Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

oraz Andryszewskich, Bielawskich, Brodowskich, Danowskich, Godlewskich, Grabińskich, Kalinowskich, Kamińskich, Kapustów, Karulskich, Konopków, Micunów, Mścichowskich, Obryckich, Rudzików, Saniewskich, Szymanowskich, Śleszyńskich, Świderskich i Żadziłków

MODZELEWSCY

Na zdjęciu: metryka ślubu Marcina Modzelewskiego i Magdaleny Zaleskiej, parafia pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu, 1784 r.


„Tenże książę [Kazimierz] 1 VII 1472 r. sprzedał, za 27 kop gr, Maciejowi, Grzegorzowi, Mikołajowi i Pawłowi z Modzeli 6 włók, zwanych Wądoły Lipnik, między Brzozowem i Grozimowem (!) oraz 2 morgi łąki nad rzeką Łek. Na włókach tych Modzelowie herbu Modzele założyli wieś Modzele-Wądołowo. Modzelowie ci mieli przydomek Kiernoski, stąd też wieś ich czasami zwana była Kiernoski. Do dziś mieszkają w Modzelach Modzelewscy, potomkowie pierwszych założycieli (w 1676 r. wszystkie 6 części należało do Modzelewskich).

(…) W 1621 r. na popis rycerstwa stanęło z tej wsi dwóch Modzelewskich od 9 Modzelewskich. Po najeździe szwedzkim w 1663 r. zapłaciło podatek trzech Modzelewskich (Mikołaj, Andrzej i Baltazar) od siebie i swych rodzin i jeden Chrzanowski, a w 1676 r. już sześciu Modzelewskich: Jakub, Andrzej, Mateusz, Mikołaj, Balcer, Wojciech.”

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975, s. 151.

 

1 Jan Modzelewski ur. ok. 1724, zm. 6.02.1804 Modzele Wądołowo /Modzelewscy_metryki 057, par. św. SBM Białaszewo/

Metryka zgonu Jana Modzelewskiego, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 6.02.1804 r.

+ Marianna Modzelewska

…..2 Marcin Modzelewski ur. ok. 1753, zam. Modzele, zm. 3.03.1807 Modzele Wądołowo /Modzelewscy_metr. 059, par. SBM Białaszewo/

…..+ Magdalena Zaleska (ślub 22.11.1784 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 001, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1767 Zalesie, zm. 20.04.1825 Modzele /Modzelewscy_metr. 058, par. SBM Białaszewo/

……….3 Franciszek Tadeusz Modzelewski ur. ok. 1790, zam. Modzele

……….+ Marcjanna Modzelewska (ś. 15.05.1815 Białaszewo, córka Jana i Franciszki Milewskiej /Modzelewscy_metr. 035a, 035b i 036, par. SBM Białaszewo/) ur. 27.02.1791, zam. Modzele

……………4 Felicjanna Modzelewska ur. ok. 1822, zm. 14.02.1824 Modzele

……………4 Nikodem Modzelewski ur. ok. 1829, zm. 7.06.1891 Modzele /Modzelewscy_metr. 069, par. SBM Białaszewo/ – gospodarz cząstkowy dziedziczny

……………+ (1 żona) Franciszka Świderska (ś. 23.02.1851 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 099, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1827 Łosewo, zm. przed 1883

………………..5 Kazimierz Modzelewski ur. 1854 Modzele

………………..+ Balbina Chylińska (ś. 26.11.1883 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 100, par. SBM Białaszewo/, córka Jana i Katarzyny z Jankowskich z RODZINA JANKOWSCY – plik Jankowscy_spis) ur. ok. 1863 Łosewo

…………………….6 Kazimierz Modzelewski ur. 1884 Modzele

…………………….6 Antoni Modzelewski ur. 1885 Modzele

…………………….6 Aleksandra Modzelewska ur. 1887 Modzele

…………………….6 Franciszek Modzelewski ur. 1889 Modzele

………………..5 Jan Modzelewski ur. 1858 Modzele

………………..5 Józef Modzelewski ur. i zm. 1861 Modzele

………………..5 Anna Modzelewska ur. ok. 1862 Modzele, zm. przed 1918

………………..+ Józef Brodowski (ś. 9.11.1885 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 101, par. SBM Białaszewo/, syn Jana i Karoliny z Gosiewskich z RODZINA BRODOWSCY – plik Brodowscy_spis) ur. ok. 1848 Modzele, zm. po 1918

…………………….6 RODZINA BRODOWSCY – plik Brodowscy_spis

………………..5 Piotr Paweł Modzelewski ur. i zm. 1868 Modzele

………………..5 Franciszka Ludwika Modzelewska ur. 1870 Modzele

………………..5 (z bliźniąt) Marianna Modzelewska ur. 1872 Modzele

………………..5 (z bliźniąt) Paulina Modzelewska ur. 1872 Modzele

……………+ (2 żona Nikodema Modzelewskiego) Julianna Kozikowska

……………4 Kajetan Modzelewski

 

……….3 Mikołaj Modzelewski ur. 5.12.1794 /Modzelewscy_metr. 004, par. SBM Białaszewo/ /podpis – Modzelewscy_metr. 031 (1815 r.) i 032 (1821 r.), par. SBM Białaszewo/ , zm. 12.03.1864 Modzele /Modzelewscy_metr. 062, par. SBM Białaszewo/ – dziedzic cząstkowy wsi Modzele, nauczyciel szkoły elementarnej w Białaszewie

Metryka urodzin Mikołaja Modzelewskiego, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 5.12.1794 r.

……….+ Ewa Saniewska (ś. 18.07.1821 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 002 oraz 003a i 003b, par. SBM Białaszewo/ córka Marcina i Franciszki ze Szleszyńskich z RODZINA SANIEWSKICH – plik Saniewscy_spis) ur. 25.10.1798 Klimaszewnica, zm. 23.11.1883 Modzele /Modzelewscy_metr. 066, par. SBM Białaszewo/ – dnia 7.07.1830 r. nabyła za 500 złotych polskich od Ewy Modzelewskiej zam. w Modzelach (córki Macieja Krzeczkowskiego, żony Jana Modzelewskiego) część dóbr w Modzelach Wądołowie, łąkę nad rzeką Ełk zwaną Modzelewica – akta notariuszy biebrzańskich w Szczuczynie, Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku /Modzelewscy_archiwum 001a-001d/

 

……………4 Anna Modzelewska ur. ok. 1823 Modzele, zam. Modzele

……………+ Jakub Danowski (ś. 7.02.1848 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 026, par. SBM Białaszewo/- syn Stanisława i Marianny z Klimaszewkich z RODZINA DANOWSKICH – plik Danowscy_spis) ur. ok. 1826 Klimaszewnica i tamże zm. 5.11.1884

………………..5 RODZINA DANOWSKICH – plik Danowscy_spis

……………4 Jan Modzelewski ur. ok. 1825 Modzele, zm. 23.04.1852, zam. Modzele

……………+ Teofila Godlewska (ś. 26.06.1848 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 027, par. SBM Białaszewo/ – córka Grzegorza i Marianny z Ruszczyków z RODZINA GODELWSKICH – plik Godlewscy_spis) ur. ok. 1829 Lipińskie, zam. Lipińskie

………………..5 Marianna Modzelewska

………………..+ Józef Klimaszewski (ś. 1871 Białaszewo) zam. Klimaszewnica

…………………….6 Antonina Klimaszewska ur. 1876 Klimaszewnica

…………………….6 Anna Klimaszewska ur. 1878 Klimaszewnica

…………………….6 Feliksa Klimaszewska ur. 1879 Klimaszewnica

…………………….6 Helena Klimaszewska ur. 1884 Klimaszewnica

…………………….6 Konstanty Klimaszewski ur. 1887 Klimaszewnica

………………..5 Franciszka Barbara Modzelewska zam. Modzele

………………..+ Stanisław Jan Kossykowski (ś. 1873 Białaszewo) zam. Klimaszewnica

…………………….6 Franciszka Kosykowska ur. 1877 Klimaszewnica

…………………….6 Franciszek Kosykowski ur. 1877 Klimaszewnica

…………………….6 Jan Kosykowski ur. 1879 Klimaszewnica

……………4 Michał Modzelewski ur. 1828 Modzele

 

……………4 Wojciech Modzelewski ur. 14.04.1832 Modzele /Modzelewscy_metr. 049, par. SBM Białaszewo/ /podpis – Modzelewscy_metr. 065 (1875 r.), par. SBM Białaszewo/

……………+ Barbara Teofila Godlewska (ś. 18.11.1851 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 025, par. SBM Białaszewo/, córka Franciszka Ludwika i Zuzanny z Szymanowskich z RODZINA GODLEWSKICH – plik Godlewscy_spis) ur. 1829 Lipińskie

Znaczek skarbowy

75 kopiejek

Nr 284

Pieczęć

 

Działo się w Mieście Szczuczynie dnia ośmanstego/trzydziestego Miesiąca Października Tysiąc Ośmset Piędziesiatego Pierwszego Roku.

