Historia wsi – http://radzilow.pl/klimaszewnica/

W 1674 r. [w Klimaszewnicy] było 12 zagród Klimaszewskich, 2 Borawskich, 2 Pieńkowskich i po jednej Olszewskiego, Mroczkowskiego, Saniewskiego, Kieliana, Górskiego, Stańskiego i Kossakowskiego. Z tych rodzin w 1621 r. byli Pieńkowscy, a w 1663 Saniewscy i Olszewscy. W 1784 r. obok Klimaszewskich mieszkali Borawski, Chrostowski, Czaplicki, Danowscy, Grądzcy, Kamiński, Karwowscy, Klimaszewski, Mieczkowski, Niecikowski, Rożyński, Saniewski, Szymanowski, Wasilewska i Załuski. Chłopska cześć wsi (w XIX w. 14 zagród) należała do folwarku Wilamowo.

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975, s. 54-55.


Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Warszawa 1880-1902.


Podpisy uczniów szkoły w Klimaszewnicy w Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych z 1926 r.
źródło: https://www.loc.gov/resource/pldec.079/?sp=71&q=szczuczyn+bialostocki
https://www.loc.gov/resource/pldec.079/?sp=72&q=szczuczyn+bialostocki


Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1929 r.