Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

oraz Andryszewskich, Bielawskich, Brodowskich, Danowskich, Godlewskich, Grabińskich, Kalinowskich, Kamińskich, Kapustów, Karulskich, Karpieńskich, Konopków, Łubów, Micunów, Mścichowskich, Obryckich, Poniatowskich, Rudzików, Saniewskich, Szymanowskich, Śleszyńskich, Świderskich i Żadziłków

GODLEWSCY

HERBU GOZDAWA

„Mają być dwie lilie, jedna do góry, drugą na dół, tak z sobą korzeniami spojone, że się zdadzą, jakby jedną lilią były, są zaś białe w polu czerwonem: związka przez nich żółta, luboć nic wszyscy jej zażywają: na hełmie pióra pawie, na nich takież lilie. Paproc. w Gnieździe fol. 503. O herb. fol. 224. Okol. tom. 1. fol. 220. Biel. fol. 142. Nawet nasz Es. Petra sancta opisując cudzoziemskie klejnoty, kładzie ze wszystkim takiż herb podobny, tylko że kolor tar czy inny. P. Bonnani in Ordin. Equestr. fol. 68. pisze że Sanctius nazwiskiem Wielki, żeby był Maurów z Królestwa Nawarry wypędził, idąc torem Garzji, swego antecesora obraz nawiedzenia Najś. Matki na chorągwiach żołnierskich malować kazał, z tą inskrypcją, Deus primum Christianum servet. Działo się to koło roku 1043. Rycerstwo zaś jego powinni byli na sobie nosić dwoisty łańcuch złoty, od którego lilia wisiała, z koroną nad nią. Zwano ich Equites lilii, z tym rycerstwem Sanetius wiele triumfów z nieprzyjaciół odniósł. Według tegoż autora fol. 69. Paweł III. Papież z Tuscji kawalerią postanowił, albo Equites lilii, ci nosili na sobie portugał złoty, na którego jednej stronie był obraz Najś. Panny, na drugiej lilia w złotem polu, z tym w koło napisem, Patoli III. Pontificis Maximi munus. Był ten Papież z familii Farnezjuszów, która z Niemiec do Włoch wszedłszy, tam w najpierwsze honory tak kościelne jako [str. 250] i świeckie zajaśniała, nosząc w herbie swym lilie. Sławnej owej Joannie Pannie Aurelianeńskiej, której dzielnością, nie tylko miasto Aurelian, ale i Francja z Angielskiej potencji szczęśliwie wydźwigniona, Karol VII. Król Francuzki, chcąc zawdzięczyć jej odwagę, gdy cały ród jej do szlacheckiej godności wyniósł, w herbie nadał im miecz srebrny, w polu błękitnym z obydwu stron liliami złotymi ostrze jego ozdobił, nad końcem także miecza, koronę złotą złożył, a co się przedtem zwali de Dare, kazał, żeby się potem pisali de Lilio. Spondanus in Annal. 1429. num. 9. Królowie Francuzcy z dawna lilii w herbie swym zażywali, czego dowodem jest posąg Clotariusza pierwszego, na jego grobie u Swessjonów postawiony, z liliami na bocie. Cilperyka także statua pod Paryżem w kościele S. Germana, berło w ręku trzyma na którym lilia: więcej dowodów tego kładzie, Miraeus in Chron. ad an. 1423. z Massona księgi 3. atoli przedtem Królowie Francuzcy, każdy według woli swojej i upodobania, liczbę lilii w herbie składał: dopiero Karol VI. Król Francuzki, który umarł r. 1422. trzech tylko lilii zażywał; a za jego przykładem i następcy jego: Nangius u Spondana in Annal. 1230. przez trzy listki u każdej lilii Królów Francuzkich, trzy cnoty rozumie, wiarę, męstwo, i mądrość: którymi to Królestwo kwitnie: kędy tak mówi: Nam ex quo Dominus noster Jesus Christus fide, sapientia, et militia, speciulius quam caetera regna, voluit Regnum Franciae illustrare, consveverunt Reges in suis armis et vexilis florem lilii depictum, trino folii portare. Atoli drudzy autorowie, których daleko więcej, lubo nie przeczą temu, że Królowie Francuzcy z dawna statuy stawiali, albo obrazy malowali z liliami, przecież ich w herbie nie zażywali, dopiero pierwszy Karol VI.; dla tego dużo się mylą, którzy Gozdawę herb, naciągają, jakby od Królów Francuzkich swój początek miał zabrać.

