_metr. 205, par. NNMP Rajgród, w metryce podpis ojca/ i tamże zm. 29.05.1898 /Danowscy_metr. 206, par. NNMP Rajgród/

………………………………….9 Wojciech Danowski ur. ok. 1830 Klimaszewnica, zam. Klimaszewnica

………………………………….+ Antonina Czaplicka (ś. 24.02.1851 Białaszewo, córka Tomasz i Agnieszki z Saniewskich z RODZINA SANIEWSKICH – plik Saniewscy_spis) ur. ok. 1831 Klimaszewnica, zam. Klimaszewnica

………………………………………10 Felicja Danowska ur. ok. 1868 Klimaszewnica

………………………………………+   Leopold Bagiński (ś. 9.02.1886 Białaszewo) ur. 18.11.1855 Kieljany par. Wąsosz

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………….9 Franciszka Danowska ur. ok. 1831 Klimaszewnica, zam. Klimaszewnica

………………………………….+ Stanisław Grabowski (ur. 4.02.1850 Białaszewo) ur. 20.11.1830 Czerwonki par. Wąsosz, zam. Czerwonki

………………………………….9 Kazimierz Danowski ur. ok. 1832 Klimaszewnica i tamże zm. 1834

………………………………….9 Wiktoria Danowska ur. i zm. 1835 w Klimaszewnicy

……………………………..8 Teresa Danowska ur. 1791 Klimaszewnica

……………………………..+ Jan Sokołowski (ś. 3.08.1818 Białaszewo) ur. 29.05.1790 Ramoty par. Romany

……………………………..8 Małgorzata Danowska ur. 1795 Klimaszewnica (ochrzczona 27.06.1795 Białaszewo)

……………………………..+ Jan Gosiewski (ś. 5.02.1815 Białaszewo) ur. ok. 1785 Ramoty, zam. Klimaszewnica

………………………………….9 Marianna Gosiewska ur. 1816 Łojki par. Białaszewo, zm. 16.05.1867 Budne /Danowscy_metr. 109, par. SBM Białaszewo/

………………………………….+ Aleksander Budny (ś. 25.02.1835 Białaszewo /Danowscy_metr. 110, par. SBM Białaszewo/) ur. 1808 Budne i tamże zm. 18.04.1864 /Danowscy_metr. 111, par. SBM Białaszewo/

………………………………………10 Anna Budna ur. 1836 Budne

………………………………………+   Franciszek Rawa (ś. 24.11.1857 Białaszewo /Danowscy_metr. 113, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1822 Budne

………………………………………10 Ludwik Budny ur. 1838 Budne

………………………………………+   Ludwika Danowska (ś. 20.09.1863 Białaszewo /Danowscy_metr. 112, par. SBM Białaszewo/, córka Franciszka i Karoliny z Kuligowskich) ur. 1844 Budne

…………………………………………..11 Paulina Budna ur. 16.05.1864 Budne i tamże zm. 7.06.1865

…………………………………………..11 Julianna Budna ur. 1866 Budne

…………………………………………..+   Jan Dziekoński (ś. 1.03.1886 Białaszewo /Danowscy_metr. 119, par. SBM Białaszewo/) ur. 1865 Moniuszeczki par. Trzcianne

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………………………..11 Jan Budny ur. 8.03.1868 Budne

…………………………………………..11 Weronika Anastazja Budna ur. 14.02.1871 Budne

…………………………………………..11 Bolesława Budna ur. 13.03.1873 Budne

…………………………………………..11 Jan Budny ur. 14.02.1874 Budne

…………………………………………..11 Władysława Budna ur. 14.02.1876 Budne

…………………………………………..11 Stanisława Budna ur. 5.06.1877 Budne

…………………………………………..11 Kamila Budna ur. 16.07.1889 Budne

…………………………………………..11 Józef Budny ur. 13.11.1882 Budne

…………………………………………..11 Władysław Albin Budny ur. 7.05.1885 Budne

………………………………………10 Józef Budny ur. 1844 Budne i tamże zm. 17.01.1888 /Danowscy_metr. 115, par. SBM Białaszewo/

………………………………………+   Marianna Chylińska (ś. 3.02.1868 Wąsosz /Danowscy_metr. 114, par. PP Wąsosz/) ur. 9.05.1841 Sulewo Prusy par. Wąsosz /Danowscy_metr. 116, par. PP Wąsosz/, zm. po 1888

…………………………………………..11 Władysław Budny ur. 02.1869, zm. 12.02.1869 Budne

…………………………………………..11 Władysława Budna ur. 1870, zm. 13.12.1870 Budne

…………………………………………..11 Kazimiera Budna ur. 1872, zm. 4.04.1872 Budne

…………………………………………..11 Marianna Budna ur. i zm. 20.11.1872 Budne

…………………………………………..11 Stanisław Budny ur. 1873, zm. 13.09.1867 Budne

…………………………………………..11 Stanisław Budny ur. 13.06.1876 Budne

………………………………………10 Emilia Budna ur. 1850 Budne

………………………………………+   Franciszek Rawa (ś. 19.02.1871 Białaszewo /Danowscy_metr. 117, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1852 Waszki par. Kolno

………………………………………10 Maciej Wiktor ur. 26.02.1860 Budne /Danowscy_metr. 118, par. SBM Białaszewo/

………………………………………+   Marianna Klimaszewska ur. ok. 1874

…………………………………………..11 Ludwik Budny ur. 22.09.1894 Budne

…………………………………………..11 Józef Budny ur. 16.01.1896 Budne

…………………………………………..11 Anna Budna ur. 17.10.1897 Budne

…………………………………………..11 Władysław Budny ur. 28.10.1909 Budne

…………………………………………..+   Jadwiga Marciniak (ś. 25.10.1947 Grajewo)

……………………………..8 Anna Danowska ur. 15.07.1798 Klimaszewnica i tamże zm. 15.02.1814

……………………………..8 Marianna Danowska ur. 19.06.1802 Klimaszewnica

……………………………..+ Marcin Bukowski (ś. 13.06.1825 Białaszewo, wdowiec po Krystynie z Klimaszewskich) ur. 10.11.1782 Święcienin par. Radziłów

…………………………7 Wawrzyniec Danowski ur. 1759 Klimaszewnica

…………………………7 Stanisław Danowski ur. 1761 Klimaszewnica (ochrzczony 16.04.1761 Białaszewo) – właściciel w Klimaszewnicy w 1806 r.

…………………………+ (1 żona Stanisława Danowskiego) Marianna Krzeczkowska (ś. 1785 Białaszewo) zm. Ok. 1792

…………………………+ (2 żona Stanisława Danowskiego) Katarzyna Kuligowska (ś. 1792 Rajgród)

……………………………..8 Paweł Danowski ur. 25.01.1793 Klimaszewnica, zm. po. 1843

……………………………..+ Anna Klimaszewska (ś. 3.11.1819 Białaszewo) ur. 17.05.1802 Klimaszewnica i tamże zm. 9.06.1870

………………………………….9 Antoni Danowski ur. ok. 1820 Klimaszewnica

………………………………….+ Karolina Czerwonka (ś. 21.11.1843 Wąsosz) ur. ok. 1822 Czerwonki par. Wąsosz

………………………………………10 Marianna Danowska ur. 1846 Klimaszewnica

………………………………………+   Konstanty Obrycki (ś. 1871 Białaszewo, syn Mateusza i Barbary z Saniewskich z RODZINA SANIEWSKICH – plik Saniewscy_spis

…………………………………………..11 RODZINA SANIEWSKICH – plik Saniewscy_spis

………………………………………10 Paweł Danowski ur. 1854 Klimaszewnica, zm. po 1914

………………………………………+   Anna Rutkowska (ś. 1879 Grabowo) ur. 1856 par. Grabowo

…………………………………………..11 Jan Antoni Danowski ur. 1880 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Wacław Danowski ur. ok. 1882 Klimaszewnica, zm. 14.05.1959 Niedźwiedzkie par. Wąsosz

…………………………………………..+   Helena Dobrzycka (ś. 30.01.1911 Wąsosz, siostra-szwagierka Balbina /Danowscy_metr. 153, par. PP Wąsosz/) ur. 12.12.1893 Niedźwieckie par. Wąsosz /Danowscy_metr. 150, par. PP Wąsosz/

……………………………………………….12 Anna Danowska ur. 6.04.1912, zm. 25.07.1992

……………………………………………….+   Leon Sulewski (ś. 1931 Wąsosz) ur. 17.06.1900 Godlewo i tamże zm. 25.01.1973

……………………………………………….12 Marianna Danowska ur. 19.04.1913 Niedźwieckie par. Wąsosz

……………………………………………….+   Stanisław Pieńczykowski (ś. 22.05.1934 Wąsosz) ur. 4.02.1916 Czarnowo

