Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

oraz Andryszewskich, Bielawskich, Brodowskich, Danowskich, Godlewskich, Grabińskich, Kalinowskich, Kapustów, Karulskich, Konopków, Micunów, Mścichowskich, Obryckich, Rudzików, Saniewskich, Szymanowskich, Świderskich i Żadziłków

MODZELEWSCY

Na zdjęciu: metryka ślubu Marcina Modzelewskiego i Magdaleny Zaleskiej, parafia pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu, 1784 r.


„Tenże książę [Kazimierz] 1 VII 1472 r. sprzedał, za 27 kop gr, Maciejowi, Grzegorzowi, Mikołajowi i Pawłowi z Modzeli 6 włók, zwanych Wądoły Lipnik, między Brzozowem i Grozimowem (!) oraz 2 morgi łąki nad rzeką Łek. Na włókach tych Modzelowie herbu Modzele założyli wieś Modzele-Wądołowo. Modzelowie ci mieli przydomek Kiernoski, stąd też wieś ich czasami zwana była Kiernoski. Do dziś mieszkają w Modzelach Modzelewscy, potomkowie pierwszych założycieli (w 1676 r. wszystkie 6 części należało do Modzelewskich).

(…) W 1621 r. na popis rycerstwa stanęło z tej wsi dwóch Modzelewskich od 9 Modzelewskich. Po najeździe szwedzkim w 1663 r. zapłaciło podatek trzech Modzelewskich (Mikołaj, Andrzej i Baltazar) od siebie i swych rodzin i jeden Chrzanowski, a w 1676 r. już sześciu Modzelewskich: Jakub, Andrzej, Mateusz, Mikołaj, Balcer, Wojciech.”

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975, s. 151.

 

1 Jan Modzelewski ur. ok. 1724, zm. 6.02.1804 Modzele Wądołowo /Modzelewscy_metryki 057, par. św. SBM Białaszewo/

Metryka zgonu Jana Modzelewskiego, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 6.02.1804 r.

+ Marianna Modzelewska

…..2 Marcin Modzelewski ur. ok. 1753, zam. Modzele, zm. 3.03.1807 Modzele Wądołowo /Modzelewscy_metr. 059, par. SBM Białaszewo/

…..+ Magdalena Zaleska (ślub 22.11.1784 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 001, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1767 Zalesie, zm. 20.04.1825 Modzele /Modzelewscy_metr. 058, par. SBM Białaszewo/

……….3 Franciszek Tadeusz Modzelewski ur. ok. 1790, zam. Modzele Wądołowo

……….+ Marcjanna Modzelewska (ś. 15.05.1815 Białaszewo, córka Jana i Franciszki Milewskiej /Modzelewscy_metr. 035a, 035b i 036, par. SBM Białaszewo/) ur. 27.02.1791, zam. Modzele Wądołowo

……………4 Felicjanna Modzelewska ur. ok. 1822, zm. 14.02.1824 Modzele

……………4 Nikodem Modzelewski ur. ok. 1829, zm. 7.06.1891 Modzele /Modzelewscy_metr. 069, par. SBM Białaszewo/

……………+ (1 żona) Franciszka Świderska (ś. 23.02.1851 Białaszewo) ur. ok. 1831, zam. Łosewo

………………..5 Józef Modzelewski ur. i zm. 1861 Modzele

………………..5 Kazimierz Modzelewski

………………..+ Balbina Chylińska (ś. 1883 Białaszewo, córka Jana i Katarzyny z Jankowskich z RODZINA JANKOWSCY – plik Jankowscy_spis) zam. Łosewo

…………………….6 Kazimierz Modzelewski ur. 1884 Modzele

…………………….6 Antoni Modzelewski ur. 1885 Modzele

…………………….6 Aleksandra Modzelewska ur. 1887 Modzele

…………………….6 Franciszek Modzelewski ur. 1889 Modzele

………………..5 Anna Modzelewska ur. ok. 1865

………………..+ Józef Brodowski (ś. 1885 Białaszewo, syn Jana i Karoliny z Gosiewskich z RODZINA BRODOWSCY – plik Brodowscy_spis) ur. ok. 1853, zam. Modzele

…………………….6 RODZINA BRODOWSCY – plik Brodowscy_spis

……………+(2 żona Nikodema Modzelewskiego) Julianna Kozikowska

……………4 Kajetan Modzelewski

 

……….3 Mikołaj Modzelewski ur. 5.12.1794 /Modzelewscy_metr. 004, par. SBM Białaszewo/ /podpis – Modzelewscy_metr. 031 (1815 r.) i 032 (1821 r.), par. SBM Białaszewo/ , zm. 12.03.1864 Modzele /Modzelewscy_metr. 062, par. SBM Białaszewo/ – dziedzic cząstkowy wsi Modzele, nauczyciel szkoły elementarnej w Białaszewie

Metryka urodzin Mikołaja Modzelewskiego, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 5.12.1794 r.