Nasi genealogistowie powiadają, że ten herb w Polsce naszej nabyty, nie z cudzych krajów przewieziony; gdy się albowiem rycerz dziedzic na Gozdawie, w różnych ekspedycjach w oczach królewskich pięknie z swym męstwem popisał, wziął w nagrodę swych zasług, wzwyż opisany klejnot, który od imienia jego nazwany Gozdawą: roku którego się to działo, żaden z nich nie wyraził: MS. tylko Es. Rutki powiada, że w roku 1090. od Władysława Hermanna książęcia Polskiego był nadany; ja bym jednak rozumiał go być dawniejszym, ile żewkrótce po tym roku, to jest 1108. Szymon biskupem Płockim był nominowany, i Paprocki w Gnieździe cnoty, w r. 1090. wspomina Krystyna Gozdawę, [str. 251] którego syn także Krystyn kwitnął koło roku 1140. Pod tymże imieniem Krystynów wiele ludzi zacnych herbu Gozdawa było, a najprzód: (…)”

Herbarz polski, Niesiecki Kaspar. Wyd. Jan Nepomucen Bobrowicz. Lipsk 1839-1846.


1 Krzysztof Godlewski

+ Franciszka Karwowska

…..2 Marcin Godlewski ur. 1744 Lipińskie par. Białaszewo

…..2 Mateusz Godlewski ur. 1747 Lipińskie

…..2 Marianna Godlewska ur. 1749 Lipińskie

…..2 Michał Godlewski ur. 1750 Lipińskie, zm. po 1809 – kawaler; 3.06.1809 r. Franciszkowi, Grzegorzowi i Mariannie (dzieciom rodzonego brata Antoniego), bratu Mateuszowi Godlewskiemu darował dobra w Lipińskich, Siennickich (zwane Ropele oraz Sulewko), Godlewie (zwane Domostockie); w dokumencie również sprzedaż innym osobom (w akcie podpis Michała Godlewskiego) /Godlewscy _archiwa 004a-004c, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

…..2 Antoni Godlewski ur. 1754 Lipińskie, zm. 14.08.1792 Grozimy par. Wąsosz /Godlewscy _metr. 020, par. PP Wąsosz/

…..+ Magdalena Grzybowska (ślub 21.11.1785 Wąsosz, zam. Zacieczki par. Wąsosz; córka Jakuba i Ewy z Kujawskich, drugi mąż – Tomasz Modzelewski, ś. 10.02.1794 Wąsosz) ur. ok. 1756 Zacieczki, zm. 1833 Modzele Wądołowo par. Białaszewo – 5.05.1819 u notariusza w Szczuczynie udzieliła pełnomocnictwa swemu synowi Franciszkowi Modzelewskiemu (z drugiego małżeństwa); bracia rodzeni Jan, Wiktor, Grzegorz Grzybowscy /Godlewscy_archiwa 005a-005b, akta notariuszy biebrzańskich, APE/

……….3 Franciszek Ludwik Godlewski ur. 5.10.1786 Grozimy (par. Wąsosz), zm. 15.08.1859 Lipińskie – dziedzic cząstkowy wsi Lipińskie, legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1849 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, z herbu Gozdawa, poz. 68 /Godlewscy _archiwa 001 i 002, AAD/

Akt legitymacji ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1849 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu (pozycja 68).

……….+ Zuzanna Szymanowska (ś. 12.11.1816 Wąsosz /Godlewscy _metr. 001, par. PP Wąsosz/, córka Kazimierza i Justyny z Kielianów z RODZINA SZYMANOWSKICH) ur. ok. 1792 Kieliany, zm. 1857 Lipińskie

Metryka ślubu Franciszka Ludwika Godlewskiego i Zuzanny Szymanowskiej, parafia pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu, 12.11.1816 r.