……………………………………………………13 Ryszard Pieńczykowski ur. 11.03.1950, zm. 23.03.1950 Szczuczyn

……………………………………………….12 Stanisław Danowski ur. 1915 Niedźwieckie par. Wąsosz i tamże zm. 2.08.1915 /Danowscy_metr. 151, par. PP Wąsosz/

……………………………………………….12 Kazimiera Danowska ur. 11.06.1916 Niedźwieckie

……………………………………………….+   Jan Teofil Zaniewski (ś. 14.02.1939 Wąsosz)

……………………………………………………13 Cyryl Lucjan Zaniewski ur. Mścichy par. Radziłów

……………………………………………………+   Maria Danuta Modzelewska (ś. 1969 Wąsosz) ur. Godlewo par. Wąsosz

……………………………………………….12 Antoni Danowski ur. 17.01.1919, zm. 7.06.1991 Niedźwieckie par. Wąsosz

……………………………………………….+   Anna Żbikowska ur. 27.12.1914, zm. 1.05.1995 Szczuczyn, poch. Wąsosz

……………………………………………………13 Teodora Danowska ur. Niedźwiedzkie par. Wąsosz

……………………………………………………+   Tadeusz Mścichowski (ś. 1955 Wąsosz, syn Bolesława i Marianny z Bagińskich z RODZINA MŚCICHOWSCY – plik Mścichowscy_spis) ur. 12.05.1925 Sulewo Kownaty i tamże zm. 31.08.1984

……………………………………………………13 Irena Danowska ur. 28.06.1939 Niedźwieckie par. Wąsosz

……………………………………………………+   Mieczysław Bzura (ś. 1.04.1959 Wąsosz) ur. 29.04.1934 Niedźwieckie

………………………………………………………..14 Danuta Bzura ur. 1972

………………………………………………………..+   ? Mroczkowski

……………………………………………………13 Halina Danowska ur. 06.1941 Niedźwieckie i tamże zm. 15.07.1941

……………………………………………………13 Józefa Danowska ur. 7.06.1947 Niedźwieckie

……………………………………………………+   Mieczysław Sokołowski (ś. 10.09.1967 Wąsosz) ur. 1932

………………………………………………………..14 Marek Sokołowski

………………………………………………………..14 Zdzisława Sokołowska

………………………………………………………..+   Wojciech Kozikowski

…………………………………………………………….15 Małgorzata Kozikowska

………………………………………………………..14 Grażyna Sokołowska

………………………………………………………..14 Ewa Sokołowska

………………………………………………………..+   Dariusz Biedrzycki

…………………………………………………………….15 Marta Biedrzycka ur. 1994

…………………………………………………………….15 Michał Biedrzycki ur. 2000

………………………………………………………..14 Marzena Sokołowska

……………………………………………………13 Helena Danowska ur. Niedźwieckie

……………………………………………………+   Stanisław Wasilewski (ś. 1964 Wąsosz) ur. Kosiły

……………………………………………….12 Ludwik Danowski ur. 2.09.1925 Niedźwieckie, zm. 10.10.2013

……………………………………………….+ Janina Bzura (ś. 29.09.1952 Wąsosz) ur. 13.03.1932 Niedźwieckie

……………………………………………………13 Józef Danowski ur. 3.07.1953 Godlewo i tamże zm. 11.08.1953, poch. Wąsosz

……………………………………………………13 Elżbieta Danowska ur. 11.03.1956 Godlewo

……………………………………………………+   Andrzej Odziemczyk (ś. 1977 Wąsosz) ur. ok. 1953

……………………………………………………13 Henryk Antoni Danowski ur. 2.01.1959 Godlewo, zm. 14.07.1959 Grajewo

……………………………………………………13 Grażyna Danowska ur. 17.02.1965 Białaszewo

……………………………………………………+   Jan Kazimierz Dąbrowski (ś. 27.07.1985 Wąsosz) ur. 15.05.1961 Jedwabne

……………………………………………….12 Leokadia Danowska ur. Niedźwieckie

……………………………………………….+   Henryk Stachelski ur. 1904

……………………………………………….12 Janina Godlewska ur. Niedźwieckie

……………………………………………….+   Piotr Godlewski ur. Modzele

…………………………………………..11 Bolesława Danowska ur. 1883 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Antoni Danowski ur. 19.01.1885 Klimaszewnica /Danowscy_metr. 152, par. SBM Białaszewo/

…………………………………………..+   Balbina Dobrzycka (ś. 3.02.1914 Wąsosz, siostra-szwagierka Helena /Danowscy_metr. 154, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1896 Niedźwieckie par. Wąsosz

…………………………………………..11 Helena Danowska ur. 1887 Klimaszewnica, zm. 17.02.1954 Zalesie par. Wąsosz

…………………………………………..+   Stanisław Godlewski ur. ok. 1877 Zalesie par. Wąsosz i tamże zm. 31.05.1945

……………………………………………….12 Henryk Godlewski ur. 22.11.1905 Zalesie /Danowscy_metr. 148, par. PP Wąsosz/, zm. 7.04.1988 Szczuczyn, poch. Wąsosz

……………………………………………….+   Amelia Szabrańska (s. 9.02.1937 Białaszewo) zm. przed 1988

……………………………………………………13 Andrzej Godlewski ur. 4.03.1938 Zalesie

……………………………………………………+   Helena Mroczkowska (ś. 25.10.1963 Wąsosz) ur. 20.07.1942 Czerwonki par. Wąsosz

……………………………………………………13 Jerzy Godlewski ur. 25.07.1939 Zalesie i tamże zm. 6.09.1939

……………………………………………….12 Jadwiga Godlewska ur. 26.07.1907 Zalesie /Danowscy_metr. 149, par. PP Wąsosz/

……………………………………………….12 Antoni Godlewski ur. 14.11.1912 Zalesie, zm. 14.01.1998

……………………………………………….+   Zofia Brzozowska (ś. 26.12.1944 Wąsosz, córka Leopolda i Aleksandry z Zalewskich z RODZINA JANKOWSKICH – plik Jankowscy_spis) ur. 5.11.1922 Zalesie i tamże zm. 11.12.1976

……………………………………………….12 Stanisław Godlewski ur. 1.05.1922 Zalesie i tamże zm. 19.01.1974, poch. Wąsosz

……………………………………………….+   Genowefa Glińska

……………………………………………….12 Jan Godlewski ur. 1927, zm. 8.05.1928

……………………………………………….12 Marianna Godlewska ur. 18.08.1929 Zalesie

……………………………………………….+   Franciszek Zakrzewski (ś. 23.11.1949 Wąsosz) ur. 6.03.1930 Bagienice par. Wąsosz

……………………………………………………13 Jan Zakrzewski ur. 25.06.1950 Szczuczyn i tamże zm. 28.06.1950

…………………………………………..11 Anna Danowska ur. 15.04.1890 Klimaszewnica /Danowscy_metr. 147, par. SBM Białaszewo/

…………………………………………..+   Antoni Łochowski (ś. ok. 1929, wdowiec po Franciszce z Sienkiewiczów, syn Teodora i Julianny z Danowskich z RODZINA DANOWSKICH – patrz niżej) ur. 1875 Klimaszewnica, zm. 13.09.1936 Grozimy

………………………………………10 Antoni Danowski ur. ok. 1851

………………………………………+   (1 żona Antoniego Danowskiego) Józefa Rogowska (ś. 1877 Radziłów, siostra Stanisławy – żony Mateusza Niebrzydowskiego – patrz niżej) zm. 1887 Borawskie par. Radziłów

…………………………………………..11 Bolesław Danowski ur. i zm. 1877 Borawskie

…………………………………………..11 Antoni Danowski ur. 1882 Borawskie

…………………………………………..11 Józef Danowski ur. 1885 Borawskie

…………………………………………..11 Stanisława Danowska

…………………………………………..+   Kajetan Zalewski (ś. 1901 Radziłów) zam. Radziłów

……………………………………………….12 Kazimiera Zalewska ur. 1902 par. Radziłów

……………………………………………….12 Wincenty Zalewski ur. 1907 par. Radziłów

……………………………………………….12 Eugenia Zalewska ur. 1910 par. Radziłów

……………………………………………….12 Janina Zalewska ur. 1913 par. Radziłów

………………………………………+   (2 żona Antoniego Danowskiego) Kamila Kozicka (ś. 1887 Grabowo) ur. 1866 Surały par. Grabowo

…………………………………………..11 Kazimiera Danowska ur. 1888 Borawskie par. Radziłów

…………………………………………..+   Ignacy Milewski (ś. 1909 Radziłów) ur. ok. 1881

……………………………………………….12 Wacław Milewski ur. 10.02.1912 Małachowo par. Wizna

……………………………………………….+   Anna Bagińska (ś. 1946 Romany)