……….+ Ewa Saniewska (ś. 18.07.1821 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 002 oraz 003a i 003b, par. SBM Białaszewo/ córka Marcina i Franciszki ze Szleszyńskich z RODZINA SANIEWSKICH – plik Saniewscy_spis) ur. 25.10.1798 Klimaszewnica, zm. 23.11.1883 Modzele /Modzelewscy_metr. 066, par. SBM Białaszewo/

……………4 Anna Modzelewska ur. ok. 1823 Modzele, zam. Modzele

……………+ Jakub Danowski (ś. 7.02.1848 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 026, par. SBM Białaszewo/- syn Stanisława i Marianny z Klimaszewkich z RODZINA DANOWSKICH – plik Danowscy_spis) ur. ok. 1826 Klimaszewnica i tamże zm. 5.11.1884

………………..5 RODZINA DANOWSKICH – plik Danowscy_spis

……………4 Jan Modzelewski ur. ok. 1825 Modzele, zam. Modzele

……………+ Teofila Godlewska (ś. 26.06.1848 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 027, par. SBM Białaszewo/ – córka Grzegorza i Marianny z Ruszczyków z RODZINA GODELWSKICH – plik Godlewscy_spis) ur. ok. 1829 Lipińskie, zam. Lipińskie

………………..5 Marianna Modzelewska

………………..+ Józef Klimaszewski (ś. 1871 Białaszewo) zam. Klimaszewnica

…………………….6 Antonina Klimaszewska ur. 1876 Klimaszewnica

…………………….6 Anna Klimaszewska ur. 1878 Klimaszewnica

…………………….6 Feliksa Klimaszewska ur. 1879 Klimaszewnica

…………………….6 Helena Klimaszewska ur. 1884 Klimaszewnica

…………………….6 Konstanty Klimaszewski ur. 1887 Klimaszewnica

………………..5 Franciszka Barbara Modzelewska zam. Modzele

………………..+ Stanisław Jan Kossykowski (ś. 1873 Białaszewo) zam. Klimaszewnica

…………………….6 Franciszka Kosykowska ur. 1877 Klimaszewnica

…………………….6 Franciszek Kosykowski ur. 1877 Klimaszewnica

…………………….6 Jan Kosykowski ur. 1879 Klimaszewnica

……………4 Michał Modzelewski ur. 1828 Modzele

……………4 Wojciech Modzelewski ur. 14.04.1832 Modzele /Modzelewscy_metr. 049, par. SBM Białaszewo/ /podpis – Modzelewscy_metr. 065 (1875 r.), par. SBM Białaszewo/

……………+ Barbara Teofila Godlewska (ś. 18.11.1851 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 025, par. SBM Białaszewo/, córka Franciszka Ludwika i Zuzanny z Szymanowskich z RODZINA GODLEWSKICH – plik Godlewscy_spis) ur. 1829 Lipińskie

30.10.1851 – Franciszek Zuzanna z Szymanowskich Godlewscy „(…) oświadczają, iż oni połowę całkowitego majątku tak ruchomego jako też i nieruchomego we wsi Lipińskich w Okręgu Biebrzańskim położonego znajdującego się z połową łąki na wsi Klimaszewnicy będącej ze wszystkiemi użytkami i pożytkami, przyległościami i przynależynościami, z gruntami ornemi siedliskami, lasami, łąkami, zaroślami, z zasiewami ozimemi jaremi i ogrodami, z zaprzęgami porządkami, i wszelkiemi ruchomościami do gospodarstwa służacemi, zgoła nie sobie z powyżej opisanego majątku tak ruchomego jako też i nieruchomego niewyłączającemi ekscypując, na zupełną własność za summę dobrowolnie umówioną rubli srebrem trzysta Wojciechowi Modzelewskiemu i Barbarze Godlewskiej, to jest zięciowi i córce a obojga przyszłym małżonkom sprzedają. Tytułu dziedzicznego i własności zrzekają się, i na nabywających przenoszą, i przelewają (…)”.

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku, Akta notariuszy biebrzańskich w Szczuczynie /Modzelewscy_metr. 068a-068h/

Metryka ślubu Wojciecha Modzelewskiego i Barbary Teofili Godlewskiej, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 18.11.1851 r.

„Od XVIII w. juz nie było [we wsi Lipińskie] Lipińskich, tylko 6 innych rodzin: Karwowscy, Godlewscy, Klimaszewscy, Zalescy, Kuligowscy, Gąsiewscy.”

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975, s. 172.

 

………………..5 Jan Modzelewski ur. ok. 1853 Lipińskie

………………..+ Ewa Dzięgielewska (ś. 2.02.1875 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 042, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1856 Białaszewo, zam. Białaszewo

…………………….6 Władysław Modzelewski ur. 1875 Lipińskie

…………………….6 Anna Modzelewska ur. 1877 Lipińskie

…………………….6 Józef Modzelewski ur. 1880 Lipińskie

…………………….6 Władysława Modzelewska ur. 1882 Lipińskie

…………………….6 Bronisława Modzelewska ur. 1883 Lipińskie

…………………….6 Antoni Modzelewski ur. 1884 Lipińskie

…………………….6 Feliksa Modzelewska 1887 Lipińskie

…………………….6 Bolesława Modzelewska ur. 1889 Lipińskie

 

