Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

oraz Andryszewskich, Bielawskich, Brodowskich, Danowskich, Godlewskich, Grabińskich, Kalinowskich, Kamińskich, Kapustów, Karulskich, Karpieńskich, Konopków, Łubów, Micunów, Mścichowskich, Obryckich, Poniatowskich, Rudzików, Saniewskich, Szymanowskich, Śleszyńskich, Świderskich i Żadziłków

WYSOCCY

Na zdjęciu: (od lewej, na górze) Wysoccy Wincenty, Romuald, Władysław, Filomena (po mężu Żukowska), (od lewej na dole) Stanisława (z domu Rudzik), Eugeniusz, Feliks, Jan, Marianna (z domu Rudzik), ok. 1947


1 Jan Wysocki

+ Franciszka Szczuka

…..2 Feliks Wysocki ur. 26.01.1876 Krasne i tamże zm. 3.03.1953

…..+ Weronika Micun (córka Franciszka i Tekli z RODZINA MICUNÓW) ur. ok. 1871, zm. 11.04.1942 Krasne

……….3 Piotr Wysocki ur. 17.06.1896 Krasne /Wysoccy_metr. 011, par. SJ Janów AP/

……….3 Kazimierz Wysocki ur. 8.03.1899 Krasne /Wysoccy_metr. 013, par. SJ Janów AP/

……….3 Władysław Wysocki ur. 26.10.1901 Krasne /Wysoccy_metryki 005, par. SJ Janów AP/, Krasne i tamże zm. 25.04.1992 /Wysoccy_metryki 001, USC Janów/

Metryka urodzin Władysława Wysockiego, akta metrykalne parafii pw. Św. Jerzego w Janowie Archiwum Państwowego w Białymstoku, 26.10.1901

……….+ Marianna Rudzik (ślub 16.11.1927 Dąbrowa, córka Jana i Rozalii z Grabińskich z RODZINA RUDZIKÓW) ur. 8.03.1905 Wiązówka /Rudzikowie_dokumenty 040/, zm. 26.12.1958 Krasne

Wysoccy: Filomena, Władysław, Marianna, Romuald, Krasne 1945 r.

……………4 Filomena Wysocka ur. 6.10.1928 Krasne /Wysoccy_metr. chrzest 002, par. SJ Janów AP/,

……………+ Józef Żukowski (ś. 16.09.1947 Janów /Żukowscy_metr. 001, par. SJ Janów/, cywilny 27.09.1952 Jaświły /Żukowscy_metr. 002, USC Jaświły/, syn Józefa i Salomei z Kalinowskich z RODZINA ŻUKOWSKICH) ur. 24.02.1924 Karpowicze i tamże zm. 7.07.2004

Metryka ślubu Filomeny Wysockiej i Józefa Żukowskiego, parafia pw. Św. Jerzego w Janowie, 16.09.1947 r.

………………..5 RODZINA ŻUKOWSKICH

……………4 Romuald Wysocki ur. 27.02.1932 Krasne

……………+ Aldona Sosnowska (ś. 7.01.1961 Janów)

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……….3 Antoni Wysocki ur. 28.05.1904 Krasne /Wysoccy_metr. 008, par. SJ Janów AP/, zm. 4.03.1988 Brazylia

Bracia Jan i Antoni Wysoccy, 1959 r.

……….3 Wincenty Wysocki ur. 1907 Krasne i tamże zm. 31.12.1974

……….+ Stanisława Rudzik (ś. 14.02.1939 Dąbrowa, córka Jana i Rozalii z Grabińskich z RODZINA RUDZIKÓW) ur. 26.07.1908 Wiązówka, zm. 7.03.1999 Krasne

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……….3 Jerzy Wysocki, ur. 1910 Krasne i tamże zm. 18.03.1995

Od lewej 2 stoi: Jerzy Wysocki

……….+ Romualda Kopeć ur. ok. 1911, zm. 17.02.1995 Krasne

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……….3 Monika Wysocka ur. 1913 Krasne

……….+ Wacław Rudzik (syn Jana i Rozalii z Grabińskich z RODZINA RUDZIKÓW) ur. 31.01.1898 Wiązówka i tamże zm. 27.11.1973

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……….3 Jan Wysocki ur. 2.03.1918 Krasne, zm. 18.01.1988 w Białymstoku – uczestnik zwycięskich walk o Monte Cassino (1943-1944), wyemigrował do Brazylii w 1946 r. /Wysoccy_dokumenty 001/

……….+ Stanisława ?

…..2 Adolf Wysocki

…..+ Zofia Mitrosz

……….3 Aleksander Wysocki

Aleksander Wysocki

……….+ Eugenia ?

……………4 ? Wysocki

……………4 ? Wysocka

……………4 ? Wysocka

……………4 ? Wysocka

……………4 dziecko

……….3 Zofia Wysocka zm. 20.03.1996 Suchowola

……….+ Józef Rogalski zm. Suchowola

……………4 Teresa Rogalska

……………+ Henryk Bielawski

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Czesław Rogalski

……………+ Eugenia ?

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Marianna Rogalska ur. Suchowola

……………+ Wacław Świstun (syn Wacława i Stefanii z Kwietniów z RODZINA KAPUSTÓW)

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Zygmunt Rogalski ur. Suchowola, zm. 18.08.2003 Suchowola

……………+ Filomena Jurgielewicz

……….3 Felicja Wysocka

……….+ ?