…………………………………………..11 Franciszek Danowski ur. 1889 Borawskie par. Radziłów i tamże zm. 1891

………………………………………10 Anna Danowska

………………………………………+   Wojciech Krzeczkowski (ś. 1873 Białaszewo) ur. ok. 1850, zm. 1889 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Władysława Krzeczkowska ur. 1874 Klimaszewnica

…………………………………………..+   Józef Zalewski (ś. 28.01.1895 Białaszewo /Danowscy_metr. 145, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1870 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Feliks Krzeczkowski ur. 1876 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Feliksa Krzeczkowska ur. ok. 1877 Klimaszewnica

…………………………………………..+   Antoni Malewski (ś. 21.01.1896 Białaszewo /Danowscy_metr. 146, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1870 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Adam Krzeczkowski ur. 1879 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Konstanty Krzeczkowski ur. 1881 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Władysław Krzeczkowski ur. 1884 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Anna Krzeczowska ur. 1885 Klimaszewnica i tamże zm. 1887

…………………………………………..11 Paweł Krzeczkowski ur. 1887 Klimaszewnica

………………………………….9 Ewa Danowska ur. ok. 1823 Klimaszewnica

………………………………….+ Ludwik Chryzostom Rawa (ś. 27.05.1839 Białaszewo, wdowiec po Agnieszce) ur. ok. 1815 Budne, zm. 22.07.1852 Budne

………………………………………10 Władysław Rawa ur. ok. 1852 Budne, zm. 17.07.1929 Bagienice par. Wąsosz

………………………………………+   Katarzyna Świderska (ś. 21.02.1887 Wąsosz) ur. ok. 1869 Bagienice

…………………………………………..11 Adela Rawa ur. 1895 Budne

…………………………………………..+   Jan Łempicki (ś. 22.06.1914 Wąsosz)

…………………………………………..11 Jan Rawa ur. 5.04.1902 Bagienice i tamże zm. 14.10.1972

…………………………………………..11 Lucylla Rawa ur. 1908 Bagienice

…………………………………………..+   Jan Rogiński (ś. 15.02.1928 Wąsosz /Danowscy_metr. 120, par. PP Wąsosz/) ur. 1906 Wólka Brzozowa par. Białaszewo

………………………………….9 Franciszka Danowska ur. ok. 1830 Klimaszewnica

………………………………….+ Józef Czaplicki (ś. 26.01.1847 Białaszewo, syn Tomasz i Agnieszki z Saniewskich z RODZINA SANIEWSKICH – plik Saniewscy_spis) ur. ok. 1827 Klimaszewnica

………………………………….9 Teodor Danowski ur. ok. 1842 Klimaszewnica, zm. po 1911

………………………………….+ Ludwika Dorota Zalewska ur. 22.01.1848 Łojki par. Białaszewo

………………………………………10 Wojciech Danowski ur. ok. 1868 Klimaszewnica

………………………………………+   Rozalia Kamińska (ś. 14.02.1895 Białaszewo /Danowscy_metr. 140, par. SBM Białaszewo/, córka Jana Władysława i Wiktorii z Jankowskich z RODZINA JANKOWSKICH – plik Jankowscy_spis) ur. 1875 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Jadwiga Danowska ur. ok. 1901 Klimaszewnica

…………………………………………..+   Ludwik Budny (ś. 12.02.1923 Białaszewo /Danowscy_metr. 143, par. SBM Białaszewo/) ur. 22.09.1894 Budne par. Białaszewo /Danowscy_metr. 142, par. SBM Białaszewo/

………………………………………10 Stanisława Danowska ur. 1873 Klimaszewnica

………………………………………10 Feliksa Danowska ur. 1874 Klimaszewnica

………………………………………+   Bolesław Zalewski (ś. 26.06.1899 Białaszewo /Danowscy_metr. 144, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1868 Lipińskie par. Białaszewo

………………………………………10 Paweł Danowski ur. 1877 Klimaszewnica

………………………………………10 Genowefa Danowska ur. 1878 Klimaszewnica

………………………………………10 Marianna Danowska ur. 1884 Klimaszewnica i tamże zm. 1885

………………………………………10 Kazimierz Danowski ur. 1886 Klimaszewnica

………………………………………10 Natalia Danowska ur. 1888 Klimaszewnica

……………………………..8 Antonina Danowska ur. 1796 (ochrzczona 5.06.1796 Białaszewo)

……………………………..8 Julianna Danowska ur. ok. 1799, zm. 29.04.1808 Klimaszewnica

……………………………..8 Piotr Danowski ur. ok. 1799, zm. 12.12.1800 Klimaszewnica (na odrę)

……………………………..8 Jan Danowski ur. 19.02.1800 Klimaszewnica

……………………………..8 Ewa Danowska ur. 16.01.1802 Klimaszewnica, zm. po 1855

……………………………..+ Jan Czerwonka (ś. 13.11.1822 Białaszewo) ur. 3.02.1793 Czerwonki par. Wąsosz, zm. po 1855

………………………………….9 Baltazar Czerwonka ur. ok. 1827 Czerwonki

………………………………….+ Marianna Bagińska (ś. 12.02.1855 Wąsosz) ur. 13.12.1834 Lipnik

………………………………………10 Gracjan Czerwonka ur. 20.11.1859 Czerwonki i tamże zm. 1860

………………………………………10 Waleria Czerwonka zm. 1860 Czerwonki

………………………………………10 Feliksa Czerwonka zm. 1862 Czerwonki

………………………………………10 Marianna Czerwonka ur. ok. 1863 Czerwonki

………………………………………+   Antoni Wyszomirski (ś. 27.11.1883 Wąsosz) ur. ok. 1855 Rynołty

………………………………………10 Kornela Czerwonka zm. 1866 Czerwonki

………………………………………10 Stanisława Czerwonka zm. 1871 Czerwonki

………………………………………10 Klementyna Czerwonka zm. 1872 Czerwonki

………………………………….9 Ewa Kunegunda Czerwonka ur. ok. 1835

………………………………….+ Antoni Niebrzydowski (ś. 14.11.1854 Wąsosz, wdowiec po Barbarze Wojsław) ur. ok. 1832 Jaki par. Słucz

………………………………………10 Mateusz Niebrzydowski ur. 1855 Jaki

………………………………………+   Stanisława Rogowska (ś. 1879 Radziłów, siostra Józefy – żony Antoniego Danowskiego – patrz wyżej) ur. 1861 Pluty par. Przytuły, zam. Borawskie

…………………………………………..11 Bolesław Niebrzydowski ur. 1879 Jaki i tamże zm. 1887

…………………………………………..11 Franciszek Paweł Niebrzydowski ur. 1883 Jaki

…………………………………………..11 Aleksander Niebrzydowski ur. 1885 Jaki i tamże zm. 1886

…………………………………………..11 Wacław Niebrzydowski ur. 1887 Jaki

…………………………………………..11 Paulina Niebrzydowska zm. 1890 Jaki

…………………………………………..11 Antonina Julianna Niebrzydowska zm. 1891 Glinki par. Słucz

………………………………………10 Leopold Niebrzydowski ur. 1859 Jaki i tamże zm. 1862

………………………………………10 Michalina Ewa Niebrzydowska ur. 1862 Jaki

………………………………………+   Julian Modzelewski (ś. 1882 Słucz)

…………………………………………..11 Michalina Modzelewska ur. 1883 Modzele par. Białaszewo, zm. 1889 Jaki

…………………………………………..11 Kamila Modzelewska ur. 1888 Modzele

………………………………………10 Marianna Niebrzydowska ur. 1865 Jaki i tamże zm. 1867

………………………………………10 Adolf Niebrzydowski ur. 1868 Jaki

………………………………………10 Adolfa Ludwika Niebrzydowska ur. 1868 Jaki

………………………………………+   Franciszek Benckowski (ś. 1886 Słucz)

………………………………………10 Teofil Niebrzydowski ur. 1871 Jaki

………………………………………+   Joanna Mieczkowska (ś. 16.02.1897 Romany) zam. Siwki par. Romany

………………………………………10 Józefa Niebrzydowska ur. 1873 Jaki

………………………………………10 Zofia Niebrzydowska ur. 1881 Jaki

………………………………….9 Karolina Czerwonka ur. ok. 1840 Czerwonki

………………………………….+ Konstanty Dzięgielewski (ś. 21.02.1865 Wąsosz) ur. ok. 1844 Tafiły, zam. Obrytki

………………………………………10 Leopold Dzięgielewski ur. 21.01.1866 Obrytki par. Romany i tamże zm. 24.08.1866

………………………………………10 Scholastyka Dzięgielewska ur. 27.07.1871 Obrytki

………………………………………10 Marianna Dzięgielewska ur. 31.12.1868 Obrytki i tamże zm. 5.07.1870

……………………………..8 Aniela Danowska ur. 15.02.1805 Klimaszewnica

……………………………..8 Józef Danowski ur. 1811 Klimaszewnica (ochrzczony 1.01.1811 Białaszewo), zm. 23.09.1811 Klimaszewnica (na ospę)

 

…………………………7 Kunegunda Danowska ur. 1763 Klimaszewnica (ochrzczona 1.08.1763 Białaszewo), zm. 1823 Mroczki par. Przytuły

…………………………+ Ludwik Mroczkowski (ś. 28.10.1782 Białaszewo) ur. ok. 1756, zm. 23.03.1824 Mroczki par. Przytuły

……………………………..8 Franciszka Mroczkowska ur. ok. 1783 Mroczki par. Przytuły

……………………………..+ Jerzy Górski (ś. 14.02.1820 Przytuły) ur. Konopki Wszoły par. Grabowo, zm. 1825 par. Grabowo

………………………………….9 Wojciech Górski

………………………………….+ (1 żona) ?