………………..5 Adam Szczepan Modzelewski ur. 21.12.1854 Lipińskie /Modzelewscy_metr. 050, par. SBM Białaszewo/

 

………………..5 Antoni Modzelewski ur. 19.01.1856 Lipińskie /Modzelewscy_metr. 051, par. SBM Białaszewo/

………………..+ (1 żona) Józefa Szmiarowska ur. ok. 1857, zm. 5.11.1887 Lipińskie

…………………….6 Władysława Modzelewska ur. 1884 Lipińskie

………………..+ (2 żona) Katarzyna Marcjanna Obrycka (ś. 22.11.1892 Białaszewo, córka Józefa Antoniego i Katarzyny z Danowskich z RODZINA OBRYCKICH – plik Obryccy_spis /Modzelewscy_metr. 006, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1875 Gackie

 

………………..5 Józef  Modzelewski ur. 1.01.1859 Lipińskie, zm. po 1919 /Modzelewscy_metr. 052, par. SBM Białaszewo/

………………..+ Ludwika Karwowska (ś. 1888 Wąsosz) ur. ok. 1868, zam. Bagienice

…………………….6 Bronisław Modzelewski ur. ok. 1889 Lipińskie i tamże zm. 11.08.1893 /Modzelewscy_metr. 071, par. SBM Białaszewo/

…………………….6 Kamila Modzelewska ur. ok. 1889 Lipińskie i tamże zm. 26.04.1906 /Modzelewscy_metr. 072, par. SBM Białaszewo/

…………………….6 Józef Modzelewski ur. ok. 1891 Lipińskie i tamże zm. 13.06.1892 /Modzelewscy_metr. 070, par. SBM Białaszewo/

…………………….6 Albin Modzelewski ur. 18.11.1895 Lipińskie i tamże zm. 24.11.1986

…………………….6 Jan Modzelewski ur. 1896 Lipińskie i tamże zm. 1941 Lipińskie

…………………….+  Helena Serena ur. 19.08.1897 Sojczynek Nowa Wieś, zm. 1979 Lipińskie

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Stanisława Modzelewska ur. 1904 Lipińskie i tamże zm. 19.06.1906 /Modzelewscy_metr. 073, par. SBM Białaszewo/

…………………….6 Wiktor Modzelewski ur. 24.03.1905 Lipińskie, zm. 19.11.1979 Grajewo (zam. Pieniążki)

…………………….+  (1 żona) Henryka ? ur. ok. 1920, zm. 18.05.1940

…………………….+  (2 żona) Janina ? ur. ok. 1921, zm. 3.03.2005

 

………………..5 Franciszek Modzelewski ur. ok. 1866

………………..+ Rozalia Chrzanowska (ś. 1887 Przytuły)

…………………….6 Modzelewski (urodzone martwe) ur. i zm. 1888 Sienickie par. Białaszewo

…………………….6 Franciszek Modzelewski ur. 1888 Sienickie par. Białaszewo

…………………….6 Faustyn Modzelewski ur. 16.02.1890 Sienickie par. Białaszewo /Modzelewscy_metr. 080, par. SBM Białaszewo/

 

………………..5 Aleksander Modzelewski (?)

 

………………..5 Wojciech Modzelewski ur. 26.05.1862 Lipińskie /Modzelewscy_metr. 005, par. SBM Białaszewo/, zm. 1934 Szymany, poch. Grajewo Parafialny – brak napisu /Modzelewscy_groby 016 i 017/

Metryka urodzin Wojciecha Modzelewskiego, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 26.05.1862 r.

………………..+ Wiktoria Danowska (ś. 13.02.1888 Rydzewo /Modzelewscy_metr. 007, par. SBM Białaszewo/ córka Franciszka Ksawerego i Agnieszki z Szymanowskich z RODZINA DANOWSKICH – plik Danowscy_spis) ur. 11.11.1869 Szymany i tamże zm. 1928, poch. Grajewo Parafialny – brak napisu /Modzelewscy_groby 016 i 017/

…………………….6 Leon Modzelewski zm. Wilno – w czasie służby wojskowej

…………………….6 Władysław Modzelewski ur. 17.08.1889 Szymany /Modzelewscy_metr. 010, par. WBiM Rydzewo/, zm. 5.12.1953 Boczki, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 018 i 019/

…………………….+  Kazimiera Świderska ur. 1900, zm. 17.10.1971 Boczki, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 018 i 019/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Stanisław Modzelewski ur. 9.12.1891 Szymany /Modzelewscy_metr. 009, par. WBiM Rydzewo/, zm. Szymany

…………………….6 Klementyna Modzelewska 15.05.1894 Szymany /Modzelewscy_metr. 016, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 27.01.1897 Szymany /Modzelewscy_metr. 014, par. WBiM Rydzewo/

…………………….6 Natalia Modzelewska ur. 31.12.1896  Szymany /Modzelewscy_metr. 017, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 12.06.1987, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 014 i 015/

