Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

oraz Andryszewskich, Bielawskich, Brodowskich, Danowskich, Godlewskich, Grabińskich, Kalinowskich, Kamińskich, Kapustów, Karulskich, Konopków, Micunów, Mścichowskich, Obryckich, Rudzików, Saniewskich, Szymanowskich, Śleszyńskich, Świderskich i Żadziłków

GODLEWSCY

HERBU GOZDAWA

„Mają być dwie lilie, jedna do góry, drugą na dół, tak z sobą korzeniami spojone, że się zdadzą, jakby jedną lilią były, są zaś białe w polu czerwonem: związka przez nich żółta, luboć nic wszyscy jej zażywają: na hełmie pióra pawie, na nich takież lilie. Paproc. w Gnieździe fol. 503. O herb. fol. 224. Okol. tom. 1. fol. 220. Biel. fol. 142. Nawet nasz Es. Petra sancta opisując cudzoziemskie klejnoty, kładzie ze wszystkim takiż herb podobny, tylko że kolor tar czy inny. P. Bonnani in Ordin. Equestr. fol. 68. pisze że Sanctius nazwiskiem Wielki, żeby był Maurów z Królestwa Nawarry wypędził, idąc torem Garzji, swego antecesora obraz nawiedzenia Najś. Matki na chorągwiach żołnierskich malować kazał, z tą inskrypcją, Deus primum Christianum servet. Działo się to koło roku 1043. Rycerstwo zaś jego powinni byli na sobie nosić dwoisty łańcuch złoty, od którego lilia wisiała, z koroną nad nią. Zwano ich Equites lilii, z tym rycerstwem Sanetius wiele triumfów z nieprzyjaciół odniósł. Według tegoż autora fol. 69. Paweł III. Papież z Tuscji kawalerią postanowił, albo Equites lilii, ci nosili na sobie portugał złoty, na którego jednej stronie był obraz Najś. Panny, na drugiej lilia w złotem polu, z tym w koło napisem, Patoli III. Pontificis Maximi munus. Był ten Papież z familii Farnezjuszów, która z Niemiec do Włoch wszedłszy, tam w najpierwsze honory tak kościelne jako [str. 250] i świeckie zajaśniała, nosząc w herbie swym lilie. Sławnej owej Joannie Pannie Aurelianeńskiej, której dzielnością, nie tylko miasto Aurelian, ale i Francja z Angielskiej potencji szczęśliwie wydźwigniona, Karol VII. Król Francuzki, chcąc zawdzięczyć jej odwagę, gdy cały ród jej do szlacheckiej godności wyniósł, w herbie nadał im miecz srebrny, w polu błękitnym z obydwu stron liliami złotymi ostrze jego ozdobił, nad końcem także miecza, koronę złotą złożył, a co się przedtem zwali de Dare, kazał, żeby się potem pisali de Lilio. Spondanus in Annal. 1429. num. 9. Królowie Francuzcy z dawna lilii w herbie swym zażywali, czego dowodem jest posąg Clotariusza pierwszego, na jego grobie u Swessjonów postawiony, z liliami na bocie. Cilperyka także statua pod Paryżem w kościele S. Germana, berło w ręku trzyma na którym lilia: więcej dowodów tego kładzie, Miraeus in Chron. ad an. 1423. z Massona księgi 3. atoli przedtem Królowie Francuzcy, każdy według woli swojej i upodobania, liczbę lilii w herbie składał: dopiero Karol VI. Król Francuzki, który umarł r. 1422. trzech tylko lilii zażywał; a za jego przykładem i następcy jego: Nangius u Spondana in Annal. 1230. przez trzy listki u każdej lilii Królów Francuzkich, trzy cnoty rozumie, wiarę, męstwo, i mądrość: którymi to Królestwo kwitnie: kędy tak mówi: Nam ex quo Dominus noster Jesus Christus fide, sapientia, et militia, speciulius quam caetera regna, voluit Regnum Franciae illustrare, consveverunt Reges in suis armis et vexilis florem lilii depictum, trino folii portare. Atoli drudzy autorowie, których daleko więcej, lubo nie przeczą temu, że Królowie Francuzcy z dawna statuy stawiali, albo obrazy malowali z liliami, przecież ich w herbie nie zażywali, dopiero pierwszy Karol VI.; dla tego dużo się mylą, którzy Gozdawę herb, naciągają, jakby od Królów Francuzkich swój początek miał zabrać.