………………………………….+ (2 żona) Anna Dziekońska (ś. 1863 Przytuły)

………………………………………10 Franciszek Górski ur. 1864 Mroczki

………………………………………+   (1 żona Franciszka Górskiego) Anna Przestrzelska (ś. 1888 Przytuły) ur. 1871 Brychy par. Przytuły, zm. ok. 1900

…………………………………………..11 Walery Górski ur. 1889 Mroczki

…………………………………………..11 Józefa Górska ur. 1893 Mroczki

………………………………………+   (2 żona Franciszka Górskiego) Rozalia Bagińska (ś. 26.02.1900 Romany) ur. 25.08.1872 Grzymki par. Romany

………………………………………10 Marianna Górska ur. 1867 Mroczki

………………………………………+   Józef Tomaszewski (ś. 1894 Przytuły) zam. Rydzewo-Pieniążki

………………………………………10 Józefa Górska par. 1869 Mroczki

………………………………….9 Marianna Górska ur. ok. 1824 Mroczki, zm. po 1884

………………………………….+ Adam Supiński (ś. 7.02.1848 Przytuły) ur. ok. 1824 Brodowo, zm. po 1884

………………………………………10 Agnieszka Supińska ur. 1849 Mroczki

………………………………………10 Aniela Supińska ur. ok. 1851 Mroczki, zm. po 1915

………………………………………+   Franciszek Gardocki (ś. 13.09.1869 Przytuły) ur. ok. 1840 Gardoty par. Romany, zm. 1915 par. Radziłów

…………………………………………..11 Andrzej Gardocki ur. 1870 Gardoty par. Romany

…………………………………………..11 Józef Gardocki ur. 1872 Gardoty par. Romany

…………………………………………..11 Aleksander Gardocki ur. 1874 Gardoty par. Romany

…………………………………………..+   Stanisława Karwowska (ś. 9.09.1902 Romany)

…………………………………………..11 Marianna Gardocka ur. 1876 Gardoty par. Romany

…………………………………………..+   Antoni Sokołowski (ś. 26.11.1902 Romany)

…………………………………………..11 Rozalia Gardocka ur. 1878 Gardoty par. Romany

…………………………………………..11 Stanisław Gardocki ur. 1892 Gardoty par. Romany

…………………………………………..11 Julianna Gardocka ur. 1895 Gardoty par. Romany

………………………………………10 Marianna Supińska ur. ok. 1852 Mroczki i tamże zm. 5.02.1895

………………………………………+   Adam Kleszczewski (ś. 24.10.1876 Przytuły /Danowscy_metr. 156, par. SK Przytuły/) ur. ok. 1854 Obrytki

…………………………………………..11 Anna Kleszczewska ur. 1877 Mroczki

…………………………………………..11 Adam Kleszczewski ur. 1878 Mroczki

…………………………………………..11 Kornela Kleszczewska ur. 1880 Mroczki

…………………………………………..11 Rozalia Kleszczewska ur. 1882 Mroczki

…………………………………………..11 Józefa Kleszczewska ur. 1885 Mroczki

…………………………………………..11 Anna Kleszczewska ur. 1887 Mroczki

…………………………………………..11 Waleria Kleszczewska ur. 1889 Mroczki

…………………………………………..11 Aleksander Kleszczewski ur. 1891 Mroczki

………………………………………10 Kornelia Supińska ur. 1854 Mroczki

………………………………………10 Konstanty Supiński ur. 1865 Mroczki

………………………………………+   Marianna Szczepankowska (ś. 1884 Słucz) ur. 1863 Zakrzewo par. Słucz

…………………………………………..11 Aleksander Supiński ur. 1885 par. Słucz

…………………………………………..11 Jan Supiński ur. 1887 par. Słucz i tamże zm. 1889

…………………………………………..11 Jan Supiński zm. 1891 par. Słucz

……………………………..8 Walenty Mroczkowski ur. ok. 1793, zm. 1837

……………………………..+ Marianna Łempicka (s. 1814 Przytuły) zm. po 1838

………………………………….9 Józef Mroczkowski ur. 1816 Mroczki i tamże zm. 1824 (w akcie zgonu dziadek Ludwik Mroczkowski)

………………………………….9 Stanisław Mroczkowski ur. i zm. 1819 Mroczki

………………………………….9 Marianna Mroczkowska ur. 1820 Mroczki

………………………………….+ Wojciech Dobrzycki (ś. 26.02.1838 Przytuły) ur. 1819 Mroczki

………………………………………10 Stanisław Dobrzycki ur. 1843 Mroczki

………………………………………10 Julianna Dobrzycka ur. 1845 Mroczki

………………………………………10 Karol Dobrzycki ur. 1848 Mroczki

………………………………………+   Rozalia Mścichowska (ś. 1876 Przytuły) ur. ok. 1854 Gardoty par. Romany

…………………………………………..11 Marianna Dobrzycka ur. 1876 Mroczki

…………………………………………..+   Piotr Kierznowski (ś. 1906 Radziłów, wdowiec po Aleksandrze Werner) ur. 1880 Karwowo par. Radziłów

……………………………………………….12 Jan Kierznowski ur. 1910 par. Radziłów

……………………………………………….12 Anna Kierznowska ur. 1913 par. Radziłów

……………………………………………….12 Zofia Kierznowska ur. i zm. 1913 Karwowo par. Radziłów

………………………………………10 Jan Dobrzycki ur. 1851 Mroczki

………………………………………10 Józefata Dobrzycka ur. 1854 Mroczki

………………………………………+   Konstanty Cwaliński (ś. 1879 Przytuły) zm. po 1902

…………………………………………..11 Jan Cwaliński ur. ok. 1880 Rosochate par. Romany

…………………………………………..+   Józefa Dąbrowska (ś. 18.02.1908 Romany) ur. ok. 1886 Dziegiele par. Romany

……………………………………………….12 Janina Cwalińska ur. 21.01.1909 Rosochate

……………………………………………….12 Jadwiga Cwalińska ur. 28.09.1910 Rosochate

…………………………………………..11 Franciszek Cwaliński ur. ok. 1882 Rosochate

…………………………………………..+   Aleksandra Zakrzewska (ś. 25.11.1902 Wąsosz) ur. ok. 1880 Wojsławy par. Wąsosz

………………………………………10 Piotr Paweł Dobrzycki ur. 1857 Mroczki

………………………………………10 Anna Dobrzycka ur. 1861 Mroczki

………………………………….9 Józef Mroczkowski ur. 1826 Mroczki

………………………………….+ Karolina Żmijewska (ś. 1856 Przytuły) ur. 8.11.1829 Dybła par. Grajewo

………………………………………10 Józef Mroczkowski ur. 1856 Mroczki

………………………………………+   Marianna Leszczewska (ś. 1882 Radziłów)

………………………………………10 Ludwik Mroczkowski ur. 1859 Mroczki

………………………………………10 Marianna Mroczkowska ur. 1861 Mroczki

………………………………………10 Adolf Mroczkowski ur. 1864 Mroczki

………………………………………10 Kajetan Mroczkowski ur. 1867 Mroczki

………………………………………10 Stanisław Mroczkowski ur. 1871 Mroczki

………………………………….9 Wojciech Mroczkowski ur. 1831 Mroczki

………………………………….9 Teofila Mroczkowska ur. 1833 Mroczki

………………………………….+ Wojciech Żelechowski (ś. 1859 Przytuły)

……………………………..8 Stanisław Mroczkowski ur. 1801 Mroczki par. Przytuły i tamże zm. 1818

……………………………..8 Franciszek Mroczkowski ur. 2.10.1804 Mroczki par. Przytuły i tamże zm. 25.12.1867