…………………….+  Antoni Danowski (ś. 6.02.1923 Grajewo /Modzelewscy_metr. 074, par. TP Grajewo/ ur. ok. 1900 Szymany i tamże zm. 28.04.1966, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 014 i 015/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Helena Modzelewska ur. 16.06.1899 Szymany /Modzelewscy_metr. 019, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 21.06.1900 Szymany /Modzelewscy_metr. 013, par. WBiM Rydzewo/

…………………….6 Augustyn Modzelewski ur. 2.06.1901 Szymany /Modzelewscy_metr. 014, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 25.06.1987,  poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 011-013/ – uczestnik wojny polsko–bolszewickiej 1920

…………………….+  Jadwiga Andryszewska (ś. 27.02.1930 Grajewo, córka Konstantego i Rozalii z Karulskich z RODZINA ANDRYSZEWSKICH – plik Andryszewscy_spis) ur. 8.03.1908 Konopki, zm. 5.12.1979 Szymany, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 011-013/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

Od lewej: Lucyna i Jadwiga Modzelewskie, Rozalia Andryszewska, Halina Andryszewska, Irena Modzelewska, Grajewo ok. 1942 r.

…………………….6 Józef Modzelewski ur. 13.11.1903 Szymany /Modzelewscy_metr. 020, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 24.10.1975, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 016 i 017/

…………………….+ Marianna Sulewska (ś. 1933 Wąsosz) ur. 3.08.1907 Zalesie /Modzelewscy_metr. 060, par. PP Wąsosz/, zm. 26.10.2001 Rumia, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 016 i 017/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

od lewej: Eugeniusz Modzelewski, Maria Kuczyńska z domu Modzelewska, Dominik Modzelewski, dzieci nieznane, Józef Modzelewski, Antoni Danowski

…………………….6 Kamila Modzelewska ur. 31.03.1906 Szymany /Modzelewscy_metr. 021, par. WBiM Rydzewo/, zm. 28.04.1998 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Andryszewscy-Karulscy_groby 015 i 016/

…………………….+ Stanisław Andryszewski (ś. 1930 Grajewo, syn Konstantego i Rozalii z Karulskich z RODZINA ANDRYSZEWSKICH – plik Andryszewscy_spis) ur. 10.11.1903 Konopki, zm. 10.11.1984 Grajewo, poch. Grajewo Parafialny /Andryszewscy-Karulscy_groby 015 i 016/

…………………………7 RODZINA ANDRYSZEWSKICH – plik Andryszewscy_spis

 

………………..5 Feliksa Modzelewska ur. ok. 1867

………………..+ Jan Makary Karwowski (ś. 10.02.1885 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 024, par. SBM Białaszewo/) ur. 1862 Pieńczykówek, zam. Szymany

…………………….6 Jan Karwowski ur. 7.03.1888 Szymany /Modzelewscy_metr. 022, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 1945, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 007-010/

…………………….+  Józefa Szymanowska ur. 1898 Szymany i tamże zm. 1980, poch. Grajewo Parafialny /Modzelewscy_groby 007-010/

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 (Władysław – imię sprostowane w 1956) Bronisław Karwowski ur. 18.04.1891 Szymany /Modzelewscy_metr. 008, par. WBiM Rydzewo/

…………………….+  Stefania ?

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Kamila Karwowska ur. 5.11.1893 Szymany /Modzelewscy_metr. 023, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 15.03.1898 Szymany /Modzelewscy_metr. 012, par. WBiM Rydzewo/

…………………….6 Bronisława Karwowska ur. 25.01.1896 Szymany i tamże zm. 27.01.1896 /Modzelewscy_metr. 011, par. WBiM Rydzewo/

…………………….6 Rozalia Karwowska ur. 2.02.1897 Szymany /Modzelewscy_metr. 018, par. WBiM Rydzewo/, zm. 8.09.1978, poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 037/

…………………….+ Adolf Jankowski (syn Konstantego i Michaliny z Szymanowskich z RODZINA JANKOWSKICH – plik Jankowscy_spis) ur. 16.02.1898 Szymany /Jankowscy_metr.  167, par. WBiM Rydzewo/ i tamże zm. 9.01.1960, , poch. Grajewo Parafialny /Jankowscy_groby 037/

…………………………7 RODZINA JANKOWSKICH – plik Jankowscy_spis

…………………….6 Adolf Karwowski ur. 12.05.1899 Szymany /Modzelewscy_metr. 068, par. WBiM Rydzewo/

…………………….6 Józef Karwowski ur. 26.09.1901 Szymany /Modzelewscy_metr. 077, par. WBiM Rydzewo/

…………………….6 Karwowski (martwo urodzony) ur. i zm. 15.10.1904 /Modzelewscy_metr. 078, par. WBiM Rydzewo/

…………………….6 Władysława Karwowska ur. 30.10.1905 Szymany /Modzelewscy_metr. 079, par. WBiM Rydzewo/

 

………………..5 Ludwik Modzelewski ur. 26.08.1869 Lipińskie /Modzelewscy_metr. 053, par. SBM Białaszewo/ i tamże zm. 18.09.1870 /Modzelewscy_metr. 063, par. SBM Białaszewo/