Przedemną Wojciechem Chrostowskim Rejentem Okręgu Biebrzańskiego w Mieście Szczuczynie w Gmachu popijarskim mieszkającym w przytomności świadków przy końcu tego aktu z Imion i Nazwisk wymienionych wyłączeniu prawnemu nieuległych, osobiście stawający Franciszek i Zuzanna z Szymanowskich małżonkowie Godlewscy żona w osobistey asystencji i za wyraźnym upoważnieniem męża swego osobiście stawającego działająca oboje we Wsi Lipińskich zamieszkali z jednej – a Wojciech Modzelewski we Wsi Modzelach Wądołowie i Barbara Godlewska we Wsi Lipińskich mieszkająca z drugiej strony – wszyscy w Okręgu Biebrzańskim zamieszkali pełnoletni, mnie Rejentowi i obecnym Świadkom z osób (?) znani, do działań urzędowych uprawnionych zdolni, jawnie rozmyślnie, dobrowolnie zeznali Akt Sprzedaży i Kupna w umowie następującej. – 

A naprzód Franciszek i Zuzanna z Szymanowskich małżonkowie Godlewscy oświadczają, iż oni połowę całkowitego Majątku tak ruchomego jako też i Nieruchomego we Wsi Lipińskich w Okręgu Biebrzańskim położonego znajdującego się z połową łąki na Wsi Klimaszewnicy będącej ze wszystkiemi użytkami i pożytkami, przyległościami i przynależynościami, z gruntami ornemi siedliskami, lasami, łąkami, zaroślami, z zasiewami ozimemi jaremi i ogrodami, z zaprzęgami porządkami, i wszelkiemi ruchomościami do gospodarstwa służacemi, zgoła nie sobie z powyżej opisanego majątku tak Ruchomego jako też i Nieruchomego niewyłączającemi ekscypując, na zupełną własność za summę dobrowolnie umówioną rubli srebrem trzysta Wojciechowi Modzelewskiemu i Barbarze Godlewskiej, to jest Zięciowi i Córce a obojga przyszłym małżonkom sprzedają. Tytułu Dziedzicznego i własności zrzekają się, i na nabywających przenoszą, i przelewają w (?) natychmiast oddają i odstępują oraz hypotekować dozwalają. –

Dalej Ciż sprzedający Franciszek i Zuzanna z Szymanowskich małżonkowie Godlewscy przyznają iż w gotowiźnie Rubli Srebrem Trzydzieści i łąkę, w szacunku także Rubli Srebrem Trzydzieści czyli w Ogóle Rubli Srebrem Sześćdziesiąt z rąk Wojciecha Modzelewskiego odbierają (…) który to summy wypłacającemu niniejszym Aktem kwituję a resztę summy szacunkowej w ilości Rubli Srebrem Dziewiędziesiąt w przeciągu lat trzech licząc od daty tego Aktu Wojciech Modzelewski Zięć wypłacić małżonkom Godlewskim pod rygorem ezekucyi Sądowej w prost z Aktu tego służyć mającej wypłacić obowiązuje się. – Drugą zaś połowę Summy Kupno szacunkowej w ilości Rubli Srebrem Sto piędziesiąt Franciszek i Zuzanna z Szymanowskich małżonkowie Godlewscy Rodzice dla Córki Swojej Barbary Godlewskiej w posagu potrącają – tym więć sposobem całkowita summa Kupno szcunkowa w Ilości Rubli Srebrem Trzysta zrealizowaną zostanie. –

Podatki wszelkie i ciężary gruntowe od daty objęcia w (…) do nabywających Wojciecha Modzelewskiego i Barbary Godlewskiej oboyga przyszłych Małżonków należeć mają – Obecni temu Aktowi Wojciech Modzelewski i Barbara Godlewska oboje przyszli Małżonkowie takowy Akt na osoby ich zeznanych we wszystkim przyjmują i w zupełności akceptują. –

W końcu Barbara Godlewska panna pełnoletnia oświadcza: ponieważ Aktem niniejszym nabyła w połowie majątek tak ruchomy jako też i Nieruchomy na Wsi Klimaszewnicy w Okręgu Biebrzańskim położony i znajdujący się wraz z Wojciechem Modzelewskim mężem swoim przyszłym od Franciszka i Zuzanny z Szymanowskich małżonków Godlewskich Rodziców swoich i szacunek za ten mają tego nabyty czyli schedy w posagu przez Rodziców moich została mi potrącona, zatem Ja zeznająca na oznaczonej mi schedzie przez Rodziców moich Franciszka i Zuzanny małżonków Godlewskich i w posagu przyjeytej poprzestaje, o powiększenie posagu podługiem życia oboyga Rodziców rościć nie będę i nie będę miała prawa, o (…) niniejszym Aktem roszczenia jakich (…) pretencyi na rzecz i osoby Franciszka i Zuzanny małżonków Godlewskich Rodziców swoich zrzekam się i tychże z całkowitego posagu kwituję. –

Poczem Akt ten Stawającym odczytany, całkowicie przyjęty i przez tychże oraz Świadków jako to: Ludwika Filipkowskiego i Pawła Dombrowskiego Obywateli Krajowych tu w Szczuczynie mieszkających podpisanym został. Z tą wzmianką że Franciszek, Zuzanna i Barbara Godlewscy jak sami oświadczyli pisać nieumiejący. –

 

/podpis/: Woyciech Modzelewski

/podpis/: Świadek Ludwik Filipkowski

/podpis/: Świadek Pawełm Dombrowsky

/podpis/: Wojciech Chrostowski Rejent

Umowa majątkowa między Franciszkiem i Zuzanną Godlewskimi a Wojciechem Modzelewskim i Barbarą Godlewską z 18/30 października 1851 r., zespół „Akta notariusza Wojciecha Chrostowskiego w Szczuczynie”, Akta notariuszy biebrzańskich w Szczuczynie, Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku /Modzelewscy_archiwa 002a-002i/

 

Metryka ślubu Wojciecha Modzelewskiego i Barbary Teofili Godlewskiej, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 18.11.1851 r.

„Od XVIII w. juz nie było [we wsi Lipińskie] Lipińskich, tylko 6 innych rodzin: Karwowscy, Godlewscy, Klimaszewscy, Zalescy, Kuligowscy, Gąsiewscy.”

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975, s. 172.