……………………………..+ Salomea Sienicka (ś. 1824 Wąsosz) ur. 1.11.1801 Czerwonki par. Wąsosz, zm. 27.02.1842 Mroczki

………………………………….9 Teofila Mroczkowska ur. 25.05.1827 Mroczki, zm. 13.10.1886 Grądy Małe par. Jedwabne

………………………………….+ Józef Ramotowski (ś. 1867 Przytuły)

………………………………………10 Felicjanna Ramotowska ur. 1868 Grądy Małe

………………………………….9 Jan Polikarp Mroczkowski ur. 1830 Mroczki

………………………………….9 Ludwik Mroczkowski ur. 1832 Mroczki

………………………………….9 Franciszka Mroczkowska ur. 1833 Mroczki

………………………………….9 Marianna Mroczkowska ur. 1836 Mroczki

………………………………….+ Ludwik Karwowski (ś. 1860 Przytuły), zm. przed 1894

………………………………………10 Teofila Karwowska ur. 2.03.1861 Wypychy par. Przytuły i tamże zm. 30.07.1889

………………………………………+   Karol Chrostowski (ś. 1884 Przytuły, po śmierci żony drugą żoną siostra Teofili – Paulina) ur. 25.02.1860 Biodry par. Burzyn

…………………………………………..11 Władysława Chrostowska ur. 1885 Wypychy

…………………………………………..11 Julianna Chrostowska ur. 1887 Wypychy

…………………………………………..11 Aleksander Chrostowski ur. 1889 Wypychy

………………………………………10 Anna Karwowska ur. 1863 Wypychy, zm. przed 1880

………………………………………10 Julianna Karwowska ur. 1865 Wypychy

………………………………………10 Paulina Karwowska ur. 8.11.1867 Wypychy

………………………………………+   Karol Chrostowski (ś. 1890 Przytuły, szwagier, wdowiec po siostrze Teofili)

…………………………………………..11 Helena Chrostowska ur. 1891 Wypychy

…………………………………………..11 Franciszek Chrostowski

………………………………………10 Józefa Karwowska ur. 1870 Wypychy

………………………………………+   Wincenty Brzostowski (ś. 1894 Przytuły)  zam. Łoje-Awissa

…………………………………………..11 Aleksandra Brzostowska ur. ok. 1907, zm. po 1943

…………………………………………..+   Henryk Mroczkowski (ś. 15.07.1936 Przytuły /Danowscy_metr. 155, par. SK Przytuły/) ur. 9.10.1906 Borawskie par. Przytuły i tamże zm. 13.12.1943

………………………………………10 Weronika Karwowska ur. 1873 Wypychy

………………………………………10 Józef Karwowski ur. 1876 Wypychy

………………………………………10 Anna Karwowska ur. 1880 Wypychy

………………………………….9 Marcel Mroczkowski ur. 1839 Mroczki

 

…………………………7 Jan Danowski ur. 1766 Klimaszewnica (ochrzczony 27.01.1766 Białaszewo), zm. 27.11.1824 Klimaszewnica – właściciel w Klimaszewnicy 1806 r.

…………………………+ (1 żona Jana Danowskiego) Marianna

……………………………..8 Jan Danowski ur. ok. 1785, zm. 23.04.1812 Klimaszewnica (na suchoty)

…………………………+ (2 żona Jana Danowskiego) Klara Pachucka (ś. 28.10.1790 Białaszewo, wdowa po Kadłubowskim) ur. ok. 1769, zm. 28.04.1809 Klimaszewnica (na suchoty)

……………………………..8 Franciszka Danowska ur. 15.04.1793 Klimaszewnica (ochrzczona 15.04.1793 Białaszewo), zm. 18.05.1845 Zaborowo par. Wąsosz /Danowscy_metr. 166, par. PP Wąsosz/

……………………………..+ (1 mąż Franciszki Danowskiej) Piotr Zaborowski (ś. 4.02.1807 Białaszewo) ur. ok. 1777, zam. Zaborowo par. Wąsosz, zm. przed 1836

………………………………….9 Nikodem Zaborowski ur. 17.09.1820 Zaborowo /Danowscy_metr. 167, par. PP Wąsosz/ i tamże zm. 1867

………………………………….+ (1 żona Nikodema Zaborowskiego) Józefa Rydzewska (ś. 1839 Wąsosz, wdowa po Rutkowskim) ur. ok. 1818 Bukowo

………………………………….+ (2 żona Nikodema Zaborowskiego) Karolina Danowska (ś. 28.10.1845 Wąsosz, córka Jana Norberta i Agnieszki z Sulewskich z RODZINA MŚCICHOWSKICH – plik Mścichowscy_plik)

………………………………………10 Franciszka Zaborowska ur. 1848 Zaborowo

………………………………………+  (1 mąż) Franciszek Grądzki (ś. 1873 Wąsosz) ur. ok. 1849, zm. 1892

………………………………………+  (2 mąż) Piotr Grędo (ś. 6.11.1893 Wąsosz) ur. 1866 Białaszewo

………………………………………10 Andrzej Zaborowski ur. 17.08.1849 Zaborowo, zm. 1883 Święcienin par. Radziłów

………………………………………+   (1 żona) Katarzyna Biedrzycka (ś. 1874 Radziłów) ur. 1850 Święcienin i tamże zm. 1877

…………………………………………..11 Jan Zaborowski ur. 1876 Święcienin i tamże zm. 1884

………………………………………+   (2 żona) Stanisława Ossowska (ś. 1877 Radziłów) ur. 1851 Rumiejki par. Rajgród, zm. 1880 Święcienin

………………………………………+   (3 żona) Karolina Karwowska (ś. 1881 Radziłów)

…………………………………………..11 Stanisława Zaborowska ur. 1881 Święcienin

………………………………….+ (3 żona Nikodema Zaborowskiego) Ludwika Chrzanowska (ś. 9.06.1851 Wąsosz) ur. 1829 Kieliany par. Wąsosz, zm. 30.07.1863 Sulewo Kownaty par. Wąsosz

………………………………………10 Ludwika Zaborowska ur. ok. 1855 Zaborowo, zm. 13.03.1938 Wąsosz

………………………………………+   Antoni Tyszka (ś. 29.10.1889 Wąsosz) ur. ok. 1842 Dziegiele par. Romany

…………………………………………..11 Marianna Tyszka ur. ok. 1893 Wąsosz

…………………………………………..+   Bolesław Borawski (ś. 12.02.1912 Wąsosz) ur. 7.01.1876 Modzele, zm. 15.11.1939 Wąsosz

………………………………………10 Magdalena Zaborowska zm. 1857 Zaborowo

………………………………………10 Paulina Michalina Zaborowska zm. 1859 Zaborowo

………………………………………10 Ambroży Zaborowski ur. 1862, zam. Kieliany

………………………………………+   Józefa Karwowska (ś. 1890 Przytuły), zam. Chrzanowo Wypychy

………………………………….+ (4 żona Nikodema Zaborowskiego) Karolina Mioduszewska (ś. 1865 Białaszewo, wdowa po Macieju Chmielewskim)

……………………………..+ (2 mąż Franciszki Danowskiej) Jan Sulewski ur. 13.02.1794 Zaborowo i tamże zm. 10.09.1853

……………………………..8 Józef Danowski ur. 1796 Klimaszewnica (ochrzczony 16.03.1796 Białaszewo)

……………………………..8 Katarzyna Danowska ur. 24.11.1798 Klimaszewnica

……………………………..+ Stanisław Klimaszewski (ś. 31.07.1820 Białaszewo, cywilny 27.07.1820) ur. ok. 1790

………………………………….9 Teofila Klimaszewska  ur. ok. 1824 Klimaszewnica

………………………………….+ (1 mąż) Stanisław Gardocki (ś. 1842 Białaszewo, wdowiec po Izabeli Wierciszewskiej) zam. Łempice, ur. ok. 1817 Rydzewo Szlacheckie par. Słucz, zm. 18.02.1849

………………………………………10 Balbina Gardocka ur. 1847 Klimaszewnica

………………………………….+ (2 mąż) Wojciech Dobrzycki (ś. 1849 Białaszewo, wdowiec po Rozalii Wszeborowskiej) ur. ok. 1824 Szymany par. Słucz

………………………………………10 Franciszka Dobrzycka ur. 1854 Klimaszewnica

………………………………………10 Paulina Dobrzycka ur. 1857 Klimaszewnica

………………………………………10 Feliksa Dobrzycka

………………………………………+   Karol Koszykowski/Kosykowski (ś. 1887 Białaszewo, wdowiec po Konstancji Rozalii Mikuckiej) ur. ok. 1857 Brzostowo par. Burzyn, zm. po 1904