………………..5 Feliks Modzelewski ur. 27.05.1873 Lipińskie /Modzelewscy_metr. 055, par. SBM Białaszewo/ i tamże zm. 26.10.1875 /Modzelewscy_metr. 064, par. SBM Białaszewo/

 

……………4 Józef Modzelewski ur. 21.04.1835 Modzele, zam. Modzele

……………+ Wiktoria Niebrzydowska (ś. 10.02.1858 Wąsosz /Modzelewscy_metr. 067, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1839 Pieńczykowo, zam. Sokoły

………………..5 Antoni Modzelewski ur. 1860 Modzele, zm. przed 1879

………………..5 Klemens Modzelewski ur. 1874 Modzele

………………..+ Donata Dąbkowska (ś. 9.02.1904 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 076, par. SBM Białaszewo)

………………..5 Józef Modzelewski ur. 1876 Modzele

………………..5 Antoni Modzelewski ur. 1879 Modzele

………………..5 Wiktoria Modzelewska ur. 1883 Modzele

………………..5 Aleksander Modzelewski zam. Modzele

………………..+ Paulina Bukowska (ś. 1896 Radziłów) zam. Karwowo

 

……….3 Marianna Modzelewska ur. ok. 1795 Modzele, zam. Modzele Wądołowo

……….+ Benedykt Godlewski (ś. 30.01.1826 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 028, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1779, zam. Godlewo

……………4 Jan Godlewski zam. Godlewo

……………+ (1 żona) Marianna Łochowska (ś. 1857 Białaszewo, siostra Teodora Łochowskiego z RODZINA DANOWSKICH – plik Danowscy_spis) zam. Klimaszewnica, zm. 1880 Godlewo par. Wąsosz

………………..5 Wiktoria Godlewska zm. 1880 Godlewo

………………..5 Franciszka Godlewska zm. 1886 Godlewo

……………+ (2 żona Jana Godlewskiego) Agnieszka Karaś (ś. 1883 Wąsosz, wdowa po Adamie Modzelewskim) zam. Godlewo

 

……….3 Łucja Marianna Modzelewska ur. 12.12.1796 Modzele Wądołowo, zam. Modzele Wądołowo /Modzelewscy_metr. 045, par. SBM Białaszewo/

……….+ Franciszek Truszkowski (ś. 23.05.1815 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 029a, 029b i 030 par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1788 Łosewo

……………4 Jan Truszkowski ur. ok. 1816 Łosewo

……………+ Ewa Rydzewska (ś. 1839 Rajgród) ur. ok. 1813 Kosówka par. Rajgród, zam. Bełda

………………..5 Nikodem Truszkowski ur. 1847 Łosewo

……………4 Józef Truszkowski zam. Łosewo, zm. 1876 Szczuczyn

……………+ (1 żona) Wiktoria Klimaszewska (ś. 1853 Wąsosz, wdowa po Mioduszewskim) zam. Szczuczyn, zm. 1874 Szczuczyn

………………..5 Franciszek Truszkowski zm. 1865

………………..5 Józefa Truszkowska zam. Szczuczyn

………………..+ Adam Józef Karczmarczyk (ś. 1879 Wąsosz)  zam. Świdry Dobrzyce

…………………….6 Antoni Karczmarczyk ur. ok. 1883, zm. 17.09.1888 Szczuczyn /Modzelewscy_metr. 081, par. NMP Szczuczyn/

…………………….6 Julianna Karczmarczyk ur. 22.05.1901 Szczuczyn

……………+(2 żona) Marianna Kadłubowska (ś. 1874 Wąsosz, wdowa po Stanisławie Zaperto) zm. 1880 Szczuczyn

 

……….3 Petronela Modzelewska ur. 3.05.1798 Modzele /Modzelewscy_metr. 046, par. SBM Białaszewo/ i tamże zm. 17.05.1799 (ospa) /Modzelewscy_metr. 056, par. SBM Białaszewo/

 

……….3 Franciszka Modzelewska ur. 10.03.1800 Modzele /Modzelewscy_metr. 047, par. SBM Białaszewo/, zam. Modzele Wądołowo

……….+ Grzegorz Modzelewski (ś. 8.02.1820 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 033a, 033b i 034 par. SBM Białaszewo/ ur. 8.11.1775 Modzele Wądołowo, syn Marcina po Karolu i Łucji Karwowskiej)

 

……….3 Stanisław Modzelewski ur. 12.11.1803 Modzele, zam. Modzele /Modzelewscy_metr. 054, par. SBM Białaszewo/

……….+ Anna Chrzanowska (ś. 20.01.1828 Białaszewo) zam. Łosewo, zm. przed 1858

……………4 Franciszka Modzelewska ur. ok. 1830, zam. Łosewo

……………+ Tomasz Godlewski (ś. 23.11.1858 Białaszewo) ur. ok. 1835, zam. Godlewo

 

……….3 Antonina Modzelewska ur. 11.08.1806 Modzele /Modzelewscy_metr. 048, par. SBM Białaszewo/

……….+ Antoni Kalinowski (ś. 9.02.1830 Białaszewo) ur. ok. 1804 Janów (Ces.Ros., syn Piotra i Katarzyny z Wiszowatych), w Modzelach majster kunsztu trackiego.