 

………………..5 Jan Modzelewski ur. ok. 1853 Lipińskie

………………..+ Ewa Dzięgielewska (ś. 2.02.1875 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 042, par. SBM Białaszewo/) ur. 1855 Białaszewo, zam. Białaszewo

…………………….6 Władysław Modzelewski ur. 1875 Lipińskie

…………………….6 Anna Modzelewska ur. 1877 Lipińskie

…………………….6 Józef Modzelewski ur. 1880 Lipińskie

…………………….6 Władysława Modzelewska ur. 1882 Lipińskie

…………………….6 Bronisława Modzelewska ur. 1883 Lipińskie

…………………….6 Antoni Modzelewski ur. 1884 Lipińskie

…………………….6 Feliksa Modzelewska 1887 Lipińskie

…………………….6 Bolesława Modzelewska ur. 1889 Lipińskie

………………..5 Adam Szczepan Modzelewski ur. 21.12.1854 Lipińskie /Modzelewscy_metr. 050, par. SBM Białaszewo/

………………..5 Antoni Modzelewski ur. 19.01.1856 Lipińskie /Modzelewscy_metr. 051, par. SBM Białaszewo/

………………..+ (1 żona) Józefa Szmiarowska ur. ok. 1857, zm. 5.11.1887 Lipińskie

…………………….6 Władysława Modzelewska ur. 1884 Lipińskie

………………..+ (2 żona) Katarzyna Marcjanna Obrycka (ś. 22.11.1892 Białaszewo, córka Józefa Antoniego i Katarzyny z Danowskich z RODZINA OBRYCKICH – plik Obryccy_spis /Modzelewscy_metr. 006, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1875 Gackie

…………………….6 Władysław Modzelewski ur. 8.12.1903 Lipińskie i tamże zm. 1.10.1964

…………………….+ Anna Gwiazdowska (ś. 3.06.1930 Radziłów) ur. ok. 1908 Mścichy

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Józef  Modzelewski ur. 1.01.1859 Lipińskie, zm. po 1919 /Modzelewscy_metr. 052, par. SBM Białaszewo/

………………..+ Ludwika Karwowska (ś. 30.01.1888 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 085, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1868 Bagienice

…………………….6 Bronisław Modzelewski ur. ok. 1889 Lipińskie i tamże zm. 11.08.1893 /Modzelewscy_metr. 071, par. SBM Białaszewo/

…………………….6 Kamila Modzelewska ur. 1889 Lipińskie i tamże zm. 26.04.1906 /Modzelewscy_metr. 072, par. SBM Białaszewo/

…………………….6 Józef Modzelewski ur. ok. 1891 Lipińskie i tamże zm. 13.06.1892 /Modzelewscy_metr. 070, par. SBM Białaszewo/

…………………….6 Albin Modzelewski ur. 18.11.1895 Lipińskie i tamże zm. 24.11.1986

…………………….6 Jan Modzelewski ur. 1896 Lipińskie i tamże zm. 1941 Lipińskie

…………………….+  Helena Serena ur. 19.08.1897 Sojczynek Nowa Wieś, zm. 1979 Lipińskie

…………………………7 Leon Modzelewski ur. 18.11.1924 Lipińskie, zm. 17.10.1996 Giżycko

…………………………+ Anna Danuta ?

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………7 Bolesław Modzelewski ur. 1921 Lipińskie i tamże zm. 31.08.2005

…………………………7 Anna Modzelewska ur. 1928 Lipińskie, zm. 2.09.2001

…………………………+ ? Toczyłowski

…………………….6 Stanisława Modzelewska ur. 1904 Lipińskie i tamże zm. 19.06.1906 /Modzelewscy_metr. 073, par. SBM Białaszewo/

…………………….6 Wiktor Modzelewski ur. 24.03.1905 Lipińskie, zm. 19.11.1979 Grajewo (zam. Pieniążki)

…………………….+  (1 żona) Henryka Kurzyna ur. ok. 1920, zm. 18.05.1940

…………………….+  (2 żona) Janina Czaplicka ur. ok. 1921, zm. 3.03.2005

………………..5 Aleksander Modzelewski (?)

 

………………..5 Wojciech Modzelewski ur. 26.05.1862 Lipińskie /Modzelewscy_metr. 005, par. SBM Białaszewo/, zm. 1934 Szymany, poch. Grajewo Parafialny – brak napisu /Modzelewscy_groby 016 i 017/

Metryka urodzin Wojciecha Modzelewskiego, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 26.05.1862 r.

………………..+ Wiktoria Danowska (ś. 13.02.1888 Rydzewo /Modzelewscy_metr. 007, par. SBM Białaszewo/ córka Franciszka Ksawerego i Agnieszki z Szymanowskich z RODZINA DANOWSKICH – plik Danowscy_spis) ur. 11.11.1869 Szymany i tamże zm. 1928, poch. Grajewo Parafialny – brak napisu /Modzelewscy_groby 016 i 017/

…………………….6 Leon Modzelewski zm. Wilno – w czasie służby wojskowej (?)

…………………….6 Władysław Modzelewski ur. 17.08.1889 Szymany /Modzelewscy_metr. 010, par. WBiM Rydzewo/, zm. 5.12.1953 Boczki, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 018 i 019/

…………………….+  Kazimiera Świderska (ś. 3.02.1920 Grajewo) ur. 1900, zm. 17.10.1971 Boczki, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 018 i 019/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Stanisław Modzelewski ur. 9.12.1891 Szymany /Modzelewscy_metr. 009, par. WBiM Rydzewo/, zm. Szymany

…………………….6 Klementyna Modzelewska 15.05.1894 Szymany /Modzelewscy_metr. 016, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 27.01.1897 Szymany /Modzelewscy_metr. 014, par. WBiM Rydzewo/

…………………….6 Natalia Modzelewska ur. 31.12.1896  Szymany /Modzelewscy_metr. 017, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 12.06.1987, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 014 i 015/

…………………….+  Antoni Danowski (ś. 6.02.1923 Grajewo /Modzelewscy_metr. 074, par. TP Grajewo/ ur. ok. 1900 Szymany i tamże zm. 28.04.1966, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 014 i 015/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Helena Modzelewska ur. 16.06.1899 Szymany /Modzelewscy_metr. 019, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 21.06.1900 Szymany /Modzelewscy_metr. 013, par. WBiM Rydzewo/

…………………….6 Augustyn Modzelewski ur. 2.06.1901 Szymany /Modzelewscy_metr. 014, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 25.06.1987,  poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 011-013/ – uczestnik wojny polsko–bolszewickiej 1920

…………………….+  Jadwiga Andryszewska (ś. 27.02.1930 Grajewo, córka Konstantego i Rozalii z Karulskich z RODZINA ANDRYSZEWSKICH – plik Andryszewscy_spis) ur. 8.03.1908 Konopki, zm. 5.12.1979 Szymany, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 011-013/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

Od lewej: Lucyna i Jadwiga Modzelewskie, Rozalia Andryszewska, Halina Andryszewska, Irena Modzelewska, Grajewo ok. 1942 r.

…………………….6 Józef Modzelewski ur. 13.11.1903 Szymany /Modzelewscy_metr. 020, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 24.10.1975, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 016 i 017/

…………………….+ Marianna Sulewska (ś. 1933 Wąsosz) ur. 3.08.1907 Zalesie /Modzelewscy_metr. 060, par. PP Wąsosz/, zm. 26.10.2001 Rumia, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 016 i 017/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

od lewej: Eugeniusz Modzelewski, Maria Kuczyńska z domu Modzelewska, Dominik Modzelewski, dzieci nieznane, Józef Modzelewski, Antoni Danowski

…………………….6 Kamila Modzelewska ur. 31.03.1906 Szymany /Modzelewscy_metr. 021, par. WBiM Rydzewo/, zm. 28.04.1998 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Andryszewscy-Karulscy_groby 015 i 016/

…………………….+ Stanisław Andryszewski (ś. 1930 Grajewo, syn Konstantego i Rozalii z Karulskich z RODZINA ANDRYSZEWSKICH – plik Andryszewscy_spis) ur. 10.11.1903 Konopki, zm. 10.11.1984 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Andryszewscy-Karulscy_groby 015 i 016/

…………………………7 RODZINA ANDRYSZEWSKICH – plik Andryszewscy_spis

 