……………4 Marianna Godlewska ur. ok. 1817

……………+ Antoni Danowski (ś. 9.11.1834 Białaszewo /Godlewscy_metr. 009, par. SBM Białaszewo/, syn Grzegorza i Anieli z Chrzanowskich z RODZINA DANOWSKICH) ur. ok. 1812, ur. Budne

………………..5 RODZINA DANOWSKICH

……………4 Joachim Napoleon Godlewski ur. ok. 1818 Lipińskie i tamże zm. 15.05.1851 – wg metryki zgonu szlachcic legitymowany

……………+ Ludwika Borawska (ś. 22.10.1850 Radziłów /Godlewscy_metr. 011, par. SA Radziłów/) ur. ok. 1828 Borawskie par. Radziłów

……………4 Anna Godlewska ur. 1825 Lipińskie

……………4 Balbina Godlewska ur. ok. 1825 Lipińskie, zm. 1887 Sienickie

……………+ Franciszek Kuligowski (ś. 13.02.1844 Białaszewo /Godlewscy_metr. 010, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1823 Sienickie

………………..5 Bogumiła Kuligowska ur. 1847 Sienickie

………………..5 Antoni Kuligowski ur. 1857 Sienickie

………………..5 Bogumiła Kuligowska ur. 23.04.1860 Sienickie /Godlewscy_metr. 002, par. SBM Białaszewo/

………………..5 Jan Kuligowski ur. ok. 1861, zm. 1886 Sienickie

………………..+ Marianna Balbina Mścichowska (ś. 1884 Białaszewo, córka Mikołaja i Karoliny z Obryckich z RODZINA MŚCICHOWSKICH) zam. Gackie

…………………….6 RODZINA MŚCICHOWSKICH

……………4 Jan Godlewski ur. 1826 Lipińskie

……………4 Barbara Teofila Godlewska ur. 1829 Lipińskie

……………+ Wojciech Modzelewski (ś. 18.11.1851 Białaszewo /Godlewscy_metr. 005, par. SBM Białaszewo/, syn Mikołaja z RODZINA MODZELEWSKICH i Ewy z Saniewskich z RODZINA SANIEWSKICH) ur. 14.04.1832 Modzele /Godlewscy_metr. 006, par. SBM Białaszewo/ /podpis – Świderscy_metr. 007 (1875 r.), par. SBM Białaszewo/

………………..5 RODZINA MODZELEWSKICH

30.10.1851 – Franciszek Zuzanna z Szymanowskich Godlewscy „(…) oświadczają, iż oni połowę całkowitego majątku tak ruchomego jako też i nieruchomego we wsi Lipińskich w Okręgu Biebrzańskim położonego znajdującego się z połową łąki na wsi Klimaszewnicy będącej ze wszystkiemi użytkami i pożytkami, przyległościami i przynależynościami, z gruntami ornemi siedliskami, lasami, łąkami, zaroślami, z zasiewami ozimemi jaremi i ogrodami, z zaprzęgami porządkami, i wszelkiemi ruchomościami do gospodarstwa służacemi, zgoła nie sobie z powyżej opisanego majątku tak ruchomego jako też i nieruchomego niewyłączającemi ekscypując, na zupełną własność za summę dobrowolnie umówioną rubli srebrem trzysta Wojciechowi Modzelewskiemu i Barbarze Godlewskiej, to jest zięciowi i córce a obojga przyszłym małżonkom sprzedają. Tytułu dziedzicznego i własności zrzekają się, i na nabywających przenoszą, i przelewają (…)”.

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku, Akta notariuszy biebrzańskich w Szczuczynie /Modzelewscy_metr. 068a-068h/

„Od XVIII w. juz nie było [we wsi Lipińskie] Lipińskich, tylko 6 innych rodzin: Karwowscy, Godlewscy, Klimaszewscy, Zalescy, Kuligowscy, Gąsiewscy.”

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975, s. 172.