 

…..2 Marcjanna Modzelewska ur. 8.11.1757 Modzele /Modzelewscy_metr. 037, par. SBM Białaszewo/

…..2 Elżbieta Modzelewska ur. 10.06.1760 Modzele /Modzelewscy_metr. 038, par. SBM Białaszewo/

 

…..2 Benedykt Modzelewski ur. 21.03.1763 Modzele /Modzelewscy_metr. 039, par. SBM Białaszewo/ i tamże zm. 1.04.1825 /Modzelewscy_metr. 061, par. SBM Białaszewo/

Metryka urodzin Benedykta Modzelewskiego, parafia pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie, 21.03.1763 r.

…..+ Łucja Gacka (ś. 20.02.1803 Białaszewo /Modzelewscy_metr. 040, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1777

……….3 Bartłomiej Modzelewski ur. 22.11.1803 Modzele i tamże zm. 11.01.1804

……….3 Dominik Modzelewski ur. 1.08.1805 Modzele

……….3 Agnieszka Modzelewska ur. 24.01.1808 Modzele

……….3 Jan Kanty Modzelewski ur. 21.10.1810 Modzele

……….+ (1 żona) Katarzyna Sulewska (ś. 21.11.1829 Wąsosz) ur. ok. 1804 Sulewo

……………4 Franciszka Modzelewska ur. ok. 1835 Modzele

……………+ Mateusz Modzelewski (ś. 19.11.1854 Białaszewo) ur. ok. 1832 Modzele – syn Jana i Anieli z Rydzewskich

………………..5 Marcjanna Modzelewska ur. 1858 Modzele

………………..+ Franciszek Mateusz Przestrzelski (ś. 18.10.1880 Białaszewo) ur. ok. 1848 Kąty

………………..5 Aleksandra Modzelewska

………………..+ Władysław Gardocki (ś. 1882 Białaszewo) zam. Gardoty

…………………….6 Jan Gardocki ur. 1883 Modzele

…………………….6 Jan Gardocki ur. 1886 Modzele

…………………….6 Józef Gardocki ur. 1888 Modzele

………………..5 Waleria Franciszka Modzelewska ur. ok. 1861 Modzele, zm. po 1930

………………..+ Stanisław Wojsław (ś. 1883 Wąsosz) ur. 17.01.1853 Kownatki par. Wąsosz i tamże zm. 4.10.1930

…………………….6 Aleksander Wojsław ur. 1885 Kownatki i tamże zm. 2.12.1886

…………………….6 Wanda Wojsław ur. 8.11.1890 Kownatki, zm. 3.08.1959 Springfield, Massachusetts, USA

…………………….+ Władysław Dybikowski (ś. 29.08.1912 USA) ur. 18.06.1892 Kramarzewo par. Wąsosz, zm. 14.02.1952 Springfield, Massachusetts, USA

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

…………………….6 Henryka Wojsław ur. 3.02.1901 Kownatki, zm 15.021965 Żebry, poch. Wąsosz

…………………….+ Antoni Wiśniewski zm. przed 1965

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Andrzej Modzelewski

……………+ Marianna Feliksa Modzelewska (ś. 1872 Białaszewo, córka Stanisława i Anny z Czyżyków – PATRZ NIŻEJ)

………………..5 Wojciech Modzelewski ur. 1874 Modzele

………………..5 Wincenty Modzelewski ur. 1876 Modzele

………………..5 Teodor Modzelewski ur. 1879 Modzele

……………4 Marianna Modzelewska zam. Modzele

……………+ Antoni Czaplicki (ś. 1864 Białaszewo) zam. Kacprowo par. Grajewo

………………..5 Paulina Czaplicka ur. 7.04.1865 Kacprowo

………………..5 Katarzyna Czaplicka ur. 11.02.1867 Kacprowo

………………..5 Felicjanna Czaplicka ur. 1.06.1868 Kacprowo

………………..5 Aleksandra Czaplicka ur. 20.04.1870 Kacprowo

……….+ (2 żona) Józefata Mścichowska (ś. 31.01.1847 Białaszewo) ur. ok. 1822 Pieniążki – córka Daniela i Marianny Mścichowskich z Pieniążków

……………4 Michalina Modzelewska zam. Lipińskie

……………+ Stefan Klimaszewski (ś. 1873 Białaszewo) zam. Modzele

………………..5 Franciszek Klimaszewski ur. 1874 Modzele

………………..5 Konstanty Klimaszewski ur. 1880 Modzele

………………..5 Bronisław Klimaszewski ur. 1889 Modzele

……………4 Marceli Modzelewski ur. ok. 1863 Modzele

……………+Franciszka Ciborowska (ś. 3.02.1892 Rydzewo /Modzelewscy_metr. 075, par. WBiM Rydzewo, wdowa po Mateuszu Konopce) ur. ok. 1841 Szymany par. Słucz

„Właściciele ziemscy [w Szymanach] (proprietaires fonciers): Jankowski Ant. (91) – Modzelewski Marceli (1765) – Stypułkowski Adam (76) – Stypułkowski Franc. (90) – Szymanowski Bron. (90).”