………………..5 Franciszek Modzelewski ur. ok. 1866, zm. przed 1929

………………..+ Rozalia Chrzanowska (ś. 7.02.1887 Przytuły /Modzelewscy_metr. 082, par. SK Przytuły/ – w metryce podpis Franciszka) ur. ok. 1868 Chrostowo, zm. przed 1929

…………………….6 Modzelewski (urodzone martwe) ur. i zm. 1888 Sienickie par. Białaszewo

…………………….6 Franciszek Modzelewski ur. 1888 Sienickie par. Białaszewo

…………………….6 Faustyn Modzelewski ur. 16.02.1890 Sienickie par. Białaszewo /Modzelewscy_metr. 080, par. SBM Białaszewo/

…………………….+ Zofia Ramotowska (ś. 29.09.1913 Jedwabne /Modzelewscy_metr. 083, par. JA Jedwabne/ – w metryce podpis Faustyna) ur. ok. 1893 Janczewo par. Jedwabne

…………………….6 Jan Modzelewski ur. 16.04.1911 Chrzanowo

…………………….+ Marianna Dobrzycka (ś. 23.07.1929 Słucz /Modzelewscy_metr. 084, par. NNMP Słucz/ – w metryce podpis Jana) ur. 12.11.1904 Szymany par. Słucz

…………………………7 Agnieszka Jolanta Modzelewska

…………………………+ Jan Antoni Łoś (ś. 1967 Przytuły)

 

………………..5 Feliksa Modzelewska ur. ok. 1867

………………..+ Jan Makary Karwowski (ś. 10.02.1885 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 024, par. SBM Białaszewo/) ur. 1862 Pieńczykówek, zam. Szymany

…………………….6 Jan Karwowski ur. 7.03.1888 Szymany /Modzelewscy_metr. 022, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 1945, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 007-010/

…………………….+  Józefa Szymanowska ur. 1898 Szymany i tamże zm. 1980, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 007-010/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 (Władysław – imię sprostowane w 1956) Bronisław Karwowski ur. 18.04.1891 Szymany /Modzelewscy_metr. 008, par. WBiM Rydzewo/

…………………….+  Stefania ?

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Kamila Karwowska ur. 5.11.1893 Szymany /Modzelewscy_metr. 023, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 15.03.1898 Szymany /Modzelewscy_metr. 012, par. WBiM Rydzewo/

…………………….6 Bronisława Karwowska ur. 25.01.1896 Szymany i tamże zm. 27.01.1896 /Modzelewscy_metr. 011, par. WBiM Rydzewo/

…………………….6 Rozalia Karwowska ur. 2.02.1897 Szymany /Modzelewscy_metr. 018, par. WBiM Rydzewo/, zm. 8.09.1978, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 037/

…………………….+ Adolf Jankowski (syn Konstantego i Michaliny z Szymanowskich z RODZINA JANKOWSKICH – plik Jankowscy_spis) ur. 16.02.1898 Szymany /Jankowscy_metr.  167, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 9.01.1960, , poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 037/

…………………………7 RODZINA JANKOWSKICH – plik Jankowscy_spis

…………………….6 Adolf Karwowski ur. 12.05.1899 Szymany /Modzelewscy_metr. 068, par. WBiM Rydzewo/

…………………….6 Józef Karwowski ur. 26.09.1901 Szymany /Modzelewscy_metr. 077, par. WBiM Rydzewo/

…………………….6 Karwowski (martwo urodzony) ur. i zm. 15.10.1904 /Modzelewscy_metr. 078, par. WBiM Rydzewo/

…………………….6 Władysława Karwowska ur. 30.10.1905 Szymany /Modzelewscy_metr. 079, par. WBiM Rydzewo/

 

………………..5 Ludwik Modzelewski ur. 26.08.1869 Lipińskie /Modzelewscy_metr. 053, par. SBM Białaszewo/ i tamże zm. 18.09.1870 /Modzelewscy_metr. 063, par. SBM Białaszewo/

………………..5 Feliks Modzelewski ur. 27.05.1873 Lipińskie /Modzelewscy_metr. 055, par. SBM Białaszewo/ i tamże zm. 26.10.1875 /Modzelewscy_metr. 064, par. SBM Białaszewo/

 

……………4 Józef Modzelewski ur. 21.04.1835 Modzele, zam. Modzele

……………+ Wiktoria Niebrzydowska (ś. 10.02.1858 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 067, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1839 Pieńczykowo, zam. Sokoły

………………..5 Antoni Modzelewski ur. 1860 Modzele, zm. przed 1879

………………..5 Klemens Modzelewski ur. 1874 Modzele

………………..+ Donata Dąbkowska (ś. 9.02.1904 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 076, par. SBM Białaszewo)

………………..5 Józef Modzelewski ur. 1876 Modzele

………………..5 Aleksander Modzelewski ur. ok. 1877 Modzele

………………..+ Paulina Bukowska (ś. 17.02.1896 Radziłów /Modzelewscy_metr. 086, par. SA Radziłów) ur. ok. 1878 Karwowo par. Radziłów

………………..5 Antoni Modzelewski ur. 1879 Modzele

………………..5 Wiktoria Modzelewska ur. 1883 Modzele

 

……….3 Marianna Modzelewska ur. ok. 1795 Modzele, zm. po 1857

……….+ Benedykt Godlewski (ś. 30.01.1826 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 028, par. SBM Białaszewo/) ur. 18.03.1779 Godlewo /Modzelewscy_metr. 087, par. PP Wąsosz/ i tamże zm. 19.03.1834

……………4 Jan Godlewski ur. ok. 1832 Godlewo, zm. po 1908

……………+ (1 żona) Marianna Łochowska (ś. 16.11.1857 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 088, par. SBM Białaszewo/, córka Jana i Małgorzaty z Kamińskich z RODZINA KAMIŃSKICH – plik Kamińscy_spis, siostra Teodora Łochowskiego z RODZINA DANOWSKICH – plik Danowscy_spis) ur. ok. 1835 Klimaszewnica, zm. 1880 Godlewo

………………..5 Weronika Godlewska ur. ok. 1863 Pieniążki, zm. przed 1927

………………..+ Jan Pawłowski (ś. 5.05.1902 Wąsosz) ur. ok. 1862 Gackie, zm. 22.10.1928 Godlewo

…………………….6 Rozalia Pawłowska ur. ok. 1904 Godlewo

…………………….+ Henryk Kowalewski (ś. 21.11.1927 Wąsosz) ur. ok. 1901 Czarnówek

…………………….6 Anna Pawłowska ur. 17.02.1905 Godlewo

…………………….+ Józef Paszkowski (ś. 28.10.1929 Wąsosz) ur. 24.08.1903 Brzozowa Wólka

………………..5 Franciszka Godlewska ur. ok. 1871 Godlewo i tamże zm. 11.11.1886

………………..5 Wiktoria Godlewska zm. 1880 Godlewo

………………..5 Franciszka Godlewska zm. 1886 Godlewo

………………..5 Anna Godlewska ur. ok. 1880 Godlewo i tamże zm. 16.02.1941

………………..+ Antoni Sierakowski (ś. 2.03.1908 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 089, par. PP Wąsosz/) ur. 5.08.1883 Godlewo i tamże zm. 17.09.1935

……………+ (2 żona Jana Godlewskiego) Agnieszka Karaś (ś. 14.11.1883 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 090, par. PP Wąsosz/, wdowa po Adamie Modzelewskim) ur. Białaszewo, zam. Godlewo, zm. ok. 1893

……………4 Michał Godlewski ur. 9.09.1828 Godlewo /Modzelewscy_metr. 091, par. PP Wąsosz/

 

……….3 Łucja Marianna Modzelewska ur. 12.12.1796 Modzele, zam. Modzele /Modzelewscy_metr. 045, par. SBM Białaszewo/

……….+ Franciszek Truszkowski (ś. 23.05.1815 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 029a, 029b i 030 par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1788 Łosewo