…………………………………………..11 Helena Koszykowska/Kosykowska ur. i zm. 1888 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Witold Koszykowski/Kosykowski ur. 1889 Klimaszewnica

……………………………..8 Marianna Danowska ur. 19.10.1801 Klimaszewnica i tamże zm. 17.06.1804

……………………………..8 Michał Danowski ur. 23.09.1804 Klimaszewnica

…………………………+ (3 żona Jana Danowskiego) Magdalena Klimaszewska (ś. 22.05.1809 Białaszewo) ur. ok. 1786 Klimaszewnica, drugi mąż Stanisław Górski

……………………………..8 Józef Danowski ur. 1810 Klimaszewnica (ochrzczony 11.07.1810 Białaszewo)i tamże zm. 21.02.1813

……………………………..8 Wiktoria Danowska ur. 1812 Klimaszewnica (ochrzczony 31.12.1812 Białaszewo), zm. 18.01.1820 Klimaszewnica

……………………………..8 Adam Danowski ur. ok. 1814, zm. 15.01.1820 Klimaszewnica

……………………………..8 Tomasz Danowski ur. ok. 1821, zm. 1887 Klimaszewnica

……………………………..+ Teofila Jaczyńska (ś. 1843 Słucz, Jan Zalewski ojczymem) zm. po 1887

………………………………….9 Adam Danowski ur. 1856 Klimaszewnica

………………………………….9 Franciszka Danowska

………………………………….+ Tomasz Bukowski (ś. 1866 Białaszewo) ur. 1844 Borawskie par. Radziłów

………………………………………10 Ignacy Antoni Bukowski ur. 1867 Borawskie

………………………………………10 Feliks Stanisław Bukowski ur. 1869 Borawskie

………………………………………+   Józefa Rogowska (ś. 1897 Przytuły) ur. 1875 Trzaski

…………………………………………..11 Zofia Bukowska ur. 1898

…………………………………………..11 Aleksander Bukowski ur. 1900

…………………………………………..11 Leontyna Bukowska ur. i zm. 1902 Borawskie

…………………………………………..11 Dominik Bukowski ur. 1903

…………………………………………..11 Romuald Bukowski ur. 1906, zm. 1907 Borawskie

…………………………………………..11 Rozalia Bukowska ur. 1908, zm. 1911 Borawskie

…………………………………………..11 Anna Bukowska ur. 1911

…………………………………………..11 Jadwiga Bukowska ur. 1913

………………………………………10 Stanisława Barbara Bukowska ur. 1870 i tamże zm. 1875 Borawskie

………………………………………10 Władysław Bukowski ur. 1874 i tamże zm. 1877 Borawskie

………………………………………10 Paweł Bukowski ur. 1877 i tamże zm. 1882 Borawskie

………………………………………10 Klementyna Bukowska ur. 1879 i tamże zm. 1882 Borawskie

………………………………………10 Anna Bukowska ur. 1880 Borawskie

………………………………………+  Aleksander Skrodzki (ś. 1899 Radziłów) ur. 1872 Łubiane par. Grabowo

…………………………………………..11 Dominik Skrodzki ur. 1901 Łubiane

…………………………………………..11 Władysław Skrodzki ur. 1905 Łubiane

…………………………………………..11 Ignacy Skrodzki ur. 1908 Łubiane

………………………………………10 Stanisław Bukowski ur. 1884 Borawskie

………………………………………10 Jadwiga Bukowska ur. 1887 Borawskie

………………………………………+  Antoni Chmielewski (ś. 1908 Radziłów) ur. 1882 Konopki Chude par. Jedwabne

 

…………………………7 Antoni Danowski ur. 1768 Klimaszewnica (ochrzczony 12.05.1768 Białaszewo) i tamże zm. 20.11.1823 – właściciel w Klimaszewnicy w 1806 r.

…………………………+ (1 żona) Ewa Kozikowska (ś. 26.01.1789 Białaszewo) ur. 18.12.1768 Klimaszewnica i tamże zm. 18.01.1809

……………………………..8 Stanisław Danowski ur. 1790 Klimaszewnica i tamże zm. 1865

……………………………..+ Marianna Klimaszewska (ś. 11.02.1817 Białaszewo) ur. 29.01.1797 Klimaszewnica, zam. Klimaszewnica

………………………………….9 Aniela Danowska ur. 1818 Klimaszewnica

………………………………….+ Jan Leopold Modzelewski (ś. 20.02.1837 Białaszewo) ur. 9.07.1815 Modzele Wądołowo

………………………………………10 Dionizy Modzelewski ur. 1846 Modzele

………………………………………+   Marianna Grądzka (ś. 1872 Białaszewo, siostra Barbary Grądzkiej)

…………………………………………..11 Barbara Modzelewska ur. 1875 Modzele

…………………………………………..11 Paweł Modzelewski ur. 1877 Modzele

…………………………………………..11 Marianna Modzelewska ur. 1879 Modzele

…………………………………………..11 Michał Modzelewski ur. 1882 Modzele

…………………………………………..11 Adam Modzelewski (z bliźniąt) ur. i zm. 1888 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Józef Modzelewski (z bliźniąt) ur. i zm. 1888 Klimaszewnica

………………………………………10 Jan Modzelewski

………………………………………+   Barbara Grądzka (ś. 1876 Białaszewo, wdowa po Ferdynandzie Dębowskim, siostra Marianny Grądzkiej) zam. Klimaszewnica

…………………………………………..11 Kamila Modzelewska ur. 1878 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Paulina Modzelewska ur. 1883 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Stanisława Modzelewska ur. 1883 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Władysława Modzelewska ur. 1884 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Adam Modzelewski ur. 1887 Klimaszewnica i tamże zm. 1889

………………………………………10 Józefa Modzelewska zam. Modzele

………………………………………+   Antoni Mrówka (ś. 1883 Białaszewo, wdowiec po Gocłowskiej) zam. Łojki

…………………………………………..11 Stanisława Mrówka ur. 1884 Łojki

…………………………………………..11 Paulina Mrówka ur. 1886 Łojki

…………………………………………..11 Franciszek Mrówka ur. 1888 Sośnia par. Białaszewo i tamże zm. 1889

…………………………………………..11 Bronisława Mrówka ur. 1890 Sośnia

………………………………….9 Jan Danowski ur. 1819 Klimaszewnica, podoficer wojsk ros. – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1848 r.

………………………………….9 Józefata Danowska ur. 1822 Klimaszewnica

………………………………….+ Mateusz Ziemkiewicz (ś. 22.10.1855 Białaszewo, wdowiec po Franciszce z Czyżyńskich) ur. ok. 1820 Sośnia, włościan, zam. Klimaszewnica na gospodarstwie czynszowym

………………………………………10 Marianna Ziemkiewicz

………………………………………+   Jan Maciorowski (ś. 1879 Białaszewo) zam. Ciemnoszyje

…………………………………………..11 Władysław Maciorowski ur. 1881 Ciemnoszyje

…………………………………………..11 Weronika Maciorowska ur. 1884 Ciemnoszyje

…………………………………………..11 Kornelia Maciorowska ur. ok. 1886, zm. 1887 Ciemnoszyje

…………………………………………..11 Józef Maciorowski ur. i zm. 1887 Ciemnoszyje

…………………………………………..11 Józef Maciorowski ur. 1888 Ciemnoszyje

………………………………………10 Ludwik Ziemkiewicz

………………………………………+   Anna Krzeczkowska (ś. 1880 Białaszewo)

…………………………………………..11 Adam Ziemkiewicz ur. ok. 1881 Klimaszewnica

…………………………………………..+   Paulina Gwiazdowska (ś. 16.02.1903 Białaszewo /Danowscy_metr. 131, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1884 Klimaszewnica

…………………………………………..11 Władysław Ziemkiewicz ur. 1882 Klimaszewnica i tamże zm. 1887

…………………………………………..11 Nikodem Ziemkiewicz ur. 1885 Klimaszewnica

………………………………….9 Dominik Danowski ur. 1826 Klimaszewnica

………………………………….9 Jakub Danowski ur. ok. 1826 Klimaszewnica i tamże zm. 5.11.1884

………………………………….+ Anna Modzelewska (ś. 7.02.1848 Białaszewo /Danowscy_metr. 026, par. SBM Białaszewo/ córka Mikołaja i Ewy z Saniewskich z RODZINA MODZELEWSKICH – plik Modzelewscy_spis) ur. ok. 1823 Modzele, zam. Modzele

………………………………………10 Antoni Danowski ur. i zm. 1863

………………………………….9 Franciszka Danowska ur. 21.06.1835 Klimaszewnica

………………………………….+ Stanisław Mścichowski (ś. 14.02.1858 Białaszewo, wdowiec po Ewie z Saniewskich, syn Franciszka i Anieli z Gosiewskich) ur. ok. 1828 Pieniążki, zam. Pieniążki