Nasi genealogistowie powiadają, że ten herb w Polsce naszej nabyty, nie z cudzych krajów przewieziony; gdy się albowiem rycerz dziedzic na Gozdawie, w różnych ekspedycjach w oczach królewskich pięknie z swym męstwem popisał, wziął w nagrodę swych zasług, wzwyż opisany klejnot, który od imienia jego nazwany Gozdawą: roku którego się to działo, żaden z nich nie wyraził: MS. tylko Es. Rutki powiada, że w roku 1090. od Władysława Hermanna książęcia Polskiego był nadany; ja bym jednak rozumiał go być dawniejszym, ile żewkrótce po tym roku, to jest 1108. Szymon biskupem Płockim był nominowany, i Paprocki w Gnieździe cnoty, w r. 1090. wspomina Krystyna Gozdawę, [str. 251] którego syn także Krystyn kwitnął koło roku 1140. Pod tymże imieniem Krystynów wiele ludzi zacnych herbu Gozdawa było, a najprzód: (…)”

Herbarz polski, Niesiecki Kaspar. Wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz. Lipsk 1839-1846.


1 Antoni Godlewski zm. przed 1816

+ Magdalena Grzybowska (ślub 1785 Wąsosz) zm. przed 1816, zam. Zacieczki par. Wąsosz

…..2 Franciszek Ludwik Godlewski ur. 5.10.1786 Grozimy (par. Wąsosz), zm. 1859 Lipińskie – dziedzic cząstkowy wsi Lipińskie, legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1849 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu /Godlewscy _archiwa 001 i 002, Archiwum Akt Dawnych/

 

Akt legitymacji ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1849 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu (pozycja 68).

…..+ Zuzanna Szymanowska (ś. 12.11.1816 Wąsosz /Godlewscy _metr. 001, par. PP Wąsosz/, córka Kazimierza i Justyny z Kielianów z RODZINA SZYMANOWSKICH – plik Szymanowscy_spis) ur. ok. 1792 Kieliany, zm. 1857 Lipińskie

Metryka ślubu Franciszka Ludwika Godlewskiego i Zuzanny Szymanowskiej, parafia pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu, 12.11.1816 r.

……….3 Marianna Godlewska ur. ok. 1817

……….+ Antoni Danowski (ś. 9.11.1834 Białaszewo, syn Grzegorza i Anieli z Chrzanowskich z RODZINA DANOWSKICH – plik Danowscy_spis) ur. ok. 1812, ur. Budne

……………4 RODZINA DANOWSKICH – plik Danowscy_spis

……….3 Balbina Godlewska ur. ok. 1825 Lipińskie, zm. 1887 Sienickie

……….+ Franciszek Kuligowski (ś. 1844 Białaszewo) ur. ok. 1823, zam. Sienickie

……………4 Bogumiła Kuligowska ur. 1847 Sienickie

……………4 Antoni Kuligowski ur. 1857 Sienickie

……………4 Bogumiła Kuligowska ur. 23.04.1860 Sienickie /Godlewscy_metr. 002, par. SBM Białaszewo/

……………4 Jan Kuligowski zam. Sienickie

……………+ Marianna Balbina Mścichowska (ś. 1884 Białaszewo, córka Mikołaja i Karoliny z Obryckich z RODZINA MŚCICHOWSKICH – plik Mścichowscy_spis) zam. Gackie

………………..5 RODZINA MŚCICHOWSKICH – plik Mścichowscy_spis

……….3 Anna Godlewska ur. 1825 Lipińskie

……….3 Jan Godlewski ur. 1826 Lipińskie

……….3 Joachim Napoleon Godlewski

……….+ Ludwika Borawska (ś. 1850 Radziłów)

……….3 Barbara Teofila Godlewska ur. 1829 Lipińskie

……….+ Wojciech Modzelewski (ś. 18.11.1851 Białaszewo /Godlewscy_metr. 005, par. SBM Białaszewo/, syn Mikołaja z RODZINA MODZELEWSKICH – plik Modzelewscy_spis i Ewy z Saniewskich z RODZINA SANIEWSKICH – plik Saniewscy_spis) ur. 14.04.1832 Modzele /Godlewscy_metr. 006, par. SBM Białaszewo/ /podpis – Świderscy_metr. 007 (1875 r.), par. SBM Białaszewo/