……………4 Jan Truszkowski ur. ok. 1816 Łosewo

……………+ Ewa Rydzewska (ś. 1839 Rajgród) ur. ok. 1813 Kosówka par. Rajgród, zam. Bełda

………………..5 Nikodem Truszkowski ur. 1847 Łosewo

……………4 Józef Truszkowski zam. Łosewo, zm. 1876 Szczuczyn

……………+ (1 żona) Wiktoria Klimaszewska (ś. 1853 Wąsosz, wdowa po Mioduszewskim) zam. Szczuczyn, zm. 1874 Szczuczyn

………………..5 Franciszek Truszkowski zm. 1865

………………..5 Józefa Truszkowska zam. Szczuczyn

………………..+ Adam Józef Karczmarczyk (ś. 1879 Wąsosz) zam. Świdry Dobrzyce

…………………….6 Antoni Karczmarczyk ur. ok. 1883, zm. 17.09.1888 Szczuczyn /Modzelewscy_metr. 081, par. NMP Szczuczyn/

…………………….6 Bronisława Karczmarczyk

…………………….+ Jan Górecki (ś. 1912 Grajewo)

…………………….6 Kazimierz Karczmarczyk

…………………….+ Stanisława Czupis (ś. 1913 Grajewo)

…………………….6 Sabina Karczmarczyk

…………………….+ Antoni Weber (ś. 1914 Grajewo)

…………………….6 Julianna Karczmarczyk ur. 22.05.1901 Szczuczyn

…………………….+ Paweł Zdrodowski (ś. 1925 Grajewo)

……………+(2 żona Józefa Truszkowskiego) Marianna Kadłubowska (ś. 1874 Wąsosz, wdowa po Stanisławie Zaperto) zm. 1880 Szczuczyn

 

……….3 Petronela Modzelewska ur. 3.05.1798 Modzele /Modzelewscy_metr. 046, par. SBM Białaszewo/ i tamże zm. 17.05.1799 (ospa) /Modzelewscy_metr. 056, par. SBM Białaszewo/

 

……….3 Franciszka Modzelewska ur. 10.03.1800 Modzele /Modzelewscy_metr. 047, par. SBM Białaszewo/, zam. Modzele

……….+ Grzegorz Modzelewski (ś. 8.02.1820 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 033a, 033b i 034 par. SBM Białaszewo/) ur. 8.11.1775 Modzele, syn Marcina po Karolu i Łucji Karwowskiej), zm. przed 1845

……………4 Wojciech Modzelewski ur. ok. 1824, zm. po 1882

……………+ Marianna Kurzyna (ś. 24.11.1845 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 048, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1825 Brzozowa par. Białaszewo

………………..5 Jan Modzelewski ur. 1847 Modzele

………………..+ Teofila Gacka (ś. 6.10.1875 Przytuły, wdowa po Jakubie Supińskim) ur. 1.03.1830 Wierciszewo par. Wizna

………………..5 Józefata Modzelewska ur. 1854 Modzele

………………..+ (1 mąż) Maciej Balcer (ś. 7.07.1879 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 094, par. SBM Białaszewo/, wdowiec po Franciszce Zalewskiej) ur. ok. 1827 Płociczno k/Suwałk, zm. przed 1897, zam. Ruda

…………………….6 Anna Balcer ur. 1880 Ruda par. Białaszewo

…………………….6 Aleksandra Balcer ur. 1882 Ruda

…………………….6 Józefa Balcer ur. 1884 Ruda

…………………….6 Helena Balcer ur. 1887 Ruda

………………..+ (2 mąż) Jan Kuliński (ś. 25.01.1897 Białaszewo, wdowiec po Franciszce Zyskowskiej) ur. ok. 1859 Ruda

………………..5 Franciszek Modzelewski ur. 1858 Modzele

………………..+ Karolina Obrycka (ś. 6.02.1882 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 093, par. PP Wąsosz/, córka Wiktora i Rozalii z Danowskich z RODZINA OBRYCKICH – plik Obryccy_spis)  ur. ok. 1856

…………………….6 Michał Modzelewski ur. 1882 Modzele

…………………….6 Franciszek Modzelewski ur. 1883 Modzele

…………………….6 Władysław Modzelewski ur. 1886 Modzele

…………………….6 Ludwika Modzelewska ur. 1888 Modzele

………………..5 Aleksander Modzelewski ur. ok. 1859 Modzele

………………..+ Marianna Chrzanowska (ś. 31.05.1883 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 096, par. PP Wąsosz/, wdowa po Pawle Karwowskim) ur. ok. 1844 Łosewo

…………………….6 Aleksander Modzelewski ur. 30.08.1883 Bagienice par. Wąsosz /Modzelewscy_metr. 097, par. PP Wąsosz/ i tamże zm. 19.01.1953

…………………….+ Aleksandra Sokołowska (ś. 6.02.1910 Romany) ur. 24.02.1880 Sokoły, zm. 26.05.1967 Bagienice, poch. Wąsosz

…………………………7 Wanda Modzelewska ur 20.01.1911 Bagienice i tamże zm. 21.08.1984, poch. Wąsosz

…………………………+ Józef Świderski (ś. 3.07.1934 Wąsosz) ur. 14.01.1905 Bagienice i tamże zm. 25.11.1986, poch. Wąsosz

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………7 Natalia Modzelewska ur. 24.10.1912 Bagienice, zm. 21.06.1992 Grajewo, poch. Wąsosz

…………………………+ Gustaw Łempicki (ś. 26.02.1938 Wąsosz) ur. 12.09.1908 Bagienice, zm. 12.06.1984 Szczuczyn, poch. Wąsosz

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………7 Aleksander Modzelewski ur. ok. 1915, zm. 16.01.1916 Bagienice /Modzelewscy_metr. 098, par. PP Wąsosz/

…………………………7 Genowefa Modzelewska ur. 8.11.1916 Bagienice

…………………………+ Józef Niewodowski (ś. 16.02.1942 Wąsosz) ur. 16.11.1900 Sobieski gm. Mońki

…………………………7 Kazimiera Modzelewska ur. 20.02.1919 Bagienice, zm. 29.09.1960, poch. Wąsosz

…………………………+ Bolesław Niebrzydowski (ś. 31.12.1946 Wąsosz) ur. 25.02.1926 Sulewo Prusy par. Wąsosz, zm. 18.03.1989

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………………7 Eleonora Modzelewska ur. ok. 01.1927, zm. 31.05.1928 Bagienice

 

……….3 Stanisław Modzelewski ur. 12.11.1803 Modzele, zam. Modzele /Modzelewscy_metr. 054, par. SBM Białaszewo/

……….+ Anna Chrzanowska (ś. 20.01.1828 Białaszewo) zam. Łosewo, zm. przed 1858

……………4 Franciszka Modzelewska ur. ok. 1830, zam. Łosewo

……………+ Tomasz Godlewski (ś. 23.11.1858 Białaszewo) ur. ok. 1835, zam. Godlewo

 

……….3 Antonina Modzelewska ur. 11.08.1806 Modzele /Modzelewscy_metr. 048, par. SBM Białaszewo/

……….+ Antoni Kalinowski (ś. 9.02.1830 Białaszewo) ur. ok. 1804 Janów (Cesarstwo Rosyjskie, syn Piotra i Katarzyny z Wiszowatych) – w Modzelach majster kunsztu trackiego.

 

…..2 Marcjanna Modzelewska ur. 8.11.1757 Modzele /Modzelewscy_metr. 037, par. SBM Białaszewo/

…..2 Elżbieta Modzelewska ur. 10.06.1760 Modzele /Modzelewscy_metr. 038, par. SBM Białaszewo/

…..2 Benedykt Modzelewski ur. 21.03.1763 Modzele /Modzelewscy_metr. 039, par. SBM Białaszewo/ i tamże zm. 1.04.1825 /Modzelewscy_metr. 061, par. SBM Białaszewo/

Metryka urodzin Benedykta Modzelewskiego, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 21.03.1763 r.