……….3 Władysław Wysocki

……….+ Zofia Stefanowicz

……………4 Marian Wysocki

……………4 Andrzej Wysocki

……………4 Bogusław Wysocki

……………4 Helena Wysocka

……………+ Roland Rowiński

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Stanisław Wysocki

……….3 Monika Wysocka

……….+ ?

……….3 Maria Wysocka

……….+ Alfons Krutul

……….3 Stanisław Wysocki

……….3 Stanisława Wysocka

……….+ ?

……………4 (2 dzieci)

Siostry Wysockie: Maria, Zofia, Felicja

…..2 Anna Wysocka ur. ok. 1871 Krasne

…..+ Antoni Wysocki (ś. 21.11.1889 Janów /Wysoccy_metr. 013, par. SJ Janów AP/) ur. ok. 1865 Krasne

……….3 Wiktor Wysocki ur. 15.10.1890 Krasne /Wysoccy_metr. 004, par. SJ Janów AP/ i tamże zm. 14.04.1893 /Wysoccy_metr. 015, par. SJ Janów AP/

……….3 Anna Wysocka ur. 8.07.1895 Krasne /Wysoccy_metr. 010, par. SJ Janów AP/

……….3 Jan Wysocki ur. 9.12.1896 Krasne /Wysoccy_metr. 012, par. SJ Janów AP/ i tamże zm. 21.10.1982

……….+ Stefania Lolóf (ś. 13.07.1924 Suchowola) ur. ok. 1903 Czerwonka, zm. 1963 Krasne

……………4 Henryk Wysocki ur. 1925 Krasne, zm. 04.1998 Janów

……………+ Monika Rogalska

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Helena Wysocka ur. 1927 Krasne

……………+ Edward Surel ur. 1916 Chodorówka

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Maria Wysocka ur. 1930 Krasne

……………+ Stanisław Kruk

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Marian Wysocki ur. 1930 Krasne

……………+ Maria ?

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Edward Wysocki ur. 1932 Krasne, zm. 1984 Białystok

……………+ Teresa ?

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Mieczysław Wysocki ur. 1934 Krasne, zm. 2004 Białystok

……………+ Marianna Popławska

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Danuta Wysocka ur. 1935 Krasne

……………+ Bolesław Święcicki ur. 1927

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Józef Wysocki ur. 1937

……………+ Małgorzata ?

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……….3 Władysław Wysocki

……….+ Felicja Mikulska

……….3 Zofia Wysocka

……….+ Antoni Jasiel

……………4 Jan Jasiel

……………+ ?

………………..5 (4 synów)

……………4 Teresa Jasiel

……………+ Marian Kozłowski

………………..5 ? Kozłowski

………………..5 ? Kozłowski

………………..5 ? Kozłowska

……………4 Maria Jasiel

……………+ ? Trzeciak

………………..5 Jan Trzeciak

……….3 Sabin Wysocki

……….+ Zofia Modzelewska

……………4 Halina Wysocka

……………+ Jan Chaponik

………………..5 Sławomir Chaponik

………………..5 Wojciech Chaponik

……………4 Krystyna Wysocka

……………+ Antoni Szubzda zm. 25.03.2012

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……….3 Michał Wysocki ur. 3.09.1899 Krasne /Wysoccy_metr. 009, par. SJ Janów AP/

……….+ ?

……………4 ? Wysocki

…..2 Zofia Wysocka zm. Kuplisk

…..+ ? Czałż

……….3 Aleksander Czałż ur. ok. 1912, zm. 25.05.1999 Czarna Białostocka

……….+ Leokadia ? zm. 27.04.2000 Czarna Białostocka

……………4 Jan Czałż

……………+ ?

………………..5 (2 dzieci)

……………4 Eurelia Czałż

……………4 Jadwiga Czałż

……………+ Franciszek Sobolewski

………………..5 (3 dzieci)

……………4 Irena Czałż

……………+ Leszek Sobolewski

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Andrzej Czałż

……………+ ?

……….3 Felicja Czałż zm. Kuplisk

……….+ ? Bielecki zm. Kuplisk

……………4 o. Jan Efrem Bielecki ur. 1931 – autor publikacji o charakterze religijnym

…..2 Rozalia Wysocka

…..+ Szymon Szkiłądź

……….3 Józef Szkiłądź

……….+ Marianna ?

……………4 Romuald Szkiłądź

……………4 Zenon Szkiłądź zm. 1992

……………4 Henryk Szkiłądź

……………4 Stanisław Szkiłądź

……………+ Danuta ?

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Jan Szkiłądź

……………4 Teresa Szkiłądź

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Krystyna Szkiłądź

……………+ Tadeusz Duda

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Jadwiga Szkiłądź

……………+ Antoni Turel

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……………4 Janina Szkiłądź

……………+ Jan Brygo

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

……….3 Stefania Szkiłądź

……….3 Anna Szkiłądź

……….+ Tadeusz Bejlik

……………4 Marian Bejlik

……………4 s. Jadwiga Bejlik

……………4 Józef Bejlik

…..2 Waleria Wysocka ur. 3.09.1889 Krasne /Wysoccy_metr. 003, par. SJ Janów AP/


Źródło:

akta metrykalne parafii pw. Św. Jerzego w Janowie Archiwum Archidiecezjalnego w Białymstoku (SJ Janów AA)

akta metrykalne parafii pw. Św. Jerzego w Janowie Archiwum Państwowego w Białymstoku (SJ Janów AP)

na podstawie informacji Filomeny Żukowskiej

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2022 Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

Theme by Anders Norén