Tenże książę [Kazimierz] 1 VII 1472 r. sprzedał, za 27 kop gr, Maciejowi, Grzegorzowi, Mikołajowi i Pawłowi z Modzeli 6 włók, zwanych Wądoły Lipnik, między Brzozowem i Grozimowem (!) oraz 2 morgi łąki nad rzeką Łek. Na włókach tych Modzelowie herbu Modzele założyli wieś Modzele-Wądołowo. Modzelowie ci mieli przydomek Kiernoski, stąd też wieś ich czasami zwana była Kiernoski. Do dziś mieszkają w Modzelach Modzelewscy, potomkowie pierwszych założycieli (w 1676 r. wszystkie 6 części należało do Modzelewskich).

W 1497 r. na wyprawę bukowińską wyruszył stary Mikołaj Modzel de Kaliszkawądolu (Spis rycerstwa, nr 157 i 368) mimo to skonfiskowano chwilowo dobra jego oraz dobra nieżyjących Macieja i Grzegorza z Kiernosków. Kiernoskowie wzmiankowani w 1549 r. jako sąsiedzi puszczy Dybła. W 1621 r. na popis rycerstwa stanęło z tej wsi dwóch Modzelewskich od 9 Modzelewskich. Po najeździe szwedzkim w 1663 r. zapłaciło podatek trzech Modzelewskich (Mikołaj, Andrzej i Baltazar) od siebie i swych rodzin i jeden Chrzanowski, a w 1676 r. już sześciu Modzelewskich: Jakub, Andrzej, Mateusz, Mikołaj, Balcer, Wojciech. W końcu XVIII w. obok Modzelewskich siedzieli w tej wsi Bagińscy, Godlewscy i Gacki.

Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego., pod red. Gnatowski M. i Majecki H., Warszawa 1975, s. 151.

W drugiej połowie XV w. jeszcze byli przybysze wśród osadników rycerskich: Modzelowie, którzy osadzili wsie Modzele-Bielino i Modzele-Wądołowo, Boczkowie herbu Dąbrowa z Drzążdżewa w Boczkach-Świdrowie (…).

Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego., pod red. Gnatowski M. i Majecki H., Warszawa 1975, s. 187.


Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa 1880-1902.


Podpisy uczniów szkoły w Klimaszewnicy w Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych z 1926 r.
źródło: https://www.loc.gov/resource/pldec.079/?sp=75&q=szczuczyn+bialostocki
https://www.loc.gov/resource/pldec.079/?sp=76&q=szczuczyn+bialostocki


Mapa topograficzna opracowana w 1929 r. przez Wojskowy Instytut Geograficzny w Warszawie, sprawdzono w terenie w 1927 r.