…..+ Łucja Gacka (ś. 20.02.1803 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 040, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1777

……….3 Bartłomiej Modzelewski ur. 22.11.1803 Modzele i tamże zm. 11.01.1804

……….3 Dominik Modzelewski ur. 1.08.1805 Modzele

……….3 Agnieszka Modzelewska ur. 24.01.1808 Modzele

 

 

……….3 Jan Kanty Modzelewski ur. 21.10.1810 Modzele

……….+ (1 żona Jana Kantego Modzelewskiego) Katarzyna Sulewska (ś. 21.11.1829 Wąsosz) ur. ok. 1804 Sulewo, zm. ok. 1846

……………4 Franciszka Modzelewska ur. ok. 1835 Modzele i tamże zm. 9.09.1866 /Modzelewscy_metr. 120, par. SBM Białaszewo/

……………+ Mateusz Modzelewski (ś. 19.11.1854 Białaszewo, syn Jana i Anieli z Rydzewskich) ur. ok. 1832 Modzele, zm. po 1883

………………..5 Marcjanna Modzelewska ur. 1858 Modzele

………………..+ Franciszek Mateusz Przestrzelski (ś. 18.10.1880 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 121, par. SBM Białaszewo/) ur. 1848 Kąty par. Burzyn

…………………….6 Piotr Przestrzelski ur. ok. 1892 Sośnia par. Białaszewo

…………………….+ Marcjanna Brzuchalska (ś. 18.01.1914 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 122, par. PP Wąsosz/) ur. 31.07.1890 Milewo par. Wąsosz /Modzelewscy_metr. 123, par. PP Wąsosz/

………………..5 Aleksandra Modzelewska

………………..+ Władysław Gardocki (ś. 1882 Białaszewo) zam. Gardoty

…………………….6 Jan Gardocki ur. 1883 Modzele

…………………….6 Jan Gardocki ur. 1886 Modzele

…………………….6 Józef Gardocki ur. 1888 Modzele

………………..5 Waleria Franciszka Modzelewska ur. ok. 1861 Modzele, zm. po 1930

………………..+ Stanisław Wojsław (ś. 22.01.1883 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 124, par. PP Wąsosz/) ur. 17.01.1853 Kownatki par. Wąsosz /Modzelewscy_metr. 125, par. PP Wąsosz/ i tamże zm. 4.10.1930

…………………….6 Aleksander Wojsław ur. ok. 1885 Kownatki i tamże zm. 2.12.1886 /Modzelewscy_metr. 126, par. PP Wąsosz/

…………………….6 Wanda Wojsław ur. 8.11.1890 /Modzelewscy_metr. 127, par. PP Wąsosz/, zm. 3.08.1959 Springfiled, Massachusetts, USA, nekrolog /Modzelewscy_archiwum 003/, poch. Polish National Cemetery, Springfield, USA /Modzelewscy_groby 023/ – przybyła do USA 1 grudnia 1911 r. statkiem The Patricia, jadąc do kuzyna Józefa Wojsława mieszkającego w Springfield

…………………….+ Władysław Dybikowski (ś. 29.08.1912 Providence, Rhode Island, USA) ur. 18.06.1892 Kramarzewo par. Wąsosz /Modzelewscy_metr. 128, par. PP Wąsosz/, zm. 14.02.1952 Springfield, Massachusetts, USA, poch. Polish National Cemetery, Springfield, USA /Modzelewscy_groby 023/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Władysława Wojsław ur. 15.05.1891 Szczuczyn, zm. 5.09.1949 Wyandotte, Michigan, USA, poch. Mount Carmel Cemetery, Wyandotte, Michigan, USA – przybyła do USA 28 listopada1910 r. statkiem Kaiserin Augusta Victoria, jadąc do kuzyna Józefa Wojsława mieszkającego wówczas w Springfield

…………………….+ Konstanty Czerwonka ur. 8.01.1893, zm. 30.04.1965 Wyandotte, Michigan, USA

…………………….6 Stanisław Wojsław ur. 8.05.1893 Kownatki, zm. 11.10.1976 South Hadley, Massachusetts, USA, poch. Polish National Cemetery, Springfield, USA /Modzelewscy_groby 024/ – przybył do USA lądując na wyspie Ellis w 1912 statkiem Noordam, w drodze do kuzyna Józefa Wojsława mieszkającego w Springfield

…………………….+ Felicja Lazińska ur. 4.10.1894, zm. 22.04.1985 South Hadley, Massachusetts, USA, poch. Polish National Cemetery, Springfield, USA /Modzelewscy_groby 024/

…………………………7 Thomas Woislaw ur. 1922, zm. 1997, poch. Polish National Cemetery, Springfield, USA /Modzelewscy_groby 024/

…………………….6 Antonina Wojsław ur. 17.01.1896 Kownatki, zm. 28.10.1989 Grajewo

…………………….+ Paulin Jan Zakrzewski (ś. 27.01.1920 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 129, par. PP Wąsosz/) ur. 17.06.1890 Rydzewo-Pieniążki, zm. 21.04.1967 Kownatki

 

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Henryka Wojsław ur. 3.02.1901 Kownatki, zm 15.021965 Żebry, poch. Wąsosz

…………………….+ Antoni Wiśniewski (ś. 17.10.1922 Wąsosz) ur. ok. 1897 Żebry i tamże zm. 6.10.1941

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Czesław Michał Wojsław ur. 27.10.1903 Kownatki, zm. 8.12.1943 Grabówka k. Białegostoku, poch. Wąsosz – poległy żołnierz Państwa Podziemnego rozstrzelany przez Niemców w Grabówce

…………………….+ Genowefa Dzięgielewska (ś. 9.11.1929 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 130, par. PP Wąsosz/) ur. 24.01.1908 Szwelczyn, zm. 10.09.1998 Komosewo

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Andrzej Modzelewski

……………+ Marianna Feliksa Modzelewska (ś. 1872 Białaszewo, córka Stanisława i Anny z Czyżyków – PATRZ NIŻEJ)

………………..5 Wojciech Modzelewski ur. 25.04.1874 Modzele

………………..+ (1 żona) Władysława Borawska (ś. 10.02.1902 Wąsosz) ur. ok. 1881 Wąsosz, zm. 1.03.1908

…………………….6 Helena Modzelewska ur. ok. 1904, zm. 27.02.1928 Godlewo par. Wąsosz

…………………….+ Sylwester Konopka zm. po 1928

………………..+ (2 żona) Bronisława Zakrzewska (ś. 15.02.1909 Słucz /Modzelewscy_metr. 113, par. NNMP Słucz/) ur. 28.08.1885 Rydzewo-Pieniążki

…………………….6 Teofila Modzelewska ur. 8.01.1910 Sulewo Kownaty par. Wąsosz, zm. 22.04.1967 Grajewo, poch. Wąsosz

…………………….+ Antoni Danowski ur. 8.11.1904, zm. 24.04.1996, poch. Wąsosz

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Wincenty Modzelewski ur. 1876 Modzele

………………..5 Teodor Modzelewski ur. 1879 Modzele i tamże zm. 13.06.1951, poch. Białaszewo

………………..+ Teresa Truszkowska (ś. 27.02.1922 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 114, par. PP Wąsosz/, wdowa po Władysławie Chrzanowskim, zam. Godlewo) ur. ok. 1886 Bukowo par. Rydzewo

……………4 Marianna Modzelewska ur. ok. 1842 Modzele

……………+ Antoni Czaplicki (ś. 19.04.1864 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 115, par. SBM Białaszewo/) ur. 1.10.1841 Kacprowo par. Grajewo, zm. 1.02.1909