Książka Adresowa Polski 1929

 

……….3 Marianna Modzelewska ur. 24.10.1813 Modzele Wądołowo i tamże zm. 11.08.1815

 

…..2 Józef Modzelewski ur. 18.03.1766 Modzele /Modzelewscy_metr. 041, par. SBM Białaszewo/

…..+ Marianna Milewska

……….3 Anna Modzelewska ur. 29.06.1794 Modzele Wądołowo

……….+ Adam Truszkowski (ś. 30.06.1813 Białaszewo)

……….3 Elżbieta Modzelewska ur. 26.06.1796 Modzele

……….3 Magdalena Modzelewska ur. 16.08.1800 Modzele

……….+ Wojciech Obrycki (ś. 12.02.1828 Białaszewo, wdowiec po Teresie Godlewskiej, syn Stanisława i Petronelli z Karwowskich z RODZINA OBRYCKICH – plik Obryccy_spis) ur. 1780 Gackie

……………4 RODZINA OBRYCKICH – plik Obryccy_spis

……….3 Stanisław Modzelewski ur. 6.07.1803 Modzele

……….+ Anna Czyżyk (ś. 17.02.1830 Wąsosz) ur. ok. 1806 Lenijka (?) w Kraju Rosyjskim, córka Bernarda i Anieli ze Szczuczyna, w 1830 w Ławsku

……………4 Józef Modzelewski zam. Modzele

……………+ Józefa Karwowska (ś. 1849 Wąsosz) zam. Zaborowo

………………..5 Katarzyna Modzelewska ur. 1857 Modzele

………………..5 Teodozja Adela Modzelewska ur. ok. 1860, zam. Zaborowo, zm. 1893 Boczki

………………..+ Aleksander Konopka (ś. 1877 Białaszewo) zam. Boczki

………………..5 Anna Modzelewska zam. Modzele

………………..+ Piotr Maurycy Karwowski (ś. 1879 Białaszewo) zam. Sokoły par. Wąsosz

…………………….6 Julianna Karwowska zm. 1887 Sokoły

…………………….6 Franciszek Karwowski zm. 1888 Sokoły

…………………….6 Józefa Karwowska zm. 1888 Sokoły

…………………….6 Stanisław Karwowski ur. 1889 Sokoły

……………4 Marianna Feliksa Modzelewska

……………+ Andrzej Modzelewski (ś. 1872 Białaszewo, syn Jana Kantego i Katarzyny z Sulewskich -PATRZ WYŻEJ)

……….3 Aleksander Modzelewski ur. 13.03.1806 Modzele i tamże zm. 17.03.1806

……….3 Tomasz Modzelewski ur. 22.12.1807 Modzele i tamże zm. 29.04.1808

 

…..2 Kazimierz Modzelewski ur. 4.03.1769 Modzele /Modzelewscy_metr. 043, par. SBM Białaszewo/

…..2 Franciszek Modzelewski ur. 4.04.1772 Modzele /Modzelewscy_metr. 044, par. SBM Białaszewo/

 

…..2 ?

……….3 Franciszek Modzelewski ur. ok. 1793

 

Modzelewscy (2)

1 Piotr Modzelewski

+ Eleonora Gacka

…..2 Rozalia Modzelewska ur. 1778 Modzele

…..2 Marcin Modzelewski ur. 1780 Modzele

…..2 Klara Modzelewska ur. 1793 Modzele

…..2 Urszula Modzelewska ur. ok. 1788 Modzele

…..+ Franciszek Wykowski (ślub 1812 Białaszewo) ur. ok. 1788 Wykowo par. Lachowo

……….3 Marianna Wykowska ur. 1813 Modzele

……….3 Józef Wykowski ur. 1815

……….3 Karolina Wykowska

……….+ Ferdynand Wileński zm. przed 1864

……….+ (2 mąż) Franciszek Florczyk (ś. 1864 Kolno) zam. Tyszki

…..2 Katarzyna Modzelewska zm. po 1832

…..+ (1 mąż) Szymon Modzelewski (ś. 1802 Białaszewo, syn Andrzeja), zam. Modzele, zm. przed 1814

……….3 Małgorzata Modzelewska ur. 1805 Modzele

……….+ (1 mąż) Kajetan Świderski (ś. 1.02.1824 Białaszewo) ur. 30.03.1799 Łosewo, zm. 24.06.1831 Modzele

……….+ (2 mąż Małgorzaty Modzelewskiej) Kazimierz Obrycki (syn Wojciecha i Teresy z Godlewskich z RODZINA OBRYCKICH – plik Obryccy_spis) ur. 24.01.1807 Godlewo, zm. przed 1836

……………4 RODZINA OBRYCKICH – plik Obryccy_spis

……….+ (3 mąż Małgorzaty Modzelewskiej) Piotr Kalinowski (ś. 12.02.1836 Białaszewo)

……….3 Marianna Modzelewska ur. 1808 Modzele

……….+ Kazimierz Niebrzydowski (ś. 1829 Białaszewo) ur. ok. 1797 Niebrzydy par. Słucz