……………4 RODZINA MODZELEWSKICH – plik Modzelewscy

30.10.1851 – Franciszek Zuzanna z Szymanowskich Godlewscy „(…) oświadczają, iż oni połowę całkowitego majątku tak ruchomego jako też i nieruchomego we wsi Lipińskich w Okręgu Biebrzańskim położonego znajdującego się z połową łąki na wsi Klimaszewnicy będącej ze wszystkiemi użytkami i pożytkami, przyległościami i przynależynościami, z gruntami ornemi siedliskami, lasami, łąkami, zaroślami, z zasiewami ozimemi jaremi i ogrodami, z zaprzęgami porządkami, i wszelkiemi ruchomościami do gospodarstwa służacemi, zgoła nie sobie z powyżej opisanego majątku tak ruchomego jako też i nieruchomego niewyłączającemi ekscypując, na zupełną własność za summę dobrowolnie umówioną rubli srebrem trzysta Wojciechowi Modzelewskiemu i Barbarze Godlewskiej, to jest zięciowi i córce a obojga przyszłym małżonkom sprzedają. Tytułu dziedzicznego i własności zrzekają się, i na nabywających przenoszą, i przelewają (…)”.

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku, Akta notariuszy biebrzańskich w Szczuczynie /Modzelewscy_metr. 068a-068h/

„Od XVIII w. juz nie było [we wsi Lipińskie] Lipińskich, tylko 6 innych rodzin: Karwowscy, Godlewscy, Klimaszewscy, Zalescy, Kuligowscy, Gąsiewscy.”

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975, s. 172.

 

…..2 Grzegorz Godlewski ur. 8.03. 1788 Lipiński, zm. po 1856, zam. Lipińskie – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1849 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu /Godlewscy _archiwa 00a i 002, Archiwum Akt Dawnych/

…..+ Marianna Ruszczyk (ś. 11.02.1819 Białaszewo) ur. ok. 1794 Sojczyn Borowy par. Białaszewo, zm. po 1856

……….3 Ludwik Godlewski ur. ok. 1823 Lipińskie, zm. po 1886

……….+ (1 żona) Salomea Truszkowska (ś. 28.01.1846 Niedźwiadna) ur. 1826 Czarnowo par. Niedźwiadna, zm. 18.10.1861

……….+ (2 żona) Salomea Sokołowska (ś. 11.11.1861 Wąsosz) ur. 1835 Godlewo par. Wąsosz

……………4 Stanisław Godlewski ur. ok. 1862 Lipińskie

……………+ Józefa Marianna Rybińska (ś. 16.11.1885 Wąsosz) ur. 23.03.1859 Bagienice par. Wąsosz

………………..5 Jadwiga Godlewska ur. 1886 Lipińskie

………………..5 Maciej Godlewski ur. 1888 Lipińskie

………………..5 Katarzyna Godlewska ur. 1889 Lipińskie

……………4 Telesfor Godlewski ur. ok. 1864 Lipińskie

……………+ Wiktoria Sulewska (ś. 24.08.1886 Wąsosz) ur. ok. 1862 Sulewo Kownaty par. Wąsosz

………………..5 Anna Godlewska ur. 1888 Lipnik par. Białaszewo

……….3 Teofila Godlewska ur. ok. 1829 Lipińskie

……….+ (1 maż) Jan Modzelewski (ś. 26.06.1848  Białaszewo /Świderscy_metr. 008, par. SBM Białaszewo/ – syn Mikołaja i Ewy z Saniewskich z RODZINA MODZELEWSKICH, brat Wojciecha – plik Modzelewscy)

……………4 RODZINA MODZELEWSKICH – plik Modzelewscy

……….+ (2 mąż) Nikodem Klimaszewski (ś. 6.04.1853 Białaszewo, wdowiec po Antoninie z Modzelewskich) ur. 1815 Lipińskie

……………4 Paulina Klimaszewska ur. ok. 1859 Lipińskie

……………+ Adam Sypytkowski (ś. 20.11.1882 Białaszewo) ur. ok. 1854 Sośnia par. Białaszewo

………………..5 Aleksander Sypytkowski ur. 1884 Sośnia

………………..+ Kamila Godlewska (ś. 7.02.1910 Wąsosz) ur. 20.12.1886 Zalesie par. Wąsosz