………………..5 Paulina Czaplicka ur. 7.04.1865 Kacprowo

………………..5 Katarzyna Czaplicka ur. 11.02.1867 Kacprowo

………………..5 Felicjanna Czaplicka ur. 1.06.1868 Kacprowo

………………..5 Aleksandra Czaplicka ur. 20.04.1870 Kacprowo

………………..5 Anna Czaplicka ur. 14.11.1873, zm. 22.12.1946

………………..+ Marcel Sokół ur. ok. 1874

…………………….6 Anna Sokół ur. 22.02.1910 Kapice par. Białaszewo /Modzelewscy_metr. 116, par. SBM Białaszewo/, zm. 7.07.1972 Kosówka par. Rydzewo

…………………….+ Dominik Mikulski (ś. 21.01.1928 Rydzewo) ur. 3.07.1900 Kosówka, zm. 3.08.1976 Grajewo

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Antoni Czaplicki ur. ok. 1879 Kacprowo

………………..+ Stanisława Żbikowska (ś. 24.11.1902 Grajewo /Modzelewscy_metr. 117, par. TP Grajewo/) ur. ok. 1884 Łękowo par. Grajewo

…………………….6 Wiktoria Czaplicka ur. ok. 1903 Kacprowo, zm. po 1974

…………………….+ Aleksander Górski (ś. 18.02.1930 Grajewo /Modzelewscy_metr. 118, par. TP Grajewo/) ur. 8.11.1889 Kudłaczewo par. Wąsosz i tamże zm. 11.01.1974, poch. Wąsosz

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……….+ (2 żona Jana Kantego Modzelewskiego) Józefata Mścichowska (ś. 31.01.1847 Białaszewo) ur. ok. 1822 Pieniążki – córka Daniela i Marianny Mścichowskich z Pieniążków

……………4 Michalina Modzelewska zam. Lipińskie

……………+ Stefan Klimaszewski (ś. 1873 Białaszewo, wdowiec po Salomei Gardockiej) ur. ok. 1836 Modzele

………………..5 Franciszek Klimaszewski ur. 1874 Modzele

………………..5 Józef Klimaszewski ur. 1877 Modzele

………………..+ Stefania Jankowska (ś. 1903 Rydzewo, córka Jakuba i Urszuli z Kleszczewskich z RODZINA JANKOWSKICH – plik Jankowscy_spis) ur. 1880 Szymany

………………..5 Konstanty Klimaszewski ur. 1880 Modzele

………………..5 Bronisław Klimaszewski ur. 1889 Modzele

……………4 Marceli Modzelewski ur. ok. 1863 Modzele

……………+ Franciszka Ciborowska (ś. 3.02.1892 Rydzewo /Modzelewscy_metr. 075, par. WBiM Rydzewo, wdowa po Mateuszu Konopce) ur. ok. 1841 Szymany par. Słucz

„Właściciele ziemscy [w Szymanach] (proprietaires fonciers): Jankowski Ant. (91) – Modzelewski Marceli (1765) – Stypułkowski Adam (76) – Stypułkowski Franc. (90) – Szymanowski Bron. (90).”

Książka Adresowa Polski 1929

 

……….3 Marianna Modzelewska ur. 24.10.1813 Modzele Wądołowo i tamże zm. 11.08.1815

…..2 Józef Modzelewski ur. 18.03.1766 Modzele par. Białaszewo /Modzelewscy_metr. 041, par. SBM Białaszewo/

…..+ Marianna Milewska

……….3 Anna Modzelewska ur. 29.06.1794 Modzele

……….+ Adam Truszkowski (ś. 30.06.1813 Białaszewo)

……………4 Antoni Truszkowski ur. 1814 Łosewo par. Białaszewo

……………4 Marianna Truszkowska ur. ok. 1819 Łosewo

……………+ Jakub Kalankiewicz (ś. 7.02.1841 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 102, par. SBM Białaszewo/- w metryce podpis Jakuba, wdowiec po Marceli Zawadzkiej) ur. 1814 Ciemnoszyje, zm. po 1868 – włościanin, strzelec lasów rządowych

………………..5 Franciszek Kalankiewicz ur. ok. 1844 Ciemnoszyje, zm. 5.08.1871 Kędziorowo /Modzelewscy_metr. 103, par. PP Wąsosz/

………………..+ Marianna Brzuchalska (ś. 24.10.1869 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 104, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1852 Kędziorowo

………………..5 Anna Kalankiewicz ur. ok. 1849 Ciemnoszyje, zm. po 1905

………………..+ Józef Kleśnicki (ś. 27.01.1868 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 105, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1843 Łękowo par. Grajewo

…………………….6 Antoni Kleśnicki ur. ok. 1877 Łękowo, zm. ok. 1916

…………………….+ Aleksandra Mróz (ś. 30.01.1905 Rydzewo /Modzelewscy_metr. 106, par. WBiM Rydzewo/) ur. ok. 1886 Kołaki par. Rydzewo

………………..5 Rozalia Kalankiewicz ur. ok. 1854 Białogrądy par. Białaszewo

………………..+ Antoni Piotr Pawłowski (ś. 3.06.1884 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 107, PP Wąsosz/, wdowiec po Mariannie Godlewskiej) ur. ok. 1855 Gackie par. Białaszewo

…………………….6 Kazimierz Pawłowski ur. ok. 1888 Sulewo Prusy i tamże zm. 9.02.1888 /Modzelewscy_metr. 108, PP Wąsosz/

 

……….3 Elżbieta Modzelewska ur. 26.06.1796 Modzele

……….3 Magdalena Modzelewska ur. 16.08.1800 Modzele

……….+ Wojciech Obrycki (ś. 12.02.1828 Białaszewo, wdowiec po Teresie Godlewskiej, syn Stanisława i Petronelli z Karwowskich z RODZINA OBRYCKICH – plik Obryccy_spis) ur. 1780 Gackie

……………4 RODZINA OBRYCKICH – plik Obryccy_spis

……….3 Stanisław Modzelewski ur. 6.07.1803 Modzele

……….+ Anna Czyżyk (ś. 17.02.1830 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 109, PP Wąsosz/) ur. ok. 1806 Lenijka (?) w Kraju Rosyjskim, córka Bernarda i Anieli ze Szczuczyna, w 1830 w Ławsku

……………4 Józef Modzelewski ur. ok. 1830 Modzele, zm. po 1879

……………+ Józefa Karwowska (ś. 27.06.1849 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 110, PP Wąsosz/) ur. ok. 1832 Glinki par. Lachowo,  zam. Zaborowo

………………..5 Katarzyna Modzelewska ur. 1857 Modzele

………………..5 Teodozja Adela Modzelewska ur. ok. 1860, zam. Zaborowo, zm. 1893 Boczki

………………..+ Aleksander Konopka (ś. 1877 Białaszewo) zam. Boczki

………………..5 Anna Modzelewska ur. ok. 1856 Modzele, zm. po 1913

………………..+ Piotr Maurycy Karwowski (ś. 24.02.1879 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 111, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1845 Sokoły par. Wąsosz, zm. po 1913

…………………….6 Władysława Karwowska ur. ok. 1885 Sokoły

…………………….+ Antoni Dębowski (ś. 16.04.1913 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 111, PP Wąsosz/) ur. ok. 1872 Cyprki par. Grajewo

…………………….6 Julianna Karwowska zm. 1887 Sokoły

…………………….6 Franciszek Karwowski zm. 1888 Sokoły

…………………….6 Józefa Karwowska zm. 1888 Sokoły

…………………….6 Stanisław Karwowski ur. 1889 Sokoły

……………4 Marianna Feliksa Modzelewska

……………+ Andrzej Modzelewski (ś. 1872 Białaszewo, syn Jana Kantego i Katarzyny z Sulewskich -PATRZ WYŻEJ)

 

……….3 Aleksander Modzelewski ur. 13.03.1806 Modzele i tamże zm. 17.03.1806

……….3 Tomasz Modzelewski ur. 22.12.1807 Modzele i tamże zm. 29.04.1808

 

…..2 Kazimierz Modzelewski ur. 4.03.1769 Modzele /Modzelewscy_metr. 043, par. SBM Białaszewo/

…..2 Franciszek Modzelewski ur. 4.04.1772 Modzele /Modzelewscy_metr. 044, par. SBM Białaszewo/

 

…..2 ?