………………………………………10 Stanisława Weronika Mścichowska zam. Pieniążki

………………………………………+   Stanisław Pachucki (ś. 1884 Białaszewo) zam. Wólka Brzozowa

………………………………….9 Ludwik Danowski ur. 13.11.1837 Klimaszewnica, zm. przed 1884, zam. Karwowo a’Wissa

………………………………….+ Marianna Konopka (ś. 5.02.1861 Radziłów /Danowscy_metr. 130, par. SA Radziłów/, wdowa po Lucjanie Chrzanowskim, córka Stanisława Anastazego i Scholastyki z Dobrzyckich z RODZINA KONOPKÓW – plik Konopkowie_spis) ur. 13.08.1842 Karwowo a’Wissa

………………………………………10 Ludwika Danowska ur. 1862 Karwowo a’Wissa

………………………………………+   Tomasz Wojciech Rogowski (ś. 19.02.1884 Radziłów) ur. ok. 1862, zam. Brodowo

…………………………………………..11 Jan Rogowski ur. 1885 Brodowo par. Radziłów i tamże zm. 1890

…………………………………………..11 Franciszek Rogowski ur. 1886 Brodowo

…………………………………………..+   Marianna Czmielewska (ś. 1909 Radziłów) zam. Radziłów

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………………………..11 Hipolit Rogowski ur. 1889 Brodowo i tamże zm. 1890

…………………………………………..11 Feliks Rogowski ur. i zm. 1891 Brodowo

…………………………………………..11 Stefania Rogowska ur. 1892

…………………………………………..11 Helena Rogowska ur. 1896

…………………………………………..11 Wincenty Rogowski ur. 1899

…………………………………………..11 Marianna Rogowska ur. 1905

………………………………………10 Franciszek Danowski ur. 1864 Karwowo a’Wissa

………………………………………10 Helena Danowska ur. 1866 Karwowo a’Wissa

……………………………..8 Marianna Danowska ur. 17.03.1796 Klimaszewnica, zm. 28.06.1819 Konopki a’Wissa

……………………………..+ Antoni Borawski (ś. 9.02.1819 Białaszewo) ur. 18.08.1793 Konopki a’Wissa – 2 żona Marianna Klimaszewska (ś. 1819)

………………………………….9 syn Danowski (nieślubny) ur. 1819, zm. 20.03.1820 Klimaszewnica u dziadka Antoniego

……………………………..8 Adam Danowski ur. ok. 1799, zm. 21.01.1800 Klimaszewnica

……………………………..8 Franciszka Danowska ur. 15.02.1801 Klimaszewnica i tamże zm. 29.09.1801

……………………………..8 Mateusz Danowski ur. 13.09.1802 Klimaszewnica i tamże zm. 15.08.1810

……………………………..8 Franciszek Danowski ur. 9.08.1805 Klimaszewnica

……………………………..+ Konstancja Magnuszewska (ś. 1827 Białaszewo) ur. ok. 1809, zm. 1862

………………………………….9 Marianna Danowska ur. ok. 1832 Klimaszewnica

………………………………….+ Franciszek Mroczkowski (ś. 10.02.1850 Białaszewo, wdowiec po Justynie Świderskiej) ur. ok. 1828 Klimaszewnica

………………………………….9 Adam Danowski ur. ok. 1834 Klimaszewnica

………………………………….+ Ludwika Klimaszewska (ś. 23.11.1857 Białaszewo) ur. 10.11.1841 Klimaszewnica

………………………………………10 Antoni Danowski zm. 1860

………………………………………10 Feliks Danowski zm. 1864

……………………………..8 Teresa Danowska ur. 1808 (ochrzczona 12.12.1808 Białaszewo), zm. 23.01.1809 Klimaszewnica

…………………………+ (2 żona Antoniego Danowskiego) Barbara Gosiewska ur. ok. 1788, zam. Łojki, zm. 18.06.1811 Łojki

……………………………..8 Wojciech Danowski ur. 1810 (ochrzczony 31.07.1810 Białaszewo), zm. 31.10.1810 Klimaszewnica

…………………………+ (3 żona Antoniego Danowskiego) Anna Karwowska (ś. 4.07.1811 Białaszewo /Danowscy_metr. 209, par. SBM  Białaszewo/) ur. ok. 1784 – 2 mąż Józef Wiktor Saniewski (ś. 20.11.1824 Białaszewo, syn Wojciecha i Marianny z Klimaszewskich z RODZINA SANIEWSKICH – plik Saniewscy_spis) ur. 10.02.1788 Krzeczkowo par. Goniądz, zam. Klimaszewnica

rodzice Anny Karwowskiej

ojciec – Tomasz Karwowski

matka – Konstancja ?

 

……………………………..8 Jakub Danowski ur. 1812 Klimaszewnica (ochrzczony 22.07.1812 Białaszewo)

 

……………………………..8 Franciszka Danowska ur. 1815 Klimaszewnica (ochrzczona 9.07.1815 Białaszewo), zm. przed 1843

……………………………..+ Kajetan Modzelewski (ś. 24.11.1835 Białaszewo /Danowscy_metr. 210, par. SBM  Białaszewo/, wdowiec) ur. ok. 1800 Modzele, zm. po 1858

………………………………….9 Michał Hieronim Modzelewski ur. ok. 1840 Modzele

………………………………….+ Marianna Bagińska (ś. 28.02.1859 Grajewo /Danowscy_metr. 211, par. TP Grajewo/ ur. 9.01.1837 Flesze par. Grajewo, zam. Łękowo

………………………………………10 Józefa Modzelewska ur. ok. 1861 Modzele

………………………………………+   Paweł Szymanowski (ś. 19.02.1889 Białaszewo /Danowscy_metr. 213, par. SBM  Białaszewo/) ur. 12.01.1862 Łempice par. Wąsosz /Danowscy_metr. 212, par. PP Wąsosz/

………………………………………10 Władysław Modzelewski ur. ok. 1865 Modzele

………………………………………+   Józefata Szczesik (ś. 25.01.1897 Wąsosz) ur. ok. 1875 Niedźwiedzkie par. Wąsosz

…………………………………………..11 Kazimiera Modzelewska ur. 30.12.1914 Modzele /Danowscy_metr. 214, par. SBM  Białaszewo/

…………………………………………..+   Bazyli Jurewicz (ś. 14.10.1944 Białystok)

………………………………………10 Franciszka Modzelewska ur. ok. 1867, zm. 1868 Modzele

………………………………………10 Teofil Modzelewski ur. 1870 Modzele

………………………………………10 Jan Tomasz Modzelewski ur. 1871 Modzele

 

……………………………..8 Szymon Danowski ur. 1823 Klimaszewnica – dziedzic cząstkowy wsi Klimaszewnica

……………………………..+ Leonarda Grabowska (ś. 26.02.1843 Białaszewo /Danowscy_metr. 001, par. SBM  Białaszewo/) ur. ok. 1817 Borawskie par. Radziłów, zam. Klimaszewnica

Metryka ślubu Szymona Danowskiego i Leonardy Grabowskiej, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 26.02.1843

brat – Adam Garbowski ur. ok. 1828

rodzice Leonardy Grabowskiej

ojciec – Józef Grabowski ur. ok. 1754, zm. 1848

matka – Marianna Kiełczewska (ś. 1802 Wąsosz) ur. ok. 1753, zm. 1848

………………………………….9 Marianna Danowska ur. ok. 1846 Klimaszewnica

………………………………….+ Adam Jan Sulewski (ś. 10.02.1873 Białaszewo /Danowscy_metr. 208, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1849 Gackie

………………………………………10 Władysław Sulewski ur. 1876 Gackie

………………………………………10 Aleksander Sulewski ur. 1878 Gackie

………………………………………10 Kamila Sulewska ur. 1883 Gackie

………………………………………10 Stanisława Sulewska ur. 1880 Gackie, zm. przed 1888

………………………………………10 Jakub Sulewski ur. 1886 Gackie

………………………………………10 Stanisława Sulewska ur. 1888 Gackie i tamże zm. 1889

………………………………………10 Bolesław Sulewski zm. 1889 Klimaszewnica

………………………………….9 Julianna Danowska ur. ok. 1843

………………………………….+ Teodor Łochowski (ś. 25.11.1861 Białaszewo /Danowscy_metr. 121, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1839 Klimaszewnica, zm. po 1901

………………………………………10 Paulina Łochowska ur. 15.09.1863 Klimaszewnica, zam. Grozimy, zm. po 1901