……………4 Franciszka Niebrzydowska ur. 2.10.1837 Modzele, zm. 1889 Niebrzydy

……………+ Franciszek Niebrzydowski (s. 1861 Słucz) ur. ok. 1840

………………..5 Albin Leopold Niebrzydowski ur. 1863 Niebrzydy i tamże zm. 13.04.1890

………………..+ Józefa Wiszowata (ś. 1888 Grabowo) ur. ok. 1867 Guty Stare, zm. przed 1923

…………………….6 Aleksander Niebrzydowski ur. i zm. 1889 Niebrzydy

………………..5 Józef Niebrzydowski ur. i zm. 1865 Niebrzydy

………………..5 Józef Niebrzydowski ur. i zm. 1866 Niebrzydy

………………..5 Jan Niebrzydowski ur. 1867 Niebrzydy i tamże zm. 1882

………………..5 Konstanty Niebrzydowski ur. 17.10.1870 Niebrzydy

………………..+ Józefa Niebrzydowska ur. ok. 1884

…………………….6 Genowefa Niebrzydowska ur. 14.05.1914 Niebrzydy

…………………….+ Franciszek Siedlecki (ś. 18.02.1936 Słucz)

…………………….6 Józefa Niebrzydowska ur. 18.10.1920 Niebrzydy

…………………….+ Franciszek Bzura (ś. 2.11.1949 Słucz) ur. 14.10.1915 Obrytki par. Romany, zm. 17.02.1997 Niebrzydy

…………………………7 Franciszek Bzura ur. 1.01.1952 Niebrzydy

…………………………+ Michalina Karwowska (ś. 13.09.1973 Wąsosz) ur. 30.03.1953 Ławsk par. Wąsosz

…………………….6 Eugeniusz Niebrzydowski ur. 1.08.1922 Niebrzydy

…………………….+ Janina Gutowska

………………..5 Józefa Niebrzydowska ur. 1874 Niebrzydy

………………..5 Antoni Niebrzydowski ur. i zm. 1876 Niebrzydy

……………4 Karolina Niebrzydowska

……………+ Adam Wierciszewski (ś. 1850 Słucz)

………………..5 Józef Wierciszewski ur. 1852 Niebrzydy

………………..5 Paulina Wierciszewska ur. 1856 Niebrzydy

………………..5 Ludwika Wierciszewska ur. 1858 Niebrzydy

………………..5 Antoni Wierciszewski ur. 1861 Niebrzydy

………………..5 Balbina Wierciszewska ur. 19.12.1864 Sokoły par. Romany

………………..5 Jan Wierciszewski ur. 3.04.1867 Dzięgiele par. Romany

………………..5 Katarzyna Wierciszewska ur. 22.11.1870 Rostki par. Romany, zm. 21.10.1872 Michny par. Romany

……………4 Stanisław Niebrzydowski ur. 1843 Niebrzydy

……………4 Marcjanna Niebrzydowska ur. 1847 Niebrzydy i tamże zm. 1886

……………4 Konstancja Franciszka Niebrzydowska ur. 1850 Niebrzydy

…..+ (2 mąż Katarzyny Modzelewskiej) Michał Brodowski (ś. 9.02.1814 Białaszewo /Brodowscy_metr.  135, par. SBM  Białaszewo/, syn Pawła z RODZINA BRODOWSCY – plik Brodowscy_spis) ur. ok. 1782, zm. 1855 Modzele par. Białaszewo

……….3 RODZINA BRODOWSCY – plik Brodowscy_spis

 

Źródło:

akta metrykalne parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie (SBM Białaszewo)

akta metrykalne parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie (TP Grajewo)

akta metrykalne parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi panny w Rajgrodzie (NNMP Rajgród)

akta metrykalne parafii pw. Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie (NMP Szczuczyn)

akta metrykalne parafii pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Rydzewie (WBiM Rydzewo)

akta metrykalne parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu (PP Wąsosz)

akta metrykalne Urzędu Stanu Cywilnego w Grajewie

Opracowanie „Modzelewscy” Marka Szleszyńskiego

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975

Herbarz polski. Niesiecki Kaspar. Wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz. Lipsk 1839-1846

www.geneteka.genealodzy.pl

www.junosza.pl

www.myheritage.pl

Next Post

Previous Post

1 Comment

  1. Mariusz Październik 14, 2017

    Szukam przodków Janiny Modzelewskiej, ur. 1943 Brzeźno (Brzeźnio?), parafia Szczuczyn, córki Stanisława Modzelewskiego, ur. 25.04.1908 Brzeźno, ślub 1934 r. z Zofią Glińską z tej samej wsi, wnuczką Józefa Modzelewskiego i Katarzyny z Gardockich. Nie mogę ich odszukać na Genealodzypl., brakuje mi najprawdopodobniej jednego pokolenia. Wieś Modzele to trzecia lub czwarta wieś na południowy wschód od Brzeźna, więc ta sama okolica. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.

Leave a Reply

© 2018 Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

Theme by Anders Norén