……………4 Marianna Godlewska ur. ok. 1832, zm. 1834 Lipińskie

……………4 Klementyna Godlewska ur. ok. 1836, zm. 6.08.1841 Lipińskie

……….3 Grzegorz Godlewski ur. 8.03.1788 Lipińskie, zm. po 1856, zam. Lipińskie – legitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1849 r. przed Ogólnym Zebraniem Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, z herbu Gozdawa, poz. 68 /Godlewscy _archiwa 001 i 002, AAD/

……….+ Marianna Ruszczyk (ś. 11.02.1819 Białaszewo) ur. ok. 1794 Sojczyn Borowy par. Białaszewo, zm. po 1856

……………4 Ludwik Godlewski ur. ok. 1823 Lipińskie, zm. po 1886

……………+ (1 żona) Salomea Truszkowska (ś. 28.01.1846 Niedźwiadna  /Godlewscy_metr. 012, par. SS Niedźwiadna/, w metryce podpis Ludwika) ur. 1826 Czarnowo par. Niedźwiadna, zm. 18.10.1861

……………+ (2 żona) Salomea Sokołowska (ś. 11.11.1861 Wąsosz /Godlewscy_metr. 013, par. PP Wąsosz/) ur. 1835 Godlewo par. Wąsosz

………………..5 Stanisław Godlewski ur. ok. 1862 Lipińskie

………………..+ Józefa Marianna Rybińska (ś. 16.11.1885 Wąsosz /Godlewscy_metr. 014, par. PP Wąsosz/) ur. 23.03.1859 Bagienice par. Wąsosz

…………………….6 Jadwiga Godlewska ur. 1886 Lipińskie

…………………….6 Maciej Godlewski ur. 1888 Lipińskie

…………………….6 Katarzyna Godlewska ur. 1889 Lipińskie

………………..5 Telesfor Godlewski ur. ok. 1864 Lipińskie

………………..+ Wiktoria Sulewska (ś. 24.08.1886 Wąsosz /Godlewscy_metr. 015, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1862 Sulewo Kownaty par. Wąsosz

…………………….6 Anna Godlewska ur. 1888 Lipnik par. Białaszewo

……………4 Teofila Godlewska ur. ok. 1829 Lipińskie

……………+ (1 maż) Jan Modzelewski (ś. 26.06.1848  Białaszewo /Godlewscy_metr. 008, par. SBM Białaszewo/ – syn Mikołaja i Ewy z Saniewskich z RODZINA MODZELEWSKICH, brat Wojciecha)

………………..5 RODZINA MODZELEWSKICH

……………+ (2 mąż) Nikodem Klimaszewski (ś. 6.04.1853 Białaszewo, wdowiec po Antoninie z Modzelewskich) ur. 1815 Lipińskie

………………..5 Paulina Klimaszewska ur. ok. 1859 Lipińskie

………………..+ Adam Sypytkowski (ś. 20.11.1882 Białaszewo) ur. ok. 1854 Sośnia par. Białaszewo

…………………….6 Aleksander Sypytkowski ur. 1884 Sośnia

…………………….+ Kamila Godlewska (ś. 7.02.1910 Wąsosz) ur. 20.12.1886 Zalesie par. Wąsosz

…………………….6 Franciszek Łukasz Sypytkowski ur. 1885 Sośnia

…………………….6 Józefa Sypytkowska ur. 1887 Sośnia

…………………….6 Józef Sypytkowski ur. 1888 Lipińskie

………………..5 Stanisław Nikodem Klimaszewski zam. Lipińskie

………………..+ Wiktoria Kukowska (ś. 1886 Rajgród, wdowa po Józefie Chojnowskim) zam. Pieńczykowo

…………………….6 Konstanty Klimaszewski ur. 1890 Pieńczykowo

…………………….6 Ludwik Klimaszewski ur. ok. 1902 Pieńczykowo i tamże zm. 1904

…………………….6 Stanisława Klimaszewska ur. ok. 1897 Pieńczykowo i tamże zm. 1904

……………4 Franciszek Godlewski ur. ok. 1831, zm. 9.08.1841 Lipińskie

……………4 Rozalia Godlewska ur. ok. 1837 Lipińskie, zm. po 1903

……………+ Józef Dzięgielewski (ś. 4.11.1856 Białaszewo /Godlewscy_metr. 016, par. SBM Białaszewo/) ur. 15.03.1837 Milewo par. Niedźwiadna, zm. 7.06.1903 Lipnik