………………………………………+   Wincenty Karwowski (ś. 9.02.1885 Wąsosz) zam. Pieńczykowo

…………………………………………..11 Władysław Karwowski ur. ok. 1887, zm. 1890 Turczyn

…………………………………………..11 Paweł Karwowski ur. 1890 Turczyn i tamże zm. 1891

…………………………………………..11 Antoni Karwowski ur. 13.01.1892 Turczyn /Danowscy_metr. 125, par. NNMP Rajgród/ i tamże zm. 1893

…………………………………………..11 Wincenty Karwowski ur. 1896 Turczyn i tamże zm. 1897

…………………………………………..11 Leon Karwowski ur. 25.11.1897 Turczyn /Danowscy_metr. 126, par. NNMP Rajgród/, zm. 1962 Rajgród /galeria 001/

Członek Polskiej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej. Ukończył szkołę powszechną w Bełdzie, a następnie pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarki. We wrześniu 1917 r. wstąpił w szeregi POW, przyjmując ps. „Smoła”. Brał udział w pracach konspiracyjnych organizacji oraz rozbrajaniu Niemców w listopadzie 1918 r. Następnie wstąpił na ochotnika w szeregi WP do 33 pp. Wraz z pułkiem wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w trakcie której został lekko ranny. Po zakończeniu wojny został zwolniony do rezerwy w stopniu plutonowego. Powrócił do rodzinnej miejscowości, gdzie nadal zajmował się uprawą roli. Działał także w lokalnych strukturach Stronnictwa Ludowego i koła powiatowego POW. Podczas okupacji sowieckiej działał w Polskim Związku Powstańczym, a od 1942 r. w AK, przyjmując ps. „Lemiesz”. Służył w 6 kompanii. Dowodził drużyną, następnie plutonem, a od czerwca 1943 r. był komendantem placówki nr 12 (Bełda). Ukończył kurs Szkoły Podchorążych rejonu Rajgród. Cieszył się dużym autorytetem w całej gminie Bełda. W maju 1944 r. został awansowany do stopnia starszego sierżanta czasu wojny. Podczas akcji „Burza” dostarczał do 9 PSK AK żywność. W 1945 roku dowodził II Batalionem Grajewskiego Obwodu AKO. Po zakończeniu okupacji niemieckiej wstąpił w szeregi Polskiego Stronnictwa Ludowego, w którym pełnił funkcję prezesa zarządu powiatowego. Kandydował na posła z listy PSL w wyborach do Sejmu Ustawodawczego ze stycznia 1947 r. Leon Karwowski został aresztowany w wyniku akcji likwidowania przez komunistyczne władze struktur PSL w powiecie szczuczyńskim. Pochowany został na cmentarzy w Rajgrodzie. (Red. Tomasz Dudziński, www.grajewiak.pl)

…………………………………………..+   Jadwiga Lenkowska

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………………………..11 Józef Karwowski ur. 1899 Turczyn i tamże zm. 1900

…………………………………………..11 Stanisław Karwowski ur. i zm. 1900 Turczyn

………………………………………10 Anna Łochowska ur. ok. 1865 Klimaszewnica, zm. 1932 Glinki

………………………………………+   Romuald Borawski (ś. 3.02.1891 Wąsosz) ur. ok. 1871 Szlasy

…………………………………………..11 Eugenia Borawska

…………………………………………..11 Aleksandra Felicja Borawska

…………………………………………..11 Antoni Borawski

………………………………………10 Antoni Łochowski ur. 1875 Klimaszewnica, zm. 13.09.1936 Grozimy

………………………………………+   Franciszka Sienkiewicz (ś. 29.05.1899 Wąsosz) ur. 1882 Daniłowo

…………………………………………..11 Joanna Łochowska 28.05.1906 Grozimy /Danowscy_metr. 123, par. PP Wąsosz/

…………………………………………..+   Wincenty Stanisław Wiśniewski (ś. 15.02.1928 Wąsosz) ur. ok. 1900 Częstochowa

…………………………………………..11 Jadwiga Helena Łochowska ur. 15.12.1908 Grozimy

…………………………………………..+  Antoni Władysław Kozikowski (ś. 13.09.1936 Wąsosz) ur. 4.07.1903 Konopki

…………………………………………..11 Józef Łochowski ur. 3.03.1916 Grozimy i tamże zm. 23.07.1969

…………………………………………..+   Halina Kownacka ur. 5.07.1924 Turczyn, zm. 9.05.1989 Grajewo

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………………………..11 Franciszek Łochowski ur. 3.12.1918 Grozimy, zm. 29.05.1963 Grajewo

…………………………………………..+   Janina Kownacka

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………………+   (2 żona Antoniego Łochowskiego) Anna Danowska ur. 1900 Klimaszewnica, zm. 12.03.1957 Grozimy

………………………………………10 Kornelia Marianna Łochowska ur. ok. 1877 Grozimy

………………………………………+   Jan Dziekoński (ś. 21.04.1901 Wąsosz) ur. ok. 1880 Grabowo

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………………10 Stanisława Łochowska ur. ok. 1879 Grozimy, zm. 7.07.1947 Wąsosz

………………………………………+   Leon Szulc (ś. 25.11.1901 Wąsosz) ur. ok. 1876 Szwelczyn, zm. 24.12.1945 Wąsosz

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………………………………10 Feliksa Łochowska zm. 1889 Grozimy

………………………………….9 Barbara Danowska ur. 1.01.1848 Klimaszewnica /Danowscy_metr. 122, par. SBM  Białaszewo/ i tamże zm. 1848

………………………………….9 Barbara Danowska ur. 1853 Klimaszewnica, zm. 4.12.1928 Szymany, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 019-022/

………………………………….+ (1 mąż) Adam Stanisław Jankowski (ś. 5.02.1877 Białaszewo /Jankowscy_metr.  207, par. SBM  Białaszewo/) ur. 9.08.1855 Szymany /Danowscy_metr. 029, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 9.04.1892 /Danowscy_metr. 040, par. WBiM Rydzewo/ – dziedzic cząstkowy wsi Szymany

………………………………………10 RODZINA JANKOWSKICH – plik Jankowscy_spis

………………………………….+ (2 mąż) Stanisław Przyborowski (ś. 6.06.1893 Rydzewo /Danowscy_metr. 114, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1867, zam. Białaszewo – rodzina nosiła we wsi Szymany przydomek „Przybory”

 

Źródło:

akta metrykalne parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie (SBM Białaszewo)

akta metrykalne parafii pw. Św Floriana w Brwinowie (SF Brwinów)

akta metrykalne parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie (SBM Drobin)

akta metrykalne parafii pw. Św. Małgorzaty w Gralewie (SM Gralewo)

akta metrykalne parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie (TP Grajewo)

akta metrykalne parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Łomnej (SMB Łomna)

akta metrykalne parafii pw. Świętego Krzyża w Przytułach (SK Przytuły)

akta metrykalne parafii pw. Św. Anny w Radziłowie (SA Radziłów)

akta metrykalne parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi panny w Rajgrodzie (NNMP Rajgród)

akta metrykalne parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie (WBiM Rydzewo)

akta metrykalne parafii pw. Św. Józefa w Sicieniu (SJ Siecień)

akta metrykalne parafii pw. Św. Wincentego i Anastazego w Święcieńcu (SWA Święcieniec)

akta metrykalne parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie (NNMP Warszawa)

akta metrykalne parafii pw. Św. Aleksandra w Warszawie (SA Warszawa)

akta metrykalne parafii pw. Św. Barbary w Warszawie (SB Warszawa)

akta metrykalne parafii pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Warszawie (SJ Warszawa)

akta metrykalne parafii pw. Wszystkich Świętych w Warszawie (WS Warszawa)

akta metrykalne parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu (PP Wąsosz)

akta metrykalne parafii pw. Św. Wawrzyńca w Żukowie (SW Żukowo)

akta metrykalne Urzędu Stanu Cywilnego w Grajewie

Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (www.szukajwarchiwach.pl, www.agadd.home.net.pl)

Opracowanie „Danowscy herbu Krzywda” Marka Szleszyńskiego

Social Security Death Index Record

U.S. Public Records Index Record

1930 United States Federal Census Record

Baltimore Passenger Lists, 1820-1948 Record

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975

Herbarz Polski Adama Niesieckiego. Wyd. J.N. Bobrowicz. Lipsk 1839-1845

Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Uruski Seweryn. Warszawa 1904-1917

Herbarz polski. Niesiecki Kaspar. Wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz. Lipsk 1839-1846

Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (Dopełnienie Niesieckiego). Kraków 1870

www.ebuw.uw.edu.pl

www.geneteka.genealodzy.pl

www.junosza.pl

www.ksiegicmentarne.muzeumkatynskie.pl

www.myheritage.pl

www.wielcy.pl

Previous Post

Leave a Reply

© 2018 Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

Theme by Anders Norén