………………..5 Franciszek Łukasz Sypytkowski ur. 1885 Sośnia

………………..5 Józefa Sypytkowska ur. 1887 Sośnia

………………..5 Józef Sypytkowski ur. 1888 Lipińskie

……………4 Stanisław Nikodem Klimaszewski zam. Lipińskie

……………+ Wiktoria Kukowska (ś. 1886 Rajgród, wdowa po Józefie Chojnowskim) zam. Pieńczykowo

………………..5 Konstanty Klimaszewski ur. 1890 Pieńczykowo

………………..5 Ludwik Klimaszewski ur. ok. 1902 Pieńczykowo i tamże zm. 1904

………………..5 Stanisława Klimaszewska ur. ok. 1897 Pieńczykowo i tamże zm. 1904

……….3 Rozalia Godlewska ur. ok. 1837 Lipińskie, zm. po 1903

……….+ Józef Dzięgielewski (ś. 4.11.1856 Białaszewo) ur. 15.03.1837 Milewo par. Niedźwiadna, zm. 7.06.1903 Lipnik

……………4 Walery Dzięgielewski ur. 1857 Lipińskie

……………4 Waleria Dzięgielewska ur. ok. 1857 Lipińskie

……………+ Wojciech Czaplicki (ś. 9.02.1880 Białaszewo) ur. ok. 1852 Klimaszewnica

………………..5 Bronisława Czaplicka ur. 2.01.1881 Klimaszewnica /Godlewscy_metr. 003, par. SBM Białaszewo/, zm. 24.06.1955 Zaborowo par. Wąsosz

………………..+ Wiktor Karwowski ur. ok. 1874 Zaborowo i tamże zm. 12.11.1949

POTOMKOWIE – skontaktuj się z autorem strony

………………..5 Władysław Czaplicki ur. 1884 Klimaszewnica

………………..5 Paweł Czaplicki ur. 1886 Klimaszewnica

………………..5 Antoni Czaplicki ur. 1889 Klimaszewnica

……………4 Marianna Dzięgielewska zam. Lipińskie

……………+ Antoni Filipkowski (ś. 1886 Białaszewo, wdowiec) zam. Żebry par. Lachowo

………………..5 Józef Filipkowski ur. 1887 Sienickie

………………..5 Ksawery Filipkowski ur. 1888 Sienickie

……………4 Józef Dzięgielewski zam. Lipińskie

……………+ Wiktoria Modzelewska (ś. 1887 Wąsosz) ur. 27.04.1859, zm. 12.1901, zam. Stawiane

……….3 Wojciech Godlewski

……….+ Agnieszka Wiśniewska (ś. 1855 Grajewo)

……………4 Feliksa Godlewska ur. ok. 1866, zm. 1886 Lipińskie

……………4 Marianna Godlewska ur. 1874 Lipińskie

……………4 Rozalia Godlewska zam. Lipnik

……………+ Jan Dobrzyniewski (ś. 1884 Białaszewo) zam. Pieńczykowo par. Rajgród

………………..5 Bronisława Dobrzyniewska ur. 1890 Pieńczykowo

………………..5 Jakub Dobrzyniewski ur. 1893 Pieńczykowo

………………..5 Pelagia Dobrzyniewska ur. ok. 1896 Pieńczykowo i tamże zm. 23.10.1903 /Godlewscy_metr.  004, par. NNMP Rajgród/

……………4 Aleksander Kazimierz Godlewski zam. Lipnik

……………+ Aleksandra Gardocka (ś. 1886 Białaszewo) zam. Sulewo

………………..5 Władysław Godlewski 1887 Lipińskie

………………..5 Zofia Godlewska ur. 1889 Lipińskie

 

Źródło:

akta metrykalne parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie (SBM Białaszewo)

akta metrykalne parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie (TP Grajewo)

akta metrykalne parafii pw. Św. Anny w Radziłowie (SA Radziłów)

akta metrykalne parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi panny w Rajgrodzie (NNMP Rajgród)

akta metrykalne parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu (PP Wąsosz)

Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (www.szukajwarchiwach.pl)

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975

www.geneteka.genealodzy.pl

www.junosza.pl

www.myheritage.pl

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2018 Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

Theme by Anders Norén