………………..5 Walery Dzięgielewski ur. 1857 Lipińskie

………………..5 Waleria Dzięgielewska ur. ok. 1857 Lipińskie

………………..+ Wojciech Czaplicki (ś. 9.02.1880 Białaszewo /Godlewscy_metr. 017, par. SBM Białaszewo/) ur. ok. 1852 Klimaszewnica

…………………….6 Bronisława Czaplicka ur. 2.01.1881 Klimaszewnica /Godlewscy_metr. 003, par. SBM Białaszewo/, zm. 24.06.1955 Zaborowo par. Wąsosz

…………………….+ Wiktor Karwowski ur. ok. 1874 Zaborowo i tamże zm. 12.11.1949

…………………………7 Władysław Karwowski ur. 28.07.1907 Zaborowo, zm. 28.04.1974 Szczuczyn, poch. Wąsosz

…………………………+ Jadwiga Klimaszewska (ś. 22.02.1938 Grajewo) ur. 25.12.1914 Łękowo par. Grajewo, zm. 9.08.1973 Zaborowo

……………………………..8 Apolonia Karwowska ur. 27.01.1939 Zaborowo

……………………………..+ Roman Henryk Warmbier (ś. 1963 Gdynia)

…………………………7 Anna Karwowska ur. 22.12.1909 Zaborowo

…………………………+ Józef Szymanowski (ś. 30.01.1934 Wąsosz) ur. 19.06.1901 Przyborowo par. Grabowo

…………………………7 Zofia Karwowska ur. 18.05.1912 Zaborowo i tamże zm. 29.10.1986, poch. Wąsosz

…………………………+ Władysław Kacperski (ś. 27.04.1940 Wąsosz) ur. 8.04.1914 Zaborowo, zm. 22.03.1989 Grajewo

……………………………..8 Teodozja Kacperska ur. 11.06.1940

……………………………..+ Czesław Czyżyński (ś. 1962 Wąsosz) 3.09.1935 ur. Łubiane par. Grabowo, zm. 1991

………………………………….9 Marek Czyżyński ur. 30.09.1966, zm. 2005

………………………………….9 (dziecko)

……………………………..8 Ryszard Kacperski ur. 6.08.1942

……………………………..+ Halina Gałązka (ś. 1968 Wąsosz) ur. Milewo

………………………………….9 (3 dzieci)

……………………………..8 Wiesława Kacperska ur. Zaborowo ur. 15.03.1945

……………………………..+ (1 mąż) Bronisław Polak (ś. 1967 Wąsosz) ur. 7.04.1945 Zagaje, zm. przed 1979

……………………………..+ (2 mąż) Jerzy Chmielewski (ś. 1979 Ruciane-Nida)

………………………………….9 (2 dzieci)

……………………………..8 Barbara Kacperska ur. 25.02.1948

……………………………..+ Stanisław Banach (ś. 1974 Ruciane-Nida)

……………………………..8 Stanisław Tadeusz Kacperski ur. ok. 7.05.1949 Zaborowo i tamże zm. 19.05.1949

…………………………7 Marcin Karwowski ur. 5.01.1921 Zaborowo, zm. 7.07.1971 Szczuczyn, poch. Wąsosz

…………………………+ Genowefa Danowska (ś. 19.04.1949 Wąsosz) ur. 26.04.1928 Wąsosz, zm. 17.05.2003 Łomża, poch. Wąsosz

……………………………..8 Henryk Franciszek Karwowski ur. 4.06.1950 Komosewo par. Wąsosz

……………………………..+ Jadwiga Mocarska (ś. 1972 Wąsosz)

…………………………7 Kazimiera Karwowska ur. 24.02.1923 Zaborowo, zm. 15.11.2009 Grajewo

…………………………+ Jan Gardocki (ś. 1950 Wąsosz) ur. 4.08.1916 Sulewo Prusy par. Wąsosz, zm. 24.02.1983 Grajewo, poch. Wąsosz

……………………………..8 Jadwiga Gardocka ur. 11.03.1955 Sulewo Prusy

……………………………..+ Jerzy Chyliński (ś. 1975 Wąsosz)

………………………………….9 (4 dzieci)