……….3 Franciszek Modzelewski ur. ok. 1793

 

 

Modzelewscy (2)

1 Piotr Modzelewski

+ Eleonora Gacka

 

…..2 Rozalia Modzelewska ur. 1778 Modzele

…..2 Marcin Modzelewski ur. 1780 Modzele

…..2 Klara Modzelewska ur. 1793 Modzele

 

…..2 Urszula Modzelewska ur. ok. 1788 Modzele

…..+ Franciszek Wykowski (ślub 1812 Białaszewo) ur. ok. 1788 Wykowo par. Lachowo

……….3 Marianna Wykowska ur. 1813 Modzele

……….3 Józef Wykowski ur. 1815

……….3 Karolina Wykowska

……….+ Ferdynand Wileński zm. przed 1864

……….+ (2 mąż) Franciszek Florczyk (ś. 1864 Kolno) zam. Tyszki

 

…..2 Katarzyna Modzelewska ur. ok. 1780, zm. po 1832

…..+ (1 mąż) Szymon Modzelewski (ś. 10.01.1802 Białaszewo, syn Andrzeja /Modzelewscy_metr. 131, par. SBM Białaszewo/), zam. Modzele, zm. przed 1814

 

……….3 Małgorzata Modzelewska ur. 10.06.1805 Modzele

……….+ (1 mąż) Kajetan Świderski (ś. 1.02.1824 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 132, par. SBM Białaszewo/) ur. 30.03.1799 Łosewo, zm. 24.06.1831 Modzele

……….+ (2 mąż Małgorzaty Modzelewskiej) Kazimierz Obrycki (ś. 24.06.1832 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 133, par. SBM Białaszewo/, syn Wojciecha i Teresy z Godlewskich z RODZINA OBRYCKICH – plik Obryccy_spis) ur. 24.01.1807 Godlewo, zm. 30.11.1834

……………4 RODZINA OBRYCKICH – plik Obryccy_spis

……….+ (3 mąż Małgorzaty Modzelewskiej) Piotr Kalinowski (ś. 12.02.1836 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 134, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1816 Modzele

 

……….3 Marianna Modzelewska ur. 1808 Modzele, zm. po 1850

……….+ Kazimierz Niebrzydowski (ś. 29.11.1829 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 135, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1804 Niebrzydy par. Słucz, zm. po 1850

……………4 Franciszka Niebrzydowska ur. 2.10.1837 Modzele, zm. 1889 Niebrzydy

……………+ Franciszek Niebrzydowski (s. 21.07.1861 Słucz /Modzelewscy_metr. 137, par. NNMP Słucz/) ur. ok. 1841 Jaki par. Słucz

………………..5 Albin Leopold Niebrzydowski ur. 1863 Niebrzydy i tamże zm. 13.04.1890

………………..+ Józefa Wiszowata (ś. 1888 Grabowo) ur. ok. 1867 Guty Stare, zm. przed 1923

…………………….6 Aleksander Niebrzydowski ur. i zm. 1889 Niebrzydy

………………..5 Józef Niebrzydowski ur. i zm. 1865 Niebrzydy

………………..5 Józef Niebrzydowski ur. i zm. 1866 Niebrzydy

………………..5 Jan Niebrzydowski ur. 1867 Niebrzydy i tamże zm. 1882

………………..5 Konstanty Niebrzydowski ur. 17.10.1870 Niebrzydy

………………..+ Józefa Niebrzydowska ur. ok. 1884

…………………….6 Genowefa Niebrzydowska ur. 14.05.1914 Niebrzydy

…………………….+ Franciszek Siedlecki (ś. 18.02.1936 Słucz)

…………………….6 Józefa Niebrzydowska ur. 18.10.1920 Niebrzydy

…………………….+ Franciszek Bzura (ś. 2.11.1949 Słucz) ur. 14.10.1915 Obrytki par. Romany, zm. 17.02.1997 Niebrzydy

…………………………7 Franciszek Bzura ur. 1.01.1952 Niebrzydy

…………………………+ Michalina Karwowska (ś. 13.09.1973 Wąsosz) ur. 30.03.1953 Ławsk par. Wąsosz

…………………….6 Eugeniusz Niebrzydowski ur. 1.08.1922 Niebrzydy

…………………….+ Janina Gutowska

………………..5 Józefa Niebrzydowska ur. 1874 Niebrzydy

………………..5 Antoni Niebrzydowski ur. i zm. 1876 Niebrzydy

……………4 Karolina Niebrzydowska ur. ok. 1831 Modzele

……………+ Adam Wierciszewski (ś. 11.02.1850 Słucz /Modzelewscy_metr. 136, par. NNMP Słucz/) ur. ok. 1828 Michny par. Romany

………………..5 Józef Wierciszewski ur. 1852 Niebrzydy

………………..5 Paulina Wierciszewska ur. 1856 Niebrzydy

………………..5 Ludwika Wierciszewska ur. 1858 Niebrzydy

………………..5 Antoni Wierciszewski ur. 1861 Niebrzydy

………………..5 Balbina Wierciszewska ur. 19.12.1864 Sokoły par. Romany

………………..5 Jan Wierciszewski ur. 3.04.1867 Dzięgiele par. Romany

………………..5 Katarzyna Wierciszewska ur. 22.11.1870 Rostki par. Romany, zm. 21.10.1872 Michny par. Romany

……………4 Stanisław Niebrzydowski ur. 1843 Niebrzydy

……………4 Marcjanna Niebrzydowska ur. 1847 Niebrzydy i tamże zm. 1886

……………4 Konstancja Franciszka Niebrzydowska ur. 1850 Niebrzydy

…..+ (2 mąż Katarzyny Modzelewskiej) Michał Brodowski (ś. 9.02.1814 Białaszewo /Brodowscy_metr.  135, par. SBM  Białaszewo/, syn Pawła z RODZINA BRODOWSCY – plik Brodowscy_spis) ur. ok. 1782, zm. 1855 Modzele par. Białaszewo

……….3 RODZINA BRODOWSCY – plik Brodowscy_spis

 

 

Źródło:

akta metrykalne parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie (SBM Białaszewo)

akta metrykalne parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie (TP Grajewo)

akta metrykalne parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem (JA Jedwabne)

akta metrykalne parafii pw. Świętego Krzyża w Przytułach (SK Przytuły)

akta metrykalne parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie (NNMP Rajgród)

akta metrykalne parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie (WBiM Rydzewo)

akta metrykalne parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Słuczu (NNMP Słucz)

akta metrykalne parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie (NMP Szczuczyn)

akta metrykalne parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu (PP Wąsosz)

akta metrykalne Urzędu Stanu Cywilnego w Grajewie

akta notariuszy biebrzańskich w Szczuczynie, Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku

Opracowanie „Modzelewscy” Marka Szleszyńskiego

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975

Herbarz polski. Niesiecki Kaspar. Wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz. Lipsk 1839-1846

www.geneteka.genealodzy.pl

www.junosza.pl

www.myheritage.pl

Next Post

Previous Post

1 Comment

  1. Mariusz Październik 14, 2017

    Szukam przodków Janiny Modzelewskiej, ur. 1943 Brzeźno (Brzeźnio?), parafia Szczuczyn, córki Stanisława Modzelewskiego, ur. 25.04.1908 Brzeźno, ślub 1934 r. z Zofią Glińską z tej samej wsi, wnuczką Józefa Modzelewskiego i Katarzyny z Gardockich. Nie mogę ich odszukać na Genealodzypl., brakuje mi najprawdopodobniej jednego pokolenia. Wieś Modzele to trzecia lub czwarta wieś na południowy wschód od Brzeźna, więc ta sama okolica. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.

Leave a Reply

© 2018 Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

Theme by Anders Norén