Tegoż roku [1487] Stanisław, Jan, Andrzej, Marcin i Katarzyna, dzieci zm. Sławka z Czerwonek, ze Stachną wdową po tym Sławku, sprzedali za 16 kop gr Janowi Żebro, synowi Macieja z Żebrów, 3 włóki w Lipnikach za Gołą Bielą. Na włókach tych zapewne powstała wieś Lipniki, zwana inaczej Domastochy, być może od przydomku piewrszego osadnika. W 1494 r. na wyprawę bukowińską Jan z Lipników (zapewne identyczny z Janem Żebro) wysłał swego syna Daćboga. Dziś ta wieś nazywa się Lipińskie.

W 1581 r. podatek z 5 włók we wsi Domastochi-Lipniki. Jeszcze w 1663 r. we wsi tej były tylko dwie części dwóch Lipińskich. Przed 1676 r. powstały dwie nowe: Sulewskiego i Karwowskiego. Od XVIII w. już nie było Lipińskich, tylko 6 innych rodzin: Karwowscy, Godlewscy, Klimaszewscy, Zalescy, Kuligowscy, Gąsiewscy.

Wiśniewski J., Dzieje osadnictwa w powiecie grajewskim do połowy XVI wieku, [w:] Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego., pod red. Gnatowski M. i Majecki H., Warszawa 1975, s. 172.


Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa 1880-1902.


Mapa topograficzna opracowana w 1929 r. przez Wojskowy Instytut Geograficzny w Warszawie, sprawdzono w terenie w 1927 r.