…………………….6 Władysław Czaplicki ur. 1884 Klimaszewnica

…………………….6 Paweł Czaplicki ur. 1886 Klimaszewnica

…………………….6 Antoni Czaplicki ur. 1889 Klimaszewnica

………………..5 Marianna Dzięgielewska zam. Lipińskie

………………..+ Antoni Filipkowski (ś. 1886 Białaszewo, wdowiec) zam. Żebry par. Lachowo

…………………….6 Józef Filipkowski ur. 1887 Sienickie

…………………….6 Ksawery Filipkowski ur. 1888 Sienickie

………………..5 Józef Dzięgielewski ur. ok. 1859 Lipińskie

………………..+ Wiktoria Modzelewska (ś. 21.02.1887 Wąsosz /Godlewscy_metr. 018, par. PP Wąsosz/) ur. 27.04.1859, zm. 12.1901, zam. Stawiane

…………………….6 Józef Dzięgielewski ur. ok. 1891 Lipińskie

…………………….+ Marianna Koniecko (ś. 3.02.1913 Wąsosz /Godlewscy_metr. 019, par. PP Wąsosz/) ur. ok. 1895 Sulewo Prusy par. Wąsosz

…………………………7 Antoni Dzięgielewski ur. ok. 02.1927 Sulewo Prusy i tamże zm. 27.07.1927

……………4 Wojciech Godlewski

……………+ Agnieszka Wiśniewska (ś. 1855 Grajewo)

………………..5 Feliksa Godlewska ur. ok. 1866, zm. 1886 Lipińskie

………………..5 Marianna Godlewska ur. 1874 Lipińskie

………………..5 Rozalia Godlewska zam. Lipnik

………………..+ Jan Dobrzyniewski (ś. 1884 Białaszewo) zam. Pieńczykowo par. Rajgród

…………………….6 Bronisława Dobrzyniewska ur. 1890 Pieńczykowo

…………………….6 Jakub Dobrzyniewski ur. 1893 Pieńczykowo

…………………….6 Pelagia Dobrzyniewska ur. ok. 1896 Pieńczykowo i tamże zm. 23.10.1903 /Godlewscy_metr.  004, par. NNMP Rajgród/

………………..5 Aleksander Kazimierz Godlewski zam. Lipnik

………………..+ Aleksandra Gardocka (ś. 1886 Białaszewo) zam. Sulewo

…………………….6 Władysław Godlewski 1887 Lipińskie

…………………….6 Zofia Godlewska ur. 1889 Lipińskie

……….3 Marianna Godlewska

…..2 (z bliźniąt) Franciszek Godlewski ur. 1757 Lipińskie

…..+ Rozalia Kozikowska (ś. 1798 Białaszewo) zam. Klimaszewnica

……….3 Salomea Godlewska ur. 1798

……….+ Antoni Korytkowski (ś. 1824 Wąsosz)

……………4 Aniela Korytkowska ur. ok. 1824, zm. 1834 Lipińskie par. Białaszewo

……….3 Marianna Godlewska ur. 1799 Lipińskie

…..2 (z bliźniąt) Jan Godlewski ur. 1757 Lipińskie

…..2 Łucja Godlewska ur. 1761 Lipińskie

…..+ Józef Dęby (ś. 1782 Białaszewo) – syn burgrabiego wiskiego


Źródło:

akta metrykalne parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Białaszewie (SBM Białaszewo)

akta metrykalne parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie (TP Grajewo)

akta metrykalne parafii pw. Św. Stanisława w Niedźwiadnej (SS Niedźwiadna)

akta metrykalne parafii pw. Św. Anny w Radziłowie (SA Radziłów)

akta metrykalne parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi panny w Rajgrodzie (NNMP Rajgród)

akta metrykalne parafii pw. Przemieniania Pańskiego w Wąsoszu (PP Wąsosz)

akta notariuszy biebrzańskich w Szczuczynie, Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku (APE)

Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, www.szukajwarchiwach.pl (AAD)

Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego. Pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego. Warszawa 1975

www.geneteka.genealodzy.pl

www.junosza.pl

www.myheritage.pl

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2022 Drzewo genealogiczne Jankowskich, Modzelewskich, Żukowskich, Wysockich

Theme by Anders Norén